Comunitatea pilot:
TAŞCA
ROMÂNIA
Populaţie: 2715 locuitori
Sup...
of 1

Prez Rom Tasca

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prez Rom Tasca

  • 1. Comunitatea pilot: TAŞCA ROMÂNIA Populaţie: 2715 locuitori Suprafaţă: 9563 km2 Adresa: Str. Locotenent Vasile Mitru Cod poştal: 617455 Telefon: +40 233 255023 Fax: +40 233 255083 Persoană de contact: Alexandru Drăgan e-mail: primaria_tasca@yahoo.com Pagina web: www.tasca.ro, www.comunatasca.ro Această comună este situată în judeţul Neamţ, foarte aproape de Masivul Ceahlău, şi este traversată de râul Bicaz. Este formată din cinci sate: Taşca, Hamzoaia, Neagra şi Ticoş-Florea. Primele informaţii istorice despre Taşca datează din 1611, când comuna a fost menţionată pe domeniul mănăstirii Bistriţa-Bisericani. Ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor comunei Taşca sunt agricultura, creşterea animalelor, silvicultura şi industria lemnului. În ultima perioadă, mulţi dintre ei lucrează la fabrica de ciment din Bicaz şi în turism. Taşca este punctul de pornire pentru câteva trasee montane atractive. Împrejurimile găzduiesc multe specii de plante şi animale rare, protejate prin lege. Surse Regenerabile de Energie Prezent: Ca rezultat al cooperării dintre guvernul Danez şi consiliul local s-a construit o centrală de 2,5MW ce funcţionează cu rumeguş, colectat din Taşca şi din comunele învecinate. Această centrală furnizează căldură pentru şcoală, grădiniţă, spital, Casa de Cultură şi 40% dintre familiile din Taşca. Viitor: Se află în derulare un proiect de colectare selectivă a deşeurilor menajere şi un altul, privind arderea deşeurilor pentru obţinerea de apă caldă şi energie electrică. Utilizarea Raţională a Energiei Prezent: Montarea unor valve termostatice, recircularea apei calde. Viitor: Izolarea termică a şcolii, grădiniţei şi clădirii primăriei.

Related Documents