Poreklo života na Zemlji. Dokazi
evolucije.
Šta nas uči evoluciona biologija?
• Kakvi su uslovi vladali na Zemlji pre više miliona ili milijardi
godina
• Kako je nast...
Biodiverzitet planete Zemlje
• Danas ovu raznovrsnost čini preko 2 miliona vrsta.
• Ova raznovrsnost nije nastala odjednom...
Život na Zemlji-nastanak
• Kada?
• Nastao pre oko 3.5 milijardi godina
• Gde?
• U praokeanu.
• Kako?
• Nastankom prvih ćel...
Život na Zemlji-razvoj
• Kako?
• Prve ćelije imale su svoj nasledni materijal-
gene.
• Ove ćelije su rasle, umnožavale se ...
Život na Zemlji-razvoj
• Od praćelija prvo su nastali jednoćelijski
organizmi-BAKTERIJE.
• Posle mnogo vrema nakon njih na...
BAKTERIJA
ŽIVOTINJSKA
ĆELIJA BILJNA ĆELIJA
• Svi živi organizmi tj. sve vrste koje danas žive
na Planeti nastali su POSTEPENIM
PROMENAMA vrsta koje su živele pre nji...
• Proces postepenih i dugotrajnih promena osobina
živih bića tokom vremena naziva se EVOLUCIJA.
• Vrste koje danas žive na Planeti potiču od
zajedničkog pretka.
• Osobine ovih predaka su se tokom vremena
menjale-neke n...
• Međutim, i pored velike
raznovrsnosti živog sveta, živi
svet ima zajedničko poreklo.
• Kako to znamo?
• Živi svet ima za...
Zajedničko poreklo živih bića-STABLO
ŽIVOTA
• Redosled živih bića od PRAŽIVOTINJA, sve do
KIČMENJAKA, nije slučajan.
• On ...
• Pitanje za razmišljanje......
• Gledajući stablo života, na osnovu čega znamo
koja živa bića su srodnija? Npr. da li su ...
Primeri postepenih promena osobina-
evolucije
Primer br. 1
• Bičari i sunđeri
Primer broj 2
• Ribe i vodozemci
Tiktaalik-predak kopnenih kičmenjaka
• Ribe i vodozemci
Primer broj 2
• Promene koje su se desile.
• Peraja riboliki ekstreimiteti
• Riblji mehur primitivna pluća
• Oči sa strane oči na gornje...
• Amfibijske ribe (Mudskipper)
Ribe sposobne da žive izvan vode određeni period.
Mangrova šume u Africi, Aziji, Australiji...
Primer broj 3
• Gmizavci i ptice
Archeopteryx-praptica
Primer broj 3
Primer broj 4
• Ekstremiteti kičmenjaka
• Ekstremiteti sisara
Primer broj 5
• Evolucija konja
Evolucija konja-postepene promene
Primer broj 6
• Građa embriona kičmenjaka
Dokazi evolucije.
• Na osnovu čega evolucija dokazuje da vrste
imaju zajedničkog pretka u bližoj ili daljoj
prošlosti?
• N...
Fosili
• Okamenjeni ostaci živih bića koji su nekada
živeli na Zemlji.
• Paleontologija-paleontolog
• Gde pronalazimo fosi...
Fosili
• Šta sve može biti fosil?
• Kosti i zubi kičmenjaka
• Listovi i grane
• Semena i šišarke
• Čvrst skelet beskičmenj...
Fosili
• Pitanje za razmišljanje.......
• Na osnovu čega znamo koliko su stari fosili?
• Na osnovu starosti stena u kojima...
Fosili
• Mnoge vrste nisu ‘’ostavile’’ fosile.
• Iz tog razloga poznajemo vrlo mali deo živog
sveta koji je nekada živeo n...
Živi fosili
• Limulus
• Triops
Živi fosili
• Ginko
• Celekant (latimerija)
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.
of 35

Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.

Kako, gde i kada je nastao život na Zemlji, šta je evolucija, koje dokaze ona ima o zajedničkom poreklu živih bića, šta su fosili, a šta živi fosili.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.

 • 1. Poreklo života na Zemlji. Dokazi evolucije.
 • 2. Šta nas uči evoluciona biologija? • Kakvi su uslovi vladali na Zemlji pre više miliona ili milijardi godina • Kako je nastao život na Zemlji • Kako sve žive i izumrle vrste imaju zajedničkog pretka i na osnovu čega to znamo • Kako su izgledali naši preci i preci drugih živih bića
 • 3. Biodiverzitet planete Zemlje • Danas ovu raznovrsnost čini preko 2 miliona vrsta. • Ova raznovrsnost nije nastala odjednom. • Živi svet se menjao tj. evoluirao tokom više miliona i milijardi godina.
 • 4. Život na Zemlji-nastanak • Kada? • Nastao pre oko 3.5 milijardi godina • Gde? • U praokeanu. • Kako? • Nastankom prvih ćelija (praćelije/pračestice) neživih molekula. Nastanak prvih ćelija-nastanak života na Zemlji.
 • 5. Život na Zemlji-razvoj • Kako? • Prve ćelije imale su svoj nasledni materijal- gene. • Ove ćelije su rasle, umnožavale se tj. delile prostom deobom, i imale svoje potomstvo koje je nasledilo njihove gene.
 • 6. Život na Zemlji-razvoj • Od praćelija prvo su nastali jednoćelijski organizmi-BAKTERIJE. • Posle mnogo vrema nakon njih nastali su i predstavnici CARSTVA PROTISTA-jednoćelijskih organizama (jednoćelijske biljke i životinje). • Takođe, ovi jednoćelijski organizmi posle određenog perioda vremena, nakon deobe se više ne razdvajaju, nego ostaju zajedno-nastaju VIŠEĆELIJSKI ORGANIZMI.
 • 7. BAKTERIJA ŽIVOTINJSKA ĆELIJA BILJNA ĆELIJA
 • 8. • Svi živi organizmi tj. sve vrste koje danas žive na Planeti nastali su POSTEPENIM PROMENAMA vrsta koje su živele pre njih u prošlosti.
 • 9. • Proces postepenih i dugotrajnih promena osobina živih bića tokom vremena naziva se EVOLUCIJA.
 • 10. • Vrste koje danas žive na Planeti potiču od zajedničkog pretka. • Osobine ovih predaka su se tokom vremena menjale-neke nove osobine su nastajale, dok su se neke osobine gubile/nestajele. • Tako su nastajale nove vrste.
 • 11. • Međutim, i pored velike raznovrsnosti živog sveta, živi svet ima zajedničko poreklo. • Kako to znamo? • Živi svet ima zajedničke osobine-one nam ukazuju na postojanje zajedničkog pretka. • Što su organizmi srodniji, imaju više zajedničkih osobina.
 • 12. Zajedničko poreklo živih bića-STABLO ŽIVOTA • Redosled živih bića od PRAŽIVOTINJA, sve do KIČMENJAKA, nije slučajan. • On oslikava postepene promene živih bića-tj. oslikava tok evolucije. • Grane stabla-grupe živih bića koje su nastajale tokom evolucije (promenama) od zajedničkog pretka. • Osnova stabla-zajednički predak živih bića.
 • 13. • Pitanje za razmišljanje...... • Gledajući stablo života, na osnovu čega znamo koja živa bića su srodnija? Npr. da li su srodniji robe i vodozemci ili ribe i ptice? • Na osnovu blizine grana i broja zajedničkih osobina. Zajedničko poreklo živih bića-STABLO ŽIVOTA
 • 14. Primeri postepenih promena osobina- evolucije
 • 15. Primer br. 1 • Bičari i sunđeri
 • 16. Primer broj 2 • Ribe i vodozemci Tiktaalik-predak kopnenih kičmenjaka
 • 17. • Ribe i vodozemci Primer broj 2
 • 18. • Promene koje su se desile. • Peraja riboliki ekstreimiteti • Riblji mehur primitivna pluća • Oči sa strane oči na gornjem delu lobanje • Leđno peraje gubitak leđnog peraja • Nepokretna glava pokretna glava-vrat Primer broj 2 Zaključak-evolucija podrazumeva postepene promene osobina kod živih bića. Neke osobine nastaju, neke osobine se gube.
 • 19. • Amfibijske ribe (Mudskipper) Ribe sposobne da žive izvan vode određeni period. Mangrova šume u Africi, Aziji, Australiji. Koriste grudna peraja za kretanje na kopnu. Dišu preko kože i sluzokože usta. Na kopnu mogu da prežive i do tri ipo dana. Primer broj 2
 • 20. Primer broj 3 • Gmizavci i ptice Archeopteryx-praptica
 • 21. Primer broj 3
 • 22. Primer broj 4 • Ekstremiteti kičmenjaka
 • 23. • Ekstremiteti sisara
 • 24. Primer broj 5 • Evolucija konja
 • 25. Evolucija konja-postepene promene
 • 26. Primer broj 6 • Građa embriona kičmenjaka
 • 27. Dokazi evolucije. • Na osnovu čega evolucija dokazuje da vrste imaju zajedničkog pretka u bližoj ili daljoj prošlosti? • Na osnovu FOSILA. • Lat. fossilis-iskopan
 • 28. Fosili • Okamenjeni ostaci živih bića koji su nekada živeli na Zemlji. • Paleontologija-paleontolog • Gde pronalazimo fosile? • Stene (Zemljina kora) • Ledeni glečeri • Naslage mulja • Fosilizirana smola drveta (ćilibar)
 • 29. Fosili • Šta sve može biti fosil? • Kosti i zubi kičmenjaka • Listovi i grane • Semena i šišarke • Čvrst skelet beskičmenjaka • Rožne tborevine (rogovi, kljove) • Ostaci celog tela (insketi u ćilibaru)
 • 30. Fosili • Pitanje za razmišljanje....... • Na osnovu čega znamo koliko su stari fosili? • Na osnovu starosti stena u kojima su nađeni. • Koji fosil je stariji, onaj nađen u dublje ili plićem sloju Zemljine kore? • Onaj koji je nađen u dubljem sloju kore.
 • 31. Fosili • Mnoge vrste nisu ‘’ostavile’’ fosile. • Iz tog razloga poznajemo vrlo mali deo živog sveta koji je nekada živeo na Planeti.
 • 32. Živi fosili • Limulus • Triops
 • 33. Živi fosili • Ginko • Celekant (latimerija)