Prezentacja wyników finansowychpo pierwszym kwartale 2012 roku Warszawa, 22 maja 2012
Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny  13 spółek z sumą kapitałów ...
Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding EKO Holding S.A.Segment detaliczny ...
Wyniki finansowe IQ 2012 mln PLN IQ 2012 IQ 2011 % IQ12 mln pln ...
Komentarz do wyników IQ 2012, poziom skonsolidowany Grupa zrealizowała sprzedaż na poziomie 434 mln zł. To najwyższa sprz...
Segment detaliczny w IQ 2012Na wyniki segmentu detalicznego kluczowy wpływ miały następujące zdarzenia: kontynuacja proce...
Segment dystrybucyjny w IQ 2012 2 kwietnia nastąpiło formalne połączenie spółek segmentu hurtowego w jeden podmiot – PGD ...
Połączenie spółek PGD stało się faktem Został zakończony 2-letni projekt połączenia spółek PGD w jedną organizację, ...
Sied sklepów EKO w I kwartale 2012 Na koniec I kwartału 2012 działało 299 sklepów EKO Kontynuacja procesów:  zm...
Marka własna - dbałośd o jakośd i bezpieczeostwo produktów Nadzór nad dostawcami  Audyty zakładów ...
Marka własna - dbałośd o jakośd i bezpieczeostwo produktów Ocena produktów istniejącego  Niezależne b...
Projekt lady wędliniarskiej • Założenia projektu: • Główne: • Wzrost wartości sprzedaży oraz ...
Standaryzacja nowo otwieranych sklepów Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom Klientów, w 1Q 2012 roku zakooczono p...
Standaryzacja w nowo otwieranych sklepachOdpowiedzialnośd za sklepy nowo otwarte przeszłabezpośrednio do Działu Marketingu...
I Q 2012 . Aktywności w obszarze prowadzonej działalności Grupy Rovita: • rozszerzanie i dobór oferty asortymentowej...
Aligator  Aligator – jedna z najmłodszych sieci w Polsce, prowadząca sklepy typu convenience, liczące 80-120 m2...
Prognoza wyników na I półrocze 2012: prognoza wykonanie ...
Nagrody dla Grupy Eko Holding: !!! Sklep EKO w Miliczu znalazł się w pierwszej piątce najlepszych dużych sklepów w ...
Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.ekoholdingsa.pl
of 19

Prezentacja wyników finansowych po pierwszym kwartale 2012 roku

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych po pierwszym kwartale 2012 roku

 • 1. Prezentacja wyników finansowychpo pierwszym kwartale 2012 roku Warszawa, 22 maja 2012
 • 2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny  13 spółek z sumą kapitałów własnych blisko 200 mln PLN  Majątek trwały segmentu - 251 mln PLN  Skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi Segment hurtowy 72% sprzedaży Grupy  Działalnośd segmentu skoncentrowana jest  5 spółek z sumą kapitałów własnych ponad głównie na obszarze zachodniej i południowej 49 mln PLN Polski,  Majątek trwały segmentu - ponad 28 mln PLN  299 sklepów działających w sieci EKO  Skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi 28%  796 sklepów działających pod nazwą Rabat – sprzedaży Grupy operatora franczyzowego  Działalnośd segmentu, poza obszarami północno-  Na koniec 2011 w segmencie pracowało ponad wschodnimi, obejmuje cały kraj 3000 osób  Łączna powierzchnia magazynowa ponad 21.000 m2  Na koniec 2011 w segmencie pracowało blisko 650 osób
 • 3. Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding EKO Holding S.A.Segment detaliczny PGD Polska Segment hurtowy 100 Sp. z o.o. Drogerie Jasmin 64 Sp. z o.o. EKO Asort Dystrybucja 100 51 Sp. z o.o. Sp. z o.o. PGD Serwis 100 Sp. z o.o.99 JIM Rabat Detal Sp. z o.o. 60 OCD Hurt Serwis 25 Sp. z o.o. Sp. z o.o. Drogeria i Market Inter Kram 25,9 Yoko 23,5 100 Sp. z o.o. 100 Sp. z o.o. Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Aligator 100 TAF Sp. z o.o. 100 Sp. z o.o. ROMA Rovita 100 Sp. z o.o. 66,4 S.A. Niwex 100 ASORT Sp. z o.o. 100 Sp. z o.o. ASTRA Sp. z o.o. 61,5 (w likwidacji)
 • 4. Wyniki finansowe IQ 2012 mln PLN IQ 2012 IQ 2011 % IQ12 mln pln mln pln / IQ11 500 12.0Przychody 433.918 334.778 29,6% 11.5 400Wynik brutto na sprzedaży 89.264 76.700 16,4% 11.0 300Wynik brutto na sprzedaży % 20,6% 22,9% 10.5 200 10.0Koszty działalności 83.969 69.385 21% 100 9.5EBIT 5.068 7.845 -35,4% 0 9.0EBIT % 1,2% 2,3% 1Q12 1Q11 przychody EBITDAEBITDA 10.136 11.735 -13,6% komentarzEBITDA % 2,3% 3,5%  skonsolidowana sprzedaż 434 mln zł +29,6% vs 1Q11Wynik brutto 3.000 6.724 -55,4%  skonsolidowana marża 20,6% - zmiana struktury Grupy, w 1Q12 konsolidowana marża spółek hurtowychRentownosc brutto % 0,7% 2,0% GK RovitaWynik netto jednostki 2.173 5.560 -60,9%  skonsolidowana EBITDA na poziomie 10,1 mln złdominującej  wynik brutto w 1 kwartale 2012 o 1 mln zł niższy niż wRentowność netto % 0,5% 1,7% całym 2011 roku - wyniósł ostatecznie 3 mln zł
 • 5. Komentarz do wyników IQ 2012, poziom skonsolidowany Grupa zrealizowała sprzedaż na poziomie 434 mln zł. To najwyższa sprzedaż zrealizowanaprzez Grupę w I kwartale w historii działalności. Osiągnięta marża brutto ze sprzedaży wyniosła 20,6% a eliminując marże hurtu spożywczegoobniżające marżowość całej Grupy - 22,1%. To zaledwie 0,8% mniej niż w rekordowym 1kwartale 2011. Grupa wypracowała EBITDA na poziomie 10,1 mln – wynik ten stanowi ponad 57% wartościEBITDA przyjętej do wykonania za pierwsze półrocze 2012 i opublikowanej w oficjalnejprognozie. Grupa zrealizowała wynik brutto na poziomie 3 mln zł. Wynik ten stanowi blisko 75% wartościwyników wypracowanych przez Grupę w całym 2011 roku. Grupa utrzymuje zdrowe relacje między wielkościami bilansowymi – w dalszym ciągu udziałkapitałów własnych i długoterminowych kapitałów obcych stanowi około połowy źródełfinansowania Grupy.
 • 6. Segment detaliczny w IQ 2012Na wyniki segmentu detalicznego kluczowy wpływ miały następujące zdarzenia: kontynuacja procesów dostosowawczych do standardów Grupy EKO spółek segmentuhurtu spożywczego; wprowadzanie jednolitych standardów i optymalizacja procesów zgodnieze sprawdzonymi wzorcami GK EKO. Proces przenoszenia marż rozłożony w czasie, kosztyoptymalizacji struktur w GK Rovita. Zgodnie z oczekiwaniami Grupy, w pierwszym kwartale nastąpiła poprawa osiągniętychpoziomów marż handlowych – wyłączając spółki hurtu spożywczego i spółkę Niwex (spółka tarealizuje sprzedaż na niższych marżach, niż spółki detaliczne znajdujące się w strukturachGrupy dłużej niż rok) marże na sprzedaży towarów w IQ12 były wyższe niż w 4Q11 o 0,2%.Grupa oczekuje kontynuacji tendencji wzrostu marż do tych, osiąganych w 2009-2010 roku. Pomimo silnych impulsów pobudzających wzrost kosztów (wzrost kosztówenergii, paliw, płaca minimalna) spółki segmentu zanotowały większą dynamikę wzrostusprzedaży od dynamiki wzrostu kosztów. Na koniec pierwszego kwartału 2012 roku funkcjonowało 299 sklepów w sieci EKO – 3otwarte placówki i 3 zamknięte oraz 33 sklepy pod logo Aligator (otworzono 11nowych placówek). spółki segmentu poprawiły rotację zapasów (-3,4 dnia) i należności (-0,6 dnia) orazskróciły rotację zobowiązań (-9,8 dnia).
 • 7. Segment dystrybucyjny w IQ 2012 2 kwietnia nastąpiło formalne połączenie spółek segmentu hurtowego w jeden podmiot – PGD Polska;skonsolidowane zostały systemy IT; centralizowana jest obsługa kadrowo-płacowa. zanotowano porównywalny przyrost obrotów: +18 mln zł – to efekt działań podjętych przez kierownictwosegmentu w celu pobudzenia sprzedaży, walka cenowa między kluczowymi producentami w branży skutkuje znaczącym wzrostem udziałusprzedaży promocyjnej oraz dodatkowymi przychodami z tytułu realizowanych dla producentów akcjimarketingowych. rośnie udział przychodów będących konsekwencją zrealizowanego obrotu z dostawcami. rośnie znaczenie dystrybutora dla obsługi rynku tradycyjnego z uwagi na redukowanie przezproducentów własnych zespołów sprzedażowych.
 • 8. Połączenie spółek PGD stało się faktem Został zakończony 2-letni projekt połączenia spółek PGD w jedną organizację, na który składały się:  konsolidacja księgowości  wprowadzenie jednego systemu typu ERP obsługującego wszystkie spółki  konsolidacja struktur zarządczych  zakończenie procesu konsolidacji od strony formalno-prawnej Nowe struktury zarządzania segmentem. Została wykonana ogromna praca, która miała bardzo duże znaczenie wewnętrzne dla organizacji. W I kwartale nastąpił kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2011 pokazujący, iż pomimo bardzo dużego zaangażowania w proces konsolidacyjny, PGD poszerza skalę działalności.
 • 9. Sied sklepów EKO w I kwartale 2012 Na koniec I kwartału 2012 działało 299 sklepów EKO Kontynuacja procesów:  zmiany strategii asortymentowej sklepów detalicznych w oparciu o CatMan – pierwsze efekty są widoczne w zakresie rotacji, do końca maja przełożenie kilkunastu sklepów w oparciu o nowe wytyczne i planogramy.  reorganizacji struktur operacyjno-handlowych dostosowanych do formatu sklepów.  zamiany sklepów pracowniczych na ajencyjne.  różnicowania cenowego – został przeprowadzony audyt, porządkowane są procedury. Nowe procesy:  intensywne prace nad aktywacją funkcji marki własnej i zwiększanie jej udziału w sprzedaży.  priorytetowe podejście do produktów świeżych - projekt lady wędliniarskiej.  wdrożenie nowego systemu otwierania sklepów.
 • 10. Marka własna - dbałośd o jakośd i bezpieczeostwo produktów Nadzór nad dostawcami  Audyty zakładów  Kontrola produkcji Nadzór nad produktem wprowadzanym  Ustalenie Benchmarku jakościowego  Ocena organoleptyczna nowowprowadzanego produktu  Techniczna Specyfikacja Produktu  Badania laboratoryjne
 • 11. Marka własna - dbałośd o jakośd i bezpieczeostwo produktów Ocena produktów istniejącego  Niezależne badania produktów na półce (raz w roku) – test organoleptyczny.  Niezależne badania produktów pod względem TSP w laboratorium. Działy Kontroli Jakości w Centrach Dystrybucyjnych  Codzienna kontrola jakości dostaw świeżej żywności pod względem zgodności ze specyfikacją jakościową: 100% owoce, warzywa, mięso, drób. Udział marki własnej w proficie 8.00% 7.50% 7.00% 6.50% 6.00% 5.50% 5.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tygodnie 2012
 • 12. Projekt lady wędliniarskiej • Założenia projektu: • Główne: • Wzrost wartości sprzedaży oraz profitu produktów wędliniarskich • Zdynamizowanie obrotów sklepów • Pośrednie: • Optymalizacja asortymentu uwzględniająca wielkośd sklepów oraz lokalne uwarunkowania • Nowa wizualizacja stoisk mięsno-wędliniarskich, podkreślenie walorów estetycznych • Doposażenie stoisk poszerzające ofertę sklepów • Skuteczny system motywacyjny dla pracowników stoisk• 1Q - podsumowanie: W pierwszym kwartale 2012 roku Dział wędlin wypracował kilkunastoprocetową dynamikę sprzedaży oraz profitu (LFL), osiągając w marcu 2012 blisko 24% dynamikę profitu. Sied zakooczyła proces doposażenia stoisk, oraz weryfikacji asortymentu stwarzając tym samym mocne podstawy do dalszego wzrostu.
 • 13. Standaryzacja nowo otwieranych sklepów Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom Klientów, w 1Q 2012 roku zakooczono prace projektowe, zmierzające do odświeżenia wizerunku sklepów oraz poprawy ich funkcjonalności. Nowa koncepcja wdrażana jest we wszystkich nowo otwieranych oraz remontowanych sklepach EKO. Zmiany znalazły uznanie wśród naszych Klientów, których liczba wraz z wartością „średniego koszyka” w sklepach po remodelingu znacząco wzrasta.
 • 14. Standaryzacja w nowo otwieranych sklepachOdpowiedzialnośd za sklepy nowo otwarte przeszłabezpośrednio do Działu Marketingu (DM). Sukcesnowego sklepu, oprócz lokalizacji, asortymentu i cenzależy od płynnego wdrożenia go w lokalneuwarunkowania.W tym zakresie DM posiada najlepsze narzędzia, którepotrafią rozpoznad a następnie skutecznie zaspokoidpotrzeby Klientów.Dział Marketingu uczestniczy w całym procesieuruchomienia nowej placówki, począwszy od decyzji odoborze lokalizacji - na wyniku finansowym sklepukoocząc.Każde otwarcie traktowane jest jak święto, zarówno dlapracowników jak i Klientów nowego sklepu EKO. Ułatwiato budowanie pozytywnego wizerunku sklepu oraz sieciw nowym obszarze funkcjonowania.
 • 15. I Q 2012 . Aktywności w obszarze prowadzonej działalności Grupy Rovita: • rozszerzanie i dobór oferty asortymentowej pod zapotrzebowanie sklepów własnych Grupy EKO. • rozbudowa i promowanie oferty produktów marki własnej (aktualna oferta w tym zakresie obejmuje już ponad 170 pozycji towarowych). • poprawa obecności produktów marki PrimoHome w placówkach sprzedaży detalicznej. • uruchomienie programu lojalnościowego typu „payback” i PrimoPartner w ponad 100 nowych punktach handlowych i usługowych(obecnie program jest już dostępny w ponad 400 punktach). • restrukturyzacja nierentownych oddziałów Spółki Rovita.Zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy:• restrukturyzacja zapasów i realizacja wyprzedaży pozycji zagrożonych utratą terminów przydatności do spożycia oraz pozycji o niskiej rotacji.• wzmożenie akcji promocyjnych i marketingowych, których koszty poniesione pokrywane będą w drugim kwartale poprzez dostawców produktów.• niezrealizowanie przez Spółkę Rovita założeń przyjętych w budżecie, dotyczących utrzymania poziomu marży operacyjnej.• spadek średnio-miesięcznej liczby aktywnych odbiorców o - 4,3%. Wskaźnik ten jest pochodną i skutkiem zmian zachodzących na rynku niezależnych sklepów spożywczych.• przekształcanie się odbiorców podhurtowych w dystrybutorów – zwiększenie konkurencyjności i spadek marży dystrybutorów.
 • 16. Aligator  Aligator – jedna z najmłodszych sieci w Polsce, prowadząca sklepy typu convenience, liczące 80-120 m2 powierzchni.  na koniec IQ 2012 działały 33 placówki.  zdobywca prestiżowego tytułu: Odkrycie Roku 2011 w ogólnopolskim konkursie Laur Konsumenta.  w tym roku zainicjowane zostaną intensywne prace nad wzmocnieniem postrzegania marki Aligator przez klientów.  trwają prace nad wdrożeniem karty lojalnościowej.  planowane są testy w zakresie wprowadzenie do asortymentu świeżych kanapek, hot-dogów itp.
 • 17. Prognoza wyników na I półrocze 2012: prognoza wykonanie prognoza vs I półrocze I kwartał wykonanie przychody skonsolidowane netto 869,5 433,9 49,9% EBITDA 17,6 10,1 57,4%W świetle osiągniętych wyników skonsolidowanych po pierwszym kwartale 2012roku, Zarząd EKO Holding podtrzymuje stanowisko odnośnie realizacjiskonsolidowanego wyniku netto i EBITDA prezentowanych w prognozie. Skup akcji: Na dzień 31 marca 2012 roku spółka w ramach programu skupu akcji własnych dokonała skupu 99.031 akcji. Natomiast na dzień dzisiejszy EKO Holding jest właścicielem 125.331 akcji własnych.
 • 18. Nagrody dla Grupy Eko Holding: !!! Sklep EKO w Miliczu znalazł się w pierwszej piątce najlepszych dużych sklepów w Polsce (powierzchnia od 251 do 800 m2), według prestiżowego konkursu Market Roku 2012 organizowanego przez redakcję „Wiadomości Handlowych”. !!! PGD Polska - otrzymał tytuł Najlepszego Dystrybutora w Polsce w prestiżowym konkursie HERMESY, organizowanym przez redakcję „Poradnika Handlowca”.
 • 19. Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.ekoholdingsa.pl

Related Documents