PRETERM EYLEM OLGULARINDA TANI Doç. Dr.İsmail DÖLEN SSK ANKARA DOĞUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM HASTANESİ MART ...
 Preterm eylem gebeliğin 20. haftasından sonra 37. haftasından önce başlayan doğum eylemine, preterm doğum ise bu haftal...
Preterm Doğum %40 Preterm doğum eylemi %40 Preterm membran rüptürü %20 Tıbbi ve obstetrik nedenlerle olan doğumlar Goldenb...
<ul><li>PREMATÜR İ TEYE BAĞLI GEL İ ŞEN EN ÖNEML İ SORUNLAR </li></ul><ul><ul><ul><li>R espiratuar distress sendromu (R...
Preterm Eylem İçin Risk Faktörleri ve Yaklaşım <ul><li>Kaçınılmaz Risk Faktörleri </li></ul><ul><li>Preterm doğum anamnezi...
Gebelik öncesi veya erken gebelik döneminde tanı-tedavi Maternal Anemi Aile planlaması etkinliğinin arttırılması Gebelikle...
M onositler Sitokinler:IL-1,IL-6, TNF   Araşidonik asit PGE2 ve PGF2α Uterine kontraksiyonlar PAF Amnion sıvısı Myomet...
<ul><li>Preterm Eylem Tanısı </li></ul><ul><li>Y alancı ve gerçek doğum eyleminin ay ı rı c ı tanısı </li></ul><ul><li>P...
İlk muayenede açıklık ve silinme daha azsa en az 30 dakika en çok 2 saat sonra tercihen aynı doktorca yapılan muayenede aç...
Preterm eylemde semptomlar  Suprapubik bası hissi  V ajinal akıntıda artma  B el ağrısı  M enstrüel tarzda k...
* Hasta gerçekten preterm eylem midir? *Preterm eylemin bir nedeni var mıdır? *Tokoliz endikasyonu var mıdır? *Hasta başka...
Preterm Eylem Tanısında Yardımcı Yöntemler <ul><li>Biyokimyasal markerlar </li></ul><ul><ul><li>Fetal fibronektin </li></u...
F İ BRONEKT İ N  Preterm eylemde b ugün için tahmin değeri olan tek biyokimyasal marker  N ormalde fetal membran...
(Iams,1995) 94 9 67 42 > 8/hr 94 7 45 58 Kontraksiyon > 4/hr 94 11 82 29 Servikal açıklık > 1cm 97 21 89 36 Va...
Fetal Fibronektin Testi ile neonatal sonuçlar değişmeksizin ; <ul><li>Preterm eylem nedeniyle başvurular %28.1  %17 </li>...
Preterm eylem indeksi? Fetal fibronektin? <ul><li>185 gebe </li></ul><ul><li>Gestasyonel yaş: 28 ± 4 hafta </li></ul><ul><...
No. of points Signs 0 1 2 3 4 Uterin None <6/h ≥6/h - - Contractions Bleeding (g ) None <10 ≥10 - - C...
Sonuçlar <ul><li>Preterm eylem indeksi 4 ve üzerinde olanlar yüksek riskli grubu oluşturduklarından fetal fibronektin bakı...
Tükrük Estriol <ul><li>%90 fetal kaynaklı(fetal adrenal,fetal karaciğer, plasenta) </li></ul><ul><li>Fetal adrenal bez akt...
Tükrük Estriol <ul><li>Tükrükteki serbest ve biyolojik aktif hormon seviyeleri serum ile korrele Goodwin TM.Am J Obstet...
Spontan preterm doğum tahmininde biyokimyasal markerlar <ul><li>225 asemptomatik gebeden 24. haftada </li></ul><ul><ul><li...
Servikal uzunluğun transvajinal sonografisi * G ebeliğin her üç trimesterinde kullanıl abilir. * Transabdominal USG ’nin a...
TVUSG <ul><li>Internal-eksternal os arası ölçüm </li></ul><ul><li>Membranların servikal kanala doğru hunileşme gösterme...
TVUSG <ul><li>Hastanemizde 97 asemptomatik gebe </li></ul><ul><li>Gestasyonel yaş:30-35 hafta </li></ul><ul><li>TVUSG ile...
Ioms JD. N.Eng. J. Med. 334: 567-572, 1996 Relative Risk of Cervical Length Preterm Delivery ≤ 40mm, 75 percentile 1...
Membran-desidua bütünlüğünde bozulma Fibronektin (+) TVUSG Kısa serviks PRETERM EYLEM
Home Uterine Activity Monitoring (HUAM ) <ul><li>Gebe kadınların ortalama %15 i kontraksiyonunu farkedebilir </li></ul><...
H U A M <ul><li>1995 Colton ve ark. 6 prospektif randomize çalışmanın metaanalizinde; </li></ul><ul><li>Tekil gebeliklerde...
H U A M <ul><li>Uterus aktivitesine servikal değişiklik eşlik etmiyorsa, HUAM’ün bu gebeliklerdeki yararı ? </li></ul>
Amniosentez * Fetal pulmoner maturite tayininde * S ubklinik amniotik sıvı enfeksiyonunun tanısı . * Amniotik sıvı kültü...
Doğum Ağırlığı SSK ETLİK DOĞUMEVİ YENİDOĞAN ÜNİTESİ SONUÇLARI –DOĞUM AĞIRLIĞINA GÖRE DAĞILIM- 2002 TOPLAM:20866 CANLI DOĞU...
PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ <ul><li>PEMR gebeliğin 37. haftasından önce membranların yırtılmasıdır(amnioreksis) </li></u...
MEMBRAN RÜPTÜRÜNÜN LATENT FAZI <ul><li>TEMR’de 24h’de doğum %60 </li></ul><ul><li>72h’de doğum %95 </li></ul><ul><li>2...
TANI <ul><li>Dikkatli bir öykü alma ve fizik muayene </li></ul><ul><li>Steril spekulum muayenesi </li></ul><ul><li>Nitraz...
EMR şüphesi olan olguların %90’ında dikkatli öykü alma ve fizik muayene ile tanı kesinleştirilebilir Doğumun aktif fazı...
STERİL SPEKULUM MUAYENESİ Serviksten berrak sıvı akışının izlenmesi Posterior fornikste sıvı göllenmesi TANI ŞÜPHE VAR VAJ...
ULTRASONOGRAFİ OLİGOHİDRAMNİOS İDRAR YOLU ANOMALİSİ EMR UTEROPLASENTAL YETMEZLİK Tekrar USG lerde fetal mesanede dolum ve ...
AMNİOİNFÜZYONLA BOYAMA ŞÜPHEDE KALINAN OLGULARDA AMNİOİNFÜZYON ŞEKLİNDE VERİLECEK 100-200 ML HARTMAN SOLÜSYONU VEYA INDI...
İntrauterin Enfeksiyon Açısından Takip <ul><li>Anne kanında ESH > 60mm/h </li></ul><ul><li>WBC > 15000/mm 3 </li></u...
<ul><li>Fetal Biofizik Profil (BPP) </li></ul><ul><li>Amniotik sıvı volümü </li></ul><ul><li>NST </li></ul><ul><li>Fetal s...
İNTRAUTERİN ENFEKSİYONU OLAN BİR HASTADA İLK ETKİLENECEK TEST NST’NİN REAKTİVİTESİDİR , BUNU SOLUNUMDAKİ AZALMA TAKİP ...
<ul><li>Ultrasonografik ölçümlerde en derin amniyotik sıvı cebi < 1 cm olan aşırı oligohidramnioslarda artmış enfeksiyon r...
 
of 43

Preterm eylem

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preterm eylem

 • 1. PRETERM EYLEM OLGULARINDA TANI Doç. Dr.İsmail DÖLEN SSK ANKARA DOĞUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM HASTANESİ MART 2003
 • 2.  Preterm eylem gebeliğin 20. haftasından sonra 37. haftasından önce başlayan doğum eylemine, preterm doğum ise bu haftalar içinde olan d oğumlara verilen addır. (American College of Obstetricians and Gynecologists, 1995)  Preterm doğum tüm doğumların %7 - %10  Anomalisiz neonatal ölümlerin %75 - %85
 • 3. Preterm Doğum %40 Preterm doğum eylemi %40 Preterm membran rüptürü %20 Tıbbi ve obstetrik nedenlerle olan doğumlar Goldenberg R.Am College of Obs and Gynecologist .100;5:1020-36
 • 4. <ul><li>PREMATÜR İ TEYE BAĞLI GEL İ ŞEN EN ÖNEML İ SORUNLAR </li></ul><ul><ul><ul><li>R espiratuar distress sendromu (RDS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İ ntraventriküler kanama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S epsis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>N ekrotizan enterokolit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>P atent duktus arteriozus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>H iperbilirubinemi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>U zamış fototerapi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>H ipoglisemi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>H ipokalsemidir. </li></ul></ul></ul>
 • 5. Preterm Eylem İçin Risk Faktörleri ve Yaklaşım <ul><li>Kaçınılmaz Risk Faktörleri </li></ul><ul><li>Preterm doğum anamnezi </li></ul><ul><li>Irk(Siyah Irk) </li></ul><ul><li>Servikal cerrahi öyküsü </li></ul><ul><li>Maternal iş yükü </li></ul><ul><li>Düşük sosyoekonomik durum </li></ul><ul><li>Genç yaş </li></ul><ul><li>İndüklenmiş abortus öyküsü </li></ul><ul><li>Menstruasyon-konsepsiyon arası sürenin uzaması </li></ul><ul><li>Yaklaşım </li></ul><ul><li>Antenatal bakım: Sık vizitler, aralıklı servikal muayene, aralıklı servikal USG, aktivite kısıtlaması, preterm eylem tahmininde rolü olan markerlarla takip(servikal fetal fibronektin,tükrük estriol...) </li></ul><ul><li>Robinson J. Seminars in Perinatology 25,2001:204-214 </li></ul>
 • 6. Gebelik öncesi veya erken gebelik döneminde tanı-tedavi Maternal Anemi Aile planlaması etkinliğinin arttırılması Gebelikler arası süre Rehabilitasyon için multidisipline yaklaşım Maternal İlaç Bağımlılığı Gebelik öncesinde danışmanlık ve bırakmada yardım Sigara içimi Gebelik öncesi düzeltici operasyon Uterus Anomalisi Fertilite tedavilerini isabetli, uygun olarak kullanmak Multifetal Gestasyon Tarama ve tedavi Reprodüktif Sistem Gebelik öncesinde anne sağlığını düzeltmek Maternal hastalık Önceki Sayılanlara ek olarak Aspirin, Heparin,Steroid kullanımı gibi tedavilerle izlem. Obstetrik komplikasyon öyküsü Yaklaşım Önlenebilir risk faktörleri
 • 7. M onositler Sitokinler:IL-1,IL-6, TNF   Araşidonik asit PGE2 ve PGF2α Uterine kontraksiyonlar PAF Amnion sıvısı Myometrium Bakteriyel ürünler Desidua ve/veya Amnio n
 • 8. <ul><li>Preterm Eylem Tanısı </li></ul><ul><li>Y alancı ve gerçek doğum eyleminin ay ı rı c ı tanısı </li></ul><ul><li>Preterm eylem açısından değerlendirilen ve eve gönderilen kadınlar preterm doğuranların %18’ i </li></ul><ul><li>* Preterm eylem kriterleri ( American Academy of Pediatrics ve The American College of Obstetrics and Gynecologists 1997 ) </li></ul><ul><li>1. 20 dakikada 4 veya 60 dakikada 8 kontraksiyon varlığı ve progresif servikal değişiklikler. </li></ul><ul><li>2 . 1cm. üzerinde servikal dilatasyon. </li></ul><ul><li>3. %80 ve üzerinde servikal efasman. </li></ul>
 • 9. İlk muayenede açıklık ve silinme daha azsa en az 30 dakika en çok 2 saat sonra tercihen aynı doktorca yapılan muayenede açıklık ve silinmede ilerleme olması da preterm eylem tanısı için yeterli
 • 10. Preterm eylemde semptomlar  Suprapubik bası hissi  V ajinal akıntıda artma  B el ağrısı  M enstrüel tarzda kramplar . Bu semptomlar normal gebeliklerde de görülebilir çoğu non spesifik Yapılan prospektif çalışma lar bu semptomların, preterm eylem tanısı için prediktif değerlerinin düşük olduğu nu göstermiştir.
 • 11. * Hasta gerçekten preterm eylem midir? *Preterm eylemin bir nedeni var mıdır? *Tokoliz endikasyonu var mıdır? *Hasta başka merkeze refere edilmeli midir?
 • 12. Preterm Eylem Tanısında Yardımcı Yöntemler <ul><li>Biyokimyasal markerlar </li></ul><ul><ul><li>Fetal fibronektin </li></ul></ul><ul><ul><li>Tükrük estriol </li></ul></ul><ul><ul><li>Servikovajinal salgılarda IGFBP-1(PARTUS TEST) </li></ul></ul><ul><ul><li>Düşük serum ferritin ve Mg düzeyleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Yüksek plasental alkalen fosfataz düzeyleri </li></ul></ul><ul><li>Serviksin ultrasonografi ile değerlendirilmesi </li></ul><ul><li>Home Uterine Activity Monitoring(HUAM) </li></ul>
 • 13. F İ BRONEKT İ N  Preterm eylemde b ugün için tahmin değeri olan tek biyokimyasal marker  N ormalde fetal membranlar ve desiduada bulunan ekstra s elüler matrix proteini  20. haftaya kadar serviks veya vajende servikovajinal sıvıda +  20. haftadan sonra bulunması koryon-desidua bölgesindeki yıkımı gösterir preterm eylemin habercisi olarak görülmekte  Terme yakın servikovajinal sekresyonlarda normalde tekrar belirir.  P reterm eylemi belirlemede yüksek sensitivite ve negatif prediktif değere sahip tir.
 • 14. (Iams,1995) 94 9 67 42 > 8/hr 94 7 45 58 Kontraksiyon > 4/hr 94 11 82 29 Servikal açıklık > 1cm 97 21 89 36 Vajinal kanama 99 29 82 93 Fibronektin NEGATİF POZİTİF PREDİKTİF DEĞER SPESİFİSİTE SENSİVİTE BELİRTEÇ
 • 15. Fetal Fibronektin Testi ile neonatal sonuçlar değişmeksizin ; <ul><li>Preterm eylem nedeniyle başvurular %28.1  %17 </li></ul><ul><li>Hastanede yatış süresi 2 ± 1.7  1.6 ± 1.4 gün </li></ul><ul><li>Tokolitik ajan kullanımı %10  %7.9 </li></ul><ul><li>12 ayda $416.120 kazanç </li></ul><ul><li>Joffe GM. Am J Obstet Gynecol 180; 1999 </li></ul>
 • 16. Preterm eylem indeksi? Fetal fibronektin? <ul><li>185 gebe </li></ul><ul><li>Gestasyonel yaş: 28 ± 4 hafta </li></ul><ul><li>Membranlar intakt </li></ul><ul><li>Preterm eylem indeksi ≥4  pozitif </li></ul><ul><li>< 4  negatif </li></ul><ul><li>Fetal fibronektin > 50ng/ml  pozitif </li></ul><ul><li> Sakai M.Am College of Obs and Gynecol 2003; 101: 123-128 </li></ul>
 • 17. No. of points Signs 0 1 2 3 4 Uterin None <6/h ≥6/h - - Contractions Bleeding (g ) None <10 ≥10 - - Cervical Dilatation (cm) None 1 to <2 2 to <3 3 to <4 ≥4
 • 18. Sonuçlar <ul><li>Preterm eylem indeksi 4 ve üzerinde olanlar yüksek riskli grubu oluşturduklarından fetal fibronektin bakılmasının katkısı çok az </li></ul><ul><li>Skoru ≤ 3 olan grupta fetal fibronektin riskli hasta grubunu ayırt etmede faydalı </li></ul>
 • 19. Tükrük Estriol <ul><li>%90 fetal kaynaklı(fetal adrenal,fetal karaciğer, plasenta) </li></ul><ul><li>Fetal adrenal bez aktivitesinin annedeki spesifik markerı </li></ul><ul><li>Doğum eyleminden 2-4 hafta önce estriol düzeyi yükselir. </li></ul><ul><li>Diurnal ritm </li></ul><ul><ul><li>Sabah erken saatlerde pik </li></ul></ul><ul><ul><li>Saat 9-18 arası düşük </li></ul></ul><ul><li>Eşik değer: 2,3 ng/dl </li></ul>
 • 20. Tükrük Estriol <ul><li>Tükrükteki serbest ve biyolojik aktif hormon seviyeleri serum ile korrele Goodwin TM.Am J Obstet Gynecol 1999 180 :208-213 </li></ul><ul><li>Seri estriol ölçümleri, doğum zamanını tahminde Creasy skorlaması ile karşılaştırıldığında daha doğru sonuçlar verir </li></ul>Heine PR.Obstet Gynecol 2000 .96;490-497 *Negatif prediktif değer :%98 * Kolay,noninvaziv bir test olduğu için preterm eylemin tanısında rutin protokole eklenmesini savunanlar vardır.
 • 21. Spontan preterm doğum tahmininde biyokimyasal markerlar <ul><li>225 asemptomatik gebeden 24. haftada </li></ul><ul><ul><li>Vajen pH </li></ul></ul><ul><ul><li>Vajen fFN </li></ul></ul><ul><ul><li>Servikal ve serum IL-6, IL-8, TNF α </li></ul></ul><ul><li>Preterm doğuranlarda servikal IL-6 düzeyinde artma </li></ul><ul><li>IL-8 ve TNF α düzeyleri arasında fark yok </li></ul><ul><li>Vajen PH (>4.5) ve servikal fFN preterm doğum tahmininde en iyi biyokimyasal markerlar </li></ul>Paternoster DM.Int Journal of Gynecology and Obstetrics 79 (2002);123-129
 • 22. Servikal uzunluğun transvajinal sonografisi * G ebeliğin her üç trimesterinde kullanıl abilir. * Transabdominal USG ’nin aksine mesanenin dolu olup olmamasından ve hasta pozisyonundan etkilenmez. * 30mm’nin üzerindeki servikal uzunluk önemli derece efasmanın olmadığını n kanıtıdır. *Serviksi değerlendirmede objektif bir yöntem(Özellikle eksternal os kapalı ise internal osun değerlendirilmesi muayene ile mümkün değildir) *Serviks boyundaki değişiklikler doğumdan 10 hafta önce başlarken ,muayenede anlaşılabilecek değişiklikler 3-4 hafta önce farkedilebilir
 • 23. TVUSG <ul><li>Internal-eksternal os arası ölçüm </li></ul><ul><li>Membranların servikal kanala doğru hunileşme göstermesi </li></ul>Yüksek preterm doğum riski
 • 24. TVUSG <ul><li>Hastanemizde 97 asemptomatik gebe </li></ul><ul><li>Gestasyonel yaş:30-35 hafta </li></ul><ul><li>TVUSG ile değerlendirme </li></ul>%61 term doğum 35.6 mm %39 preterm doğum 25.1 mm Servikal uzunluk Primipar 23.1 mm Multipar 27.6 mm
 • 25. Ioms JD. N.Eng. J. Med. 334: 567-572, 1996 Relative Risk of Cervical Length Preterm Delivery ≤ 40mm, 75 percentile 1.98 ≤35mm, 50 percentile 2.35 ≤30mm, 25 percentile 3.79 ≤26mm,10 percentile 6.19 ≤ 22 mm,75 percentile 9.49
 • 26. Membran-desidua bütünlüğünde bozulma Fibronektin (+) TVUSG Kısa serviks PRETERM EYLEM
 • 27. Home Uterine Activity Monitoring (HUAM ) <ul><li>Gebe kadınların ortalama %15 i kontraksiyonunu farkedebilir </li></ul><ul><li>Preterm eylemin erken tanısı için dizayn edildi </li></ul><ul><li>Amaç uterus aktivitesini erken dönemde yakalayarak, tokolitik tedavi ve diğer yaklaşımlar için daha fazla zaman kazanmak </li></ul><ul><li>Tokodinamometre-Günlük telefon konuşmaları </li></ul>Mauldin G.Seminars in perinatology;25,2001:215-222
 • 28. H U A M <ul><li>1995 Colton ve ark. 6 prospektif randomize çalışmanın metaanalizinde; </li></ul><ul><li>Tekil gebeliklerde preterm doğumda %24 azalma,ort. doğum ağırlığında 126 gr. artma </li></ul><ul><li>Bebek yoğun bakıma alınmada fark yok </li></ul><ul><li>Çoğul gebeliklerin >2 cm servikal dilatasyonla başvurusunda %56 azalma </li></ul><ul><li>Preterm doğum hızında azalma,ort. doğum ağırlığında artma yok; yoğun bakıma alınma oranında azalma yok </li></ul>Colton T.Am J Obstet Gynecol 173;1995:1499-1995
 • 29. H U A M <ul><li>Uterus aktivitesine servikal değişiklik eşlik etmiyorsa, HUAM’ün bu gebeliklerdeki yararı ? </li></ul>
 • 30. Amniosentez * Fetal pulmoner maturite tayininde * S ubklinik amniotik sıvı enfeksiyonunun tanısı . * Amniotik sıvı kültürünün (+) olduğu gebelerde membran rüptürü ve 48 saat içinde doğum riski fazla . * Membranları intakt ve klinik enfeksiyon bulguları olmayan preterm gebelerin %20’sinde amniosentez kültürü (+) (Cox,1996) * R utin amniosentez uygulaması ?
 • 31. Doğum Ağırlığı SSK ETLİK DOĞUMEVİ YENİDOĞAN ÜNİTESİ SONUÇLARI –DOĞUM AĞIRLIĞINA GÖRE DAĞILIM- 2002 TOPLAM:20866 CANLI DOĞUM 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 0 <500 gr 501-1000 gr 1001-1500 gr 1501-2000 gr 2001-2500 gr >2500 gr (%0024) (%0410) (%0780) (%1.62) (%5.89) (%91.34)
 • 32. PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ <ul><li>PEMR gebeliğin 37. haftasından önce membranların yırtılmasıdır(amnioreksis) </li></ul><ul><li>Membran yırtılmasını takip eden 24 saat içinde doğum olmamışsa bu durum uzamış erken membran rüptürü olarak tanımlanır. </li></ul>
 • 33. MEMBRAN RÜPTÜRÜNÜN LATENT FAZI <ul><li>TEMR’de 24h’de doğum %60 </li></ul><ul><li>72h’de doğum %95 </li></ul><ul><li>28-34gh 24h’de doğum %50 </li></ul><ul><li>1hf’ da doğum %80-90 </li></ul><ul><li>< 26gh 1hf’da doğum %50 </li></ul>
 • 34. TANI <ul><li>Dikkatli bir öykü alma ve fizik muayene </li></ul><ul><li>Steril spekulum muayenesi </li></ul><ul><li>Nitrazin testi </li></ul><ul><li>Mikroskobik incelemede fern görüntüsü oluşması </li></ul><ul><li>USG inceleme </li></ul><ul><li>Amnioinfüzyon’la boyama </li></ul>
 • 35. EMR şüphesi olan olguların %90’ında dikkatli öykü alma ve fizik muayene ile tanı kesinleştirilebilir Doğumun aktif fazında olmayan olgularda dijital muayene yapılmamalı ANAMNEZ-MUAYENE
 • 36. STERİL SPEKULUM MUAYENESİ Serviksten berrak sıvı akışının izlenmesi Posterior fornikste sıvı göllenmesi TANI ŞÜPHE VAR VAJEN PH NORMAL  <4-5 AMNİON SIVISI  7.1-7.3
 • 37. ULTRASONOGRAFİ OLİGOHİDRAMNİOS İDRAR YOLU ANOMALİSİ EMR UTEROPLASENTAL YETMEZLİK Tekrar USG lerde fetal mesanede dolum ve boşalma görülüyorsa ekarte edilir Fetal doppler ve fetal biyometri
 • 38. AMNİOİNFÜZYONLA BOYAMA ŞÜPHEDE KALINAN OLGULARDA AMNİOİNFÜZYON ŞEKLİNDE VERİLECEK 100-200 ML HARTMAN SOLÜSYONU VEYA INDIGO CARMINE BOYASININ (9 ML İZOTONİK SOLÜSYON İÇİNDE 1 ML BOYA) VAJENDEN ÇIKIŞININ İZLENMESİ TANIYI KOYDURUR
 • 39. İntrauterin Enfeksiyon Açısından Takip <ul><li>Anne kanında ESH > 60mm/h </li></ul><ul><li>WBC > 15000/mm 3 </li></ul><ul><li>CRP  2mg/dl </li></ul><ul><li>Amniotik sıvı Glukoz < 17mg/dl </li></ul><ul><li>WBC  20hücre/mm 3 </li></ul><ul><li>IL-6 > 7.9ng/ml </li></ul>
 • 40. <ul><li>Fetal Biofizik Profil (BPP) </li></ul><ul><li>Amniotik sıvı volümü </li></ul><ul><li>NST </li></ul><ul><li>Fetal solunum </li></ul><ul><li>Doppler </li></ul>
 • 41. İNTRAUTERİN ENFEKSİYONU OLAN BİR HASTADA İLK ETKİLENECEK TEST NST’NİN REAKTİVİTESİDİR , BUNU SOLUNUMDAKİ AZALMA TAKİP EDER
 • 42. <ul><li>Ultrasonografik ölçümlerde en derin amniyotik sıvı cebi < 1 cm olan aşırı oligohidramnioslarda artmış enfeksiyon riski </li></ul><ul><li>Doppler ultrasonografide , umbilikal arter S/D oranında ilk ölçüme göre % 15 lik artışı histolojik koryoamnionit ile ilişkili </li></ul><ul><li>Nonstress test takibinde nonreaktif total kalp hızı trasesi ve >160atım/dk olarak tanımlanan fetal taşikardide intrauterin enfeksiyonla yakın ilişki </li></ul><ul><li>Fetal solunum hareketlerinin PEMR sonrası %90’dan %65’e düştüğü ,enfeksiyon varsa bu değerin %35 olduğu bildirilmektedir. </li></ul>

Related Documents