„Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent…” Władysław Stanisław Reymont Zapl...
NASZA SZKOŁA
W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 WCHODZĄ: ...
PROPONUJEMY:Technikum kształcące w zawodzie:Technik hotelarstwaTechnik obsługi turystycznejTechnik żywienia i usług gastro...
MOŻESZ WYBRAĆ TAKŻE: Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodzie Operator maszyn Kucharzw przem...
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIETECHNIK HOTELARSTWA okres nauki trwa 4 lata
W technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje ...
Przygotujemy Cię do pracy w hotelach, zajazdach, pensjonatach,firmach cateringowych oraz branży turystycznej
W Technikum kształcącym w zawodzie technikhotelarstwa odbędziesz praktyki zawodowew renomowanych hotelach Warszawy, Łodzi,...
Poznasz języki: angielski, niemiecki i francuski,oraz pogłębisz swoje umiejętności językowe na praktykach zagranicznych
Zajęcia w szkolnych pracowniach: hotelarskiej, obsługi konsumenta,gastronomicznej i informatycznej przybliżą Ci specyfikę ...
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: geografia język angielski lub j...
Przyjmując do pierwszej klasy Technikum - zawód technik hotelarstwa zwracamy uwagę między innymi...
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIETECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ okres nauki trwa 4 lata
W technikum kształcącym w zawodzie technik obsługi turystycznej zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje ...
Poznasz specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się organizacją, obsługą oraz ...
W Technikum kształcącym w zawodzie technikobsługi turystycznej odbędziesz praktyki zawodowew Łowiczu, Łodzi, Warszawie i i...
Po ukończeniu szkoły poza pracą w przedsiębiorstwachzajmujących się organizacją i obsługą turystyki będziesz mógłprowadzić...
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: geografia język angielski lub j...
Przyjmując do pierwszej klasy Technikum - zawód technik obsługi turystycznej zwracamy uwagę mi...
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIAI USŁUG GASTRONOMICZNYCH okres nauki trwa 4 lata
W technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdobędziesz kwalifikacje i kompetencj...
Przygotujemy Cię do pracy na stanowiskach związanychz kompleksową organizacją i obsługą gastronomiczną różnegorodzaju impr...
Poznasz specyfikę funkcjonowania firm cateringowych, zakładówzbiorowego żywienia oraz restauracji
Praktyki zawodowe odbędziesz w Łowiczu, Nieborowie, Sochaczewie,Warszawie, Łodzi i innych miastach Polski
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologia język angielski
Przyjmując do pierwszej klasy Technikum - zawód technik żywienia i usług gastronomicznych zwracamy uwag...
TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE KELNER okres nauki trwa 4 lata
W technikum kształcącym w zawodzie kelner zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakresie Wykonywani...
Przygotujemy Cię do pracy w różnego typu lokalach gastronomicznych np. restauracjach czy kawiarniachDzięk...
Uczniowie odznaczający się wyjątkowymi umiejętnościamiodbywają praktyki gastronomiczne w Austrii
Zawód kelnera proponowany jestabsolwentom gimnazjów, którzyposiadają dobrą prezencję i motywacjędo nauki tego zaw...
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologia język angielski
Przyjmując do pierwszej klasy Technikum – zawód kelner zwracamy uwagę między innymi na:...
NO W Y KI ...
W technikum kształcącym w zawodzie technikusług fryzjerskich zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakresi...
Przygotujemy Cię do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i chemicznych włosówPoznasz najnowocześni...
Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształceniaumożliwią Ci pracę w zakładach fryzjerskich,w teatrach i na planach fi...
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: chemia język angielski lub języ...
Przyjmując do pierwszej klasy Technikum – zawód technik usług fryzjerskich zwracamy uwagę między...
NO W Y KI ...
W technikum kształcącym w zawodzie technikorganizacji reklamy zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakres...
Poznasz specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się organizacją i prowadzeniem ...
Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia umożliwią Cipracę w agencjach reklamowych, scenariuszowych, public re...
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: geografia język angielski lub j...
Przyjmując do pierwszej klasy Technikum – zawód technik organizacji reklamy zwracamy uwagę między...
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KSZTAŁCĄCA W ZAWODZIE KUCHARZ okres nauki trwa 3 lata
W zasadniczej szkole zawodowej kształcącejw zawodzie kucharz zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakresie ...
Kształcimy wykwalifikowanych pracowników dla zakładów usługowychbranży gastronomicznej
Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnychpracowniach gastronomicznych i u pracodawców Zostaniesz profesj...
Przyjmując do pierwszej klasy ZSZ kształcącej w zawodzie kucharz zwracamy uwagę między i...
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KSZTAŁCĄCA W ZAWODZIE OPERATOR MASZYNW PRZEMYŚLE WŁÓKIENNICZYM okres nauki trwa 3 ...
W zasadniczej szkole zawodowej kształcącej w zawodzie operator maszyn w przemyślewłókienniczym zdobędziesz kwalifikacje...
W klasie operatorów maszyn zapoznasz się z technologiami produkcjiwyrobów włókienniczych oraz obsługą nowoczesnych maszynd...
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w zakładachprzemysłu włókienniczego na stanowiskach produkcyjnychi pomocnicz...
Przyjmując do pierwszej klasy ZSZ kształcącej w zawodzie operator maszyn w przemyśle włókienniczym zwracamy...
W NASZEJ SZKOLE NIGDY SIĘ NIE NUDZISZMiło spędzisz czas na wycieczkach
Będziesz się bawił na studniówce
Będziesz uczestniczył w dniach patrona szkoły
Weźmiesz udział w ślubowaniu i zmaganiach naotrzęsinach klas pierwszych
W naszej szkole co rok odbywają się rekolekcje
Dbamy o rozwój kulturalny i organizujemy wyjazdy do teatru
Bierzemy udział w różnych konkursach
Bierzemy udział w rywalizacji sportowej
W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz SK PCK
Organizujemy i obsługujemy bankiety
Kultywujemy tradycje naszego regionu
Kadra pedagogiczna naszej szkoły to profesjonaliści w swoichdziedzinach
Lekcje prowadzone są w ciekawy sposób
Chcemy w pełni przygotować Cię do dorosłego życia i wymogówwspółczesnego rynku pracy Już po pierwszym miesią...
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?Kształcimy w atrakcyjnych, „na czasie”, zawodach usługowych,które umożli...
Ukończenie szkoły umożliwia kontynuację kształcenia napoziomie wyższym (nasi, podejmujący pracę absolwenci,z reguły podejm...
W okresie nauki umożliwiamy realizację praktyk zawodowychw renomowanych placówkach hotelarskich, gastronomicznychi turysty...
Prowadzimy wieloletnią współpracę zagraniczną z dwiema partnerskimiszkołami zawodowymi w Austrii, dokąd wysyłamy wyróżniaj...
Posiadamy dobrze wyposażone pracownie zawodowe,ogólnokształcące i pracownie technologii informacyjnejz centrami multimedia...
Dzięki inwestycji do dyspozycji uczniów i do celówdydaktycznych powstały nowe sale dydaktyczne,klasopracownie przedmiotowe...
W szkole panuje przyjazna atmosfera, sprzyjająca nauce i rozwijaniuindywidualnych zainteresowań i uzdolnień młodzieży
Uczniowie Szkoły w trakcie nauki uczestniczą w wieluważnych uroczystościach o charakterze regionalnymi ponadregionalnym ...
Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach, w tym ogólnokształcących i zawodowych, osiągając pun...
Nie zwlekaj – zgłoś się do nas! Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowi...
of 80

Prezentacja czasowa (10 15 sec.)

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja czasowa (10 15 sec.)

 • 1. „Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent…” Władysław Stanisław Reymont Zaplanuj życiową drogę! wybierzZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu
 • 2. NASZA SZKOŁA
 • 3. W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 WCHODZĄ: TECHNIK HOTELARSTWA TECHNIKUM TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH KELNERTECHNIK ORGANIZACJI TECHNIK USŁUGREKLAMY NOWY KIERUNEK!!! FRYZJERSKICH NOWY KIERUNEK!!! Z życia szkołyZASADNICZA KUCHARZSZKOŁA OPERATOR MASZYN Dlaczego my?ZAWODOWA W PRZEMYŚLE WŁÓKIENNICZYM
 • 4. PROPONUJEMY:Technikum kształcące w zawodzie:Technik hotelarstwaTechnik obsługi turystycznejTechnik żywienia i usług gastronomicznychKelnerTechnik usług fryzjerskich NOWY KIERUNEK!!!Technik organizacji reklamy NOWY KIERUNEK!!!
 • 5. MOŻESZ WYBRAĆ TAKŻE: Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodzie Operator maszyn Kucharzw przemyśle włókienniczym
 • 6. TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIETECHNIK HOTELARSTWA okres nauki trwa 4 lata
 • 7. W technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakresie Planowania i realizowania usług w recepcji  Obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • 8. Przygotujemy Cię do pracy w hotelach, zajazdach, pensjonatach,firmach cateringowych oraz branży turystycznej
 • 9. W Technikum kształcącym w zawodzie technikhotelarstwa odbędziesz praktyki zawodowew renomowanych hotelach Warszawy, Łodzi,Zakopanego i wielu innych
 • 10. Poznasz języki: angielski, niemiecki i francuski,oraz pogłębisz swoje umiejętności językowe na praktykach zagranicznych
 • 11. Zajęcia w szkolnych pracowniach: hotelarskiej, obsługi konsumenta,gastronomicznej i informatycznej przybliżą Ci specyfikę zawodu,nabędziesz pewności, że spełnisz oczekiwania przyszłego pracodawcybądź wymogi studiów wyższych
 • 12. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: geografia język angielski lub język niemiecki
 • 13. Przyjmując do pierwszej klasy Technikum - zawód technik hotelarstwa zwracamy uwagę między innymi na:oceny, jakie uzyskasz na świadectwie ukończeniagimnazjum z: języka polskiego języka obcego geografii matematykiilość punktów jaką uzyskasz z egzaminów gimnazjalnychudział w konkursach przedmiotowychudział w zawodach sportowych
 • 14. TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIETECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ okres nauki trwa 4 lata
 • 15. W technikum kształcącym w zawodzie technik obsługi turystycznej zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakresie Planowania i realizacji imprez i usług turystycznych  Prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych
 • 16. Poznasz specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się organizacją, obsługą oraz promocją turystykiPrzygotujemy Cię do pracy na stanowiskachzwiązanych z kompleksową obsługą turystyczną,organizacją i obsługą kongresów i konferencji orazanimacji kultury swojego regionu
 • 17. W Technikum kształcącym w zawodzie technikobsługi turystycznej odbędziesz praktyki zawodowew Łowiczu, Łodzi, Warszawie i innych ośrodkachturystycznych Polski Poznasz język angielski i niemiecki
 • 18. Po ukończeniu szkoły poza pracą w przedsiębiorstwachzajmujących się organizacją i obsługą turystyki będziesz mógłprowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuowaćnaukę na studiach wyższych
 • 19. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: geografia język angielski lub język niemiecki
 • 20. Przyjmując do pierwszej klasy Technikum - zawód technik obsługi turystycznej zwracamy uwagę między innymi na:oceny, jakie uzyskasz na świadectwie ukończeniagimnazjum z: języka polskiego języka obcego geografii matematykiilość punktów jaką uzyskasz z egzaminów gimnazjalnychudział w konkursach przedmiotowychudział w zawodach sportowych
 • 21. TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIAI USŁUG GASTRONOMICZNYCH okres nauki trwa 4 lata
 • 22. W technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakresie Sporządzania potraw i napojów  Organizacji żywienia i usług gastronomicznych
 • 23. Przygotujemy Cię do pracy na stanowiskach związanychz kompleksową organizacją i obsługą gastronomiczną różnegorodzaju imprez okolicznościowych
 • 24. Poznasz specyfikę funkcjonowania firm cateringowych, zakładówzbiorowego żywienia oraz restauracji
 • 25. Praktyki zawodowe odbędziesz w Łowiczu, Nieborowie, Sochaczewie,Warszawie, Łodzi i innych miastach Polski
 • 26. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologia język angielski
 • 27. Przyjmując do pierwszej klasy Technikum - zawód technik żywienia i usług gastronomicznych zwracamy uwagę między innymi na:oceny, jakie uzyskasz na świadectwie ukończeniagimnazjum z: języka polskiego języka obcego biologii matematykiilość punktów, jaką uzyskasz z egzaminów gimnazjalnychudział w konkursach przedmiotowychudział w zawodach sportowych
 • 28. TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE KELNER okres nauki trwa 4 lata
 • 29. W technikum kształcącym w zawodzie kelner zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakresie Wykonywania usług kelnerskich  Organizacji usług gastronomicznych
 • 30. Przygotujemy Cię do pracy w różnego typu lokalach gastronomicznych np. restauracjach czy kawiarniachDzięki zdobytemu doświadczeniu na praktykachzawodowych, możesz założyć własną działalnośćusługową oraz kształcić się na studiach wyższych
 • 31. Uczniowie odznaczający się wyjątkowymi umiejętnościamiodbywają praktyki gastronomiczne w Austrii
 • 32. Zawód kelnera proponowany jestabsolwentom gimnazjów, którzyposiadają dobrą prezencję i motywacjędo nauki tego zawodu Nauczane języki obce: angielski i niemiecki
 • 33. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: biologia język angielski
 • 34. Przyjmując do pierwszej klasy Technikum – zawód kelner zwracamy uwagę między innymi na:oceny, jakie uzyskasz na świadectwie ukończeniagimnazjum z: języka polskiego języka obcego matematyki wychowania fizycznegoilość punktów, jaką uzyskasz z egzaminów gimnazjalnychudział w konkursach przedmiotowychudział w zawodach sportowych
 • 35. NO W Y KI ER UN TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE EK !!! W ZAWODZIETECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH okres nauki trwa 4 lata
 • 36. W technikum kształcącym w zawodzie technikusług fryzjerskich zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakresie Wykonywania zabiegów fryzjerskich  Projektowanie fryzur
 • 37. Przygotujemy Cię do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i chemicznych włosówPoznasz najnowocześniejsze metody stylizacjii strzyżenia włosów, a także nauczysz się wykonywaćprojekty fryzur
 • 38. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształceniaumożliwią Ci pracę w zakładach fryzjerskich,w teatrach i na planach filmowych, a także przypokazach mody Ponadto będziesz mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w branży fryzjersko-kosmetycznej
 • 39. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: chemia język angielski lub język niemiecki
 • 40. Przyjmując do pierwszej klasy Technikum – zawód technik usług fryzjerskich zwracamy uwagę między innymi na:oceny, jakie uzyskasz na świadectwie ukończeniagimnazjum z: języka polskiego języka obcego chemii matematykiilość punktów, jaką uzyskasz z egzaminów gimnazjalnychudział w konkursach przedmiotowychudział w zawodach sportowych
 • 41. NO W Y KI ER UN TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE EK !!! W ZAWODZIETECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY okres nauki trwa 4 lata
 • 42. W technikum kształcącym w zawodzie technikorganizacji reklamy zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakresie  Sprzedaż produktów i usług reklamowych  Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych
 • 43. Poznasz specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się organizacją i prowadzeniem kampanii reklamowychZdobędziesz umiejętność organizowania orazprowadzenia sprzedaży produktów i usługreklamowych, a także nauczysz się projektowaniaoraz wykonywania środków reklamowych
 • 44. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia umożliwią Cipracę w agencjach reklamowych, scenariuszowych, public relations,a także w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstwprodukcyjnych i handlowych Ponadto będziesz mógł podjąć pracę w studiach graficznych i produkcyjnych oraz agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej
 • 45. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności napoziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: geografia język angielski lub język niemiecki
 • 46. Przyjmując do pierwszej klasy Technikum – zawód technik organizacji reklamy zwracamy uwagę między innymi na:oceny, jakie uzyskasz na świadectwie ukończeniagimnazjum z: języka polskiego języka obcego geografii informatykiilość punktów, jaką uzyskasz z egzaminów gimnazjalnychudział w konkursach przedmiotowychudział w zawodach sportowych
 • 47. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KSZTAŁCĄCA W ZAWODZIE KUCHARZ okres nauki trwa 3 lata
 • 48. W zasadniczej szkole zawodowej kształcącejw zawodzie kucharz zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakresie  Sporządzania potraw i napojów
 • 49. Kształcimy wykwalifikowanych pracowników dla zakładów usługowychbranży gastronomicznej
 • 50. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnychpracowniach gastronomicznych i u pracodawców Zostaniesz profesjonalnie przygotowany do wykonywania zadań związanych z zawodem, który podejmiesz po zakończeniu szkoły
 • 51. Przyjmując do pierwszej klasy ZSZ kształcącej w zawodzie kucharz zwracamy uwagę między innymi na:oceny, jakie uzyskasz na świadectwie ukończeniagimnazjum z: języka polskiego języka obcego biologii matematykiilość punktów, jaką uzyskasz z egzaminów gimnazjalnychudział w konkursach przedmiotowychudział w zawodach sportowych
 • 52. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KSZTAŁCĄCA W ZAWODZIE OPERATOR MASZYNW PRZEMYŚLE WŁÓKIENNICZYM okres nauki trwa 3 lata
 • 53. W zasadniczej szkole zawodowej kształcącej w zawodzie operator maszyn w przemyślewłókienniczym zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje w zakresie  Wytwarzania wyrobów włókienniczych  Wykańczania wyrobów włókienniczych
 • 54. W klasie operatorów maszyn zapoznasz się z technologiami produkcjiwyrobów włókienniczych oraz obsługą nowoczesnych maszyndziewiarskich w procesie produkcji i wykańczania wyrobów Ponadto poznasz zasady konserwacji, regulacji i napraw obsługiwanych maszyn i urządzeń włókienniczych
 • 55. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w zakładachprzemysłu włókienniczego na stanowiskach produkcyjnychi pomocniczych
 • 56. Przyjmując do pierwszej klasy ZSZ kształcącej w zawodzie operator maszyn w przemyśle włókienniczym zwracamy uwagę między innymi na:oceny, jakie uzyskasz na świadectwie ukończeniagimnazjum z: języka polskiego języka obcego matematyki informatykiilość punktów, jaką uzyskasz z egzaminów gimnazjalnychudział w konkursach przedmiotowychudział w zawodach sportowych
 • 57. W NASZEJ SZKOLE NIGDY SIĘ NIE NUDZISZMiło spędzisz czas na wycieczkach
 • 58. Będziesz się bawił na studniówce
 • 59. Będziesz uczestniczył w dniach patrona szkoły
 • 60. Weźmiesz udział w ślubowaniu i zmaganiach naotrzęsinach klas pierwszych
 • 61. W naszej szkole co rok odbywają się rekolekcje
 • 62. Dbamy o rozwój kulturalny i organizujemy wyjazdy do teatru
 • 63. Bierzemy udział w różnych konkursach
 • 64. Bierzemy udział w rywalizacji sportowej
 • 65. W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz SK PCK
 • 66. Organizujemy i obsługujemy bankiety
 • 67. Kultywujemy tradycje naszego regionu
 • 68. Kadra pedagogiczna naszej szkoły to profesjonaliści w swoichdziedzinach
 • 69. Lekcje prowadzone są w ciekawy sposób
 • 70. Chcemy w pełni przygotować Cię do dorosłego życia i wymogówwspółczesnego rynku pracy Już po pierwszym miesiącu dojdziesz do wniosku, że wybór naszej szkoły był najlepszym z możliwych
 • 71. DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?Kształcimy w atrakcyjnych, „na czasie”, zawodach usługowych,które umożliwią przyszłym absolwentom szkoły szybkie podjęciezatrudnienia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
 • 72. Ukończenie szkoły umożliwia kontynuację kształcenia napoziomie wyższym (nasi, podejmujący pracę absolwenci,z reguły podejmują równolegle studia wyższe)
 • 73. W okresie nauki umożliwiamy realizację praktyk zawodowychw renomowanych placówkach hotelarskich, gastronomicznychi turystycznych
 • 74. Prowadzimy wieloletnią współpracę zagraniczną z dwiema partnerskimiszkołami zawodowymi w Austrii, dokąd wysyłamy wyróżniających sięuczniów na praktyki zawodowe
 • 75. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie zawodowe,ogólnokształcące i pracownie technologii informacyjnejz centrami multimedialnymi
 • 76. Dzięki inwestycji do dyspozycji uczniów i do celówdydaktycznych powstały nowe sale dydaktyczne,klasopracownie przedmiotowe i zawodowe
 • 77. W szkole panuje przyjazna atmosfera, sprzyjająca nauce i rozwijaniuindywidualnych zainteresowań i uzdolnień młodzieży
 • 78. Uczniowie Szkoły w trakcie nauki uczestniczą w wieluważnych uroczystościach o charakterze regionalnymi ponadregionalnym Szkoła aktywnie współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu, Urzędem Miasta w Łowiczu oraz wieloma innymi podmiotami miasta i regionu w zakresie organizacji (w częściach związanych ze specyfiką szkoły) imprez i uroczystości powiatowych, miejskich i innych
 • 79. Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach, w tym ogólnokształcących i zawodowych, osiągając punktowanemiejsca na szczeblu miasta, powiatu i kraju
 • 80. Nie zwlekaj – zgłoś się do nas! Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu ul. Powstańców 1863 r. nr 12d 99-400 Łowicz tel/fax: 46-837-05-87 adres e-mail: zsz3lowicz@poczta.onet.pl lub sekretariat@zsp3.lowicz.pl strona internetowa: www.zsp3.lowicz.plSekretariat czynny: poniedziałek - piątek w godzinach: 8:00 - 16:00 Autor: Dawid Lewandowski Konsultant: Bożena Felczyńska-Pieklak

Related Documents