Paraules amb G/J
Quan la g/j sona com
girafa
S’escriu g davant de e i de i.
S’escriu j davant de a, o i u.
jardiner
joia
jugadora
girafa
gerani
DICTAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Corregim el dictat
1. GERRA
3. PIJAMA
2. ESPONJA
4. GEL
5. TARONJA
6. PÀGINA
7. PLUJA
8. RAJOLA
9. ÀNGEL
10. JULIVERT
Paraules amb
g
La g quan
sona com gat.
Escrivim g davant a, o, u
Escrivim gu davant e, i.
gat
got
guardiola
guitarra
guerrer
Dictat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Corregim el dictat
2. tortuga
1. cargol
4. ganivet
3. guineu
5. aigua
6. cigonya
7. guix
8. guepard
10. gamba
9. cangur
Treballem la R
Amb B o amb V?
O amb C o amb QU
La S: sorda i sonora
X i dígrafs ix-tx-ig
Les majúscules i
l’apòstrof
of 45

La g i la j

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La g i la j

 • 1. Paraules amb G/J Quan la g/j sona com girafa
 • 2. S’escriu g davant de e i de i. S’escriu j davant de a, o i u.
 • 3. jardiner
 • 4. joia
 • 5. jugadora
 • 6. girafa
 • 7. gerani
 • 8. DICTAT
 • 9. 1
 • 10. 2
 • 11. 3
 • 12. 4
 • 13. 5
 • 14. 6
 • 15. 7
 • 16. 8
 • 17. 9
 • 18. 10
 • 19. Corregim el dictat
 • 20. 1. GERRA 3. PIJAMA 2. ESPONJA 4. GEL
 • 21. 5. TARONJA 6. PÀGINA 7. PLUJA 8. RAJOLA
 • 22. 9. ÀNGEL 10. JULIVERT
 • 23. Paraules amb g La g quan sona com gat.
 • 24. Escrivim g davant a, o, u Escrivim gu davant e, i.
 • 25. gat
 • 26. got
 • 27. guardiola
 • 28. guitarra
 • 29. guerrer
 • 30. Dictat
 • 31. 1
 • 32. 2
 • 33. 3
 • 34. 4
 • 35. 5
 • 36. 6
 • 37. 7
 • 38. 8
 • 39. 9
 • 40. 10
 • 41. Corregim el dictat
 • 42. 2. tortuga 1. cargol 4. ganivet 3. guineu
 • 43. 5. aigua 6. cigonya 7. guix 8. guepard
 • 44. 10. gamba 9. cangur
 • 45. Treballem la R Amb B o amb V? O amb C o amb QU La S: sorda i sonora X i dígrafs ix-tx-ig Les majúscules i l’apòstrof