UNIVERSITETI I PRISHTINËSUNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI I EDUKIMITFAKULTETI I EDUKIMIT
QENDRA PRIZRENQENDRA PRIZREN
P...
Gjithesia :Gjithesia :
 Hapesira pa kufi rreth nesh paraqetHapesira pa kufi rreth nesh paraqet
gjithesine,ne kete hapsire...
Sistemi diellore: eshte nje
sistem i organizuar planetesh te
cilet sillen rreth
diellit,njekohesisht eshte nje
sistem plan...
Yjet : jane trupa qiellor qe kane
driten dhe nxehtesine e vet,ylli me i
afert i tokes eshte Dielli.
Yjet kur shikohen nga ...
Kometat : Jane yje me bisht te
ndritshem,kane pamje te nje
berthame,
Meteoret : jane trupa me madhesi te
ndryshme me origj...
Planetet jane trupa qiellore te erret dhe
te ftohte ku rreth diellit levizin 9
planet.
Ndarja e Planeteve:
 Planetet ndahen ne Te brendshem dhe te jashtem
 Te brendshmit jane :Merkuri,Venera,Toka,Marsi
quhen...
Satelitet : jane trupa qiellore teSatelitet : jane trupa qiellore te
ftohte te cilet sillen rreth Planeteveftohte te cilet...
Ndertimi i sistemit tone dielloreNdertimi i sistemit tone diellore
 Dielli eshte ylli ne qender te sistemit dielloreDiell...
Forma e tokesForma e tokes
 Toka perafersisht e ka formen e rrumbullaketToka perafersisht e ka formen e rrumbullaket
per ...
Elementet e rruzullit toksorElementet e rruzullit toksor
 Toka ka siperfaqe 510 milion km 2Toka ka siperfaqe 510 milion k...
Levizjet e tokes dhe rrjedhojat eLevizjet e tokes dhe rrjedhojat e
tyretyre
 Toka rrotullohet rreth boshtit te veteToka r...
Rrotullimi rreth diellit quhetRrotullimi rreth diellit quhet
revolucion dhe si pasoje kemirevolucion dhe si pasoje kemi
nd...
Perberja e brendshme dhe ePerberja e brendshme dhe e
jashtme e tokesjashtme e tokes
 KorjaKorja
 ManteliManteli
 Bertha...
 Litosfera paraqet mbeshtjellsin e jashtemLitosfera paraqet mbeshtjellsin e jashtem
te ngurte me trashesi 70 km.te ngurte...
Biosfera (greq.Bios-jete-lemsh)
 Eshte njeri nga mbeshtjellesit siperfaqesor te
planetit tone,qe bashke me atmosferen,lit...
Me respekt : Besim ElezkurtajMe respekt : Besim Elezkurtaj
Qershor 2009Qershor 2009
of 17

Porjekti prezentimi i diplomes

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porjekti prezentimi i diplomes

 • 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËSUNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I EDUKIMITFAKULTETI I EDUKIMIT QENDRA PRIZRENQENDRA PRIZREN Projekt prezantimi i Punimit te Diplomes LËNDA: Bazat e shkencave natyrore me metodologji Tema : Toka sistemi diellore dhe gjithesia Mentori: Studenti: Prof.Dr.Zahadin Shemsedini Besim Elezkrutaj Prizren: Qershor, 2009
 • 2. Gjithesia :Gjithesia :  Hapesira pa kufi rreth nesh paraqetHapesira pa kufi rreth nesh paraqet gjithesine,ne kete hapsire gjenden : yjet ,gjithesine,ne kete hapsire gjenden : yjet , mjegullnajat dhe bashkesite e tyre qemjegullnajat dhe bashkesite e tyre qe quhen GALEKTIKA shih fig. 1quhen GALEKTIKA shih fig. 1
 • 3. Sistemi diellore: eshte nje sistem i organizuar planetesh te cilet sillen rreth diellit,njekohesisht eshte nje sistem planetar dhe yjor.
 • 4. Yjet : jane trupa qiellor qe kane driten dhe nxehtesine e vet,ylli me i afert i tokes eshte Dielli. Yjet kur shikohen nga toka u ngjajne objekteve gjallesave etj.  Ariu i madhe  Orioni
 • 5. Kometat : Jane yje me bisht te ndritshem,kane pamje te nje berthame, Meteoret : jane trupa me madhesi te ndryshme me origjine nga Kozmosi
 • 6. Planetet jane trupa qiellore te erret dhe te ftohte ku rreth diellit levizin 9 planet.
 • 7. Ndarja e Planeteve:  Planetet ndahen ne Te brendshem dhe te jashtem  Te brendshmit jane :Merkuri,Venera,Toka,Marsi quhen te brendshem sepse jane afer diellit,kane numer te vogel satelitesh dhe revolucion me te shkurt.  Te jashtmit jane : Jupiteri,Saturni,Urani,Neptuni dhe Plutoni. Quhen te jashtem sepse jane large diellit dhe revolucioni i tyre zgjate shume.
 • 8. Satelitet : jane trupa qiellore teSatelitet : jane trupa qiellore te ftohte te cilet sillen rreth Planeteveftohte te cilet sillen rreth Planeteve qe kane forme sferikeqe kane forme sferike Hena – eshte satelit i tokes i cili bene levizjeHena – eshte satelit i tokes i cili bene levizje te trefisht ( rreth boshtit ,tokes dhe bashkete trefisht ( rreth boshtit ,tokes dhe bashke me token rreth diellit ).me token rreth diellit ). Shih fig. format e henes gjate nje muajiShih fig. format e henes gjate nje muaji
 • 9. Ndertimi i sistemit tone dielloreNdertimi i sistemit tone diellore  Dielli eshte ylli ne qender te sistemit dielloreDielli eshte ylli ne qender te sistemit diellore qe prodhon drite e nxehtesi ( element iqe prodhon drite e nxehtesi ( element i domosdoshem per jeten ne toke )domosdoshem per jeten ne toke )
 • 10. Forma e tokesForma e tokes  Toka perafersisht e ka formen e rrumbullaketToka perafersisht e ka formen e rrumbullaket per kete tregon zhdukja e anijeve ne detin eper kete tregon zhdukja e anijeve ne detin e hapur.hapur.  Toka eshte e deformuar ashtu qe ne dy polet eToka eshte e deformuar ashtu qe ne dy polet e saje eshte e shtypur dhe ka forme Elipsoide.saje eshte e shtypur dhe ka forme Elipsoide.  Rrafshi qe pret token sipas paraleleve pret njeRrafshi qe pret token sipas paraleleve pret nje rreth,rrafshi qe pret sipas meridianeve pret njerreth,rrafshi qe pret sipas meridianeve pret nje elips .elips .
 • 11. Elementet e rruzullit toksorElementet e rruzullit toksor  Toka ka siperfaqe 510 milion km 2Toka ka siperfaqe 510 milion km 2  Siperfaqja ujore 360 milion km 2Siperfaqja ujore 360 milion km 2  Toke ka 150 milion km 2Toke ka 150 milion km 2  Rrethi ekuatorial eshte 40 mije kmRrethi ekuatorial eshte 40 mije km  Rrezja e ekuatorit 6378 km 2Rrezja e ekuatorit 6378 km 2  Rrezja polare 6357 km 2Rrezja polare 6357 km 2
 • 12. Levizjet e tokes dhe rrjedhojat eLevizjet e tokes dhe rrjedhojat e tyretyre  Toka rrotullohet rreth boshtit te veteToka rrotullohet rreth boshtit te vete dhe sjelle ndryshimn e dites dhe natesdhe sjelle ndryshimn e dites dhe nates ( ky rrotullim quhet rotacion )( ky rrotullim quhet rotacion )
 • 13. Rrotullimi rreth diellit quhetRrotullimi rreth diellit quhet revolucion dhe si pasoje kemirevolucion dhe si pasoje kemi nderrimin e stineve te vitit.nderrimin e stineve te vitit.
 • 14. Perberja e brendshme dhe ePerberja e brendshme dhe e jashtme e tokesjashtme e tokes  KorjaKorja  ManteliManteli  BerthamaBerthama  LitosferaLitosfera  AtmosferaAtmosfera  HodrosferaHodrosfera
 • 15.  Litosfera paraqet mbeshtjellsin e jashtemLitosfera paraqet mbeshtjellsin e jashtem te ngurte me trashesi 70 km.te ngurte me trashesi 70 km.  Atmosfera eshte nje shtrese gazesh qeAtmosfera eshte nje shtrese gazesh qe mbulon nje trup qiellore.mbulon nje trup qiellore.  Hidrosfera eshte shtresa e ujit qeHidrosfera eshte shtresa e ujit qe mbeshtjelle token.mbeshtjelle token. AtmosferaAtmosfera HidrosferaHidrosfera
 • 16. Biosfera (greq.Bios-jete-lemsh)  Eshte njeri nga mbeshtjellesit siperfaqesor te planetit tone,qe bashke me atmosferen,litosferen dhe hidrosferen e sajojne mbeshtjellesin gjeografik te tokes.
 • 17. Me respekt : Besim ElezkurtajMe respekt : Besim Elezkurtaj Qershor 2009Qershor 2009