Narzędzie informatyczne wspomagające studentów i absolwentów poszukujących pracy<br />Łódź, 20 listopada 2009 r.<br />Piot...
Plan prezentacji<br />2<br />Rynek Pracy<br />Punkty widzenia przedsiębiorcy i poszukującego pracy<br />Koncepcja systemu ...
Rynek Pracy – definicja wg Wikipedii<br />3<br />Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajd...
Kluczowi gracze Rynku Pracy<br />4<br />Pracodawcy<br />Poszukujący pracy<br />Gimnazjaliści<br />Studenci<br />Absolwenci...
Punkty widzenia – pytań kilka<br />5<br />Przedsiębiorca (chce efektywnie korzystać z pracy zatrudnionego personelu)<br />...
Platforma eDialog – zaangażowane strony<br />6<br />eDialog<br />Poszukujący<br />MŚP<br />Platforma eDialog<br />Pośredni...
Platforma eDialog – koncepcja<br />2009-11-16<br />7<br />Platforma eDialog – uelastycznienie i rozwój Rynku Pracy<br />P...
Człowiek<br />Stanowiskopracy<br />Platforma eDialog – Moduł kompetencje<br />8<br />Wymagane<br />Aktualne<br />%<br />20...
Funkcjonalność<br />2009-11-20<br />9<br />Narzędzie informatyczne wspomagające studentów i absolwentów poszukujących prac...
Podsumowanie – Orientacja na Człowieka (Poszukującego pracy)<br />10<br />Gimnazjalista<br />Student<br />Absolwent<br />P...
Piotr Piasecki<br />E-mail: piotr.piasecki@edialog.plTel: 500 292 866<br />
of 11

Narzedzie informatyczne wspomagające poszukiwanie pracy

Opis narzędzi informatycznych wspomagających poszukiwanie pracy.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narzedzie informatyczne wspomagające poszukiwanie pracy

 • 1. Narzędzie informatyczne wspomagające studentów i absolwentów poszukujących pracy<br />Łódź, 20 listopada 2009 r.<br />Piotr Piasecki<br />
 • 2. Plan prezentacji<br />2<br />Rynek Pracy<br />Punkty widzenia przedsiębiorcy i poszukującego pracy<br />Koncepcja systemu Platforma eDialog<br />Kluczowe funkcjonalności systemu Platforma eDialog<br />Podsumowanie<br />Pytania<br />2009-11-20<br />Narzędzie informatyczne wspomagające studentów i absolwentów poszukujących pracy<br />
 • 3. Rynek Pracy – definicja wg Wikipedii<br />3<br />Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.<br />2009-11-20<br />Narzędzie informatyczne wspomagające studentów i absolwentów poszukujących pracy<br />
 • 4. Kluczowi gracze Rynku Pracy<br />4<br />Pracodawcy<br />Poszukujący pracy<br />Gimnazjaliści<br />Studenci<br />Absolwenci<br />Pracownicy<br />Bezrobotni<br />Uczelnie Wyższe<br />Firmy szkoleniowe<br />Instytucje Badawcze<br />Pośrednicy / Urzędy Pracy<br />2009-11-20<br />Narzędzie informatyczne wspomagające studentów i absolwentów poszukujących pracy<br />
 • 5. Punkty widzenia – pytań kilka<br />5<br />Przedsiębiorca (chce efektywnie korzystać z pracy zatrudnionego personelu)<br />Czy kwalifikacje pracownika odpowiadają wymogom zajmowanego stanowiska pracy?<br />Czy jest w firmie zdefiniowana i realizowana polityka rozwoju zawodowego pracowników, awansów, następstw?<br />Czy nakłady poniesione na szkolenie pracowników przekładają się na zwiększenie wydajności i efektywności pracy przeszkolonych pracowników?<br />Czy efektywność rekrutacji personelu na wakujące stanowiska pracy jest rzeczywiście zadowalająca? Może trzeba było „zrekrutować wewnętrznie” pracownika?<br />Poszukujący pracy (chce być jak najlepiej wynagradzany)<br />Czy mam wiedzę o aktualnym i przyszłym popycie na kwalifikacje?<br />Czy mam wiedzę o możliwościach efektywnego, zgodnie z moimi predyspozycjami i obecnym wykształceniem, podniesienia kwalifikacji, na które jest popyt obecnie, bądź będzie w przyszłości?<br />Czy obecnie stosowane metody publikowania ofert pracy dają możliwość właściwego wyboru miejsca pracy?<br />2009-11-20<br />Narzędzie informatyczne wspomagające studentów i absolwentów poszukujących pracy<br />
 • 6. Platforma eDialog – zaangażowane strony<br />6<br />eDialog<br />Poszukujący<br />MŚP<br />Platforma eDialog<br />PośrednicyUrzędy Pracy<br />Edukacja<br />Baza wiedzy<br />Programy nauczania<br />Szkolenia<br />Instytucje Badawcze<br />Certyfikacja<br />Standardy<br />Analizy<br />2009-11-20<br />Narzędzie informatyczne wspomagające studentów i absolwentów poszukujących pracy<br />
 • 7. Platforma eDialog – koncepcja<br />2009-11-16<br />7<br />Platforma eDialog – uelastycznienie i rozwój Rynku Pracy<br />Przedsiębiorstwo<br />Testy<br />Analizyi prognozy<br />
 • 8. Człowiek<br />Stanowiskopracy<br />Platforma eDialog – Moduł kompetencje<br />8<br />Wymagane<br />Aktualne<br />%<br />2009-11-20<br />Narzędzie informatyczne wspomagające studentów i absolwentów poszukujących pracy<br />
 • 9. Funkcjonalność<br />2009-11-20<br />9<br />Narzędzie informatyczne wspomagające studentów i absolwentów poszukujących pracy<br />Wspomagająca studenta, absolwenta<br />Wyszukanie odpowiedniego zawodu – stanowiska pracy w kontekście własnych predyspozycji i prognozowanego popytu na kwalifikacje / kompetencje w zadanym horyzoncie czasowym<br />Określenie wymogów kompetencyjnych<br />Określenie stopnia spełnienia wymogów<br />Określenie wymaganej „ścieżki edukacyjnej”<br />Śledzenie realizacji wybranej „ścieżki edukacyjnej”<br />Wyszukanie ofert pracy<br />Dokonanie samooceny / wykonanie testów kompetencji w odpowiedzi na wybraną ofertę pracy<br />
 • 10. Podsumowanie – Orientacja na Człowieka (Poszukującego pracy)<br />10<br />Gimnazjalista<br />Student<br />Absolwent<br />Pracownik<br />Predyspozycjeoczekiwania<br />Kierunekstudiów<br />Postęp w nauce<br />Wybór Pracodawcy<br />Posiadane kwalifikacje<br />PracodawcaDalsze kształcenie<br />Zmiana pracy,Awans<br />Oferty pracy,Oferty edukacyjne<br />Platforma eDialog<br />Zapotrzebowanie na kwalifikacje<br />Dane o rynku pracy<br />Standardy, opracowania analiz<br />Pracownicy, kandydaci<br />oferty edukacyjne<br />prognozy<br />Dane o rynku pracy, zmówienia<br />Dostosowana oferta edukacyjna<br />Poszukujący oferty edukacyjne prognozy<br />Dane o kwalifikacjach poszukujących<br />MŚP<br />Edukacja<br />Instytucje Badawcze<br />PośrednicyUrzędy Pracy<br />2009-11-20<br />Narzędzie informatyczne wspomagające studentów i absolwentów poszukujących pracy<br />
 • 11. Piotr Piasecki<br />E-mail: piotr.piasecki@edialog.plTel: 500 292 866<br />