Grupa KapitałowaEGB Investments S.A.Wyniki finansowe za IV Q 2012** Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2012 nie zostały...
EGB Investments S.A.(spółka dominująca)EGB Finanse Sp. z o.o.(spółka zależna)EGB Nieruchomości Sp. z o.o.(spółka zależna)A...
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2012 (01.10.2012 – 31.12.2012)- 3 -Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys....
- 4 -Przychody ogółem (w tys. zł)Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 15%ZmianaIV Q 201...
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012(01.01.2012 – 31.12.2012 R.)- 5 -Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)E...
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012(01.01.2012 – 31.12.2012 R.)- 6 -Przychody ogółem (w tys. zł)Zysk brutto (w tys. zł)...
WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)- 7 -Zmianastanuw 4Q 2012Zmianastanuw 4Q 2011Stan na31.12.2012Stan na31.12.2011AKTYWAAKT...
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)- 8 -01.10.2012 -31.12.201201.10.2011 -31.12.201101.01.2012 -31.12.201201.01....
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012 R.(01.01.2012 – 31.12.2012 R.)- 9 -Wskaźnik01.01.2012 –31.12.201201.01.2011 –3...
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIKSTYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPADNAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I...
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI- 11 -Wartość wierzytelności nabytychw IV Q2012Wartość wierzytelności zleconychw IV Q201...
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółkipublicznej można znaleźć pod adresem:www.egb.p...
of 12

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments - IVQ2012 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments -za czwarty kwartał 2012 r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments - IVQ2012 r.

 • 1. Grupa KapitałowaEGB Investments S.A.Wyniki finansowe za IV Q 2012** Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2012 nie zostały jeszcze zaudytowane
 • 2. EGB Investments S.A.(spółka dominująca)EGB Finanse Sp. z o.o.(spółka zależna)EGB Nieruchomości Sp. z o.o.(spółka zależna)Akcjonariat/Udziałowcy 25,77% - K. Matela 25,04% - J. M. Niewiarowska 23,56% - Donovan Worldwide S.A* 8,71% - MEZZO CAPITAL sp. z o.o. 16,92% - Pozostali akcjonariusze 98% -EGB Investments S.A. 1% - K. Matela 1% - J. M. Niewiarowska 100% - EGB Investments S.A.GłównyprzedmiotdziałalnościKompleksowa obsługa wierzytelnościmasowych, w tym: Kupno portfeli należności Sekurytyzacja Windykacja na zlecenie Windykacja sądowa Skip tracing (poszukiwanie dłużników) Monitoring płatności Nabywanie wierzytelności przedterminem wymagalności(wysokocennych) Obsługa sektora MSP poprzezElektroniczny System Windykacji(www.EGBFinanse.pl), w tym:monitoring płatności, windykacja nazlecenie, kupno niewymagalnychnależności wynikających z faktur Obsługa wierzytelnościzabezpieczonych hipotecznie, w tymrównież sekurytyzowanych Nabywanie nieruchomości w tokuegzekucji komorniczych i działańwindykacyjnych, obrót tyminieruchomościami, ichzagospodarowanie i komercjalizacjaGrupadocelowa Podmioty generujące masoweportfele wierzytelności, m.in. banki,instytucje finansowe, firmyteleinformatyczne, towarzystwaubezpieczeniowe, operatorzy płatnejtelewizji Małe i średnie przedsiębiorstwa (takżete oferujące pojedyncze wierzytelnościo niewielkich wartościachnominalnych) oraz inne podmioty,poszukujące alternatywnych źródełfinansowania Zbywcy wierzytelnościzabezpieczonych hipotecznie Nabywcy nieruchomościINFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE- 2 - * Wraz z podmiotami powiązanymi
 • 3. DANE FINANSOWE ZA IV Q 2012 (01.10.2012 – 31.12.2012)- 3 -Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)ZmianaIVQ 2012/IV Q 2011 43%ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 77%ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 67%ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 57%Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)8 46812 15002 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.20121 15727002004006008001 0001 2001 40001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.20121 14147002004006008001 0001 20001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.201295631702004006008001 0001 20001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012
 • 4. - 4 -Przychody ogółem (w tys. zł)Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 15%ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 118%DANE FINANSOWE ZA IV Q 2012 (01.10.2012 – 31.12.2012)11 01217 79405 00010 00015 00020 00001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.20121 6143 02401 0002 0003 0004 00001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.20122 0064 36701 0002 0003 0004 0005 00001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 87%
 • 5. DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012(01.01.2012 – 31.12.2012 R.)- 5 -Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)Zmiana2012/2011 108%Zmiana2012/2011 56%Zmiana2012/2011 63%Zmiana2012/2011 57%Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)26 09054 138010 00020 00030 00040 00050 00060 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.20124 5717 11701 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.20125 0067 88201 5003 0004 5006 0007 5009 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.20124 4117 18001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012
 • 6. DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012(01.01.2012 – 31.12.2012 R.)- 6 -Przychody ogółem (w tys. zł)Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)Zmiana2012/201193%Zmiana2012/2011 13%Zmiana2012/2011 14%31 14760 234010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.20125 5636 36901 0002 0003 0004 0005 0006 0007 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.20127 0287 94701 5003 0004 5006 0007 5009 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012
 • 7. WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)- 7 -Zmianastanuw 4Q 2012Zmianastanuw 4Q 2011Stan na31.12.2012Stan na31.12.2011AKTYWAAKTYWA RAZEM 1 431 3 846 88 244 70 117AKTYWA TRWAŁE - 2 065 86 3 234 3 983w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87AKTYWA OBROTOWE 3 495 3 760 85 010 66 135w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 3 851 97 1 092 838w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 684 3 937 82 086 65 252PASYWAPASYWA OGÓŁEM 1 431 3 846 88 244 70 117KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 839 1 614 39 783 34 719w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NAZOBOWIĄZANIA587 2 232 48 435 35 397w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 28 749 1 376 10 819 28 964w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 28 698 190 4 464 4 658
 • 8. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)- 8 -01.10.2012 -31.12.201201.10.2011 -31.12.201101.01.2012 -31.12.201201.01.2011 -31.12.2011PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 12 150 8 468 54 138 26 090ZYSK ZE SPRZEDAŻY 270 1 157 7 117 4 571EBIT (zysk operacyjny) 317 956 7 180 4 411EBITDA (EBIT + amortyzacja) 470 1 141 7 882 5 006ZYSK BRUTTO 4 367 2 006 7 947 7 028ZYSK NETTO 3 024 1 614 6 369 5 563
 • 9. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012 R.(01.01.2012 – 31.12.2012 R.)- 9 -Wskaźnik01.01.2012 –31.12.201201.01.2011 –31.12.2011Rentowność sprzedaży 13,15% 17,52%ROE 17,10% 17,42%ROA 8,04% 10,11%Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,89% 50,48%Wskaźnik zadłużenia kapitałuwłasnego121,75% 101,95%P/E* 3,85 6,19P/BV* 0,62 0,99FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik zesprzedaży / przychody ze sprzedażyFORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto/ średni stan kapitału własnego**FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto/ średni stan aktywów***FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywaogółem – kapitał własny / pasywaogółemFORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitałobcy / kapitał własny** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamkniętekwartały (QI;QII; QIII, QIV 2012/2011)
 • 10. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIKSTYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPADNAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2012- 10 -2012Wydzielenie częściprocesówspecjalistycznych doEGB NieruchomościSp. z o.o.(II.2012)Objęcie udziałów wpodwyższonym kapitalezakładowym EGB Finanse Sp. z o.o.(II.2012)Podwyższenie do 40 mlnProgramu Emisji Obligacji(III .2012)Emisja obligacjiserii G przez EGBInvestments(IV.2012)Emisja obligacjiserii H przez EGBInvestments(V.2012)Objęcie certyfikatów serii A wfunduszu MEGA DEBT NSFIZ(VI.2012)Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZdo rejestru funduszy inwestycyjnychpod pozycją RFI: 758(VI.2012)Emisja obligacjiserii A i B przezEGB Finanse(IV.2012)Objęcie certyfikatów serii B wfunduszu MEGA DEBT NSFIZ(VII.2012)Umowa cesjiz MEGA DEBT(IX.2012)Podwyższeniekapitału w EGBFinanse sp. z o.o.(VII.2012)Spłata obligacji seriiA i B przez EGBFinanse sp. z o.o.(VII.2012)Podwyższenie do60 mln ProgramuEmisji Obligacji(VII.2012)Wypłatadywidendyprzez EGBInvestments(VII.2012)Emisja obligacjiserii C przez EGBFinanse(VII.2012)Objęcie certyfikatów serii C wfunduszu MEGA DEBT NSFIZ(XI.2012)Nabycieprzez spółkędominującą portfelawierzytelności z sektorafinansowego,wartość: 60,5 mln zł(XII.2012)Emisja obligacjiserii D przez EGBFinanse(X.2012)Terminowy wykupobligacji serii Cprzez EGB Finanse(XII.2012)
 • 11. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI- 11 -Wartość wierzytelności nabytychw IV Q2012Wartość wierzytelności zleconychw IV Q2012EGB Investments S.A. 65.658.367 zł 77.253.679złEGB Finanse Sp. z o.o. 5.542.639 zł 1.049.562 złrazem 71.201.006 zł 78.303.241 złWartość wierzytelności nabytych01.01.2012 – 31.12.2012Wartość wierzytelności zleconych01.01.2012 – 31.12.2012EGB Investments S.A. 89.880.701 zł 382.947.398 złEGB Finanse Sp. z o.o. 29.663.355 zł 3.587.085 złrazem 119.544.056 zł 386.534.483 zł
 • 12. Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółkipublicznej można znaleźć pod adresem:www.egb.pl/relacje-inwestorskie(strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przezStowarzyszenie Emitentów Giełdowych)oraz w serwisie w wersji mobilnej:m.egb.plZapraszamywww.egb.plKONTAKT DLA MEDIÓWtel.(52) 376 76 88pr@egb.plKONTAKT DLA INWESTORAtel. (52) 564 30 60inwestor@egb.pl

Related Documents