PPrrííďďttee mmeeddzzii nnááss 
Základná škola
Vinohrady
Školská ul. 14 Levice
TTAANNEEČČNNÁÁ ŠŠKKOOLLAA
História školy
 september 1998 – pavilón s
učebňami
 september 2000 - pobočka
Tekovskej knižnice
 október 2001 - t...
Priestorové podmienky
 Klasické triedy
 Odborné učebne: fitštúdio,
počítačová učebňa,
školská kuchynka,
miestnosť r...
Projekty
Infovek, Otvorená škola Infovek (2004,
2006)
Digitálni štúrovci (2006)
Otvorená škola Oblasť športu
Socrates...
skolska14@szm.sk
www.skolska14lv.nfo.sk
Prezentácia školy 3
of 7

Prezentácia školy 3

:)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentácia školy 3

  • 1. PPrrííďďttee mmeeddzzii nnááss 
  • 2. Základná škola Vinohrady Školská ul. 14 Levice TTAANNEEČČNNÁÁ ŠŠKKOOLLAA
  • 3. História školy  september 1998 – pavilón s učebňami  september 2000 - pobočka Tekovskej knižnice  október 2001 - telocvičňa  november 2003 - jedáleň s kuchyňou  september 2004 fit štúdio  september 2005 – odborné učebne a byt školníka  september 2005 posilňovňa  jeseň 2006 úprava vonkajšieho areálu  január 2007 multifunkčné ihrisko
  • 4. Priestorové podmienky  Klasické triedy  Odborné učebne: fitštúdio, počítačová učebňa, školská kuchynka, miestnosť regionálnej výchovy, jazykové učebne, prírodopisná učebňa, spoločenská miestnosť  Telocvičňa  Jedáleň s kuchyňou
  • 5. Projekty Infovek, Otvorená škola Infovek (2004, 2006) Digitálni štúrovci (2006) Otvorená škola Oblasť športu Socrates Zdravá škola Zelená škola Vlastné projekty:Projekt regionálnej výchovy, Prevencia šikanovania, Partnerstvo Levice – Náměšť na Hané
  • 6. skolska14@szm.sk www.skolska14lv.nfo.sk