EНЕРГЕТИКА ЕНЕРГИЈА И ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ Teхничко и информатичко образовање Разред: V
Циљеви и задаци часаУпознати се са:Појмом и врстама обновљивих изовраенергијеТренутном енергетском ситуацијом у светуНа...
ЕНЕРГИЈА Енергија је способност тела да изврши рад. Eнергија дефинише сва стања у природи.
ЕНЕРГИЈАКада је има о њој и не размишљамоЛоша вест је енергије има све мање има и да је све скупља!
Употреба енергије кроз времеОд давнина човек користи разне облике енергије:Топлотну енергију човек добија од...
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ Обновљиви извори Необновљиви извори енергије: енергије:Енергија Угаљ ...
Необновљиви извори енергије
Необновљиви извори енергије
Алтернативни извори енергијеПлима и осекаЕнергија морских таласаБиомасаГеопара
ВРСТЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЕНЕРГЕТСКИПРЕТВАРАЧИСредства која један овлик енергије претварају у други.
Енергетски претварачиЗадатак 1.Отворити линк:http://www.cnti.info/energija/page1.htmlПогледати анимације и објаснити начин...
Тренутна ситуација у свету Две милијарде људи још увек нема приступ електричној енергији! Производња се углавном базира ...
Претварање Сунчеве енергије у електричну Претварање Сунчеве енергије у електричну врши се у ФОТОНАПОНСКОЈ ...
Највећа соларна електрана у Србији? Луксембуршка компанија "Securum equity partners" одлучила је да искорис...
Претварање Сунчеве енергије у топлотну Систем се састоји од: 1. Колектора ...
Соларни колектор
Енергија сунца
Систем за претварање Сунчеве енергије у топлотну
ХелиоелектранеПретварају топлотну енергију Сунца у електричну енергију.
Енергија ветра Ветар - струјање ваздуха. Кинетичка енергија ветра се у ветрогенераторупретвара у електричну енергију.
Шема ветрогенератора
Енергија ветраКинетичка енергија ветра се у ветрогенераторупретвара у електричну енергију Степен искоришћења ветрогенера...
Коришћење енергијеветра за покретањебродова
Енергија ветра
АЕРОЕЛЕКТРАНЕ
Енергија воде
Водненица
Хидроелектрана
Водене турбине
Геотермална енергијаПотпуно бесплатна топлотна енергија у виду загрејане воде или водене паре.
Потенцијали геотермалне енергијеВодена пара се користи у парномгенератору за производњу ел.енергијеТопла вода се...
Енергија из биомасе Биомаса је органска материја животињског или биљног порекла.Њени извори су: Пољопривредни от...
Prezentacija_DStevanovic
Prezentacija_DStevanovic
Prezentacija_DStevanovic
Prezentacija_DStevanovic
Prezentacija_DStevanovic
Prezentacija_DStevanovic
of 39

Prezentacija_DStevanovic

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija_DStevanovic

 • 1. EНЕРГЕТИКА ЕНЕРГИЈА И ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ Teхничко и информатичко образовање Разред: V
 • 2. Циљеви и задаци часаУпознати се са:Појмом и врстама обновљивих изовраенергијеТренутном енергетском ситуацијом у светуНачинима трансформација енергијеПоследицама употребе класичних гориваПредностима обновљивих извора енергије
 • 3. ЕНЕРГИЈА Енергија је способност тела да изврши рад. Eнергија дефинише сва стања у природи.
 • 4. ЕНЕРГИЈАКада је има о њој и не размишљамоЛоша вест је енергије има све мање има и да је све скупља!
 • 5. Употреба енергије кроз времеОд давнина човек користи разне облике енергије:Топлотну енергију човек добија од Сунца,сагоревањем дрвета...За транспорт су користили мишиће коња и снагуветра за једра.Вода и ветар су се користили за млевењепшенице у воденицама и ветрењачама.
 • 6. ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ Обновљиви извори Необновљиви извори енергије: енергије:Енергија Угаљ СунцаЕнергија ветра Нафта фосилнаЕнергија воде горива ГасЕнергија мишића Руда уранијума
 • 7. Необновљиви извори енергије
 • 8. Необновљиви извори енергије
 • 9. Алтернативни извори енергијеПлима и осекаЕнергија морских таласаБиомасаГеопара
 • 10. ВРСТЕ ЕНЕРГИЈЕ
 • 11. ЕНЕРГЕТСКИПРЕТВАРАЧИСредства која један овлик енергије претварају у други.
 • 12. Енергетски претварачиЗадатак 1.Отворити линк:http://www.cnti.info/energija/page1.htmlПогледати анимације и објаснити начинетрансформације једног облика енергије у други.
 • 13. Тренутна ситуација у свету Две милијарде људи још увек нема приступ електричној енергији! Производња се углавном базира на фосилним изворима (нафтни деривати, угаљ и атомска енергија)! Ресурси угља и нафте су ограничени! Расте емисија штетних гасова у атмосферу и повећава се температура - ефекат ,,стаклене баште”!
 • 14. Претварање Сунчеве енергије у електричну Претварање Сунчеве енергије у електричну врши се у ФОТОНАПОНСКОЈ ЋЕЛИЈИ. Више соларних ћелија се групишу у МОДУЛЕ (ПАНЕЛЕ). Више модула се може груписати у ФОТОНАПОНСКЕ СИСТЕМЕ. Ефикасност соларних модула је од 8% до 15%.
 • 15. Највећа соларна електрана у Србији? Луксембуршка компанија "Securum equity partners" одлучила је да искористи енергетски потенцијал сунчевог зрачења у Србији. Ова компанија намерава да средином 2013. године на југу земље почне изградњу највећег соларног парка на свету у вредности од близу три милијарде долара. Ове као и друге занимљиве вести и све што вас интересује у вези обновљивих извора енергије можете погледати на: www.obnovljiviizvorienergije.rs
 • 16. Претварање Сунчеве енергије у топлотну Систем се састоји од: 1. Колектора 2. Резервоара воде 3. Бојлера 4. Пумпе и 5. Потрошача Радни флуид може да буде: • ваздух • вода • течност на бази антифриза
 • 17. Соларни колектор
 • 18. Енергија сунца
 • 19. Систем за претварање Сунчеве енергије у топлотну
 • 20. ХелиоелектранеПретварају топлотну енергију Сунца у електричну енергију.
 • 21. Енергија ветра Ветар - струјање ваздуха. Кинетичка енергија ветра се у ветрогенераторупретвара у електричну енергију.
 • 22. Шема ветрогенератора
 • 23. Енергија ветраКинетичка енергија ветра се у ветрогенераторупретвара у електричну енергију Степен искоришћења ветрогенератора износи од 20% до 40%. Овде погледајте принцип рада ветрогенератора. Simulacija.exe
 • 24. Коришћење енергијеветра за покретањебродова
 • 25. Енергија ветра
 • 26. АЕРОЕЛЕКТРАНЕ
 • 27. Енергија воде
 • 28. Водненица
 • 29. Хидроелектрана
 • 30. Водене турбине
 • 31. Геотермална енергијаПотпуно бесплатна топлотна енергија у виду загрејане воде или водене паре.
 • 32. Потенцијали геотермалне енергијеВодена пара се користи у парномгенератору за производњу ел.енергијеТопла вода се користи зазагревање.У Србији има 60 геотермалнихналазишта са температуромпреко 150С до дубине 3000м.
 • 33. Енергија из биомасе Биомаса је органска материја животињског или биљног порекла.Њени извори су: Пољопривредни отпаци Пољопривредне житарице Енергетске житарице Шумски отпаци Индустријски отпад Градски отпад