SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE
19.XI.2014
REALIZAT: Prof. Elena Badragan
Ştim cu toţii că avem drepturi precum
cel la viaţă, la libertate, la proprietate şi e
clar ce înseamnă şi ce importanţă au...
În domeniul protecţiei mediului există un
număr mare de organizaţii care asigură
conservarea, analiza şi monitorizarea
med...
1) Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
(UNEP) creat în vederea protecţiei mediului şi
are mandatul de a coordona la ni...
3) Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD) care pledează pentru dezvoltare pentru a
oferi oamenilor o viaţă ma...
1) Comisia Europeană - Direcţia Generală
Mediu obiectivul general al Direcţiei este
să protejeze, să conserve şi să
îmbună...
2) Consiliul de Mediu al Uniunii
Europene este compus din miniştrii
mediului şi are sarcina de a promova
creşterea armonio...
3) Parlamentul European - Comitetul pentru Mediu,
Sănătate Publică şi Siguranţa Alimentaţiei este
responsabil cu politica ...
Sarcina Agenţiei Europene pentru Mediu (AEM)
este de a furniza informaţii actuale, relevante şi
corecte despre mediu. AEM ...
Politica de mediu în ţara noastră a
evolut de la adoptarea de măsuri minime
de protecţie a mediului,ce aveau în vedere
lim...
- principiul precauţiei cu privire la activitaţile cu
impact asupra calităţii mediului;
- principiul prevenirii poluării ş...
Protejarea mediului este esenţială pentru
calitatea vieţii generaţiilor prezente şi viitoare.
Provocarea actuală este repr...
Dacă ne gândim la sănătatea noastră,
trebuie amintit că mare parte din boli sunt (şi)
din cauza poluării din mediul în car...
Un "mediu curat" înseamnă ceva care este nu
doar fără gunoaie şi care "arată frumos" ci care şi
este cât mai aproape de cu...
A avea un comportament ecologic
înseamnă a fi atent cu lucrurile pe care le
faci, acestea nu trebuie să dăuneze
mediului î...
Să nu uităm că totul în viaţă se învaţă. La fel si
comportamentul eco. Educarea celor din jur (copii, tineri,
batrâni) în ...
Politici naţionalr şi internaţionale în privinţa protejării mediului
of 17

Politici naţionalr şi internaţionale în privinţa protejării mediului

Educatie pentru mediu
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politici naţionalr şi internaţionale în privinţa protejării mediului

 • 1. SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE 19.XI.2014 REALIZAT: Prof. Elena Badragan
 • 2. Ştim cu toţii că avem drepturi precum cel la viaţă, la libertate, la proprietate şi e clar ce înseamnă şi ce importanţă au. Dar câtă lume ştie că în Constituţie scrie ceva şi de un drept la un “mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic ”? De acest drept depind mult viaţa, sănătatea şi pe termen lung chiar bunăstarea noastră şi mai ales a urmaşilor noştri.
 • 3. În domeniul protecţiei mediului există un număr mare de organizaţii care asigură conservarea, analiza şi monitorizarea mediului în diferite modalităţi. Aceste organizaţii de mediu pot fi globale, regionale, naţionale sau locale. Organismele internaţionale şi europene cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului sunt următoarele:
 • 4. 1) Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) creat în vederea protecţiei mediului şi are mandatul de a coordona la nivel mondial integrarea politicilor de protecţie a mediului în celelalte sectoare în vederea asigurării unei dezvoltări durabile. 2) Comisia pentru Dezvoltare Durabilă a Naţiunilor Unite (CSD) este format din reprezentanţi ai 53 de state aleşi odată la 3 ani. CSD are sesiuni anuale axate pe diverse tematici ale dezvoltării durabile, pilonul cel mai important al dezvoltării durabile fiind protecţia mediului.
 • 5. 3) Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) care pledează pentru dezvoltare pentru a oferi oamenilor o viaţă mai bună. Obiectivul fundamental de a reduce cu jumătate sărăcia extremă. 4)Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE) ca obiectiv protecţia mediului şi a sănătăţii umane şi promovarea dezvoltării durabile în ţările membre. Scopul este acela de a reduce poluarea pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului.
 • 6. 1) Comisia Europeană - Direcţia Generală Mediu obiectivul general al Direcţiei este să protejeze, să conserve şi să îmbunătăţească mediul pentru generaţiile actuale şi cele viitoare. Priorităţile DG sunt schimbările climatice, natură şi biodiversitate, mediu, sănătate şi calitatea vieţii, resursele naturale şi deşeurile.
 • 7. 2) Consiliul de Mediu al Uniunii Europene este compus din miniştrii mediului şi are sarcina de a promova creşterea armonioasă, echilibrată şi dezvoltarea durabilă a activităţilor economice care să respecte în special cerinţa de a asigura un grad înalt de calitate a mediului.
 • 8. 3) Parlamentul European - Comitetul pentru Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţa Alimentaţiei este responsabil cu politica de mediu şi măsurile pentru protecţia mediului, în special vizând: poluarea aerului, a solului şi a apei, managementul şi reciclarea deşeurilor, substanţele şi preparatele, nivelul de zgomot, schimbările climatice şi protecţia biodiversităţii. Este responsabil cu politica de mediu şi măsurile pentru protecţia mediului, în special vizând: ◦ dezvoltarea durabilă, ◦ măsurile regionale şi internaţionale şi acordurile privind protecţia mediului, ◦ refacerea mediului afectat, ◦ protecţia civilă, ◦ Agenţia Europeană de Mediu.
 • 9. Sarcina Agenţiei Europene pentru Mediu (AEM) este de a furniza informaţii actuale, relevante şi corecte despre mediu. AEM sprijină organismele responsabile cu elaborarea şi implementarea strategiei de mediu la nivel european şi naţional. Agenţia trebuie să adopte decizii realiste în vederea îmbunătăţirii mediului, integrării aspectelor de mediu în strategiile economice şi asigurării dezvoltării durabile. Agenţia pune accent pe susţinerea factorilor decizionali principali la nivel european.
 • 10. Politica de mediu în ţara noastră a evolut de la adoptarea de măsuri minime de protecţie a mediului,ce aveau în vedere limitarea poluării,până la conturarea cauzelor acestora,precum şi a stabilirii de atribuţii şi responsabiliţăti pentru daunele cauzate mediului. Principiile pe care se bazează politica de mediu în ţara noastră sunt urmatoarele:
 • 11. - principiul precauţiei cu privire la activitaţile cu impact asupra calităţii mediului; - principiul prevenirii poluării şi a riscurilor ecologice; - principiul conservării biodiversitătii,a mostenirii culturale şi istorice; - principiul potrivit căruia poluatorul şi utilizatorul ,,plăteşte”,în sensul ca sunt obligaţi la plăţi directe atât cei ce poluează mediul cât şi cei care utilizează resursele naturale ale mediului; - principiul stimulării activităţilor de redresare a mediului (prin acordarea de subvenţii, credite etc.).
 • 12. Protejarea mediului este esenţială pentru calitatea vieţii generaţiilor prezente şi viitoare. Provocarea actuală este reprezentată de combinarea protecţiei mediului cu creşterea economică continuă într-o manieră care să fie sustenabilă.
 • 13. Dacă ne gândim la sănătatea noastră, trebuie amintit că mare parte din boli sunt (şi) din cauza poluării din mediul în care trăim şi care ne slăbeşte.... iar inundaţiile ce devastează ţara se trag nu din ghinion sau furia naturii ci din defrişări şi desecări.... Înmulţirea dăunătorilor vine de la faptul că omul a distrus mare parte din locul de viaţă a păsărilor sălbatice, reptilelor şi liliecilor şi nu mai are cine mânca surplusul de şoareci şi insecte.... Şi aşa mai departe.....
 • 14. Un "mediu curat" înseamnă ceva care este nu doar fără gunoaie şi care "arată frumos" ci care şi este cât mai aproape de cum era înainte ca omul să înceapă să schimbe natura... Pentru că fiecare plantă şi animal are un rost, chiar cele pe care le credem "urâte" sau "rele" sau "nefolositoare", şi cu cât schimbăm mai mult natura cu atât riscăm mai mult să facem rău fără să vrem, chiar nouă înşine, deşi adesea asta se vede numai în timp mai îndelungat şi în primii ani ni se poate părea că am făcut bine sau că nu am stricat cine ştie ce în natură...
 • 15. A avea un comportament ecologic înseamnă a fi atent cu lucrurile pe care le faci, acestea nu trebuie să dăuneze mediului în care trăieşti. Trebuie să gândeşti global şi să acţionezi local. Sunt lucruri atât de simple care nu-ţi vor afecta modul de viaţă sesizabil, dar vor avea un impact pozitiv asupra mediului.
 • 16. Să nu uităm că totul în viaţă se învaţă. La fel si comportamentul eco. Educarea celor din jur (copii, tineri, batrâni) în spiritul protejării mediului şi transmiterea mesajelor eco către cetăţenii cu care interacţionăm sunt lucruri fundamentale de care ne facem responsabili ca şi cetăţeni.Cu toţii suntem înconjuraţi de mesaje eco şi am auzit de nenumărate ori ce trebuie să facem pentru a proteja mediul înconjurător. Însă câti dintre noi chiar au răspuns acestui apel? Indiferent că ne găsim parţial sau total în spiritul ECO, niciodată nu este prea târziu să ne reamintim ce putem face pentru a fi responsabili faţă de mediul în care trăim.