Abrimos hoxe este blog
como quen abre unha ventá
con A de sentir ÁNIMO,
con F de FALAR,
con H de HARMON Í A,
con M de...
of 1

Natalia Gomez Lopez

Poema de apertura do blogue
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natalia Gomez Lopez

  • 1. Abrimos hoxe este blog como quen abre unha ventá con A de sentir ÁNIMO, con F de FALAR, con H de HARMON Í A, con M de MEDRAR, con D de DICIR cousas, con C de CAMI ÑAR. Abrimos este blog para ESCRIBIR e SO ÑAR. Farémolo con verbas que chamen pola PAZ.