CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
GUVERNUL ...
CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
GUVERNUL RO...
CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
GUVERNU...
CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 GUVERNUL...
CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
GUVERN...
CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
GUVERNUL...
CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
GUVERNU...
CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
GUVERNUL R...
CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
GUVERN...
CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
GUVERNUL ...
CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
GUVERNUL RO...
CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA
GUVERNUL ROMÂNIE...
of 12

Prezentare Proiect Extindere Canalizare Medgidia

Prezentarea proiectului de extindere a canalizarii din Medgidia
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Proiect Extindere Canalizare Medgidia

 • 1. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA GUVERNUL ROMÂNIEI RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 Obiective generale şi specifice OBIECTIV GENERAL Creşterea confortului urban si a atractivității orașului pentru noi investitori prin extinderea sistemelor de gospodărire a apelor uzate în conformitate cu standardele. OBIECTIVE SPECIFICE - Extinderea rețelei de canalizare cu 2,715 km; - reducerea gradului de poluare prin construcţia a două SP şi reabilitarea a trei SP a apelor uzate; - reducerea poluării la nivelul municipiului Medgidia prin eliminarea a 190 fose septice individuale. "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 • 2. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA GUVERNUL ROMÂNIEI RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 Grupuri ţintă Beneficiari : - 10.560 locuitori de pe străzile str. General Magheru, str. Decebal, Str. Kemal Agi Amet, str. Mărgăritarului, str. Zona Canal D.N.M., Str. Fdt. Abatorului, str. Zona S.P.2 unde va fi introdusă canalizarea menajeră si cei care beneficiază de construcţia şi reabilitarea staţiilor de pompare; Beneficiari finali: - instituții publice si agenți economici; - locuitorii municipiului Medgidia. "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 • 3. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA GUVERNUL ROMÂNIEI RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 Principalele activităţi ale proiectului 1. Pregătirea şi managementul proiectului 2. Campanie de informare şi conştientizare 3. Realizarea documentațiilor tehnice necesare lucrărilor 4. Execuție investiție de bază 5. Instruirea personalului operațional 6. Audit "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 • 4. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 GUVERNUL ROMÂNIEI Activităţi derulate 1. Pregătirea şi managementul proiectului  au avut loc întâlniri lunare ale membrilor echipei de proiect pentru stabilirea şi repartizarea responsabilităţilor  întâlniri ale membrilor echipei cu reprezentanţii proiectantului, constructorului şi alte organisme intermediare "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 • 5. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA GUVERNUL ROMÂNIEI RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 2. Campanie de informare şi conştientizare  Activitatea de promovare si publicitate s-a realizat prin: - anunţuri în mass media - realizarea de panouri temporare - elaborarea de pliante - realizarea spotului radio şi tv "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 • 6. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA GUVERNUL ROMÂNIEI RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 3. Realizarea documentaţiilor tehnice necesare lucrărilor A fost organizată licitaţia pentru achiziţia serviciilor de realizare a PT, CS, DDE privind lucrările de construcție  Prestatorul a realizat următoarele: o revizuirea studiului de fezabilitate o elaborare proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie o elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor si a autorizatiei de constructie o elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţia de lucrări !!! În prezent asigură asistenţă tehnică pentru realizare execuţiei până la finalizarea proiectului "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 • 7. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA GUVERNUL ROMÂNIEI RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 4. Execuţia investiţiei de bază Această activitate s-a derulat în două etape: I. Realizare achiziţiilor:  a fost organizată licitaţia pentru execuţie şi semnat contractul de lucrări au fost achiziţionate serviciile de supraveghere a lucrărilor – dirigenţia de şantier "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 • 8. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA GUVERNUL ROMÂNIEI RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 II. Realizarea lucrărilor:  extinderea colectoarelor de canalizare menajeră pe str. General Magheru, str.Decebal, str.Kemal Agi Amet, str. Margaritarului, zona CDMN, fdt. Abatorului, Aleea Put de apa nr. 10, zona SP 2.  executarea a doua statii de pompare noi a apei uzate in zona de Nord  reabilitarea şi reechiparea a trei statii de pompare existente in zona de Sud (SP 3 - str. Valcelelor”, SP5 - str. Plopilor”, SP6 - str. Silozului”) !!! Lucrările sunt realizate în proporţie de 80% "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 • 9. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA GUVERNUL ROMÂNIEI RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 Activităţi ce urmează a fi derulate 5. Instruirea personalului operational  se va realiza achiziţia serviciilor de instruire pentru personal  realizarea instruirii de catre un furnizor de formare specializat, selectat din lista nationala a furnizorilor de formare CNFPA; 6. Auditul proiectului a fost organizată licitaţia privind achiziţia serviciilor de auditare financiară activitatea se va derula in ultima luna a proiectului "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 • 10. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA GUVERNUL ROMÂNIEI RO 2006/018-445.01.03.04 Rezultate estimate  Indicatori fizici - colectoare menajere – L= 2,715 lei - conducte de refulare – L=0,97 km - statii de pompare noi - 2 bucati - reabilitare statii de pompare – 3 bucati  Indicatori de impact - preluarea apelor uzate menajere de la toti locuitorii de pe strazile din zona de sud a municipiului (zona Canal Dunare Marea Neagra) - reducerea consumului de energie electrica la cele 3 statii de pompare rebilitate - eliminarea contaminarii cursurilor de apa, a panzei freatice pentru zona studiata in vederea "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 • 11. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA GUVERNUL ROMÂNIEI RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 Bugetul proiectului Valoarea totală a proiectului - 900.186 Euro din care: Comisia Europeana – 800.186 Euro- 88,89% Cofinantare /Consiliul Local Medgidia: 100.000 Euro –11,11% "Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene"
 • 12. CONSILIUL LOCAL MEDGIDIA GUVERNUL ROMÂNIEI RO 2006/018-147.04.01.04.01.50 Titlul proiectului : “Extindere canalizare menajera si reabilitare statii de pompare ape uzate uzate Medgidia, jud. Constanta” Editor : Consiliul Local Medgidia Manager proiect: Valeria Nichituş Publicat la Medgidia februarie 2010 Persoana de contact: Amucileniţei Simona Adresa : Str. Decebal, nr. 35, cod postal 905600, judetul Constanta Telefon :0241/820800, int. 136 Fax: 0241/810619 E-mail : primaria_medgidia@yahoo.com Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.

Related Documents