PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN
EL MALTRACTAMENT
Elisabeth Reche Gras
Maria Simó Mir
Meritxell Solà Tomàs
Kilian Torrelles Gonz...
VIOLÈNCIA FAMILIAR CAP A
L’INFANT
FACTORS DE RISC
Falta d’atenció
Dificultats econòmiques
Presentar necessitats especials
...
VÌOLÈNCIA ESCOLAR
FACTORS DE RISC
La NO acceptació dels iguals
Ser diferent
Problemes físics
Aïllament
VIOLÈNCIA ESCOLAR I FAMILIAR
ACTES DE VIOLÈNCIA
EMBARASSOS NO DESITJATS
COMPORTAMENTS
D’ALT RISC
CONSUM DE SUBSTÀNCIES
B...
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
FACTORS DE RISC
Trastorn de personalitat antisocial
Conductes exagerades
Exposició al maltracte infant...
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
CONDUCTES DE CONTROL
VIOLÈNCIA SEXUAL
AGRESSIÓ FÍSICA
REPETICIÓ DE PATRONS
MALTRACTE PSICOLÒGIC
SEXISME EN EL MASS MEDIA
http://www.youtube.com/watch?v=lV8DDZ5eg7I
SEXISME EN EL MASS MEDIA
PREVENCIÓ
ESTAR ALERTA
SABER QUAN ALGUNA COSA NO VA BÉ
DEIXAR-SE AJUDAR
NO AILLAR-SE
POSICIONAR-SE
SER UN MATEIX
RECOL...
PREVENCIÓ
SABER DIR NO!
INTERVENCIÓ
LÍNIES D’ATENCIÓ
TELEFÒNICA (016)
DENÚNCIA
EVITACIÓ DEL MALTRACTADOR/A
REFLEXIÓ
Les persones hem d’enfrontar-nos a dures adversitats i a vegades
això fa que ens tanquem en nosaltres mateixos. ...
of 12

Prevenció i intervenció en el maltractament

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevenció i intervenció en el maltractament

 • 1. PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EL MALTRACTAMENT Elisabeth Reche Gras Maria Simó Mir Meritxell Solà Tomàs Kilian Torrelles Gonzalez
 • 2. VIOLÈNCIA FAMILIAR CAP A L’INFANT FACTORS DE RISC Falta d’atenció Dificultats econòmiques Presentar necessitats especials Trencament de la família Problemes amb l’alcohol i drogues No complir les expectatives Situacions de violència entre els pares
 • 3. VÌOLÈNCIA ESCOLAR FACTORS DE RISC La NO acceptació dels iguals Ser diferent Problemes físics Aïllament
 • 4. VIOLÈNCIA ESCOLAR I FAMILIAR ACTES DE VIOLÈNCIA EMBARASSOS NO DESITJATS COMPORTAMENTS D’ALT RISC CONSUM DE SUBSTÀNCIES BULLYING DEPRESSIÓ
 • 5. VIOLÈNCIA DE GÈNERE FACTORS DE RISC Trastorn de personalitat antisocial Conductes exagerades Exposició al maltracte infantil Experiència de violència familiar Ús nociu de l’alcohol Actituds d’acceptació de violència http://www.youtube.com/watch?v=8tmB-wF_l3c
 • 6. VIOLÈNCIA DE GÈNERE CONDUCTES DE CONTROL VIOLÈNCIA SEXUAL AGRESSIÓ FÍSICA REPETICIÓ DE PATRONS MALTRACTE PSICOLÒGIC
 • 7. SEXISME EN EL MASS MEDIA http://www.youtube.com/watch?v=lV8DDZ5eg7I
 • 8. SEXISME EN EL MASS MEDIA
 • 9. PREVENCIÓ ESTAR ALERTA SABER QUAN ALGUNA COSA NO VA BÉ DEIXAR-SE AJUDAR NO AILLAR-SE POSICIONAR-SE SER UN MATEIX RECOLZAMENT FAMÍLIA/AMICS/PROFESSIONALS
 • 10. PREVENCIÓ SABER DIR NO!
 • 11. INTERVENCIÓ LÍNIES D’ATENCIÓ TELEFÒNICA (016) DENÚNCIA EVITACIÓ DEL MALTRACTADOR/A
 • 12. REFLEXIÓ Les persones hem d’enfrontar-nos a dures adversitats i a vegades això fa que ens tanquem en nosaltres mateixos. Dependrà de nosaltres tornar-nos a obrir de nou. http://www.youtube.com/watch?v=g0LFBM3hOLs

Related Documents