Izazov matematike<br />Proporcionalna ponavljanja u Kur’anu<br />
Najbolji pjesnici svih vremena morali su ispuniti dva uslova da bi im djelo izazvalo pažnju<br />1. da je pjesma lijepa<br...
Po svojoj ljepoti – cijeli život ga ljudi uče, nikad im ne dosadi<br />Samo El-Fatihu – svaki dan na namazu muslimani prou...
Morate se složiti da nepismeni Arap tokom 23 godine objave ne bi mogao “računati” da u knjizi bude tačan broj riječi?<br /...
Da li bi se iko usudio sastaviti bilo kakvo djelo u kojem se nalazi tačan i određen broj riječi...<br />I danas vrijedi iz...
24. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kam...
Kada vidimo da postoji tačan broj riječi koji se pojavljuju u Kur’anu časnom:<br />Izraz “sedam nebesa” se u Kur’anu spomi...
Riječ “dan (yevm)” u jednini spominje se 365 puta, a u množini, dakle, “dani (eyyam i yevmeyn)” 30 puta. Broj ponavljanja ...
Riječ “izdaja” spominje se 16 puta, kao i riječ “zloba (habis)”:<br />IZDAJA 16 puta<br />ZLOBA 16 puta<br />Dok se riječ ...
Broj ponavljanja riječi “dunjaluk” (ovaj svijet) i “ahiret” (drugi svijet) je isti: 115<br />DUNJALUK 115 puta<br />AHIRET...
Riječ “iman” ("vjerovanje" - bez određenog člana) u cijelom Kur’anu spominje se 25 puta, riječ “bogohuljenje” isto toliko....
Kada prebrojimo imperativ “reci”, vidjet ćemo da se on u Kur’anu spominje 332 puta. Isti rezultat ćemo dobiti i kada prebr...
Riječ “zekat” (obavezno davanje milostinje) ponavlja se 32 puta, koliko i riječ “bereket” (blagoslov):<br />ZEKAT 32 puta<...
Riječ “dobar, pošten, pobožan, čestit (ebrar)” ponavlja se 6 puta, dok se riječ “bludnik, razvratnik, lažov (fadžir)” pona...
Riječi “ljeto-vruće” ponavljaju se u istom broju kao i riječi “zima-hladno”: 5 puta.<br />LJETO-VRUĆE 5 puta<br />ZIMA-HLA...
Riječ “čovjek (insan)” spominje se 65 puta, što je jednako ukupnom broju spominjanja faza stvaranja čovjeka:ZEMLJA (turabu...
24. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kam...
of 17

Ponavljanja u Kur'anu

Kur'anski izazov u riječima koje se ponavljaju proporcionalno
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponavljanja u Kur'anu

 • 1. Izazov matematike<br />Proporcionalna ponavljanja u Kur’anu<br />
 • 2. Najbolji pjesnici svih vremena morali su ispuniti dva uslova da bi im djelo izazvalo pažnju<br />1. da je pjesma lijepa<br />2. da se rimuje<br />Nikad niko nije zahtijevao niti tražio ništa više.<br />Genijalni pisci kojim se divimo<br />
 • 3. Po svojoj ljepoti – cijeli život ga ljudi uče, nikad im ne dosadi<br />Samo El-Fatihu – svaki dan na namazu muslimani prouče minimalno 17 puta (ako klanjaju samo farzove-obavezni namaz), ali i preko 40 puta<br />Nikad im ne dosadi Kur’an koji je u začudnom mozaiku...<br />Kur’an je nenadmašan<br />
 • 4. Morate se složiti da nepismeni Arap tokom 23 godine objave ne bi mogao “računati” da u knjizi bude tačan broj riječi?<br />Možda vi kao pismeni probate razmisliti o izazovu?<br />Treba razmisliti...<br />
 • 5. Da li bi se iko usudio sastaviti bilo kakvo djelo u kojem se nalazi tačan i određen broj riječi...<br />I danas vrijedi izazov koji je ljudima, koji sumnjaju u to da je Kur’an od Uzvišenog, da sastave nešto slično<br />Kaže Uzvišeni Allah dž. š u Kur'anu - sura El-Bekare:U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog23. A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite.<br />Da li bi se iko usudio sastaviti...<br />
 • 6. 24. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje.25. A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: "Ovo smo i prije jeli” - a biće im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti. <br />(istinu je rekao Uzvišeni Allah - SadakAllahu-l-'Azim)<br />...i<br />
 • 7. Kada vidimo da postoji tačan broj riječi koji se pojavljuju u Kur’anu časnom:<br />Izraz “sedam nebesa” se u Kur’anu spominje sedam puta. “Stvaranje nebesa (halku semavat)” također se sedam puta ponavlja:<br />SEDAM NEBESA 7 puta<br />STVARANJE NEBESA (halku semavat) 7 puta<br />Na šta se, pod pojmom, “slično, misli?<br />
 • 8. Riječ “dan (yevm)” u jednini spominje se 365 puta, a u množini, dakle, “dani (eyyam i yevmeyn)” 30 puta. Broj ponavljanja riječi “mjesec” iznosi 12:<br />DAN yevm 365<br />DANI eyyam, 30<br />MJESEC yevmeyn 12<br />Vrijeme<br />
 • 9. Riječ “izdaja” spominje se 16 puta, kao i riječ “zloba (habis)”:<br />IZDAJA 16 puta<br />ZLOBA 16 puta<br />Dok se riječ “kazna” spominje 117 puta, jedan od temeljnih kur’anskih principa, “oprost”, se spominje duplo više od ovog broja, dakle 234 puta:<br />KAZNA 117 puta <br />OPROST 2x117=234 puta<br />Izdaja i kazna<br />
 • 10. Broj ponavljanja riječi “dunjaluk” (ovaj svijet) i “ahiret” (drugi svijet) je isti: 115<br />DUNJALUK 115 puta<br />AHIRET 115 puta<br />“Biljka” i “stablo” u Kur’anu se ponavljaju isti broj puta: 26<br />BILJKA 26 puta<br />STABLO 26 puta<br />Ovaj i “drugi” svijet – biljke i stablo<br />
 • 11. Riječ “iman” ("vjerovanje" - bez određenog člana) u cijelom Kur’anu spominje se 25 puta, riječ “bogohuljenje” isto toliko.<br />IMAN 25 puta<br />BOGOHULJENJE 25 puta<br />Riječ “šejtan” spominje se 88 puta, koliko i riječ “melek”.<br />ŠEJTAN 88 puta<br />MELEK 88 puta<br />Vjerovanje i bogohuljenje<br />
 • 12. Kada prebrojimo imperativ “reci”, vidjet ćemo da se on u Kur’anu spominje 332 puta. Isti rezultat ćemo dobiti i kada prebrojimo glagol “rekli su”.<br />RECI 332 puta<br />REKLI SU 332 puta<br />Riječ “bogatstvo” ponavlja se 26 puta, ali riječ “siromaštvo” duplo manje: 13 puta.<br />BOGATSTVO 26 puta<br />SIROMAŠTVO 13 puta<br />Kazivanje i finansijsko stanje<br />
 • 13. Riječ “zekat” (obavezno davanje milostinje) ponavlja se 32 puta, koliko i riječ “bereket” (blagoslov):<br />ZEKAT 32 puta<br />BEREKET 32 puta<br />Riječ “rahmet” (svemilost Allahova) ponavlja se isto toliko koliko i riječ “pravi put” (hidayet):<br />RAHMET 79 puta<br />HIDAYET 79 puta<br />Davanje i primanje<br />
 • 14. Riječ “dobar, pošten, pobožan, čestit (ebrar)” ponavlja se 6 puta, dok se riječ “bludnik, razvratnik, lažov (fadžir)” ponavlja duplo manje od toga: 3 puta.<br />EBRAR 6 puta<br />FADŽIR 3 puta<br />Dobar i loš<br />
 • 15. Riječi “ljeto-vruće” ponavljaju se u istom broju kao i riječi “zima-hladno”: 5 puta.<br />LJETO-VRUĆE 5 puta<br />ZIMA-HLADNO 5 puta<br />Riječ “vino (hamr)” i “pijanstvo (sekere)” ponavljaju se isto puta: 6<br />VINO hamr 6 puta <br />PIJANSTVO sekere 6 puta<br />Hladno-vruće / vino i pijanstvo<br />
 • 16. Riječ “čovjek (insan)” spominje se 65 puta, što je jednako ukupnom broju spominjanja faza stvaranja čovjeka:ZEMLJA (turabun) 17SJEME, SPERMA(nutfeh) 12EMBRIO (‘alaq) 6GRUDA MESA (meda’a) 3KOST (‘izam) 15MESO(lehm) 12UKUPNO: 65<br />Čovjek 65<br />
 • 17. 24. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (Kur’an, sura el-Bekare)<br />Razmislite da sastavite “nešto”...<br />

Related Documents