Діяльність районної психолого-медико-педагогічної консультації в системі виявлення, обліку, консультування, діагностики,с...
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Жовтневої районної психолого-медико-педагогічної консультації: своєчасне виявлення та облік ді...
МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Жовтневої районної психолого-медико-педагогічної консультації
КАДРОВИЙ СКЛАД Жовтневої районної психолого-медико-педагогічної консультації
ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ ПМПК ЗА НАПРЯМКАМИ РОБОТИ у 2011-2012 навчальному році <ul><li>Діагностична робота...
 - консультації для батьків дітей, які мають особливі освітні потреби; <ul><li>робота консультпунктів при КК ДНЗ зі с...
Основні форми консультативно-просвітницької роботи <ul><ul><li>цикл лекцій для педагогів та батьків; </li></ul></ul><ul>...
Координація й узагальнення діяльності районної ПМПК та шкільних консиліумів <ul><ul><li>координація діяльності шкільних к...
Методична робота міні-семінар для голів шкільних психолого-медико-педагогічних консиліумів; засідання методичного об’єднан...
<ul><ul><ul><li>- виступи на батьківських зборах консультантів – членів районної ПМПК; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>- р...
of 10

ПМПК Prezent

Діяльність районної ПМПК
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - ПМПК Prezent

  • 1. Діяльність районної психолого-медико-педагогічної консультації в системі виявлення, обліку, консультування, діагностики,супроводу корекційного навчання та адаптації дітей з особливими потребами до суспільного життя «… усі діти мають право на освіту, і, як наслідок цього, право на прогрес» Конвенція ООН «Про права дитини»
  • 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Жовтневої районної психолого-медико-педагогічної консультації: своєчасне виявлення та облік дітей з вадами розвитку, визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги; попередній збір даних про стан здоров’я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення до Криворізької зональної ПМПК; психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з метою виявлення порушень психофізичного розвитку, встановлення діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації, терміну перебування в закладі; у найбільш діагностично складних випадках – направлення дітей на обстеження Дніпропетровською обласною ПМПК для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації, терміну перебування в закладі; надання консультативно-методичної допомоги батькам, педагогам, лікарям, працівникам соціально-психологічних служб з питання виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з девіантною поведінкою, зокрема тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчальних закладів; організація, координація, консультативно-методична допомога шкільним психолого-медико-педагогічним консиліумам та контроль за їх роботою; участь у розробленні пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку в районі, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.
  • 3. МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Жовтневої районної психолого-медико-педагогічної консультації
  • 4. КАДРОВИЙ СКЛАД Жовтневої районної психолого-медико-педагогічної консультації
  • 5. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ЖОВТНЕВОЇ РАЙОННОЇ ПМПК ЗА НАПРЯМКАМИ РОБОТИ у 2011-2012 навчальному році <ul><li>Діагностична робота </li></ul><ul><ul><li>первинне обстеження і діагностика дітей 6-7 років і дітей, які мають труднощі в навчанні; </li></ul></ul><ul><ul><li>проведення засідань районної ПМПК, якісна підготовка документів до обстеження Криворізькою міською та обласною ПМПК; </li></ul></ul><ul><ul><li>формування банку даних дітей, які мають вади розвитку, порушення поведінки та труднощі в навчанні. </li></ul></ul>
  • 6. - консультації для батьків дітей, які мають особливі освітні потреби; <ul><li>робота консультпунктів при КК ДНЗ зі спецгрупами </li></ul>- консультації для вчителів щодо якісної підготовки документів до обстеження на районній ПМПК; - консультації для заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти; Консультативно-просвітницька робота
  • 7. Основні форми консультативно-просвітницької роботи <ul><ul><li>цикл лекцій для педагогів та батьків; </li></ul></ul><ul><ul><li>семінари: психолого-педагогічні, семінари-практикуми; </li></ul></ul><ul><ul><li>складання для батьків і педагогів пам’яток з актуальних проблем виховання і навчання дітей з особливими потребами; </li></ul></ul><ul><ul><li>розроблення рекомендацій учителям щодо здійснення особистісно орієнтованого підходу в навчанні та вихованні дітей; </li></ul></ul><ul><ul><li>бесіди з дітьми; </li></ul></ul><ul><ul><li>індивідуальні та групові консультації для батьків та вчителів. </li></ul></ul>
  • 8. Координація й узагальнення діяльності районної ПМПК та шкільних консиліумів <ul><ul><li>координація діяльності шкільних консиліумів щодо роботи з батьками дітей, що мають проблеми; </li></ul></ul><ul><ul><li>підготовка інформаційного звіту в ДО ПМПЦ про роботу районної ПМПК за 2011-2012 н.р.; </li></ul></ul><ul><ul><li>узагальнення підсумкового наказу по відділу освіти про роботу шкільних консиліумів та районної ПМПК у 2011-2012 н.р.; </li></ul></ul><ul><ul><li>узагальнення матеріалів методичних збірок вчителів початкових класів: </li></ul></ul><ul><li>«Класи інтенсивної педагогічної корекції в освітньому просторі Жовтневого району» - Давидова Т.П., методист РМК відділу освіти, завідуюча РПМПК; </li></ul><ul><li>«Особистісно орієнтований підхід у корекційній роботі з учнями з порушенням психічного розвитку на уроках української мови» - Чаговець Т.П, вчитель початкових класів КЗШ №126; </li></ul><ul><li>«Шляхи активізації навчальної діяльності молодших школярів в класах інтенсивної педагогічної корекції» - Жеронкіна О.Є., вчитель початкових класів КЗШ №126; </li></ul><ul><li>«Розвиток зв’язного мовлення та комунікативної компетентності особистості молодшого школяра класу ІПК» - Костилєва Я.Ю., вчитель початкових класів КЗШІ №4; </li></ul><ul><li>«Використання елементів інсценізації на уроках читання в класах ІПК» - Гаязова І.А., вчитель початкових класів КЗШІ №4. </li></ul>
  • 9. Методична робота міні-семінар для голів шкільних психолого-медико-педагогічних консиліумів; засідання методичного об’єднання вихователів спецгруп ДНЗ; засідання районної методичної асоціації «Дефектолог», групи взаємодії «Логопед»; робота опорного ДНЗ з питань реалізації принципу взаємодії родинного і суспільного виховання;
  • 10. <ul><ul><ul><li>- виступи на батьківських зборах консультантів – членів районної ПМПК; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>- розроблення методичних рекомендацій вчителів- дефектологів, логопедів, психологів для батьків; </li></ul></ul><ul><ul><li>- висвітлення актуальних проблем роботи з дітьми, </li></ul></ul><ul><ul><li>які мають порушення розвитку і поведінки, в ЗМІ. </li></ul></ul>Робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і неохоплені спеціальним навчанням