1
 КО СТВАРА УЏБЕНИКЕ
 АУТОРСКИ ТИМОВИ: НАСТАВНИЦИ ПРАКТИЧАРИ,
ДИЗАЈНЕРИ, МЕТОДИЧАРИ, СТРУЧНИ
КОНСУЛТАНТИ И РЕЦЕНЗЕНТИ
 Т...
Издавачка кућа “KLETT” Београд
Програм издаваштва:
Уџбеници за основну школу
Комплети од V до VIII разреда
Математика 6
Уџбеник за шести разред основне школе
прво издање
Аутори: др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић
Илус...
Математика за 6. разред
Уџбеник
АУТОРИ:
др Небојша Икодиновић
мр Слађана Димитријевић
ПРЕГЛЕДНО, ЗАНИМЉИВО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГРАДИВА КОЈЕ
МОЖЕ ДА ПОДСТАКНЕ ТАЛЕНАТ
ДА УЧИТЕЉИМА ОМОГУЋАВА ЛАКШЕ ИЗЛАГАЊЕ А
УЧЕНИЦИМА УСВАЈАЊЕ ГРАДИВА
© Klett,
Принцип поступности
и систематичности излагања наставног садржаја.
 Користи језик из свакодневног живота!
Илустрациjе су занимљиве и прате излагање градива.
Кључне дефиниције
© Klett,
Тврђења која је потребно трајно упамтити
© Klett,
У оквиру Речника налазе се језичка објашњења математичких
назива, њихово порекло и значење.
© Klett,
За оне који желе да знају више
ИЗДАВАЧКА КУЋА KLETT
БЕОГРАД
Светозара Ћоровића 15, 11000 Београд
Тел: 011/3348 384 Факс: 011/3348 385
E-mail: office@klet...
Prezentacija klet vi-raz.
Prezentacija klet vi-raz.
of 18

Prezentacija klet vi-raz.

Edukacija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija klet vi-raz.

 • 1. 1
 • 2.  КО СТВАРА УЏБЕНИКЕ  АУТОРСКИ ТИМОВИ: НАСТАВНИЦИ ПРАКТИЧАРИ, ДИЗАЈНЕРИ, МЕТОДИЧАРИ, СТРУЧНИ КОНСУЛТАНТИ И РЕЦЕНЗЕНТИ  ТИМСКИ РАД !  ШТА ЈЕ ВАЖНО ЗА УЏБЕНИК  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ  ПРЕГЛЕДНО, ЗАНИМЉИВО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГРАДИВА КОЈЕ МОЖЕ ДА ПОДСТАКНЕ ТАЛЕНАТ НЕКОГ БУДУЋЕГ МАТЕМАТИЧАРА, ИСТРАЖИВАЧА, ПЕСНИКА ИЛИ СЛИКАРА  ДА УЧИТЕЉИМА ОМОГУЋАВА ЛАКШЕ ИЗЛАГАЊЕ А УЧЕНИЦИМА УСВАЈАЊЕ ГРАДИВА  ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ УЏБЕНИКА © Klett, 2 РЕЧ УРЕДНИКА © Klett,
 • 3. Издавачка кућа “KLETT” Београд Програм издаваштва: Уџбеници за основну школу Комплети од V до VIII разреда
 • 4. Математика 6 Уџбеник за шести разред основне школе прво издање Аутори: др Небојша Икодиновић, мр Слађана Димитријевић Илустрације: Кристијан Хранисављевић Рецензенти: проф. др Радосав Ђорђевић, Природно-математички факултет у Крагујевцу доц. др Бранислав Поповић, Природно-математички факултет у Крагујевцу Зорица Станковић, професор математике, ОШ „Мома Станојловић“ у Крагујевцу Графичко обликовање: „Total Idea“, Нови Сад Прелом: Игор Болта Лектура: Јована Ђокић Издавач: Издавачка кућа „Klett“ д.о.о. Светозара Ћоровића 15/IV, 11 000 Београд Teл.: 011/3348-384, факс: 011/3348-385 office@klett.co.yu, www.klett.co.yu За издавача: Гордана Кнежевић-Орлић Уредник: Александар Рајковић Штампа: Цицеро, Београд© Klett,
 • 5. Математика за 6. разред Уџбеник АУТОРИ: др Небојша Икодиновић мр Слађана Димитријевић
 • 6. ПРЕГЛЕДНО, ЗАНИМЉИВО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГРАДИВА КОЈЕ МОЖЕ ДА ПОДСТАКНЕ ТАЛЕНАТ
 • 7. ДА УЧИТЕЉИМА ОМОГУЋАВА ЛАКШЕ ИЗЛАГАЊЕ А УЧЕНИЦИМА УСВАЈАЊЕ ГРАДИВА © Klett,
 • 8. Принцип поступности и систематичности излагања наставног садржаја.
 • 9.  Користи језик из свакодневног живота!
 • 10. Илустрациjе су занимљиве и прате излагање градива.
 • 11. Кључне дефиниције © Klett,
 • 12. Тврђења која је потребно трајно упамтити © Klett,
 • 13. У оквиру Речника налазе се језичка објашњења математичких назива, њихово порекло и значење. © Klett,
 • 14. За оне који желе да знају више
 • 15. ИЗДАВАЧКА КУЋА KLETT БЕОГРАД Светозара Ћоровића 15, 11000 Београд Тел: 011/3348 384 Факс: 011/3348 385 E-mail: office@klett.rs Web: www.klett.rs

Related Documents