„Budi u plusu!“
Interaktivna izložba za decu
o svetu novca
Mediji su prepoznali značaj programa…
… i pomogli nam u komunikaciji
… kao i mnogobrojni portali
… 
O izložbi se pisalo i na društvenim mrežama …
… oni koji su bili, dobro su se zabavili …
… 
Da li smo uspeli da ostvarimo postavljeni cilj?
Hvala na pažnji
A sada, Vaša pitanja… 
of 10

Najbolje implementirana internacionalna kampanja - Erste banka

Dobitnik PRiZNANJA 2015 u kategoriji Najbolje implementirana internacionalna kampanja.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najbolje implementirana internacionalna kampanja - Erste banka

  • 1. „Budi u plusu!“ Interaktivna izložba za decu o svetu novca
  • 2. Mediji su prepoznali značaj programa…
  • 3. … i pomogli nam u komunikaciji
  • 4. … kao i mnogobrojni portali
  • 5. … 
  • 6. O izložbi se pisalo i na društvenim mrežama …
  • 7. … oni koji su bili, dobro su se zabavili …
  • 8. … 
  • 9. Da li smo uspeli da ostvarimo postavljeni cilj?
  • 10. Hvala na pažnji A sada, Vaša pitanja… 

Related Documents