Litera, un sfert de secol de căr iț
 Fondată în anul1989, la Chi inăuș
 În prezent se află în topul editurilor din Român...
Colec ii Literaț
 Premium
 Clasici moderni
 Thriller
 IQ230
 Biografii
 Bestseller
 Biblioteca pentru to iț
 CEO M...
Titluri de succes Litera
Fic iuneț
 Prea multă fericire, Ură, dragoste, prietenie,
căsătorie, Fugara iș Dragă via ăț , Al...
Participarea la târguri de carte
 În fiecare an, Litera se remarcă la cele mai importante
târguri de carte (Gaudeamus, Bo...
Participarea la târguri de carte
Evenimente Litera
 Noaptea Căr ilor Deschise®ț
• 10.000 de căr i oferite gratuitț
• Peste 10.000 de participan iț
• Peste...
Evenimente Litera
 Club de carte
 E coadă la carte
 Nuntă ca la carte
 Literalmente te iubesc!
Evenimente Litera
 O, brad din căr iț
 Cele mai pre uite femei primesc cele mai frumoase căr iț ț
 Aten ie, se deschid ...
Evenimente Litera
 Bibliotecile în aer liber
 Ro u la semafor, verde la căr i!ș ț
 Lini te, copiii citesc!ș
Re eaua de librării Literaț
 21 de librării: 1 librărie pe Bd. Magheru i 20 de bookstopuri în centreleș
comerciale din or...
Litera Mică
 Editura acordă o aten ie specială literaturii pentru copii.ț
 Sub imprintul Litera Mică au apărut căr i cu ...
Evenimente Litera Mică
Prezentarea editurii Litera
of 13

Prezentarea editurii Litera

Prezentarea editurii Litera
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea editurii Litera

 • 1. Litera, un sfert de secol de căr iț  Fondată în anul1989, la Chi inăuș  În prezent se află în topul editurilor din România  Peste 4300 de titluri publicate, într-un tiraj total de 48 de milioane de exemplare tipărite i 400 de e-bookuriș  Titluri din cele mai variate domenii: enciclopedii, atlase, dic ionare,ț căr i pentru copii, istorie, limbi străine, cultură generală, sănătate iț ș frumuse e, dezvoltare personală, fic iune, artă i arhitectură,ț ț ș călătorii, familie, religie i spiritualitate, timp liberș  Colaborări cu edituri de prestigiu din străinătate: Dorling Kindersley, Disney, Penguin, Larousse,  National Geographic, Usborne
 • 2. Colec ii Literaț  Premium  Clasici moderni  Thriller  IQ230  Biografii  Bestseller  Biblioteca pentru to iț  CEO Must Read
 • 3. Titluri de succes Litera Fic iuneț  Prea multă fericire, Ură, dragoste, prietenie, căsătorie, Fugara iș Dragă via ăț , Alice Munro (câ tigătoarea Premiului Nobel 2013)ș  Seria Crossfire – Atrac iaț , Revela iaț , Implinirea,  Sylvia Day  Răzbunarea Geografiei, Richard Kaplan Non-fic iuneț  Dic ionar universal ilustrat al limbii româneț (12 volume)  Enciclopedia Universală Britannica  Vatican. Toate picturile i frescele marilor mae triș ș , Anja Grebe  Marele dic ionar vizualț
 • 4. Participarea la târguri de carte  În fiecare an, Litera se remarcă la cele mai importante târguri de carte (Gaudeamus, Bookfest, Kilipirim) prin oferta bogată, lansările de carte i prezen a unorș ț personalită i de renume.ț
 • 5. Participarea la târguri de carte
 • 6. Evenimente Litera  Noaptea Căr ilor Deschise®ț • 10.000 de căr i oferite gratuitț • Peste 10.000 de participan iț • Peste 150 de apari ii în presa na ională i interna ionalăț ț ș ț
 • 7. Evenimente Litera  Club de carte  E coadă la carte  Nuntă ca la carte  Literalmente te iubesc!
 • 8. Evenimente Litera  O, brad din căr iț  Cele mai pre uite femei primesc cele mai frumoase căr iț ț  Aten ie, se deschid u ile... pentru cadouriț ș
 • 9. Evenimente Litera  Bibliotecile în aer liber  Ro u la semafor, verde la căr i!ș ț  Lini te, copiii citesc!ș
 • 10. Re eaua de librării Literaț  21 de librării: 1 librărie pe Bd. Magheru i 20 de bookstopuri în centreleș comerciale din ora ele importante din arăș ț
 • 11. Litera Mică  Editura acordă o aten ie specială literaturii pentru copii.ț  Sub imprintul Litera Mică au apărut căr i cu pove tile clasice aleț ș copilăriei, romanele recomandate în programa colară i aventurileș ș eroilor Disney: Doctori a Plu ica, prin esa Sofia, Jake i pira ii,ț ș ț ș ț Mickey i ga ca sa, precum i cu vedeta momentului, Violetta.ș ș ș  Litera de ine licenț țele Disney i Warner Bros în România.ș
 • 12. Evenimente Litera Mică

Related Documents