OPINIE I OCZEKIWANIA
MŁODYCH DOROSŁYCH (18-LATKÓW)
ORAZ RODZICÓW DZIECI W WIEKU 6-17 LAT
WOBEC EDUKACJI DOTYCZĄCEJ
ROZWOJU...
identyfikacja źródeł
informacji dzieci i młodzieży
na temat
rozwoju psychoseksualnego
i seksualności człowieka
Cele badani...
Realizacja badania
Informacje od respondenta uzyskiwane za pomocą
techniki CASI (Computer Assisted Self Interview)
ankieta...
ŹRÓDŁA INFORMACJI
O SEKSUALNOŚCI
CZŁOWIEKA
76%
67%
61%
40%
36%
36%
35%
29%
28%
26%
16%
13%
8%
8%
1%
56%
38%
39%
27%
20%
19%
14%
15%
7%
9%
6%
3%
2%
3%
1%
koledzy, kol...
Źródła informacji o seksualności – odpowiedzi
rodziców
Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526)
Pytanie: T1. Inf...
52%
48%
41%
37%
28%
39%
21%
16%
30%
25%
30%
25%
21%
17%
28%
28%
5%
2%
3%
3%
9%
2%
15%
21%
5%
8%
2%
8%
6%
11%
2%
3%
33%
37%...
27%
25%
26%
19%
19%
15%
18%
17%
13%
13%
12%
11%
8%
8%
8%
2%
2%
1%
3%
3%
5%
1%
2%
3%
2%
2%
2%
3%
2%
2%
16%
15%
13%
15%
14%
...
93%
91%
88%
83%
81%
80%
79%
77%
75%
75%
73%
73%
70%
68%
65%
63%
3%
4%
7%
9%
10%
10%
12%
13%
12%
14%
15%
12%
17%
19%
24%
22...
Podejmowanie tematów w szkole (2/2)
– odpowiedzi młodych dorosłych
62%
62%
62%
59%
59%
58%
56%
55%
55%
49%
46%
42%
41%
38%...
POCZUCIE KOMPETENCJI
I POTRZEBY WSPARCIA
RODZICÓW DZIECI
W WIEKU 6-17 LAT
Trudności w rozmowach z dziećmi – odpowiedzi
rodziców
11%
10%
15%
8%
10%
15%
17%
25%
23%
29%
14%
21%
30%
33%
36%
33%
30%
2...
Wsparcie szkolne dla rodziców – odpowiedzi rodziców
40%
38%
35%
35%
34%
32%
30%
30%
23%
22%
44%
42%
44%
46%
44%
46%
47%
46...
PRZEDMIOT
WYCHOWANIE
DO ŻYCIA W RODZINIE
Zajęcia WDŻ w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
– odpowiedzi młodych dorosłych
43% 33% 12% 2% 10%W6a. Czy w gimnazjum c...
Ocena zajęć z WDŻ w gimnazjum i w szkole
ponadgimnazjalnej – odpowiedzi młodych dorosłych
18%
28%
44%
43%
28%
19%
8%
6%
2%...
ZNAJOMOŚĆ WYBRANYCH
ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH
ZE ZDROWIEM SEKSUALNYM
I REPRODUKCYJNYM
CZŁOWIEKA (MŁODZI DOROŚLI)
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń – odpowiedzi
młodych dorosłych
18
92%
85%
41%
22%
34%
35%
80%
81%
4%
6%
39%
42%
54%
5...
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń – odpowiedzi
młodych dorosłych
19
38%
51%
51%
48%
83%
77%
75%
70%
30%
23%
31%
39%
4%
...
Określ, który narząd pełni daną funkcję – odpowiedzi
młodych dorosłych
20
72%
59%
82%
84%
64%
63%
20%
13%
86%
72%
71%
76%
...
OCZEKIWANIA WOBEC
EDUKACJI W ZAKRESIE
ROZWOJU
PSYCHOSEKSUALNEGO
I SEKSUALNOŚCI
Zajęcia z rozwoju psychoseksualnego i seksualności
człowieka w szkole? – odpowiedzi młodych dorosłych
47%
40%
4%
3%
6%
Zde...
Tematy związane z rozwojem psychoseksualnym
I8. Niektórzy ludzie sądzą, że w szkole nie powinno się poruszać pewnych
temat...
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% W klasach 4-6 szkoły podstawowej bądź wcześniej W gimnazjum bądź później
W szk...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Instytut Badań Edukacyj...
Badanie EKD - prezentacja nr 1
of 26

Badanie EKD - prezentacja nr 1

Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Badanie EKD - prezentacja nr 1

 • 1. OPINIE I OCZEKIWANIA MŁODYCH DOROSŁYCH (18-LATKÓW) ORAZ RODZICÓW DZIECI W WIEKU 6-17 LAT WOBEC EDUKACJI DOTYCZĄCEJ ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO I SEKSUALNOŚCI 9 lipca 2015 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa Tel.: (22) 241 71 00, e-mail: ibe@ibe.edu.pl
 • 2. identyfikacja źródeł informacji dzieci i młodzieży na temat rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka Cele badania: identyfikacja oczekiwań dotyczących zajęć z obszaru psychoseksualnego i seksualności człowieka uzyskanie opinii na temat aktualnie realizowanych zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie
 • 3. Realizacja badania Informacje od respondenta uzyskiwane za pomocą techniki CASI (Computer Assisted Self Interview) ankieta wypełniana samodzielnie przez respondenta na komputerze. Możliwość pomocy ankietera jedynie w przypadku problemów respondenta z obsługą komputera. N=1246 Liczba przebadanych respondentów MŁODZI DOROŚLI (18-latkowie) RODZICE dzieci w wieku 6-17 lat N=2526 Realizacja badania 23.02-13.03.2015 r. 23.01-10.03.2015 r.
 • 4. ŹRÓDŁA INFORMACJI O SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA
 • 5. 76% 67% 61% 40% 36% 36% 35% 29% 28% 26% 16% 13% 8% 8% 1% 56% 38% 39% 27% 20% 19% 14% 15% 7% 9% 6% 3% 2% 3% 1% koledzy, koleżanki, przyjaciele nauczyciel WDŻ rodzina partner lub partnerka (chłopak lub dziewczyna) fora internetowe portale inf., Wikipedia, blogi czasopisma młodzież., kobiece, męskie, zdrowotne filmy erotyczne lub pornograficzne filmy fabularne, eduk., programy info., rozrywk. książki szkolny psycholog, pedagog lub pielęgniarka inny nauczyciel w szkole czasopisma erotyczne lub pornograficzne specjaliści spoza szkoły inne źródła wszystkie źródła (T1) źródła, z których czerpanao najwięcej informacji (T2) Źródła informacji o seksualności – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: T1. Informacje można pozyskiwać z bardzo różnych źródeł. Przeczytaj uważnie całą listę, a następnie zaznacz wszystkie źródła, z których kiedykolwiek czerpałeś(aś) informacje na temat seksualności człowieka oraz T2. Spośród źródeł zaznaczonych w poprzednim pytaniu zaznacz trzy, z których dotychczas czerpałeś(aś) najwięcej informacji na temat seksualności człowieka
 • 6. Źródła informacji o seksualności – odpowiedzi rodziców Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526) Pytanie: T1. Informacje o seksualności człowieka można pozyskiwać z bardzo różnych źródeł. Proszę zaznaczyć te, które były źródłem wiedzy dla Pana/i dziecka, o imieniu [imię wylosowanego dziecka] . rodzina nauczyciel WDŻ koledzy, koleżanki, przyjaciele książki szkolny psycholog, pedagog lub pielęg. czasopisma młodzież, kobiece, męskie filmy fab., eduk., programy inf., rozrywk. fora internetowe portale inf., Wikipedia, blogi inny nauczyciel w szkole specjaliści spoza szkoły filmy erotyczne lub pornogr. partner lub partnerka czasopisma erot. lub pornogr. inne źródła dziecko nie poszukiwało inf. Nie wiem, trudno powiedzieć 70% 16% 16% 11% 9% 3% 5% 1% 1% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 23% 2% rodzice dzieci 6-8 lat (N=614) 78% 33% 31% 15% 10% 7% 10% 3% 4% 9% 2% 2% 1% 1% 2% 12% 2% rodzice dzieci 9-11 lat (N=609) 82% 62% 46% 18% 16% 15% 12% 11% 12% 9% 5% 4% 2% 1% 2% 3% 1% rodzice dzieci 12-14 lat (N=619) 80% 61% 47% 23% 16% 20% 16% 18% 17% 8% 5% 8% 6% 2% 3% 2% 3% rodzice dzieci 15-17 lat (N=684)
 • 7. 52% 48% 41% 37% 28% 39% 21% 16% 30% 25% 30% 25% 21% 17% 28% 28% 5% 2% 3% 3% 9% 2% 15% 21% 5% 8% 2% 8% 6% 11% 2% 3% 33% 37% 42% 45% 45% 35% 31% 28% 28% 28% 28% 27% 30% 26% 22% 18% 9% 12% 13% 14% 17% 22% 31% 34% 35% 37% 39% 39% 41% 45% 46% 50% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% Higiena narządów płciowych Wartości rodzinne Wzajemne zaufanie Prawo do wzajemnego szacunku Emocje Miłość jako podst. małżeństwa Zmiany organizmu okr. dojrzewania Budowa narządów płciowych Prawo do intymności Zmiany emocjonalne okr. dojrzewania Wierność jako uniwers. wartość Zmiany psychiczne okr. dojrzewania Orientacje seks. I identyf. płciowa Ciąża, poród, opieka Przemoc seksualna Zbyt wczesne rodzicielstwo Tak, z inicjatywy rodziców / opiekunów Tak, z inicjatywy dziecka Tak, z inicjatywy zarówno dziecka jak i rodziców / opiekunów Nie, nic mi o tym nie wiadomo, by temat był poruszany Odmowa odpowiedzi Podejmowanie tematów w domu (1/2) – odpowiedzi rodziców Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526). Pytanie: T6. Poniżej pojawiać się będą różne zagadnienia związane z seksualnością człowieka, o których można rozmawiać z dziećmi w różnym wieku. Prosimy dla każdego zagadnienia zaznaczyć, czy dany temat był poruszany w Pani/a domu, najbliższej rodzinie w rozmowach z dzieckiem o imieniu [imię dziecka].
 • 8. 27% 25% 26% 19% 19% 15% 18% 17% 13% 13% 12% 11% 8% 8% 8% 2% 2% 1% 3% 3% 5% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 16% 15% 13% 15% 14% 16% 15% 12% 13% 12% 12% 10% 8% 8% 5% 53% 57% 58% 62% 62% 63% 64% 67% 68% 70% 71% 76% 80% 80% 83% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% Zagadnienia związane z pornografią Choroby przenoszone drogą płciową Ryzykowne zachowania seksualne Inicjacja seksualna Metody zapobiegania ciąży Fazy płodności i niepłodności Kwestie moralne w relacjach seks. Wstrzemięźliwość seksualna Zalecenia zdrowotne - ciąża Popęd seksualny Aborcja w prawie polskim Przebieg aborcji i jej skutki Przebieg stosunku Życie seks. jako źródło satysfakcji Masturbacja Tak, z inicjatywy rodziców / opiekunów Tak, z inicjatywy dziecka Tak, z inicjatywy zarówno dziecka jak i rodziców / opiekunów Nie, nic mi o tym nie wiadomo, by temat był poruszany Odmowa odpowiedzi Podejmowanie tematów w domu (2/2) - odpowiedzi rodziców Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526). Pytanie: T6. Poniżej pojawiać się będą różne zagadnienia związane z seksualnością człowieka, o których można rozmawiać z dziećmi w różnym wieku. Prosimy dla każdego zagadnienia zaznaczyć, czy dany temat był poruszany w Pani/a domu, najbliższej rodzinie w rozmowach z dzieckiem o imieniu [imię dziecka].
 • 9. 93% 91% 88% 83% 81% 80% 79% 77% 75% 75% 73% 73% 70% 68% 65% 63% 3% 4% 7% 9% 10% 10% 12% 13% 12% 14% 15% 12% 17% 19% 24% 22% 3% 4% 4% 5% 9% 9% 7% 8% 11% 9% 10% 13% 11% 11% 9% 13% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Budowa narządów płciowych Zmiany organizmu okr. dojrzewania Choroby przenoszone drogą płciową Metody zapobiegania ciąży Prawo do wzajemnego szacunku Wartości rodzinne Emocje Miłość jako podst. małżeństwa Zmiany emocjonalne okr. dojrzewania Wzajemne zaufanie Fazy płodności i niepłodności Zmiany psychiczne okr. dojrzewania Higiena narządów płciowych Przemoc seksualna Ryzykowne zachowania seksualne Wierność jako uniwers. wartość Tak Nie Nie pamiętam Odmowa odpowiedzi Podejmowanie tematów w szkole (1/2) – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: T4a. Poniżej znajduje się lista zagadnień, z którymi mogłeś(aś) się zetknąć na jakichkolwiek zajęciach w szkole (podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej). Czy te tematy były poruszane na zajęciach w szkołach, do których chodziłeś?
 • 10. Podejmowanie tematów w szkole (2/2) – odpowiedzi młodych dorosłych 62% 62% 62% 59% 59% 58% 56% 55% 55% 49% 46% 42% 41% 38% 35% 27% 22% 25% 27% 28% 29% 31% 22% 27% 31% 38% 44% 41% 46% 49% 9% 14% 12% 11% 10% 11% 11% 20% 16% 17% 13% 12% 15% 14% 13% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 2% 2% Orientacje seks. i identyf. płciowa Inicjacja seksualna Popęd seksualny Zbyt wczesne rodzicielstwo Ciąża, poród, opieka Zagadnienia związane z pornografią Aborcja w prawie polskim Prawo do intymności Wstrzemięźliwość seksualna Kwestie moralne w relacjach Przebieg aborcji i jej skutki Masturbacja Zalecenia zdrowotne - ciąża Życie seks. jako źródło satysfakcji Przebieg stosunku Tak Nie Nie pamiętam Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: T4a. Poniżej znajduje się lista zagadnień, z którymi mogłeś(aś) się zetknąć na jakichkolwiek zajęciach w szkole (podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej). Czy te tematy były poruszane na zajęciach w szkołach, do których chodziłeś?
 • 11. POCZUCIE KOMPETENCJI I POTRZEBY WSPARCIA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 6-17 LAT
 • 12. Trudności w rozmowach z dziećmi – odpowiedzi rodziców 11% 10% 15% 8% 10% 15% 17% 25% 23% 29% 14% 21% 30% 33% 36% 33% 30% 29% 35% 29% 27% 22% 28% 20% 43% 27% 20% 16% 6% 6% 6% 7% 7% 6% 6% Czuję, że nie mam wystarczającej wiedzy na temat rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka. Czuję skrępowanie rozmawiając z dzieckiem na tematy związane z seksualnością człowieka. Dziecko czuje skrępowanie rozmawiając ze mną na tematy związane z seksualnością człowieka. Rozmowa z dziećmi na tematy związane z rozwojem psychoseksualnym i seksualnością człowieka jest niezgodna z moim systemem wartości. Nie wiem, jakiego języka używać w rozmowach z dzieckiem o seksualności. Nie wiem, ile dziecko w danym wieku powinno wiedzieć o seksualności. Obawiam się, żeby tematów z obszaru seksualności człowieka nie poruszyć zbyt wcześnie. Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Brak danych/odmowa Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526) Pytanie: T11. Na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami?
 • 13. Wsparcie szkolne dla rodziców – odpowiedzi rodziców 40% 38% 35% 35% 34% 32% 30% 30% 23% 22% 44% 42% 44% 46% 44% 46% 47% 46% 45% 46% 13% 15% 15% 13% 15% 17% 17% 18% 24% 25% 3% 4% 4% 4% 5% 4% 5% 5% 6% 6% Budowanie życzliwych relacji z dziećmi Używki i uzależnienia Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności Specyfika internetu i zagrożenia w sieci Asertywność – stawianie granic, obrona swojego zdania Rozumienie emocji (własnych i innych osób) Umiejętności komunikacyjne (jak rozmawiać z innymi ludźmi) Zmiany w okresie dojrzewania Wiedza na temat seksualności człowieka Czy rodzic uczęszczałby na zajęcia na następujące tematy Zdecydowanie bym uczestniczył(a) Raczej bym uczestniczył(a) Raczej bym nie uczestniczył(a) Zdecydowanie bym nie uczestniczył(a) Odmowa odpowiedzi Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526) Pytanie: I11r. Proszę sobie wyobrazić, że w szkole organizowane są zajęcia dla rodziców poświęcone różnym zagadnieniom związanym z wychowywaniem dzieci. Proszę powiedzieć, na ile prawdopodobne jest, że uczestniczył(a)by Pan(i) w zajęciach o następującej tematyce:
 • 14. PRZEDMIOT WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
 • 15. Zajęcia WDŻ w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – odpowiedzi młodych dorosłych 43% 33% 12% 2% 10%W6a. Czy w gimnazjum chodziłeś(aś) na zajęcia WDŻ? 21% 14% 10%2% 9% 43% W6a. Czy w szkole ponadgimnazjalnej chodziłeś(aś) na zajęcia z WDŻ? Tak byłem/am na wszystkich lub prawie wszystkich Tak byłem/am na większości Tak byłem/am na kilku Tak, byłem/am raz Nie, nie uczęszczałem/am Nie dotyczy Podstawa: młodzi dorośli (N=1246)
 • 16. Ocena zajęć z WDŻ w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej – odpowiedzi młodych dorosłych 18% 28% 44% 43% 28% 19% 8% 6% 2% 4% Gimnazjum (N=1090) Szkoła ponadgimnazjalna (N=593) Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani źle ani dobrze Raczej źle Bardzo źle Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli, którzy uczęszczali na zajęcia z WDŻ w gimnazjum (N=1090) lub szkole ponadgimnazjalnej (N=593) Pytanie: W10. Jak ogólnie oceniasz zajęcia z Wychowania do życia w rodzinie prowadzone w [etap edukacyjny z W1]?
 • 17. ZNAJOMOŚĆ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM SEKSUALNYM I REPRODUKCYJNYM CZŁOWIEKA (MŁODZI DOROŚLI)
 • 18. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń – odpowiedzi młodych dorosłych 18 92% 85% 41% 22% 34% 35% 80% 81% 4% 6% 39% 42% 54% 50% 4% 5% 8% 19% 35% 10% 13% 14% 12% kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni Q1.1. Kobieta może zajść w ciążę już po pierwszym stosunku seksualnym (PRAWDA) Q1.2. U większości kobiet największe prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest tuż po miesiączce. (FAŁSZ) Q1.3. Stosowanie prezerwatyw wyklucza ryzyko zakażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową (w tym HIV/AIDS). (FAŁSZ) Q1.4. Po stosunku seksualnym odbywanym na stojąco nie zachodzi się w ciążę. (FAŁSZ) Odpowiedź prawidłowa Odpowiedź błędna Nie wiem Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) * *
 • 19. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń – odpowiedzi młodych dorosłych 19 38% 51% 51% 48% 83% 77% 75% 70% 30% 23% 31% 39% 4% 7% 10% 12% 30% 24% 17% 12% 12% 15% 14% 17% kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni Odpowiedź prawidłowa Odpowiedź błędna Nie wiem Odmowa odpowiedzi Q1.5. Przez stosunek oralny (stymulację narządów płciowych językiem i ustami) można zakazić się chorobami przenoszonymi drogą płciową. (PRAWDA) Q1.6. W wyniku stosunku przerwanego przed wytryskiem można zajść w ciążę. (PRAWDA) Q1.7. Osoba zakażona chorobą przenoszoną drogą płciową może przez długi czas nie mieć objawów i zakażać innych. (PRAWDA) Q1.8. Stosowanie pigułek antykoncepcyjnych zmniejsza ryzyko zakażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową. (FAŁSZ) Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) * * *
 • 20. Określ, który narząd pełni daną funkcję – odpowiedzi młodych dorosłych 20 72% 59% 82% 84% 64% 63% 20% 13% 86% 72% 71% 76% 16% 25% 11% 10% 18% 21% 69% 72% 7% 14% 15% 14% 11% 15% 5% 6% 15% 13% 9% 14% 6% 12% 12% 9% kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni Q3.1. Wytwarza komórki jajowe – jajnik Q3.2. Wprowadza nasienie do pochwy – penis (prącie) Q3.3. Droga, którą plemniki przemieszczają się z jąder do cewki moczowej mężczyzny – nasieniowód Q3.4. Narząd, w którym prawidłowo dochodzi do zapłodnienia – jajowód Q3.5. Narząd, w którym rozwija się płód – macica Q3.6. Narząd, w którym powstają plemniki – jądro Odpowiedź prawidłowa Odpowiedź błędna Nie wiem Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) * * *
 • 21. OCZEKIWANIA WOBEC EDUKACJI W ZAKRESIE ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO I SEKSUALNOŚCI
 • 22. Zajęcia z rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka w szkole? – odpowiedzi młodych dorosłych 47% 40% 4% 3% 6% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie mam zdania Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: I1. Czy uważasz, że zajęcia dotyczące rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka powinny odbywać się w szkole?
 • 23. Tematy związane z rozwojem psychoseksualnym I8. Niektórzy ludzie sądzą, że w szkole nie powinno się poruszać pewnych tematów. Inni uważają, że o wielu kwestiach powinno się rozmawiać na lekcjach od najmłodszych lat. Poniżej pojawiać się będą różne tematy. Przy każdym prosimy o zaznaczenie, czy powinien być poruszany w szkole, a jeśli tak, to kiedy najwcześniej. SKALA: •W ogóle nie powinien być poruszany w przedszkolu ani w szkole •W przedszkolu •W klasach 1-3 szkoły podstawowej •W klasach 4-6 szkoły podstawowej •W gimnazjum •W szkole ponadgimnazjalnej
 • 24. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% W klasach 4-6 szkoły podstawowej bądź wcześniej W gimnazjum bądź później W szkole ponadgimnazjalnej W ogóle nie powinien być poruszany Podejmowanie tematów na określonym etapie edukacji. Kiedy najwcześniej? – odpowiedzi rodziców Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526)
 • 25. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa Tel.: (22) 241 71 00, e-mail: ibe@ibe.edu.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ