PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
RISCOS ELÈCTRICS
QUÈ ÉS L’ELECTRICITAT?
 L’electricitat és una forma d’energia que
es manifesta pel moviment dels electrons
de la capa ext...
QUÈ ÉS L’ELECTRICITAT?
QUÈ ÉS L’ELECTRICITAT?
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31361
¿Què és l’electricitat?
 L’electricitat flueix a través dels
conductors
 Els conductors inclouen: metalls,
aigua, el ter...
L’ELECTRICITAT
 Quan les eines
elèctriques
funcionen
correctament es
manté un circuit
complert entre
l’eina i la font
d’e...
L’ELECTRICITAT
 No obstant, si l’eina
està defectuosa, la
persona pot fer
contacte amb
l’electricitat i es pot
convertir ...
PREVENCIÓ
 ELS ACCIDENTS PRODUÏTS PER
L’ELECTRICITAT REPRESENTEN:
- El 0.3% del total dels accidents
- L’1% dels accident...
RISC ELÈCTRIC
 DEFINICIÓ: La possibilitat que circuli un
corrent elèctric pel cos humà.
PERILL ELÈCTRIC
 Perills elèctrics més comuns:
- Connectar a terra incorrectament
- Parts elèctriques exposades
- Cableja...
FACTORS IMPLICATS
 INTENSITAT: Quantitat de corrent que passa per un
determinat conductor/temps. Ampers
 VOLTATGES O TEN...
Prevenció dels accidents elèctrics
 MESURES INFORMATIVES
Prevenció dels accidents elèctrics
Prevenció dels accidents elèctrics
 DISSENY SEGUR DE LES INSTAL·LACIONS
 UTILITZAR EPI’s
 MANTENIMENT CORRECTE DE LES
I...
EPI’s
 Casc protector
 Guants aïllants
 Calçat aïllant
 Perxes de maniobra
 Banquetes aïllants
 Eines amb mànec aïll...
RECORREGUT A TRAVÉS DEL
COS
Lesions per contacte elèctric
 CREMADES
 ASFIXIA
 PÈRDUA DE CONEIXEMENT
 AUGMENT DE LA PRESSIÓ SANGUÍNIA
 FIBRIL·LACI...
Lesions per contacte elèctric
 CREMADES
Classificació per profunditat:
- PRIMER GRAU: menors
- SEGON GRAU: moderades
- TE...
CREMADES
CREMADES
 Solen ser de tercer grau, amb una zona
d'entrada i una o unes quantes zones de sortida
 Generalment, no sagnen...
CREMADES
CREMADES
Què fer en cas d'electrocució?
Abans de començar amb els primers auxilis,
cal interrompre el contacte elèctric, t...
CREMADES
 Col·locar-se en una superfície seca de cautxú o
fusta.
 Retirar la persona accidentada de la font
elèctrica am...
ASFIXIA
Tetanització muscular
FIBRIL·LACIÓ VENTRICULAR I
ATURADA CARDÍACA
 É la principal causa letal
 La fibril·lació és un moviment rapidíssim
del c...
of 26

Prevenció de riscos laborals. PFI_PTT Vall d'hebron

Prevenció riscos laborals
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevenció de riscos laborals. PFI_PTT Vall d'hebron

 • 1. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS RISCOS ELÈCTRICS
 • 2. QUÈ ÉS L’ELECTRICITAT?  L’electricitat és una forma d’energia que es manifesta pel moviment dels electrons de la capa externa dels àtoms que hi ha a la superfície d’un material conductor.  El moviment de les càrregues elèctriques a través d’un medi conductor es coneix com a corrent elèctric i s’origina en posar en contacte dos elements entre els quals hi ha una diferència de potencial.
 • 3. QUÈ ÉS L’ELECTRICITAT?
 • 4. QUÈ ÉS L’ELECTRICITAT? http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31361
 • 5. ¿Què és l’electricitat?  L’electricitat flueix a través dels conductors  Els conductors inclouen: metalls, aigua, el terra i el cos humà  L’electricitat ha de tenir un circuit complert o una trajectòria per fluir
 • 6. L’ELECTRICITAT  Quan les eines elèctriques funcionen correctament es manté un circuit complert entre l’eina i la font d’energia.
 • 7. L’ELECTRICITAT  No obstant, si l’eina està defectuosa, la persona pot fer contacte amb l’electricitat i es pot convertir en una trajectòria per a la corrent.  ¡La persona rebrà un xoc elèctric!
 • 8. PREVENCIÓ  ELS ACCIDENTS PRODUÏTS PER L’ELECTRICITAT REPRESENTEN: - El 0.3% del total dels accidents - L’1% dels accidents que provoquen incapacitats permanents - El 4% dels accidents mortals Encara que la freqüència és relativament baixa la seva gravetat és molt alta.
 • 9. RISC ELÈCTRIC  DEFINICIÓ: La possibilitat que circuli un corrent elèctric pel cos humà.
 • 10. PERILL ELÈCTRIC  Perills elèctrics més comuns: - Connectar a terra incorrectament - Parts elèctriques exposades - Cablejat inadequat - Línies de tendit elèctric - Capa aïllant malmesa - Circuits sobrecarregats - Condicions humides - Eines i equip malmès
 • 11. FACTORS IMPLICATS  INTENSITAT: Quantitat de corrent que passa per un determinat conductor/temps. Ampers  VOLTATGES O TENSIÓ: És la diferència de potencial entre dos punts. Volts  RESISTÈNCIA: l’oposició al pas de la corrent elèctrica. La del cos humà varia depenent de la superfície de contacte, la humitat, el tipus de calçat i el pes. Ohms  TRAJECTE: camí que recorre el corrent pel cos. És molt perillós que travessi el cor i pulmons  El TEMPS de contacte
 • 12. Prevenció dels accidents elèctrics  MESURES INFORMATIVES
 • 13. Prevenció dels accidents elèctrics
 • 14. Prevenció dels accidents elèctrics  DISSENY SEGUR DE LES INSTAL·LACIONS  UTILITZAR EPI’s  MANTENIMENT CORRECTE DE LES INSTAL·LACIONS  CONNEXIONS A TERRA CORRECTES  UTILITZACIÓ D’EQUIPS DE DESCONNEXIÓ AUTOMÀTICA DAVANT EL PERILL
 • 15. EPI’s  Casc protector  Guants aïllants  Calçat aïllant  Perxes de maniobra  Banquetes aïllants  Eines amb mànec aïllant
 • 16. RECORREGUT A TRAVÉS DEL COS
 • 17. Lesions per contacte elèctric  CREMADES  ASFIXIA  PÈRDUA DE CONEIXEMENT  AUGMENT DE LA PRESSIÓ SANGUÍNIA  FIBRIL·LACIÓ VENTRICULAR  TETANITZACIÓ  ATURADA CARDÍACA
 • 18. Lesions per contacte elèctric  CREMADES Classificació per profunditat: - PRIMER GRAU: menors - SEGON GRAU: moderades - TERCER GRAU: severes
 • 19. CREMADES
 • 20. CREMADES  Solen ser de tercer grau, amb una zona d'entrada i una o unes quantes zones de sortida  Generalment, no sagnen i són indolores. Sobretot, cal tindre en compte les lesions internes que es poden produir, des de cremades de nervis, músculs i vasos fins parada respiratòria, aturada cardiorespiratòria i xoc, a causa del pas del corrent entre el punt d'entrada i el punt d'eixida.
 • 21. CREMADES
 • 22. CREMADES Què fer en cas d'electrocució? Abans de començar amb els primers auxilis, cal interrompre el contacte elèctric, tallant el corrent de la conducció principal si és accessible. Si no es pot tallar el fluid elèctric, cal fer el següent:
 • 23. CREMADES  Col·locar-se en una superfície seca de cautxú o fusta.  Retirar la persona accidentada de la font elèctrica amb un objecte de fusta o plàstic, ja que aquests no són conductors de l'electricitat.  No tocar la persona accidentada amb les mans, perquè rebríeu la descàrrega elèctrica.  Valorar la respiració i el pols; si no en té, cal practicar-li la reanimació cardiopulmonar.
 • 24. ASFIXIA
 • 25. Tetanització muscular
 • 26. FIBRIL·LACIÓ VENTRICULAR I ATURADA CARDÍACA  É la principal causa letal  La fibril·lació és un moviment rapidíssim del cor, una espècie de vibració completament inútil. Quan això succeeix el cor no bombeja sang amb el conseqüent risc de mort.