Σεμινάριο)επιμόρφωσης)καθηγητών)
της)γαλλικής)γλώσσας
!
«!Διδάσκω!γαλλικά!με!το!TV5MONDE!και!
οπτικοακουστικό!υλικό!»!!
Ει...
« Διδάσκω γαλλικά µε το TV5MONDE και οπτικοακουστικό
υλικό! »
Επιθυµείτε να διδάξετε µε οπτικοακουστικές πηγές και να
διαφ...
Μερικά λόγια για την εισηγήτρια…
Η Emilie Lehr διδάσκει γαλλικά και συµµετέχει σε
δράσεις επιµόρφωσης καθηγητών γαλλικών σ...
Ανακαλύψτε τα καινούρια site διδασκαλίας και µάθησης
TV5MONDE :
Διδάσκετε γαλλικά ;
enseigner.tv5monde.com
Μαθαίνετε γαλλι...
of 4

Σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της γαλλικής γλώσσας

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Σεμινάριο επιμόρφωσης καθηγητών της γαλλικής γλώσσας

  • 1. Σεμινάριο)επιμόρφωσης)καθηγητών) της)γαλλικής)γλώσσας ! «!Διδάσκω!γαλλικά!με!το!TV5MONDE!και! οπτικοακουστικό!υλικό!»!! Εισηγήτρια: Emilie Lehr
  • 2. « Διδάσκω γαλλικά µε το TV5MONDE και οπτικοακουστικό υλικό! » Επιθυµείτε να διδάξετε µε οπτικοακουστικές πηγές και να διαφοροποιήσετε το υλικό του µαθήµατος; Να µεταδώσετε θέληση για µάθηση; Να ανακαλύψετε µια καινοτόµα παιδαγωγική; Ελάτε να µάθετε να διδάσκετε µε την ιστοσελίδα TV5MONDE! Παράλληλα µε τις εκποµπές και την γενική του ιστοσελίδα, το TV5MONDE είναι µια καινοτόµα πηγή πολυµέσων αφιερωµένη στην διδασκαλία και µάθηση των γαλλικών. Με µια µατιά, οι καθηγητές γαλλικών ανακαλύπτουν µια µέθοδο και παιδαγωγικό υλικό που τους επιτρέπουν να εκµεταλλευτούν οπτικοακουστικά αρχεία και να διαφοροποιήσουν έτσι το µάθηµά τους. Επειδή αφυπνίζει την περιέργεια των µαθητών, τους εκθέτει σε µια γλώσσα σύγχρονη και ζωντανή και τους δίνει εικόνες που τους αγγίζουν, το οπτικοακουστικό υλικό αποτελεί µια εξαιρετική, αυθεντική πηγή η οποία κεντρίζει το ενδιαφέρον των µαθητών. Επιτρέπει στο µάθηµα των γαλλικών να αποκτήσει µεγαλύτερη δυναµική, διεγείρει όλες τις δεξιότητες και φέρνει µέσα στο µάθηµα εικόνες της Γαλλίας και της γαλλοφωνίας. Πώς να εισάγετε το οπτικοακουστικό υλικό στην τάξη; Πού να βρείτε τις πηγές στην ιστοσελίδα του TV5MONDE; Στην ατζέντα αυτού του εκπαιδευτικού σεµιναρίου θα παρουσιαστεί πλήθος αναπαραστάσεων για να ανακαλύψετε παραδείγµατα ασκήσεων και θα ακολουθήσουν συζητήσεις ανάλυσης για να κατανοήσετε τις βασικές αρχές της µεθόδου που θα παρουσιαστεί. Λέξεις-κλειδιά: Διδασκαλία/Μάθηση γαλλικών, TV5MONDE, εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικές πηγές, προφορική κατανόηση, εκπαιδευτικές τεχνικές, καινοτοµία, παιδαγωγικά αρχεία
  • 3. Μερικά λόγια για την εισηγήτρια… Η Emilie Lehr διδάσκει γαλλικά και συµµετέχει σε δράσεις επιµόρφωσης καθηγητών γαλλικών στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Σκοπός της είναι η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας και η συνδροµή στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών να καινοτοµούν, να βελτιώνονται και να αισθάνονται αποτελεσµατικοί. Στα πλαίσια των διδακτικών ασκήσεων εργάζεται πάνω σε µεθόδους που τονίζουν τις ανάγκες των διδασκοµένων και οδηγούν σε µια διαδικασία πρωτότυπη που δίνει παράλληλα κίνητρο για τη µάθηση γλωσσών. Αυτόν τον καιρό επικεντρώνει τις σκέψεις της γύρω από τη σχέση µεταξύ γλωσσών και οπτικοακουστικών µέσων και συµµετέχει µαζί µε το TV5MONDE στην επιµόρφωση των διδασκόντων και των άλλων επαγγελµατιών της γαλλικής γλώσσας στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Δηµιουργεί, επίσης, παιδαγωγικό υλικό για τη νέα ιστοσελίδα του TV5MONDE. Ο τρίτος τοµέας ενδιαφέροντός της έχει να κάνει µε την ανάπτυξη µιας δυναµικής συνεργασιών µε σκοπό την αλλαγή στην διδασκαλία ξένων γλωσσών. Φιλοδοξεί να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης και δράσης καθώς και το βαθµό δέσµευσης των διδασκόντων και να τους ενθαρρύνει να έχουν µια θετική συµβολή τόσο στο θέµα επιτυχίας των µαθητών όσο και στις πρακτικές διδασκαλίας των συναδέλφων τους.
  • 4. Ανακαλύψτε τα καινούρια site διδασκαλίας και µάθησης TV5MONDE : Διδάσκετε γαλλικά ; enseigner.tv5monde.com Μαθαίνετε γαλλικά ; apprendre.tv5monde.com