Diagnos tis che referentieniveaus in België
Hilde Bos mans
Leiden, 11 dec 2008Leiden, 11 dec 2008
Overzicht
1. Denationaleregelgevingoverde
patiëntendosimetrie
2.Patiëntendosimetrieindepraktijk
3.Rol vandeoverheid&onzepr...
1. De nationale wetgeving
,Reactie
dan actie
“Vademecum”
( ):Uiteindelijk doel cfr “Vademecum”
Dos imetrie s trategie
•3-jaarlijksedatacollectieenverwerking,
tussendezetijdstippen: QC
•Datasample:
–Grote groep patiënt...
• Uitleg, motiveren, bijsturendoor fysicus
• Datacollectiedoor delokaleploeginde
dienstenradiologie
• Supervisievandatadoo...
Dos imetrie s trategie
•Onderscheid: eenvoudigeendynamische
onderzoeken
–Eenvoudigeonderzoeken: sample
•Eerstejaar, lijst ...
Bijlage 3. Registratieformulier voor patiëntendosisgegevens van
enkelvoudige x-stralen onderzoeken (inclusief fluoroscopie...
Bijlage 4. Registratie formulier voor patiëntendosisgegevens van dynamische onderzoeken bij minimum
20 patiënten per proce...
Data cleaning
•Misschiendebelangrijksteopdracht
•Heeftmenallescorrectingevuld:
–DAP per projectieof totaleDAP vanalle
proj...
Stand van zaken
•Datacollectie: gestartineenaantal
centra
•Dataverwerkingdoorfysici: parallel
gestart
•Datacollectiedoorov...
3. Rol van de overheid & onze
preliminaire DRNs
•Wetgevingvastleggen. Tedoen: EC
referentieniveausupdaten
•Centraledataver...
Belgis che data
( . , 20 2008)Mr Biernaux nov
•Dosisgegevensovermeerdan14.000
onderzoeken+ mammografie
•Afkomstigvan
–26pr...
Type onderzoek Belgis che DRN
(cGycm2
)
Abdomen 500
Bekken 500
TotaleLWZ 2500
LWZ PA 400
LWZ lateraal 500
Schedel totaal 1...
Type onderzoek Belgis che DRN
( )DLP mGycm
CT schedel 500
CT thorax 500
CT abdomen 2500
CT sinussen 400
CT sinussenlowdose...
????????
•Uniformiteitvandedata?Betrouwbaar?
•Centraledataverwerkingvan
interventioneleonderzoeken
•Subgroepen:
–Kinderen,...
Reacties uit het veld
•Datacollectieinvulschema’svoor
manueleaanpak
–-> zoudenmoetenherzienworden
–van“datamet gewicht”-> ...
4. Nationale en regionale
patiëntendos imetrie s tudies
1. GefinancierddoorhetFANC:
•Hogedosisonderzoeken(afgerond)
•Pedia...
Belgischereferentieniveausvoor
interventionaleradiologie/vasculaire
chirurgie
Table 2. Values of the 25th
and 75th
percent...
A.O.L.
Mean room DAP value in centres with 10 or more patients
75
63
0
20
40
60
80
100
120
140
Room1
Room2
Room3
Room4
Roo...
AFCN Workshop on interventional
radiology Brussels 25/03/2006
Obs erved fluoros copy dos e
20rate levels for a cm
20PMMA a...
4. Nationale en regionale
patiëntendos imetrie s tudies
2. GefinancierddoorVlaamseregering:
•Schattenvandeexposievande
bev...
Collectieve dos is
Aantal
onderzoeken
Dosis per
onderzoek
Aantal
onderzoeken
Dos is per onderzoek
•ErgweiniggepubliceerdeVlaamse
(Belgische) dosisstudies
•Weinigmulti centerstudies, uitgez.:
–Eenvoud...
medische
toepassingen
(1,92 mSv)
48 %
kernenergie,
militaire
toepassingen,
industriële
producten
(0,05 mSv)
1 %
radioactie...
RX ruggewervels
11.9%
onderzoeken met
fluoroscopie
9.2%
CT
58.6%
RX aan bed
0.9%
RX longen
4.0%
operatiezaal
0.8%
RX hoofd...
Trends
•Stijgend
aandeel
vanCT
Trends
• Stijgend
aandeel van
complexere
onderzoeken
5. Toekoms tgerichte
patiëntendos imetrie
•Hetgebruikvandigitaleinfo
–Verifiëren&studie
–Toelatingvragen
–Collecteren
–Ano...
:Voorbeeld Univers itair ziekenhuis
. .Madrid Prof Vano
DR systems
Header dose information
(DICOM SCP (Service Class Provider) receiver) GLADYS
PACS
PACS sends
images for analysi...
jurgen.jacobs@uz.kuleuven.ac.be
5. Toekoms tgerichte
patiëntendos imetrie
&PACS
-> epidemiologie ?
- Monitormeerdanenkel DAP
- S-value, exposureindex, …
-...
6. Wat er vandaag ontbreekt
Zolangmenmetdedatanietwerkt, heeft
hetallemaal geenzin
-> feedback(multi centervergelijking)
-...
6. Wat er vandaag ontbreekt
De anderen
De Belgen
Zelfsal zouhetzozijn… .
DosisDosis
BB
Ikzelf wil niet rus ten vooraleer we
,ook weten of de beeldinhoud OK is
, …de perceptie van lets els OK
en alles optimaal ...
Speciale dank aan mijn
:medewerkers
• Joris NensJoris Nens
• KimLemmens
• KoenMichielsen
• JurgenJacobs
• Kristien Smans
•...
Naar Belgische Drns
Naar Belgische Drns
Naar Belgische Drns
Naar Belgische Drns
of 43

Naar Belgische Drns

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar Belgische Drns

 • 1. Diagnos tis che referentieniveaus in België Hilde Bos mans Leiden, 11 dec 2008Leiden, 11 dec 2008
 • 2. Overzicht 1. Denationaleregelgevingoverde patiëntendosimetrie 2.Patiëntendosimetrieindepraktijk 3.Rol vandeoverheid&onzepreliminaireDRNs 4.Nationaleen regionalepatiëntendosimetrie studies 5.Toekomstgerichtepatiëntendosimetrie 6.Wat ervandaagontbreekt
 • 3. 1. De nationale wetgeving
 • 4. ,Reactie dan actie “Vademecum”
 • 5. ( ):Uiteindelijk doel cfr “Vademecum”
 • 6. Dos imetrie s trategie •3-jaarlijksedatacollectieenverwerking, tussendezetijdstippen: QC •Datasample: –Grote groep patiënten (“alle” patiënten) –50patiënten, met aanduidingvangewicht / selectieof verwerkinggebaseerdopgewicht –gewichtscorrectie
 • 7. • Uitleg, motiveren, bijsturendoor fysicus • Datacollectiedoor delokaleploeginde dienstenradiologie • Supervisievandatadoor defysicus –Datacleaning –Datavervollediging(vbDAP calibratiefactor) –Lokalefeedback • NationaledataverwerkinginhetFederaal Agentschap. BerekenenvanDRNs Dos imetrie s trategie
 • 8. Dos imetrie s trategie •Onderscheid: eenvoudigeendynamische onderzoeken –Eenvoudigeonderzoeken: sample •Eerstejaar, lijst vanonderzoeken •Volgendejaren, derest –Dynamischeonderzoeken: steedsDAP
 • 9. Bijlage 3. Registratieformulier voor patiëntendosisgegevens van enkelvoudige x-stralen onderzoeken (inclusief fluoroscopie voor positioneren) bij minimum 50 patiënten per procedure of gedurende 3 maanden (dosisstudies) Zaalnummer : Telefoonnummer : E-mail :  RESET dap meter na elk onderzoek * nr. onderzoek – datum sub scopie ( j/n ) kV** mAs** DAP …….. *** aantal foto’s patiënt initialen (uitvoerder) opmerkingen thorax face n 120 2 92 1 M/V: V lat leeftijd: 54 gewicht: 53 1. lengte: 1,54 M/V: leeftijd: gewicht: 2. lengte: M/V: leeftijd: gewicht: 3. lengte: M/V: leeftijd: gewicht: 4. lengte: * soms kan er niet gereset worden en wordt dit automatisch gedaan bij de registratie van de patiënt. Noteer dan de oplopende DAP waarden (“gecumuleerde DAP”) ** kV en mAs waarde van de RX opname, niet van de scopie *** vul de eenheid zelf in, bv. “ cGycm2”
 • 10. Bijlage 4. Registratie formulier voor patiëntendosisgegevens van dynamische onderzoeken bij minimum 20 patiënten per procedure (dosisstudies) Mag eventueel “samengesmolten” worden met bijlage 5 op voorwaarde dat de noodzakelijke informatie aanwezig blijft (inclusief patiëntidentificatie) Patiënt procedurenr. Code van de dokter v/k** Geb. jaar M/V Gewicht* naam gem. (kVp) filtratie (mm Cu) DAP (cGycm²) aantal foto’s of ciné runs fluo tijd (min) paraf. invuller 1. K 2000 V 18,4 Cysto 61 0,4 6 11 4:40 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13. * gewicht verplicht in te vullen bij kinderen ** volwassene of kind
 • 11. Data cleaning •Misschiendebelangrijksteopdracht •Heeftmenallescorrectingevuld: –DAP per projectieof totaleDAP vanalle projecties •Wat willenwekennen? –EenheidvanDAP –Kaneen afwijkendeDAP waardekloppen?
 • 12. Stand van zaken •Datacollectie: gestartineenaantal centra •Dataverwerkingdoorfysici: parallel gestart •Datacollectiedooroverheid: gestart •Toelichtingdoordeoverheidopeen workshopop20nov jl
 • 13. 3. Rol van de overheid & onze preliminaire DRNs •Wetgevingvastleggen. Tedoen: EC referentieniveausupdaten •Centraledataverwerking •BerekenenvanDRN –Vergelekenmet EuropeseenFranse DRNs –Presentatievandedata •Correctief optreden
 • 14. Belgis che data ( . , 20 2008)Mr Biernaux nov •Dosisgegevensovermeerdan14.000 onderzoeken+ mammografie •Afkomstigvan –26privatekabinetten(tot: 178) –59ziekenhuizen (tot: 223) –2gezondheidscentra •Vlaanderen: 66%, Brussel 7%, Wallonië27%
 • 15. Type onderzoek Belgis che DRN (cGycm2 ) Abdomen 500 Bekken 500 TotaleLWZ 2500 LWZ PA 400 LWZ lateraal 500 Schedel totaal 150 Schedel PA 130 Schedel lateraal 50 ThoraxPAenlateraal 125 ThoraxPA 25 Thoraxlateraal 100 Thoraxaanbed 25
 • 16. Type onderzoek Belgis che DRN ( )DLP mGycm CT schedel 500 CT thorax 500 CT abdomen 2500 CT sinussen 400 CT sinussenlowdose 500 CT lwz 150
 • 17. ???????? •Uniformiteitvandedata?Betrouwbaar? •Centraledataverwerkingvan interventioneleonderzoeken •Subgroepen: –Kinderen, obesepatiënten, … –Zeldzamehogedosisonderzoeken •Gemiddeldaantal exposiesperonderzoek ?Vb: CT !!! •Dosisvanextremiteiten, dentale, in operatiekwartier, “connexisten”, …
 • 18. Reacties uit het veld •Datacollectieinvulschema’svoor manueleaanpak –-> zoudenmoetenherzienworden –van“datamet gewicht”-> “grote hoeveelheid”dataof geschat gewicht •Geautomatiseerdedatacollectie: wordt overgelatenaanlokaal initiatief •Kostprijs: tebetalendoordeartsenzelf; deelnameuitangst
 • 19. 4. Nationale en regionale patiëntendos imetrie s tudies 1. GefinancierddoorhetFANC: •Hogedosisonderzoeken(afgerond) •PediatrischeCT •Bepalenvantriggerlevel voor deterministischeeffectenbij hoge dosisonderzoeken
 • 20. Belgischereferentieniveausvoor interventionaleradiologie/vasculaire chirurgie Table 2. Values of the 25th and 75th percentile of the distributions of DAP values, mean value of local DRLs and preliminary DRL for the most frequent procedures. AOL=angiography of the lower limbs; DS=dilatation/stenting ; R= radiology; V=vascular surgery Procedure 25th percentile DAP Gycm2 75th percentile DAP Gycm2 25th percentile DAPsc Gycm2 75th percentile DAPs,c Gycm2 Mean value of local DRLs (Gycm2 ) Preliminary DRL (Gycm2 ) AOL 34.3 74.6 31.1 63.20 74.3 75.0 Cerebral angiography 42.0 71.0 78.0 75.0 D/S femoralis 5.0 12.0 4.0 11.0 16.0 14.00 D/S iliaca 10.0 (all) 72 .0(R) 9.0 (VS) 84.0 (all) 90.0 (R) 12.0 (VS) 9 (all) 58 (R) 7 (VS) 69.0 (all) 80.0(R) 10.0 (VS) 105.0 (R) 11.0 (VS)
 • 21. A.O.L. Mean room DAP value in centres with 10 or more patients 75 63 0 20 40 60 80 100 120 140 Room1 Room2 Room3 Room4 Room5 Room6 Room6bis Room7 Room8 Room9 Room10 Room11 Room12* Room13 Room13bis Room14 Room15 Room16 Room17 Room18 Room19 Room20 Room21* Room22* Room23* Room24 Room25* Room26* Rooms DAP(Gycm²) Mean Room DAP (Gycm²) Mean Room DAPsc (Gycm²) 75th percentile Mean DAP 75th percentile Mean DAPsc Figure 2. Mean room DAP values for the whole population and mean room DAP values normalized to the reference man (DAPsc) compared to the preliminary DRL (75th percentile of both distributions).
 • 22. AFCN Workshop on interventional radiology Brussels 25/03/2006 Obs erved fluoros copy dos e 20rate levels for a cm 20PMMA and cm II s ize 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Center1 Center2 Center3 Center4 Center5 Center6 Center6a Center6b Center7 Center8 Center9 Center10 Center11 Center13a Center13b Center15 Center16 Center18 Center19 Center20 Center24 fluorodoserate(mGy/min)
 • 23. 4. Nationale en regionale patiëntendos imetrie s tudies 2. GefinancierddoorVlaamseregering: •Schattenvandeexposievande bevolking, mibv demedischeexposie
 • 24. Collectieve dos is Aantal onderzoeken Dosis per onderzoek
 • 25. Aantal onderzoeken
 • 26. Dos is per onderzoek •ErgweiniggepubliceerdeVlaamse (Belgische) dosisstudies •Weinigmulti centerstudies, uitgez.: –EenvoudigeRX studies(H. Mol, financ: Vl) –InterventioneleRX &cardiologie –Screeningsmammografie: KUL
 • 27. medische toepassingen (1,92 mSv) 48 % kernenergie, militaire toepassingen, industriële producten (0,05 mSv) 1 % radioactieve stoffen in het lichaam* (0,3 mSv) 7 % bodem en gebouw en* (0,4 mSv) 10 % thoron* (0,1 mSv) 2 % radon* (1 mSv) 25 % kosmische straling* (0,3 mSv) 7 % Mira-T rapport. De exposie in België. H. Vanmarcke et al.
 • 28. RX ruggewervels 11.9% onderzoeken met fluoroscopie 9.2% CT 58.6% RX aan bed 0.9% RX longen 4.0% operatiezaal 0.8% RX hoofd - abdomen - bekken - heup 5.9% mammografie (diagnostisch + screening) 1.2% arthrografie 0.2% bloedvatenbeelden 6.8% RX ledematen 0.5% Mira-T rapport. De exposie in België. Hoofdst Medische exposie. Bosmans, Vanmarcke
 • 29. Trends •Stijgend aandeel vanCT
 • 30. Trends • Stijgend aandeel van complexere onderzoeken
 • 31. 5. Toekoms tgerichte patiëntendos imetrie •Hetgebruikvandigitaleinfo –Verifiëren&studie –Toelatingvragen –Collecteren –Anonimiseren –Extraheren –Verwerken –Rapporteren
 • 32. :Voorbeeld Univers itair ziekenhuis . .Madrid Prof Vano
 • 33. DR systems Header dose information (DICOM SCP (Service Class Provider) receiver) GLADYS PACS PACS sends images for analysis • routing if (AE_TITLE == “PACS_AE_TITLE”) then analyzeHeaders(); removeImage(); else selectDefaultScheme() //log arrival of image and backup file DICOM C_STORE :Our local s olution “Gladys ”
 • 34. jurgen.jacobs@uz.kuleuven.ac.be
 • 35. 5. Toekoms tgerichte patiëntendos imetrie &PACS -> epidemiologie ? - Monitormeerdanenkel DAP - S-value, exposureindex, … - mAs&kV, … - Idealiter: SNR inhet patiëntenbeeld
 • 36. 6. Wat er vandaag ontbreekt Zolangmenmetdedatanietwerkt, heeft hetallemaal geenzin -> feedback(multi centervergelijking) -> financiëlestimulans, … ? AA
 • 37. 6. Wat er vandaag ontbreekt De anderen De Belgen Zelfsal zouhetzozijn… . DosisDosis BB
 • 38. Ikzelf wil niet rus ten vooraleer we ,ook weten of de beeldinhoud OK is , …de perceptie van lets els OK en alles optimaal is afgeregeld -> de kwaliteit van diagnos tis che en !interventionele beeldvorming
 • 39. Speciale dank aan mijn :medewerkers • Joris NensJoris Nens • KimLemmens • KoenMichielsen • JurgenJacobs • Kristien Smans • HermanPauwels • Studenten, firma’s, collega’s • Deradiologenenmedischebeeldvormersin onsQCnetwerk

Related Documents