Page 1 - Curriculum vitae of
[ SURNAME, other name(s) ]
For more information go to
www.cedefop.eu.int/transparency
www.eur...
Page 2 - Curriculum vitae of
[ SURNAME, other name(s) ]
For more information go to
www.cedefop.eu.int/transparency
www.eur...
Page 3 - Curriculum vitae of
[ SURNAME, other name(s) ]
For more information go to
www.cedefop.eu.int/transparency
www.eur...
Page 4 - Curriculum vitae of
[ SURNAME, other name(s) ]
For more information go to
www.cedefop.eu.int/transparency
www.eur...
of 4

PorkhunCV_cat

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PorkhunCV_cat

  • 1. Page 1 - Curriculum vitae of [ SURNAME, other name(s) ] For more information go to www.cedefop.eu.int/transparency www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html www.eurescv-search.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T INFORMACIÓ PERSONAL Nom Olena V. PORKHUN Direcció Psg. Busa № 2 1-1 25282 Sant Llorenç de Morunys, Lleida Telèfon 630 51 56 43 Fax E-mail elena_porkhun@mail.ru, ellen2003@ukr.net Nacionalitat Ucraniana Data de naixement 06, Novembre, 1979 EXPERIÈNCIA LABORAL • Dates (des de – a)  (2003-2008) • Empresas on he treballat  International Research and Training Centre for Information Technologies and Systems (IRTC), 40, Ave Glushkov, 03680 Kyiv • Tipus de negoci o sector • Lloc de treball  Investigadora científica junior • Activitats i responsabilitats principals  Investigació, Publicació • Dates (des de – a)  (2008 – present) • Empresa on treballo  Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64 Volodymyrska str., 01033 Kyiv, Ukraine • Tipus de negoci o sector  Facultat de Cibernètica.  Departament de Matemàtica Informàtica. • Lloc de treball  Professora Assistent. Doctora en Ciències (2009 – present) (Ph.D. Dissertació en Matemàtica – 2009) • Activitats i responsabilitats principals  Professora, Investigació i recerca, Publicació EDUCACIÓ I ESTUDIS • Dates (des de – a)  (1997-2003) • Universitat  Taras Shevchenko National University of Kyiv • Departament d’estudis  Facultat de Cibernètica. • Títols i qualificacions adquirides  Màster en Matemàtica Aplicades. 2003 • Nivell en classificació nacional  Quarta posició en la classificació nacional (Ucraïna). • Dates (des de – a)  (2003-2006) • Universitat  Taras Shevchenko National University of Kyiv • Estudis de post graduat  Especialitat: Cibernètica teòrica • Títols y qualificacions adquirides  Ph. Doctora. Dissertació en Matemàtica
  • 2. Page 2 - Curriculum vitae of [ SURNAME, other name(s) ] For more information go to www.cedefop.eu.int/transparency www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html www.eurescv-search.com • Nivell en classificació nacional  Quarta posició en la classificació nacional (Ucrania). • Dates (des de – a)  (2012) • Pràctiques universitàries  Universitat de Barcelona • Activitats i responsabilitats principals  Intercanvi al Departament d’Ingeniería Informàtica de la Facultat de Matemàtica de la Universitat de Barcelona en el desenvolupament de sistemes de classificació • Dates (des de – a)  (2012) • Treballs externs universitaris  University of Nordland (Bodø, Noruega) • Activitats i responsabilitats principals  Participació en el desenvolupament de programes per a màsters “Sustainable management”  Docència • Dates (des de – a)  (2009-2013) • Centre d’educació  Centre Chispa (Kiev): curs impartit d’espanyol • ¨Qualificacions adquirides  Graduada amb honors en espanyol CAPACITATS PERSONALS LLENGUA MATERNA UCRAÏNÈS ALTRES LLENGÜES ANGLES • Lectura Excel·lent • Expressió escrita Bona • Expressió oral Bona ESPAÑOL • Lectura Excel·lent • Expressió escrita Excel·lent • Expressió oral Excel·lent CATALÀ • Lectura Aprenent • Expressió escrita Aprenent • Expressió oral Aprenent Rus • Lectura Excel·lent • Expressió escrita Excel·lent • Expressió oral Excel·lent CAPACITATS SOCIALS I TREBALL EN EQUIP BONA COMUNICACIÓ, GRAN CAPACITAT DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL I COMUNITARI, CAPACITATS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA, TREBALL ORIENTAT A LA FINALITZACIÓ D’OBJECTIUS, RESPONSABLE, DILIGENT CAPACITATS D’ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES Coordinació i administració de projectes, col·laboracions, etc. CAP DE PROJECTES: ENTRE TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV I SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY (2012-2014) SUPERVISORA DE LAS TASQUES DE CURS I DIPLOMATURES D’ESTUDIANTS (2009 – PRESENT) CAPACITATS TÈCNIQUES Y COMPETÈNCIES Amb ordenadors, software, etc. FOREN ADQUIRIDES DURANT L’EDUCACIÓ I L’EXPERIÈNCIA LABORAL CAPACITATS ARTÍSTIQUES Música, escriptura, disseny, etc. DISSENY WEB, DISSENY DE PRESENTACIONS, ESCOLA DE MÚSICA (PIANO)
  • 3. Page 3 - Curriculum vitae of [ SURNAME, other name(s) ] For more information go to www.cedefop.eu.int/transparency www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html www.eurescv-search.com INFORMACIÓ ADDICIONAL BECA DEL CONSELL DE MINISTRES D’UCRAÏNA (2010-2012) ALTRES CAPACITATS I COMPETÈNCIES INVESTIGACIONS:  Big Data,  Tecnologies d’intel·ligència artificial,  Xarxes Neuronals,  Aprenentatge de maquinaris,  Data Mining,  Classificació, clusterització, processament d’objectes multidimensionals,  Pronosticació de processos econòmics, ecològics, etc.  Lingüística computacional CAP DEL PROJECTE: 1. Identification and Analisys of Named Entities in Texts. – Projecte entre Samsung Electronics Company i Taras Shevchenko National University of Kyiv. 2014 2. Heterogeneous co-reference resolution and object relation tracking. – Projecte entre Samsung Electronics Company i Taras Shevchenko National University of Kyiv. 2013 3. Secure group coalition algorithms prototyping for public distributed computational Environments. – Projecte entre Samsung Electronics Company i Taras Shevchenko National University of Kyiv. 2012 CAPACITATS DE PROGRAMACIÓ 1. Llenguatges de programació: - Python, IPython, Java, C++, Builder C++, Delphi, Lisp, Prolog. 2. Llengües per a bases de dades: - SQL, PLSQL 3. DBMS: Oracle, MS Access CURSOS IMPARTITS:  Intel·ligència artificial (2009-present)  Xarxes Neuronals (2010-present)  Bases de dades (2010-present)  Tecnologies intel·lectuals (2009-2011)  Fonaments d’Informàtica i Lingüística Aplicada (2008, 2014)  Big Data (2015) SUPERVISORA DE TRABALLS DE CURS Supervisora de mes de 40 treballs (2009 - presenta). Els millors que es defensaren: 1. Research and development of effective methods of multiclassification using error-correcting output codes; 2. Image segmentation using neural networks and error-correcting output codes; 3. Image recognition of human faces using Hopfield network; 4. Semantic image segmentation; 5. Determination optimal energetic strategy of Ukraine using neural networks. PUBLICACIONS: 25 publicacions: 15 artícles y 10 tesis en conferencies internacionals 2 manuals per a estudiants
  • 4. Page 4 - Curriculum vitae of [ SURNAME, other name(s) ] For more information go to www.cedefop.eu.int/transparency www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html www.eurescv-search.com ANNEX  25 artícles i informes en conferencies internacionals Principals treballs publicats: 1. Kakoichenko A. I., Porkhun O. V. Short-term financial markets forecasting with RBF network // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Physics & Mathematics, № 4, 2014.– pp.133-140. 1. Porkhun O.V. Application of multiclass approaches for determining dermatology diseases // Artificial intelligence, №4(62), 2013. – pp.530-538. 2. Anatoly Anisimov, Oleksandr Marchenko, Andrey Nikonenko, Olena Porkhun, and Volodymyr Taranukha. Ukrainian WordNet: Creation and Filling // Lecture Notes in Computer Science Volume 8132, Springer Berlin Heidelberg 2013, pp. 649-660. 3. Porkhun O., Berezan I. Selection of optimal energetic strategy of Ukraine using neural network // PROCEEDINGS of the II International Workshop Towards the UN Conference “Rio+20”, Kyiv, 26-27 april, 2012. – pp.91-96. 4. Porkhun O.V., Berezan I.O. Using neural networks for optimal energetic strategy determination // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Physics & Mathematics, №4, 2011. – pp. 186-193. 5. Porkhun O.V. Determining the number of clasters in task of objects clasterization using neural network of Kohonen // Proceedings of the XIII Russian National scientific-technical Workshop „Neuroinformatics-2011”, Moscow, 24 – 28 January 2011. 6. Porkhun O.V. Method of constructing vector of features distributed over heterogeneous groups for classification of multidimensional objects // Proceedings of the XII Russian National scientific-technical Workshop „Neuroinformatics-2010”. – Moscow, 26-29 January 2010. – p. 11. 7. Porkhun O.V. Algorithm of determining the optimum selection for solving tasks of multidimensional objects classification, its computational complexity // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Physics & Mathematics, № 2, 2009.– pp. 141-144.

Related Documents