Rundāle 2011
Kopplatība: 231.8 km 2 Iedzīvotāju skaits: 4 275
<ul><li>Kultūrvēsturisko mantojumu </li></ul><ul><li>Izglītības iespējām </li></ul><ul><li>Spilgtām personībām </li></ul><...
<ul><li>Rundāles pils </li></ul><ul><li>Svitenes muiža </li></ul><ul><li>Mežotnes pilskalns </li></ul>
<ul><li>Bērnudārzs “Mārpuķīte” </li></ul><ul><li>Speciālais bērnudārzs “Saulespuķe” </li></ul><ul><li>Pilsrundāles vidussk...
<ul><li>I. Lancmanis </li></ul><ul><li>Ī. Ro z entāle </li></ul><ul><li>A. Okmanis </li></ul><ul><li>Ikertu ģimene </li></...
<ul><li>Rundāles novadā ir daudzfunkcionāls, moderns sporta laukums, stadions </li></ul>
<ul><li>Pozitīvie aspekti: </li></ul><ul><li>Iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību </li></ul><ul><li>Jauniešu sektora attīst...
<ul><li>Attīstības jautājumos </li></ul><ul><ul><ul><li>attīstības plāna izstrādē </li></ul></ul></ul><ul><li>Jaunu projek...
<ul><li>Jauniešu forumā </li></ul><ul><li>Orientēšanās sacensību organizēšanā </li></ul><ul><li>Tematisko vakaru rīkošanā ...
<ul><li>Jāatbalsta strādājošie </li></ul><ul><li>Jānodrošina darba vietas, mājvietas </li></ul><ul><li>Jāorganizē dažādi, ...
<ul><li>Veidotu jaunas organizācijas, iesaistītos esošajās (INICIO, MPP) </li></ul><ul><li>Apkoptu apkārtni, piedalītos ta...
<ul><li>Progresējošu novadu, kurš turpina attīstīties </li></ul><ul><li>Sporta skolu </li></ul><ul><ul><ul><li>Rundāles no...
☺ PALDIES PAR UZMANĪBU!
of 14

Prezentacija rundale

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija rundale

 • 1. Rundāle 2011
 • 2. Kopplatība: 231.8 km 2 Iedzīvotāju skaits: 4 275
 • 3. <ul><li>Kultūrvēsturisko mantojumu </li></ul><ul><li>Izglītības iespējām </li></ul><ul><li>Spilgtām personībām </li></ul><ul><li>Sport a iespējām un sasniegumiem </li></ul>
 • 4. <ul><li>Rundāles pils </li></ul><ul><li>Svitenes muiža </li></ul><ul><li>Mežotnes pilskalns </li></ul>
 • 5. <ul><li>Bērnudārzs “Mārpuķīte” </li></ul><ul><li>Speciālais bērnudārzs “Saulespuķe” </li></ul><ul><li>Pilsrundāles vidusskola </li></ul><ul><li>Bērsteles struktūrvienība </li></ul><ul><li>Svitenes struktūrvienība </li></ul><ul><li>Mūzikas un mākslas skola </li></ul><ul><li>Saulaines profesionālā </li></ul><ul><li>vidusskola </li></ul>
 • 6. <ul><li>I. Lancmanis </li></ul><ul><li>Ī. Ro z entāle </li></ul><ul><li>A. Okmanis </li></ul><ul><li>Ikertu ģimene </li></ul><ul><li>E. Gasūns </li></ul><ul><li>Burkānu ģimene </li></ul><ul><li>Tarvānu ģimene </li></ul>
 • 7. <ul><li>Rundāles novadā ir daudzfunkcionāls, moderns sporta laukums, stadions </li></ul>
 • 8. <ul><li>Pozitīvie aspekti: </li></ul><ul><li>Iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību </li></ul><ul><li>Jauniešu sektora attīstība </li></ul><ul><li>Pašvaldības atbalsts </li></ul><ul><li>Negatīvie aspekti: </li></ul><ul><li>Nav telpas jauniešiem </li></ul><ul><li>Nav daudzveidīgas izklaides </li></ul><ul><li>Maz informācijas par atpūtas iespējām </li></ul>
 • 9. <ul><li>Attīstības jautājumos </li></ul><ul><ul><ul><li>attīstības plāna izstrādē </li></ul></ul></ul><ul><li>Jaunu projektu veidošanā </li></ul><ul><ul><ul><li>rakstīt projektus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>piedaloties projektu izpildē </li></ul></ul></ul><ul><li>Kultūras jomā, jaunu ideju radīšanā </li></ul><ul><ul><ul><li>pasākumu organizēšanā, vadīšanā </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>veidojot jaunas tradīcijas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>veicināt cilvēku apmeklētību </li></ul></ul></ul>
 • 10. <ul><li>Jauniešu forumā </li></ul><ul><li>Orientēšanās sacensību organizēšanā </li></ul><ul><li>Tematisko vakaru rīkošanā </li></ul>
 • 11. <ul><li>Jāatbalsta strādājošie </li></ul><ul><li>Jānodrošina darba vietas, mājvietas </li></ul><ul><li>Jāorganizē dažādi, interesanti pasākumi jauniešiem </li></ul>
 • 12. <ul><li>Veidotu jaunas organizācijas, iesaistītos esošajās (INICIO, MPP) </li></ul><ul><li>Apkoptu apkārtni, piedalītos talkās </li></ul><ul><li>Rīkotu pasākumus </li></ul>
 • 13. <ul><li>Progresējošu novadu, kurš turpina attīstīties </li></ul><ul><li>Sporta skolu </li></ul><ul><ul><ul><li>Rundāles novada jaunieši sasniedz labus rezultātus Latvijas atklātajā čempionātā </li></ul></ul></ul><ul><li>Aktīvos jauniešus no Rundāles </li></ul><ul><ul><ul><li>Rundāles novada jaunieši aktīvi iesaistās valsts politikā </li></ul></ul></ul><ul><li>Jauniešu un organizāciju sasniegumus </li></ul><ul><ul><ul><li>Rundāles novada jauniešu apvienība “INICIO” dodas uz Brazīliju apmaiņas programmas ietvaros </li></ul></ul></ul><ul><li>Uzņēmējdarbības rezultātus </li></ul>
 • 14. ☺ PALDIES PAR UZMANĪBU!

Related Documents