Poreklo
čoveka
Antropologija
antropogeneza i
paleotologija
Poreklo i
istorijski
razvoj
čoveka
Poreklo reči grčko:
Anthropos (ἄνθρωπος)-čo...
Sistematska pripadnost čoveka
• Carstvo
• Tip/razdeo
• Klasa
• Red
• Porodica
• Rod
• Vrsta
• Animalia (Životinja)
• Chord...
Porodica Hominida
• Porodicu čini ukupno 7 vrsta:
• Šimpanza (Pan troglodytes)
• Zapadnonizijski gorila (Gorilla gorilla g...
Šimpanza (Pan troglodytes)
Zapadnonizijski gorila (Gorilla gorilla gorilla)
Planinski gorila (Gorilla gorilla beringei)
Bonobo (Pan paniscus)
Borneanski orangutan (Pongo pygmaeus)
Sumatranski orangutan (Pongo abelii)
Čovek (Homo sapiens sapiens)
FOSILI
• Neandertalac
FOSILI
• Lusi (Australopithecus)
Naši najbliži srodnici-čovekoliki majmuni
Poslednji zajednički
predak čoveka i
šimpanze (HCLCA)
Naši najbliži srodnici-čovekoliki majmuni
Čovek i njegovi najbliži srodnici imaju niz
zajedničkih anatomskih i fizioloških osobina.
Sličnosti
• 1. Pokretan palac
• 2. Oči postavljene napred
• 3. Mimika lica
• 4. Lice nije u potpunosti prekriveno sa dlaka...
Razlike majmun čovek
kretanje i položaj
tela
veličina lobanje
mozak
vilica i zubi
prednji udovi
zadnji udovi
maljavost tel...
Čovek-najvažnije odlike
• Uspravan hod;
• Dvonožno kretanje;
• Znatno veća masa mozga;
• Manji očnjaci;
• Razvoj govora, s...
Evolutivne promene u liniji čoveka
Čovek-prošlost
Ne možemo reći da je ova slika u potpunosti tačna,
jer čovek nije nastao direktno od majmuna, nego
čovek i ...
of 21

Poreklo čoveka

Sistematska pripadnost čoveka, čovekovo poreklo, sličnosti i razlike između čoveka i šimpanze, njegovog najbližeg živog srodnika.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poreklo čoveka

 • 1. Poreklo čoveka
 • 2. Antropologija antropogeneza i paleotologija Poreklo i istorijski razvoj čoveka Poreklo reči grčko: Anthropos (ἄνθρωπος)-čovek i logos (λόγος)-nauka anatomija Građa ljudskog tela fiziologija Rad unutrašnjih organa
 • 3. Sistematska pripadnost čoveka • Carstvo • Tip/razdeo • Klasa • Red • Porodica • Rod • Vrsta • Animalia (Životinja) • Chordata (hordati) • Mammalia (sisari) • Primates (primati) • Hominidae (hominide) • Homo • Homo sapiens (razuman čovek)
 • 4. Porodica Hominida • Porodicu čini ukupno 7 vrsta: • Šimpanza (Pan troglodytes) • Zapadnonizijski gorila (Gorilla gorilla gorilla) • Planinski gorila (Gorilla gorilla beringei) • Bonobo (Pan paniscus) • Borneanski orangutan (Pongo pygmaeus) • Sumatranski orangutan (Pongo abelii) • Čovek (Homo sapiens sapiens)
 • 5. Šimpanza (Pan troglodytes)
 • 6. Zapadnonizijski gorila (Gorilla gorilla gorilla)
 • 7. Planinski gorila (Gorilla gorilla beringei)
 • 8. Bonobo (Pan paniscus)
 • 9. Borneanski orangutan (Pongo pygmaeus)
 • 10. Sumatranski orangutan (Pongo abelii)
 • 11. Čovek (Homo sapiens sapiens)
 • 12. FOSILI • Neandertalac
 • 13. FOSILI • Lusi (Australopithecus)
 • 14. Naši najbliži srodnici-čovekoliki majmuni
 • 15. Poslednji zajednički predak čoveka i šimpanze (HCLCA) Naši najbliži srodnici-čovekoliki majmuni
 • 16. Čovek i njegovi najbliži srodnici imaju niz zajedničkih anatomskih i fizioloških osobina.
 • 17. Sličnosti • 1. Pokretan palac • 2. Oči postavljene napred • 3. Mimika lica • 4. Lice nije u potpunosti prekriveno sa dlakama • 5. izuzetno razvijen mozak • 6. porodice • 7. nokti • 8. bez repa • 9. telesna temperatura, broj otkucaja srca, krvne grupe • 10. životni vek
 • 18. Razlike majmun čovek kretanje i položaj tela veličina lobanje mozak vilica i zubi prednji udovi zadnji udovi maljavost tela više nervne delatnosti Na 4 ekstremiteta Dvonožno kretanje, uspravan položaj tela Manje zapremine Oko 400 cm3 Vilica masivna sa krupnim očnjacima Pored hvatanja, služe i za kretanje Pored hodanja, prilagođeni i za hvatanje Velika, dlake prekrivaju skoro celo telo Mogu da prave jednostavno oruđe, razmišljaju i zaključuju Veće zapremine Oko 1350 cm3 Manja vilica sa slabije izraženim očnjacima Služe za prihvatanje predmeta i fine radnje prstima Služe samo za kretanje, ne i za prihvatanje Manja, dlake ne prekrivaju telo u potpunosti Sposobnost mišljenja, učenja, pamćenja, govor itd.
 • 19. Čovek-najvažnije odlike • Uspravan hod; • Dvonožno kretanje; • Znatno veća masa mozga; • Manji očnjaci; • Razvoj govora, sposobnost učenja, mišljenja, pamćenja; • Izrada oružja i oruđa; • Socijalizacija (društveni život) znatno razvijeniji i složeniji.
 • 20. Evolutivne promene u liniji čoveka
 • 21. Čovek-prošlost Ne možemo reći da je ova slika u potpunosti tačna, jer čovek nije nastao direktno od majmuna, nego čovek i današnji šimpanza imaju zajedničkog pretka. ? i budućnost