JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Czym jest rozmowa kwalifikacyjna?• Seria rozmów z potencjalnym pracodawcą, lub jego przedstawicielem, w celu wzajemne...
Typy rozmów kwalifikacyjnych• Rozmowa informacyjna (spotkanie oficjalne, lub nieoficjalne w celu zdobycia informacji ...
• Wywiad kompetencyjny- Celem wywiadu kompetencyjnego jest uzyskanie dowodów świadczących o posiadaniu danej kompetencj...
• Rozmowa aprobująca - Końcowa rozmowa z prezesem, lub pracownikiem wysokiego szczebla. Nie należy lekceważyć takiej ...
MOWA CIAŁA – możliwe interpretacje • bębnienie palcami o stół - niecierpliwość • palce złączone w wieży...
PYTANIA DO PRACODAWCY• CZY JEST TO NOWE STANOWISKO W STRUKTURZE FIRMY, CZY WAKAT?• DLACZEGO POPRZEDNI PRACOWNIK JUŻ...
Fakty i mity na temat rekrutacji1. Prawda. Osoby sprawujące funkcje kierownicze są pod ciągłą presją zatrudniania najlepsz...
Pytania, jakich możesz oczekiwać w trakcie rozmowy, mogą dotyczyć:• Twoich zainteresowań• Twojej osobowośc...
O czym musisz pamiętać, aby dobrze przygotować się do spotkania:• Nie jest to przesłuchanie a...
Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna nie jest przesłuchaniem. Ty również możesz zadawać pytania. Wykorzystaj szansę wyd...
Przygotowały: Ksenia KrukRoksana Nowak Ewelina Piątek
of 12

Prezentacja rozmowa kwalifikacyjna

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja rozmowa kwalifikacyjna

  • 1. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
  • 2. Czym jest rozmowa kwalifikacyjna?• Seria rozmów z potencjalnym pracodawcą, lub jego przedstawicielem, w celu wzajemnego poznania się i stwierdzenia, czy istnieje zbieżność interesów między kandydatem, a potencjalnym pracodawcą.• Podczas rozmów można poznać wartości wyznawane przez firmę, jej kulturę organizacyjną.• Z drugiej strony, firma może dowiedzieć się, jaki wkład kandydat może wnieść do firmy oraz czy dopasuje się do zwyczajów w niej panujących.• Rozmowa kwalifikacyjna jest zaplanowaną, oficjalną i ukierunkowaną rozmową.• Ma ona na celu dostarczyć osobie, która ją przeprowadza, informacji potrzebnych do oceny kandydata, jego możliwości i motywacji potrzebnych do osiągnięcia odpowiednich wyników, czy też dopasowania się do firmy.• Z punktu widzenia kandydata rozmowa kwalifikacyjna daje możliwość autoprezentacji, wskazania korzyści wynikających z nawiązania współpracy z firmą, przedstawienia oczekiwań wobec stanowiska, poznanie przełożonego, firmy oraz otrzymanie szczegółowego opisu oferty pracy.
  • 3. Typy rozmów kwalifikacyjnych• Rozmowa informacyjna (spotkanie oficjalne, lub nieoficjalne w celu zdobycia informacji potrzebnych do dalszych działań)• Rozmowa ustrukturyzowana - jest prowadzona według ustalonego wcześniej planu,- szczegółowo przygotowana w czasie i tematyce pytań (powitanie, wprowadzenie, doświadczenie, wykształcenie, zainteresowania, podsumowanie mocnych/słabych stron, opis stanowiska, pytania kandydata, zakończenie). Podczas rozmowy ustrukturyzowanej typowe są pytania otwarte,- skupianie się na przeszłych wynikach. Podczas takiej rozmowy to kandydat przez większą część spotkania (ok. 80%) opowiada o sobie. Niewiele natomiast może dowiedzieć się o samym stanowisku.• Rozmowa nieustrukturyzowana (mniej formalna, bardziej otwarta rozmowa).- Prowadzona jest często przez osoby nieprzeszkolone w zakresie tego typu rozmów np. szefów działów. Rozmowa taka nie wymaga szczegółowego przygotowania się przez prowadzącego, jedynie pobieżnego prześledzenia CV kandydata. Na takiej rozmowie mogą pojawić się trudne sytuacje, gdyż osoba prowadząca rozmowę może nie wiedzieć o co pytać, czego szukać w doświadczeniu kandydata. Wówczas rekomenduje się przejęcie przez kandydata inicjatywy w poprowadzeniu rozmowy, ale nie stwarzając przy tym wrażenia dominowania nad spotkaniem.- Rozmowa nieustrukturyzowana może być też prowadzona przez konsultantów już doświadczonych, ale budujących dobre, nieformalne relacje z kandydatem. W takim przypadku, celem może być uzyskanie dodatkowych informacji o branży od kandydata, sytuacji w jego firmie, albo stworzenie przyjemnej atmosfery rozmowy, w której kandydat będzie się zachowywał naturalnie tj. nie będzie się kontrolował.
  • 4. • Wywiad kompetencyjny- Celem wywiadu kompetencyjnego jest uzyskanie dowodów świadczących o posiadaniu danej kompetencji przez kandydata oraz określenia stopnia jej nasilenia. Charakteryzuje się pytaniami typu: proszę mi opowiedzieć o sytuacji, w której musiał Pan zmienić plany, choć wszystko było już przygotowanie. Następujące po sobie pytania mają za zadanie doprecyzowanie odpowiedzi za pomocą pytań: jakie działania Pani podjęła, dlaczego tak Pani postąpiła, jaki był końcowy efekt Pani działań, jak ocenia Pani rezultat.- Przykłady badanych kompetencji:• kompetencje poznawcze (rozwiązywanie problemów, kreatywność, gotowość do uczenia się)• kompetencje społeczne (negocjowanie, komunikatywność, wywieranie wpływu, współpraca w zespole)• kompetencje osobiste organizacja pracy własnej, sumienność, wyznaczenie priorytetów,• pewność siebie, wytrwałość, radzenie sobie ze stresem• kompetencje menedżerskie (organizowanie, planowanie, zarządzanie projektami, myślenie strategiczne, przywództwo, motywowanie, delegowanie)• kompetencje firmowe (np. wiedza zawodowa, identyfikacja z firmą, nastawienie na klienta, otwartość na zmiany)
  • 5. • Rozmowa aprobująca - Końcowa rozmowa z prezesem, lub pracownikiem wysokiego szczebla. Nie należy lekceważyć takiej rozmowy, gdyż jest to osoba - która pomimo podjętej już decyzji o naszym zatrudnieniu - może zmienić zdanie po spotkaniu z nami.• Prezentacja - Prezentacja jest często elementem bardziej złożonego procesu rekrutacji. Zwłaszcza w przypadku stanowisk w dziale sprzedaży, pracodawca sięga po ten element rekrutacji. Kandydat przez prezentację ma pokazać w jaki sposób się komunikuje, argumentuje i radzi sobie z wystąpieniamiprzez publicznością.• Assessment center - W jednym miejscu spotyka się 5-7 kandydatów, którzy mają za zadanie rozwiązać zadanie, a ich poczynania ocenia grupa tzw. asesorów. Ocenie podlegają zachowania w grupie, sposoby komunikowania się, próby przejęcia inicjatywy, przejmowanie ról narzuconych lub indywidualnych. Do wykonania są zadania grupowe jak i indywidualne np. prezentacja, testy analityczne. Program ten trwa najczęściej 5-6 godzin.
  • 6. MOWA CIAŁA – możliwe interpretacje • bębnienie palcami o stół - niecierpliwość • palce złączone w wieżyczkę - sygnalizowanie pewności siebie • obgryzanie paznokci - lęk, zdenerwowanie • pocieranie oka, nosa - chęć ukrycia prawdy • koncentracja na ubiorze - zakłopotanie • skrzyżowanie ramion – obrona, lub uczucie zimna • bujanie się na krześle - pewność siebie • pocieranie dłoni - napięcie • wychylenie się do przodu - znak końca rozmowy• wpatrywanie się w jeden punkt np. na podłodze - brak pewności siebie, zawstydzenie • głaskanie brody - dodawanie sobie pewności, próba podjęcia decyzji • przechylenie głowy - zainteresowanie • „ruchliwe” ręce - nadpobudliwość
  • 7. PYTANIA DO PRACODAWCY• CZY JEST TO NOWE STANOWISKO W STRUKTURZE FIRMY, CZY WAKAT?• DLACZEGO POPRZEDNI PRACOWNIK JUŻ U PAŃSTWA NIE PRACUJE? (jeśli to wakat)• JAK CZĘSTO TO STANOWISKO BYŁO OBSADZANE W OKRESIE UBIEGŁYCH 3 LAT?• JAKIE OCZEKIWANIA STAWIAJĄ PAŃSTWO OSOBIE, KTÓRA OBEJMIE TO STANOWISKO?• JAK ZORGANIZOWANY JEST PROCES WDROŻENIA NOWEGO PRACOWNIKA?• JAKIE CELE MAJĄ ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE W OKRESIE 6 MIESIĘCY?• CZY WYBÓR METOD REALIZACJI CELÓW BĘDZIE NALEŻAŁ DO MNIE?• JAK BĘDĘ OCENIANY, CZY ISTNIEJE WDROŻONY SYSTEM OCENY PRACOWNIKÓW?• JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI W FIRMIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI?• JAKI SPOSÓB KOMUNIKACJI PREFERUJE MÓJ PRZYSZŁY PRZEŁOŻONY?• JAK OPISAŁABY PANI CHARAKTER MOJEGO PRZYSZŁEGO BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO?
  • 8. Fakty i mity na temat rekrutacji1. Prawda. Osoby sprawujące funkcje kierownicze są pod ciągłą presją zatrudniania najlepszychpracowników, dodatkowo wielu z nich nie ma profesjonalnego przygotowania do przeprowadzaniarozmów kwalifikacyjnych i czuje się niezręcznie przepytując kandydatów.2. Nieprawda. Jeden z najczęściej spotykanych błędów. Sprzedawanie osoby przed dokładnymzrozumieniem potrzeb firmy, stawianym oczekiwaniom wobec przyszłego pracownika może zostaćźle odebrane. Może wskazywać na większe zainteresowanie samym sobą, być odruchemobronnym kandydata, aby nie usłyszeć trudnych dla siebie pytań. Może świadczyć o tym, zechcemy znaleźć pracę generalnie, niż wnieść swój wkład do tej konkretnej firmy.3. Prawda. Ubiór, fryzura, odpowiednio przygotowanie CV , ton głosu, entuzjazm są niezwykleistotne. Większość osób przeprowadzających rozmowy dokonuje wizualnej oceny kandydata wciągu 15 pierwszych sekund, a oceny na podstawie wrażeń słuchowych w ciągu dwóch minut.Jeśli ci się nie uda, prawdopodobnie straciłeś szansę, jaką dawała rozmowa kwalifikacyjna,niezależnie od twoich kwalifikacji.4. Nieprawda. Równie niestosowne jest przyjście za wcześnie jak i z półgodzinnym opóźnieniem,bez informowania pracodawcy o zaistniałej sytuacji. Może dla nas nie być miejsca w poczekalni,albo natkniemy się na naszego konkurenta np. naszego kolegę z pracy.5. Nieprawda. Nie należy zdradzać swojego dobrego przygotowania, wskazane jest wysłuchanieuważnie pytań, nie starając się odpowiedzieć natychmiast, albo ze wstępem typu: „wiedziałem,ze pani o to zapyta!”. Trzeba dać sobie chwilę do namysłu, aby zrobić wrażenie, że w tej chwiliprzypominamy sobie konkretne sytuacje, o jakie pyta.6. Prawda Rozmowa jest obopólną wymiana informacji, powód, dla którego firma szuka pracownikajest ważny. Jeśli poprzedni odszedł na emeryturę, ze względu na chorobę, czy przeprowadzę tonie budzi to niepokoju. Natomiast, jeśli go zwolniono po okresie próbnym, czy dlatego, że byłosobą konfliktową, to warto zapytać o to, jak często to stanowisko było obsadzane na przełomieostatniego 1-2 lat.
  • 9. Pytania, jakich możesz oczekiwać w trakcie rozmowy, mogą dotyczyć:• Twoich zainteresowań• Twojej osobowości• Twojej motywacji do pracy• Twojego wykształcenia• Twojego doświadczenia zawodowego• Twojej kariery i Twoich celów zawodowych czyli sprawdzenia, w jakim stopniu "nadajesz się" na konkretne stanowisko!• W trakcie rozmowy możesz spodziewać się zarówno pytań szczerych, jak i niedozwolonych, a pomimo tego stawianych.
  • 10. O czym musisz pamiętać, aby dobrze przygotować się do spotkania:• Nie jest to przesłuchanie a rozmowa na równych prawach• Wykaż pozytywne nastawienie i staraj się opanować stres (przed spotkaniem wypocznij)• Przygotuj się do spotkania merytorycznie:• zbierz informacje na temat wymagań dotyczących stanowiska, o które się ubiegasz• staraj się zebrać jak najwięcej wiadomości o firmie, w której ewentualnie mógłbyś pracować (np. od osób tam pracujących, z Internetu, folderów, z prasy)• poukładaj wszystkie ważne informacje na swój temat, o które możesz być zapytany• przejrzyj dokładnie dokumenty aplikacyjne, gdyż pracodawca może starać się sprawdzić, czy pisałeś prawdę• Nie zapomnij zabrać ze sobą uporządkowanych dokumentów, wymaganych świadectw, zaświadczeń, czy referencji• Zdobądź informacje, przez kogo przeprowadzana jest rekrutacja (bezpośredni przełożony, firma doradztwa personalnego, dział kadr czy wewnętrzny dział personalny)• Spróbuj dowiedzieć się, kto będzie przeprowadzał rozmowę (najlepiej poznaj wcześniej nazwisko, tytuł i stanowisko osoby rekrutującej)• Bądź punktualny, by nie zmarnować szansy na samym starcie (najlepiej sprawdź wcześniej dojazd do wyznaczonego miejsca spotkania)• Ubierz się odpowiednio poznając wcześniej kulturę firmy i wymagania samego stanowiska, o które się ubiegasz• Przygotuj pytania, które chciałbyś zadać w trakcie spotkania Pamiętaj, że bardzo ważne jest "pierwsze wrażenie", jakie wywrzesz na osobie przeprowadzającej rozmowę!
  • 11. Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna nie jest przesłuchaniem. Ty również możesz zadawać pytania. Wykorzystaj szansę wydobycia informacji i przygotuj to, o co chciałbyś zapytać.Oto niektóre przykłady pytań:• Jakie będą moje obowiązki i odpowiedzialność?• Jak wygląda program szkoleń i rozwoju pracowników?• Jaki jest pakiet świadczeń socjalnych dla pracowników?• Jak będzie wyglądał zakres moich obowiązków?• Jak pracownik jest promowany i oceniany?• Jakie są oczekiwania pracodawcy wobec nowego pracownika?• Do kogo należy inicjatywa zaproponowania następnego spotkania?
  • 12. Przygotowały: Ksenia KrukRoksana Nowak Ewelina Piątek