Projekat “Digitalizacija kulturne baštine
Novog Sada”
Nosioci projekta:
• Grad Novi Sad
• Kulturni centar Novog Sada
• JKP...
Platforma BBNS, bbns.rs
Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС ...
Platforma BBNS, bbns.rs
DPLA BBNS
• Open (pristup, kôd, standardi)
• multidimenziono predstavljanje građe
• atraktivan pri...
Pretraga BBNS
Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру
п...
Hronologija
Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру
про...
Izložbe BBNS
Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру
пр...
Iskustva pri izradi BBNS
DPLA BBNS
• Open (pristup, kôd, standardi)
• multidimenziono predstavljanje građe
• atraktivan pr...
Arhitektura BBNS platforme
Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББ...
Arhitektura BBNS platforme
Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББ...
Šeme metapodataka
i protokoli
Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа...
JSON-LD
• 16. Јануар 2014. W3C препорука
• mapiranje RDF – JSON-LD
DATA
prezentacija
web servisi, API
semantika
HTML
JSON
...
JSON-LD u BBNS
Modifikovani output iz Omeka OAIrepo plugin-a
Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kl...
JSON-LD u BBNS
DPLA JSON-LD
BBNS JSON-LD
W3C JSON-LD
Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28...
II faza tehničkog razvoja
• Podrška za jezike – prevod baze
• Mapa + geolokacija
• Personalizacija
• Pretraga kolekcija
• ...
BibliTech 2014
Teme:
1. Digitalizacija kao poslovna mogućnost
kreativnih industrija
2. Nove veštine u doba digitalizacije
...
of 15

Prezentacija sa konferencija u Kladovu, 28.-30.05.2014: "Digitalizacija: prakse i standardi"

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Internet      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija sa konferencija u Kladovu, 28.-30.05.2014: "Digitalizacija: prakse i standardi"

 • 1. Projekat “Digitalizacija kulturne baštine Novog Sada” Nosioci projekta: • Grad Novi Sad • Kulturni centar Novog Sada • JKP „Informatika“ Dosadašnji rezultati: •Laboratorija za digitalizaciju •Platforma BBNS Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS. Združeni projekat Grada i ustanova za kulturu (muzeja, arhiva i biblioteka)
 • 2. Platforma BBNS, bbns.rs Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS. Po uzoru i na osnovu kôda: •Europeana-e •DPLA Model podataka (EDM/DPLA MAP3) koji trenutno opisuje u: •Europeana-i preko 30 miliona •DPLA preko 7 miliona objekata
 • 3. Platforma BBNS, bbns.rs DPLA BBNS • Open (pristup, kôd, standardi) • multidimenziono predstavljanje građe • atraktivan prikaz • Open (pristup, kôd, standardi) • multidimenziono predstavljanje građe • atraktivan prikaz + personalizacija UI/UX • jednako usmerenje ka stručnim institucijama (OAI-PMH) • jezičke specifičnosti • hosting uloga Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 4. Pretraga BBNS Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 5. Hronologija Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 6. Izložbe BBNS Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 7. Iskustva pri izradi BBNS DPLA BBNS • Open (pristup, kôd, standardi) • multidimenziono predstavljanje građe • atraktivan prikaz • Open (pristup, kôd, standardi) • multidimenziono predstavljanje građe • atraktivan prikaz + personalizacija UI/UX • jednako usmerenje ka stručnim institucijama (OAI-PMH) • jezičke specifičnosti • hosting uloga Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 8. Arhitektura BBNS platforme Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 9. Arhitektura BBNS platforme Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 10. Šeme metapodataka i protokoli Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 11. JSON-LD • 16. Јануар 2014. W3C препорука • mapiranje RDF – JSON-LD DATA prezentacija web servisi, API semantika HTML JSON RDF DATA prezentacija API + semantika HTML JSON-LD Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 12. JSON-LD u BBNS Modifikovani output iz Omeka OAIrepo plugin-a Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 13. JSON-LD u BBNS DPLA JSON-LD BBNS JSON-LD W3C JSON-LD Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 14. II faza tehničkog razvoja • Podrška za jezike – prevod baze • Mapa + geolokacija • Personalizacija • Pretraga kolekcija • Obogaćenje, anotiranje objekata • Dalja proširenja data model-a • Korisnički servisi i alati Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.
 • 15. BibliTech 2014 Teme: 1. Digitalizacija kao poslovna mogućnost kreativnih industrija 2. Nove veštine u doba digitalizacije 3. Aktivni korisnici/Aktivne korisnice Konferencija “Razvoj digitalizacije — prakse i standardi”, Kladovo 28.-30.05.2014, Платформа ББНС у оквиру пројекта "Дигитализација културне баштине Новог Сада", Dušan Ranđelović, Razvojni tim BBNS.

Related Documents