WZ RWRodzaje MMdokumentówrozchodowych: Paragon FS FZ ...
Dowód Wz wydania zewnętrznego dokumentuje wydanie materiałów na zewnątrz przedsiębiorstwa (np. przy ich sprzedaży) oraz wy...
Jak poprawnie wypełnid Wz?Musi zawierad: pieczątkę przedsiębiorstwa (w lewym górnym rogu), numer kolejny łamany przez n...
Pamiętaj!Dokument Wz sporządza się w czterech egzemplarzach: jeden dla osoby wystawiającej, drugi dla magazynu wydającego,...
 Przykład: 2010-11-29
 Przykład: 2010-11-29
 Dowód Rw wydania wewnętrznego jest wystawiany w związku z wydaniem materiałów do zużycia wewnątrz przedsiębiorstwa. Prz...
Prawidłowo wypełniony dokument Rw powinien zawierad: pieczątkę przedsiębiorstwa (w lewym górnym rogu) numer kolejny ła...
Pamiętaj!Dokument Rw sporządza się w trzech egzemplarzach: jeden dla osoby wystawiającej, drugi dla magazynu wydającego, t...
Dowód Mm przesunięcia międzymagazynowegojest stosowany przy magazynowych przesunięciach zapasów w ramach przedsiębiorstw...
Prawidłowo wypełniony dokument Mm powinien zawierad: pieczqtkę przedsiębiorstwa (w lewym górnym rogu)numer kolejny łama...
Pamiętaj!Dokument Mm sporządza się w czterech egzemplarzach: jeden dla wystawy, drugi dlamagazynu wydającego, trzeci dla m...
of 12

Prezentacja hiper

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja hiper

 • 1. WZ RWRodzaje MMdokumentówrozchodowych: Paragon FS FZ 2010-11-29
 • 2. Dowód Wz wydania zewnętrznego dokumentuje wydanie materiałów na zewnątrz przedsiębiorstwa (np. przy ich sprzedaży) oraz wydanie wyrobów gotowych, opakowao i depozytów. 2010-11-29
 • 3. Jak poprawnie wypełnid Wz?Musi zawierad: pieczątkę przedsiębiorstwa (w lewym górnym rogu), numer kolejny łamany przez numer magazynu, nazwę i ilośd wydawanego materiału, miejsce jego wydania i miejsce docelowe, środek transportu, datę wystawienia. 2010-11-29
 • 4. Pamiętaj!Dokument Wz sporządza się w czterech egzemplarzach: jeden dla osoby wystawiającej, drugi dla magazynu wydającego, trzeci dla odbiorcy, a czwarty przeznaczony jest dla księgowości. 2010-11-29
 • 5.  Przykład: 2010-11-29
 • 6.  Przykład: 2010-11-29
 • 7.  Dowód Rw wydania wewnętrznego jest wystawiany w związku z wydaniem materiałów do zużycia wewnątrz przedsiębiorstwa. Przykładem rozchodu wewnętrznego jest pobranie materiałów z magazynu na cele produkcyjne. 2010-11-29
 • 8. Prawidłowo wypełniony dokument Rw powinien zawierad: pieczątkę przedsiębiorstwa (w lewym górnym rogu) numer kolejny łamany przez numer magazynu, rodzaj ilośd wydawanego materiału, miejsce jego wydania i miejsce docelowe, datę wystawienia. 2010-11-29
 • 9. Pamiętaj!Dokument Rw sporządza się w trzech egzemplarzach: jeden dla osoby wystawiającej, drugi dla magazynu wydającego, trzeci dla księgowości. 2010-11-29
 • 10. Dowód Mm przesunięcia międzymagazynowegojest stosowany przy magazynowych przesunięciach zapasów w ramach przedsiębiorstwa. 2010-11-29
 • 11. Prawidłowo wypełniony dokument Mm powinien zawierad: pieczqtkę przedsiębiorstwa (w lewym górnym rogu)numer kolejny łamany przez numer magazynu rodzaj ilośd dawanego materiału, miejsce jego wydania i miejsce docelowe, datę wystawienia. 2010-11-29
 • 12. Pamiętaj!Dokument Mm sporządza się w czterech egzemplarzach: jeden dla wystawy, drugi dlamagazynu wydającego, trzeci dla magazynu odbierąjcego, a czwarty dla kięgowości. 2010-11-29

Related Documents