Universiteti “Fan S. Noli”
Fakulteti i EkonomisëFakulteti i Ekonomisë
Nё vitin 2010 u hapёn programet e
studimit Master
Nё vitin 2011 u hap programi i studimit
master shkencor nё Administrim Biznesi ne
Turizёm dhe Mikpritje
Në programin e studimit Turizëm ofrohen dy cikle
studimi: cikli i parë, Bachelor në Administrim Biznesi
ne Turizëm dhe cik...
Institucioni ofron
programe
të akredituara të
studimeve,
të organizuara në
module dhe
të vlerësuara në
kredite,
sipas Sist...
Departamenti i Marketing – Turizmit
ka në përbërje të tij: 10 pedagogë
efektivë nga të cilët
1 Prof.Dr.
5 Prof.as.dr
2 ...
Figura profesionale
bazë që formohet
nëpërmjet këtij
programi eshte ajo e
specialistit
administrator biznesi
i cili është ...
• Studentet që mbarojnë këtë program studimi mund të
punësohen në pozicione të ndryshme si:
Menaxherë në qëndrat e
rezerv...
•Menaxherë
eventesh
(organizatorë
të panaireve,
ekspozitave,
konferencave,
seminareve,
kongreseve,
galeri artesh,)
• Stude...
Auditoret e leksioneve :
9 auditorë, e pajisur secila
me 1 set kompjuterik,
Auditoret e Seminareve:
Numri i tyre
është 16 ...
Totali I lendeveTotali I lendeve
Kursi I pare I dyte I trete totali
Lende te
detyrueshme 10 12 8 30
Lende me
zgjedhje 1/1 ...
Praktika në Programin e Studimit Administrim Biznesi në
Turizëm zhvillohet pranë institucioneve hotelore,
restoranteve, ag...
Institucioni ka vendosur marrëdhenie
bashkepunimi me punedhënesit për kryerjen dhe
mbikqyrjen e praktikes.
Fakulteti i Ekonomisë
vazhdon
bashkëpunimin
ndërkufitar me
shkëmbim
pedagogësh dhe
studentësh në
trekëndëshin
Korcë-Follor...
Pjesëmarrja e
Fakultetit
tonë në projekte gjatë
viteve të fundit
është:.
-Projekt JEP
15007 2000 me TEI,
Selanik, Greqi.
“...
Projekti TEMPUS JEP-
17121-2003.
Komponentët: 1-
Zhvillimi i kurrikulave
pasuniversitare ne
Turizëm. 2-
Bashkëpunim Rajona...
-Projekti. Titulli: Drejt ngritjes se
Eurorajonit- Prespë-Oher-Region.
-Projekti. BASILEUS.
-Titulli: Balkan Academic
Sche...
• CREATION AND DEVELOPMENT
OF A DIGITAL LIBRARY
in the themes of public relation/hotel and
tourism management and informat...
JU FALEMINDERIT
Na vizitoni ne faqen tone te facebook –
e emeruar - Studime Ne Programin
Turizem dhe vetem me nje Like
qen...
Prezantim studime per turizem Universiteti Fan. S. Noli
Prezantim studime per turizem Universiteti Fan. S. Noli
Prezantim studime per turizem Universiteti Fan. S. Noli
Prezantim studime per turizem Universiteti Fan. S. Noli
of 23

Prezantim studime per turizem Universiteti Fan. S. Noli

Nje prezantim i programit te studimit Administrimi biznesi ne turizem ne nivelin bachelor dhe programin e studimit master profesional ne turizem
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantim studime per turizem Universiteti Fan. S. Noli

 • 1. Universiteti “Fan S. Noli” Fakulteti i EkonomisëFakulteti i Ekonomisë
 • 2. Nё vitin 2010 u hapёn programet e studimit Master
 • 3. Nё vitin 2011 u hap programi i studimit master shkencor nё Administrim Biznesi ne Turizёm dhe Mikpritje
 • 4. Në programin e studimit Turizëm ofrohen dy cikle studimi: cikli i parë, Bachelor në Administrim Biznesi ne Turizëm dhe cikli i dytë Master Profesional në Turizëm dhe Master Shkencor në Administrim Biznesi në Turizëm dhe Mikpritje.
 • 5. Institucioni ofron programe të akredituara të studimeve, të organizuara në module dhe të vlerësuara në kredite, sipas Sistemit Europian të Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS).
 • 6. Departamenti i Marketing – Turizmit ka në përbërje të tij: 10 pedagogë efektivë nga të cilët 1 Prof.Dr. 5 Prof.as.dr 2 Msc; 2 As.pedagogë. Pedagoget me titull Master janë në përfundim të mbrojtjes të doktoraturës
 • 7. Figura profesionale bazë që formohet nëpërmjet këtij programi eshte ajo e specialistit administrator biznesi i cili është në gjendje të punësohet si specialist administim biznesi në firmat e vogla, të mesme dhe të mëdha.
 • 8. • Studentet që mbarojnë këtë program studimi mund të punësohen në pozicione të ndryshme si: Menaxherë në qëndrat e rezervimit ; Menaxhereë në agjensitë e udhëtimit; Shërbim klientele (sektori i akomodimit, hotele, shtëpi me qera, etj); Menaxherë për shërbimet ndaj të huajve ( cicerone ne muzeume, guida, shoqerues);
 • 9. •Menaxherë eventesh (organizatorë të panaireve, ekspozitave, konferencave, seminareve, kongreseve, galeri artesh,) • Studentet që mbarojnë këtë program studimi mund të punësohen në pozicione të ndryshme si:
 • 10. Auditoret e leksioneve : 9 auditorë, e pajisur secila me 1 set kompjuterik, Auditoret e Seminareve: Numri i tyre është 16 me një kapacitet prej 960 studentësh. Laboratore.Tre laboratorë të informatikës të pajisur me 60 sete kompjuterash,. Gjithashtu ka dhe nje laborator Turizmi te pajisur me se miri.
 • 11. Totali I lendeveTotali I lendeve Kursi I pare I dyte I trete totali Lende te detyrueshme 10 12 8 30 Lende me zgjedhje 1/1 - 1/1 2 praktika - - 1 1 Punim diplome - - 1 1 totali 11 12 11 34
 • 12. Praktika në Programin e Studimit Administrim Biznesi në Turizëm zhvillohet pranë institucioneve hotelore, restoranteve, agjencive të udhëtimit, në rajonin e Korçës si dhe në rajonet të tjera turistike të vendit duke synuar analizën e resurseve turistike, sipas marrëveshjeve të bashkëpunimit.
 • 13. Institucioni ka vendosur marrëdhenie bashkepunimi me punedhënesit për kryerjen dhe mbikqyrjen e praktikes.
 • 14. Fakulteti i Ekonomisë vazhdon bashkëpunimin ndërkufitar me shkëmbim pedagogësh dhe studentësh në trekëndëshin Korcë-Follorinë- Bitola.
 • 15. Pjesëmarrja e Fakultetit tonë në projekte gjatë viteve të fundit është:. -Projekt JEP 15007 2000 me TEI, Selanik, Greqi. “Zhvillimi i kurrikulave për nivelin universitar ne Turizëm e Mikpritje“
 • 16. Projekti TEMPUS JEP- 17121-2003. Komponentët: 1- Zhvillimi i kurrikulave pasuniversitare ne Turizëm. 2- Bashkëpunim Rajonal me vendet e Europës Jug-Lindore. -Projekti Hapja e Qëndrës të Këshillimit dhe Informimit Studentor në Universitetin e Korcës.
 • 17. -Projekti. Titulli: Drejt ngritjes se Eurorajonit- Prespë-Oher-Region. -Projekti. BASILEUS. -Titulli: Balkan Academic Scheme for the internationalization of learning together with EU Universities. -New Neighbourhood -Programme -Greece-Albania ERDF/CARDS 2007-2008
 • 18. • CREATION AND DEVELOPMENT OF A DIGITAL LIBRARY in the themes of public relation/hotel and tourism management and information technology applications in communication and tourism. -New Neighbourhood Programme Greece-Albania ERDF/CARDS Janar 2008-Dhjetor 2008 EUROPEAN TECHNO KNOW-HOW
 • 19. JU FALEMINDERIT Na vizitoni ne faqen tone te facebook – e emeruar - Studime Ne Programin Turizem dhe vetem me nje Like qendroni te lidhur