ZALECANE POSTĘPOWANIE
TERAPEUTYCZNE W
ROZRODZIE
WSPOMAGANYM
Stanowisko ESHRE, 2008
Standardy PTM...
WSTĘP
Niepłodność - choroba naszego wieku
Cel dokumentu ESHRE
Dostępność do leczenia metodami rozrodu wspomaganego
Pra...
WSTĘPNE BADANIA
ZABURZEŃ PŁODNOŚCI
84% par w ciągu pierwszego roku regularnego współżycia
zachodzi w ciążę, 8% w ciągu kol...
PIERWSZA
DIAGNOSTYKA
Po roku starań pierwsza diagnostyka, chyba, że..
wiek kobiety > 35 lat
ewidentne zaburzenia cy...
PARAMETRY NASIENIA
wg. WHO
czas upłynnienia < 60 min
objętość ...
BADANIE OWULACJI
PG > 10mg/ml w połowie fazy lutealnej
Jeśli widoczne są objawy zaburzeń owulacji - badania hormonalne
F...
PARAMETRY AMH,
INHIBINA B
AMH
High over 3,0 ng/ml
Normal over 1,0 ng/ml
Low...
BADANIE DROŻNOŚCI
JAJOWODÓW
Po wynikach badania nasienia i ocenie owulacji
złoty standard - laparoskopia
HSG, HSSG
...
NIEPŁODNOŚĆ
IDIOPATYCZNA
< 30 rż. i niepłodność 2 do 3 lat (spontaniczna ciąża 1-2% par)
- stymulacja owulacji cc do 6 cyk...
NIEPŁODNOŚĆ
IDIOPATYCZNA
Nie zaleca się:
- suplementacji gestagenami II fazy cyklu
- stosowania agonistów dopaminy
- lecz...
NIEPŁODNOŚĆ
IDIOPATYCZNA CD
Nie rekomenduje się:
- intensywnej kliku miesięcznej diagnostyki USG i biochemicznej
- ustala...
INDUKCJA OWULACJI
Przed:
- 1 x badanie nasienia
- drożność jajowodów po analizie historii choroby - ew. 3x przed
HSG
- reg...
INDUKCJA OWULACJI
CD
Cytrynian clomifenu
- start od 25 do 50 mg 1x dziennie od 2-5 dc przez 5 dni
- dawki >150 mg dziennie...
INDUKCJA OWULACJI -
GONADOTROPINY
start od 37,5 - 50 IU FSH przez 7 dni, zaczynając 2-5 dc
półokres trwania 30 - 40 godzi...
INDUKCJA OWULACJI -
GONADOTROPINY
obecne 1 do 3 pęcherzyki o średnicy 18-30 mm i E2 150-200
pg/ml na każdy pęcherzyk - m...
INSEMINACJA
DOMACICZNA
Wskazania:
- czynnik męski :(
- endometrioza I0 - II0
- niepłodność idiopatyczna
- zaburzenia ejaku...
INSEMINACJA
DOMACICZNA
Czynnik męski
kwalifikacja gdy liczba plemników o ruchu A+B > 1 mln po
preparatyce lub 5 mln/m...
INSEMINACJA
DOMACICZNA
Stymulacja owulacji zalecana gdy: nieregularne cykle, > 35 rż,
nieudane IUI wcześniej, niepłodność...
ZAPŁODNIENIE
METODĄ IVF I ICSI
IVF - bezwzględne wskazanie to obustronny brak lub niedrożność
jajowodów
IVF - względne ws...
KRIOPREZERWACJA
Integralna część leczenia niepłodności
Możliwość przechowywania nadprogramowych embrionów lub
komórek j...
CIĄŻE WIELOPŁODOWE
ZMNIEJSZENIE LICZBY
PRZENOSZONYCH ZARODKÓW -
polityka przenoszenia jednego zarodka -
SET - elektywny ...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Prezentacja dostępna pod adresem
http://ginekolog.net.pl/blog/eshre-2008
of 22

Prezentacja Eshre

Wykład przygotowany dla lekarzy oddziału klinicznego Położnictwa i Ginekologii w szpitalu Bielańskim w Warszawie, wykład oparty był o stanowisko ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) z 2008 roku rozszerzony o standardy PTMR (Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Eshre

 • 1. ZALECANE POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W ROZRODZIE WSPOMAGANYM Stanowisko ESHRE, 2008 Standardy PTMR, 2010 Anna Zygler-Przysucha gabinet@ginekolog.net.pl
 • 2. WSTĘP Niepłodność - choroba naszego wieku Cel dokumentu ESHRE Dostępność do leczenia metodami rozrodu wspomaganego Prawo Pacjenta do świadomego wyboru metody leczenia
 • 3. WSTĘPNE BADANIA ZABURZEŃ PŁODNOŚCI 84% par w ciągu pierwszego roku regularnego współżycia zachodzi w ciążę, 8% w ciągu kolejnego roku Po 2 latach bezskutecznych starań mówimy o niepłodności Po roku starań niezbędna jest diagnostyka badania nasienia badania owulacji Uświadomienie Pacjentom niekorzystnego wpływu palenia papierosów, alkoholu, otyłości oraz małej masy ciała
 • 4. PIERWSZA DIAGNOSTYKA Po roku starań pierwsza diagnostyka, chyba, że.. wiek kobiety > 35 lat ewidentne zaburzenia cyklu miesiączkowego wywiad sugerujący patologię narządu rodnego wywiad sugerujący czynnik męski
 • 5. PARAMETRY NASIENIA wg. WHO czas upłynnienia < 60 min objętość >= 2ml pH >= 7.2 zapach typowy kasztanów kolor białawy opalizujący lepkość prawidłowa liczba plemników w 1 ml >= 20 mln całkowita liczba plemników o prawidłowej budowie > 15% prawidłowych żywotność > 75% ruchliwość >= 50% ty a +b, lub >25% typ a aglutynacja nieobecna liczba leukocytów <=1 mln/ml komórki spermatogenezy < 5 mln/ml cynk całkowity > 2,4 mikromola fruktoza całkowita > 13 mikromoli
 • 6. BADANIE OWULACJI PG > 10mg/ml w połowie fazy lutealnej Jeśli widoczne są objawy zaburzeń owulacji - badania hormonalne FSH, LH, PRL, TSH Badania rezerwy jajnikowej (2-3 dc.) - FSH, LH, AMH, inhibina B; ocena ilości pęcherzyków antralnych (2 do 6) we wczesnej fazie folikularnej
 • 7. PARAMETRY AMH, INHIBINA B AMH High over 3,0 ng/ml Normal over 1,0 ng/ml Low Normal 0,7 - 0,9 ng/ml Low 0,3 - 0,6 ng/ml Very Low less than 0,3 ng/ml Inhibina B - wynik prawidłowy > 20 pg/ml, - graniczny wynik < 7 pg/ml
 • 8. BADANIE DROŻNOŚCI JAJOWODÓW Po wynikach badania nasienia i ocenie owulacji złoty standard - laparoskopia HSG, HSSG Histeroskopia
 • 9. NIEPŁODNOŚĆ IDIOPATYCZNA < 30 rż. i niepłodność 2 do 3 lat (spontaniczna ciąża 1-2% par) - stymulacja owulacji cc do 6 cykli - gdy brak ciąży - IUI w cyklach stymulowanych - po 3xIUI rozważyć GnRh (oczekiwany miesięczny wskaźnik ciąż 10 do 13%) - IVF 30 - 35 rż. -> IUI 4 do 6 razy, potem IVF wiek d u na w zglę > 5lat bez ość > 35 rż -> IUI 2 do 3 razy, potem IVF IVF p łodn gd y nie > 39 rż. od razu IVF
 • 10. NIEPŁODNOŚĆ IDIOPATYCZNA Nie zaleca się: - suplementacji gestagenami II fazy cyklu - stosowania agonistów dopaminy - leczenia empirycznego domniemanej endometriozy - antybiotykoterapii domniemanych zmian zapalnych - immunoterapii
 • 11. NIEPŁODNOŚĆ IDIOPATYCZNA CD Nie rekomenduje się: - intensywnej kliku miesięcznej diagnostyki USG i biochemicznej - ustalania czasu owulacji -wykonywania PCT - oznaczania PRL u regularnie miesiączkujących i testu z MCT - oznaczania rytmów dobowych PRL - biopsji endometrium i histologicznego datowania - badań imunologicznych
 • 12. INDUKCJA OWULACJI Przed: - 1 x badanie nasienia - drożność jajowodów po analizie historii choroby - ew. 3x przed HSG - regulacja masy ciała Leki - cytrynian klomifenu - gonadotropiny rekombinowane i moczopochodne - tamoksifen - ihibitory aromatazy - letrozol
 • 13. INDUKCJA OWULACJI CD Cytrynian clomifenu - start od 25 do 50 mg 1x dziennie od 2-5 dc przez 5 dni - dawki >150 mg dziennie nie są zalecane - owulacja 5-12 dzień po odstawieniu clomifenu, 20% nie odpowiada na clomifen - nie dłużej niż 6 do 8 cykli, im większa dawka, mimo uzyskania owulacji zmniejsza się szansa na ciążę Nie rekomenduje się łączenia cc z metforminą, bromergonem, preparatami HCG, estrogenami W niektórych przypadkach dodanie 0,5 mg DXM lub 5 mg prednizonu zwiększa szansę na owulację
 • 14. INDUKCJA OWULACJI - GONADOTROPINY start od 37,5 - 50 IU FSH przez 7 dni, zaczynając 2-5 dc półokres trwania 30 - 40 godzin - dochodzi do kumulacji dawki, największe stężenie po 5 dniach klinicznym wyrazem skuteczności jest * osiągnięcie przez pęcherzyk średnicy 10 mm * wzrost pęcherzyka * wzrost stężenia E2
 • 15. INDUKCJA OWULACJI - GONADOTROPINY obecne 1 do 3 pęcherzyki o średnicy 18-30 mm i E2 150-200 pg/ml na każdy pęcherzyk - można podać HCG (IUI lub współżycie 24-36 godzin po) pęcherzyki 10-16 mm - utrzymać dawkę pęcherzyki poniżej 10 mm - stymulacja przez kolejne 7 dni, ew. zwiększenie dawki o 25-37,5 IU FSH wiele pęcherzyków pow. 10 mm i rozwijają się synchronicznie - zakończenie stymulacji (gestageny) lub przejście do programu IVF
 • 16. INSEMINACJA DOMACICZNA Wskazania: - czynnik męski :( - endometrioza I0 - II0 - niepłodność idiopatyczna - zaburzenia ejakulacji Kwalifikacja: - badania cytologiczne + ph pochwy - badanie nasienia, ocena rezerwy jajnikowej - badania serologiczne infekcyjne
 • 17. INSEMINACJA DOMACICZNA Czynnik męski kwalifikacja gdy liczba plemników o ruchu A+B > 1 mln po preparatyce lub 5 mln/ml A+B w badaniu ogólnym ocena morfologii kontrowersyjna niekonieczna stymulacja owulacji
 • 18. INSEMINACJA DOMACICZNA Stymulacja owulacji zalecana gdy: nieregularne cykle, > 35 rż, nieudane IUI wcześniej, niepłodność idiopatyczna, edometrioza I0-II0 CC: < 37 rż, 1-2 IUI rFSH lub hMG gdy brak reakcji na cc: >37 rż, 3-4 IUI
 • 19. ZAPŁODNIENIE METODĄ IVF I ICSI IVF - bezwzględne wskazanie to obustronny brak lub niedrożność jajowodów IVF - względne wskazanie: wątpliwa drożność jajowodów, endometrioza, umiarkowane zaburzenia nasienia, niepłodność niewyjaśniona, nieudane leczenie dotychczasowe ICSI - przy poważnych nieprawidłowościach nasienia w ieku n ym n s owa zynę awa p rzyc ICSI - po niepowodzeniach kon- w za ędu na IVF wzgl -wencjonalnego IVF bez
 • 20. KRIOPREZERWACJA Integralna część leczenia niepłodności Możliwość przechowywania nadprogramowych embrionów lub komórek jajowych zapobieganie OHSS
 • 21. CIĄŻE WIELOPŁODOWE ZMNIEJSZENIE LICZBY PRZENOSZONYCH ZARODKÓW - polityka przenoszenia jednego zarodka - SET - elektywny transfer jednego zarodka spośród co najmniej 2 dostępnych
 • 22. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prezentacja dostępna pod adresem http://ginekolog.net.pl/blog/eshre-2008

Related Documents