Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
! " # $" % # " & ( )**" " ...
& & & & &, * - ! + ! " " !* + ! " * ...
%6 1# 8 " ! " # + 2*+ ! &. B , ! % & ) " ...
! & "3 4# + ! " ...
> " # G )! ( . & 1 ! ...
#" " # & ! & - ". ! "1...
0 ? !" 3 C 3 #" ! 3 8 " ...
"* # = @ # & % . ! " , 1 ! & ...
& * & : ," * - ! *...
10 * @ !* " & ( - )! O + ...
! * ! & ! , -" # ! 1# !*+ * ...
) @ & , , 0" # . " # 1 ! " 1 # " ...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Pomarańczowy majdan - Marcin Wojciechowski - ebook
Pomarańczowy majdan - Marcin Wojciechowski - ebook
Pomarańczowy majdan - Marcin Wojciechowski - ebook
of 17

Pomarańczowy majdan - Marcin Wojciechowski - ebook

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomarańczowy majdan - Marcin Wojciechowski - ebook

 • 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .
 • 2. ! " # $" % # " & ( )**" " ! + ! " & , - . " ! "* " " ! #* ! / ,* #0 #" # 10 # ," - ! ! " #/ " 2* " ! ! #+ .& - * # & ! "# & " #" . " # ". & 1 # # 3 &" # & ," ! & # - ! " 1 & 4 !, + " # ".2* " , & &," ) 1 &* &+ ! " # * !" + ! &" " ! 5 # 6 -! 1 & , # 70 ! * / !# # " * # ! " + ! "* ) !. % # " & " !* % , & - $" " " 4# " & # &* & 8 ! ! - & & , #+" & #" 9 9
 • 3. & & & & &, * - ! + ! " " !* + ! " * ". : # 1 ! & + *7. & *# & + & ;;; %8 & ! " # + % 1 & ()* $" # <== % % 2*+ ! * " +, ! ! %( > " ! ! ! *4 #* )* . 4 ?&*+ $" " - " )@ A & " @ ! @ & ! * "* ! ! /" , " - *" " *! & " #" , .7 !# ! ! # . B& " C ? & 1 , & )* ! C " & C # - " ". &* & #* ,C & 0 & ! ! , + " )* ! , *! " *! & 4 # " % C. ,D 70 * 0 0 "* 0 # 70 * 0 0 % 4 *! - C . + @ ! @: )* # & *#* & 4C? 2* ! ) ", & "- , "
 • 4. %6 1# 8 " ! " # + 2*+ ! &. B , ! % & ) " E
 • 5. ! & "3 4# + ! " 3: ! 0 *" " ! & ! " *# ! 4 ! & #" # 4# & - " & #* ". ! # 4 # A* F ) & " <=G= 6 # " & , !*+ " & &*F / * * ( " -+.& 4# , *" " 6 & ! 1 ! *" ! #1 . # & 0 @ # ! ! * "* / 6 " # G ! # & 10 $" & , " & 6 . *" " * * " " # # ! , 6 # ! & 1 & & " - ! " # # ! " #* # . H # " " 2 " )* & * " " " ". - ! # , & *" " A* * !" # # !! $" " !@ * 5 # " ! *" " ! # *# & @ # ! ?* " ! ! " -G ! ". ! " * " &" & G
 • 6. > " # G )! ( . & 1 ! + ! + 0 , "* # C " 6.&# # 4 # A* F & # - ". !" *" " ! "*# * - ", ! * . 1 !6 ! + + & * " ! * & 8?AAD - * , 4 ! # *#* 1 1 ! . ! " $" " ! 6 ! I # & -# ". & , # & " ? & *- , ! "*# * $" " ! > 1 * 0 ! " 1 ! .& & # % & #" % -" & +# & " *" " ! & & - !, & . & *" "* # ! " "+ " # - & " ! " *" " 1 * C & 1 # 4 #*! * ,*1 , *+ " : " *+! * ! *4 10 + * " - & , " + & - " & &" ,", # * &! & " & ! 7 8 ! # " * " F # " 1 " #" + !" *1 & & ? + + ) " ! , * *" " " . *+ & # ! 4# ! " -#* # +) " + & . 0 *" "*6 ! 4# & * "D & ? ! 1 & , . # ! = =
 • 7. #" " # & ! & - ". ! "1 " " & # $" JF + ".& & ! 8 " A " / .&# # 4 #* " " & ! " " ! C# ! * #& + @ ! @ # & : # " & ! # * & * ! & @* ! " " ! ! ( + 01 " #* ! " . # & 10 $" # & 10 / "*# 4 #* A* F ". & ! ! " + 2* ! * @! @ % .&-@ * K 1 & 4# L .&-$" K " 1# & " . . *" "*L % - * & !, 6.7 ! "* * & ,! ! # 1 # + 4 ! ! %6 & , @ ! # .7 ! * ! ! ! A* F 8 +* % ! - ! # ) @* "! "@! # * $" % : ! & - 4 ! # ! 4# , * " @! " ! " # 1 ! * & ", - " * ? & + 8 - +* / " ! ! 4# & & * "* # ! & + 1 # *" " * " & / ! 10 , * & @! . & ( C" & ! C # " #"* # # , " 0 ( @! # & 1 " & #* ! - . "* ".& 6 * F @ # ! " 0 # & $" # # 1< + 8?AA ! #" " * 8 # , ! " <
 • 8. 0 ? !" 3 C 3 #" ! 3 8 " . ! * ,- . * ". # !3 0 + ,* & + " # ! *" " " & , "#, " # "+ !*+ * " * # & 1 $" - & "*# * # , H ! ! -" # 0 , ! !, " " . * , # & " ! # & ", & " - ># *" " % -! " @ # ! % . & ! "* C& - #* ! 1 # 0 0 + *" "# *, , #" "& # - !, " . % " #" 0 C "% & # B # # & # & 1 % - , ! ! ! 6 # ", ", $6 ! #", /) > " & , % - $" & 0 " ! " - # ! * & # # & + 1 # " !* 0 & " "*# * %@ ! & " # & , "* % & " 6 # ! #* & ! "* " , * 6 * *F % 0 + " * &* "* ! & + &! *" " ++ ! + + #* ! & " & , * # C * - #* !, "* *! ! + ! J ! * & 1 " *" " "* & <<
 • 9. "* # = @ # & % . ! " , 1 ! & ( 0 + * & + *" " #* ! 0 + * & # "* # & * . & : # ! ! " * & " & 1 , & 4& 0 "* @* ! & , "* ! - M ! ! 6 &* B . - & 0 , : # I * " 8 @ * %1 # - * # " " # "% . & & 0 " ! @* , # &D # " A !, & "* . ?& + 4 - # " # * *- " & & 0 * ! ,& , # 0 * ! & " ! @ * & " 4# " " D & - 8 !- + ! % A ! # & ! #" ! @* ! & 1# *# ", & + ! ! # " & # , "& . 2 # ". ! " @ * & !< @ ! @! ! & 0 ! ! <
 • 10. & * & : ," * - ! * " 8?AA &*+ & 4 @* ! & + & * * * &* & , " 10 #- ". " & & , *# #"8 & ,", & " * B . " & " - & "+ " " , @ " & !, @* ! ( ! " # + # " B #" # #* ! # & 10 & F * . ! &* /@! & & ! , " + &+ ! # & * 0 + 1 8 !,0 " , @ !, # # - ! *" " ! " #" + #" @* ! @ ! & + " ! ! # " 6 *- *F 0 ! ! ! + "* & " & ! # " - 0 0 " & 1 & , "@ <N
 • 11. 10 * @ !* " & ( - )! O + *" " # ! & . " " 1 : " ". , " + 8 "*! " + 0 " & ! " ! # & ! , 0 ! * ! @! " & 0 * & , " 2 " # - ! + & * # & ,0 ? & - & .& ". . & ? & + 4# 0 *" " # ! & . ", & " " & ! " 0 @! - 1 & ! " #" & " !, " # ! *, & " & ,! ! # - " *" " <==E "* * " ( & , .+ # ! )! %) ! & # @! & !*+ - % & "6 # !@! & *# - ! & 0 ! *! " *" " / " # " & * & " - & * & , ) # . + & # #< * " " & , + 0 .& <
 • 12. ! * ! & ! , -" # ! 1# !*+ * ,! # 0 4 " ! #1 - ! % B @ !* + 0 + ! . -# & * . 1 F %) %C & " #+ 6 ! 7 & , #*8 * & "# & # & * #* " ! " & , " ! " " # + & C + & + . & #* 0 ? * "* @ ! # "+ # / ". * # + # ! 0 ! " - # " 0 & " " # & 1 " - # " " + # * & * " @ . & " " & * ! !# ! 4 "$" , & & / & " 1# # " # / & & % & - & # & * &. & & # " , 4 ! ". " *- *&. " & & % 4 ! # * "* ! - & ,& 0 *! 6 " & * & + "! " " !, A # 10 " " & # * , % . ! " # @ !% ! " ," 10 "*" " # % " & + * &* F # %: " & + -" + 0 * & , ! 0 % <9 <9
 • 13. ) @ & , , 0" # . " # 1 ! " 1 # " - M ", & & # > & "+ ! " # " #"* & # ".) 1 # & " *# " "# *! 4 , # A !/ & "*! " + " & . 6 &" # .+ , +# 1 4 ! *# " " # & 6 " #"* * * # -* & + @ ! ". #" & * - & " *# " & + 6 - @! & & " & , *, ". & , # " 0 #" ! 1 A. " ! " @! &" , # ! ! 4 ,# 0 , ! " , 0 <E
 • 14. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,e-booki .