Kenia
Wyzwanie
Życie bez
wystarczającej ilości
wody to desperacka
walka.
Ludność północnej
Kenii od lat doświadcza
uporczywej , ...
W poszukiwaniu wody dla swoich rodzin
kobiety pokonują w palącym słońcu
często nawet 10 km, by dotrzeć
do wyschniętego kor...
Praktyczne
działanie
Z pomocą tutejszych
mieszkańców
organizacja
Practical Action
zbudowała pompę
wodną zasilaną
energią
s...
Dzięki dużemu
nasłonecznieniu
w Turkana, pompa
zasilana przez baterie
słoneczne pobiera
wodę ze źródła
głębokiego na 100
m...
Korzyści
Pompy zasilane
energią słoneczną
dostarczają czystą
wodę społeczności
Turkana.
Mają jej teraz dosyć
– nawet w okr...
“Pompa zmieniła
nasze życie.
Jesteśmy teraz
zdrowsi i możemy
nawet uprawiać
warzywa, by
nakarmić nasze
rodziny”
Ngumo
Pompa na baterie słoneczne w Kenii
Pompa na baterie słoneczne w Kenii
Pompa na baterie słoneczne w Kenii
of 10

Pompa na baterie słoneczne w Kenii

Prezentacja stworzona przez organizację Practical Action i przetłumaczona przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Źródło: (C) Practical Action www.practicalaction.org
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pompa na baterie słoneczne w Kenii

  • 1. Kenia
  • 2. Wyzwanie Życie bez wystarczającej ilości wody to desperacka walka. Ludność północnej Kenii od lat doświadcza uporczywej , długotrwałej suszy. Okresy suche nasilają się wraz ze zmieniającym klimatem.
  • 3. W poszukiwaniu wody dla swoich rodzin kobiety pokonują w palącym słońcu często nawet 10 km, by dotrzeć do wyschniętego koryta rzeki. Następnie muszą wykopać gołymi rękami dół, by dotrzeć do wody, której jest mało i nie jest czysta.
  • 4. Praktyczne działanie Z pomocą tutejszych mieszkańców organizacja Practical Action zbudowała pompę wodną zasilaną energią słoneczną, która może wydobyć do 10 tys. litrów czystej wody na godzinę.
  • 5. Dzięki dużemu nasłonecznieniu w Turkana, pompa zasilana przez baterie słoneczne pobiera wodę ze źródła głębokiego na 100 metrów, zaopatrując okoliczne rodziny w wodę, której potrzebują.
  • 6. Korzyści Pompy zasilane energią słoneczną dostarczają czystą wodę społeczności Turkana. Mają jej teraz dosyć – nawet w okresach ostrej suszy.
  • 7. “Pompa zmieniła nasze życie. Jesteśmy teraz zdrowsi i możemy nawet uprawiać warzywa, by nakarmić nasze rodziny” Ngumo