УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ
13.03.2015 року м. Дніпропетровськ № 104
Про порядок закін...
1.3. Розмістити даний наказ на сайті управління освіти та науки
Дніпропетровської міської ради.
2. Директору Міського наук...
3.4. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації
відповідно до чинного законодавства України:
у 4-х класах з 12...
3.10. Категорично заборонити збір коштів для проведення державної
підсумкової атестації учнів, урочистостей з нагоди вруче...
of 4

тNakaz pro zakinchennya_2014_2015_navchalnogo_roku_3

1
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - тNakaz pro zakinchennya_2014_2015_navchalnogo_roku_3

  • 1. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАКАЗ 13.03.2015 року м. Дніпропетровськ № 104 Про порядок закінчення 2014/2015 навчального рокута проведення дер- жавної підсумкової атестації у загаль- ноосвітніх навчальних закладах міста Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», від 01.10.2014 № 1120 «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутихна основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році» і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08.10.2014 за № 1208/25985, листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 03.03.2015 № 132/0/212-15 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2014/2015 навчальному році» та з метою організованого проведення державної підсумкової атестації Н А К А З У Ю: 1. Заступнику начальника управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Чернишовій Л.М.: 1.1. Здійснити протягом квітня – червня 2015 року контроль за організацією та проведенням державної підсумкової атестації учнів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з річним планом управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради на 2015 рік. 1.2. Провести нараду з питань організованого закінчення 2014/2015 навчального року з заступниками керівників відділів освіти районних у місті рад. Квітень 2015 року
  • 2. 1.3. Розмістити даний наказ на сайті управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради. 2. Директору Міського науково-методичного центру Саєнко О.В.: 2.1. Провести нараду з питань проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році з заступниками директорів з навчально-виховної роботи навчальних закладів міста. Протягом березня-квітня 2015 року 2.2. Провести засідання керівників районних методичних об’єднань з базових дисциплін з питання проведення державної підсумкової атестації. Квітень – травень 2015 року 2.3. Здійснити перевірку виконання навчальних планів і програм у навчальних закладах міського підпорядкування, узагальнити матеріали перевірки довідкою. Квітень 2015 року 2.4. Надати пропозиції щодо складу апеляційної комісії з кожного предмету, з якого проводитиметься державна підсумкова атестація у загальноосвітніх навчальних закладах міського підпорядкування та приватних шкіл. 2.5. Розмістити на сайті Міського науково-методичного центру методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації; рекомендації щодо підготовки та проведення свята «Останній дзвоник», урочистих зборів з вручення документів про повну та базову загальну середню освіту; рекомендації учням, батькам щодо раціонального використання часу, емоційного розвантаження при підготовці до державної підсумкової атестації. 3. Начальникам (завідувачам) відділів освіти, директорам навчальних закладів: 3.1. Провестипротягом квітня поточного року роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, учителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад щодо: організованого закінчення 2014/2015 навчального року: 9 класи – 08 червня, 11 класи – 28 травня 2015 року; проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти; участі у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 11-х класів, які виявили бажання вступати у вищі навчальні заклади. 3.2. Забезпечити своєчасне виконання навчальних планів і програм у загальноосвітніх навчальних закладах, в яких було тимчасово призупинено навчально-виховний процес через захворюваність на грип або за інших об’єктивних причин. 3.3. Триматина постійному контролі питання щодо річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах.
  • 3. 3.4. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до чинного законодавства України: у 4-х класах з 12 травня по 21 травня 2015 року з 3-х предметів: українська мова, читання, математика у формі підсумкових контрольних робіт. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації і результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання). у 9-х класах з 1 червня по 8 червня 2015 року з 3-х предметів у письмовій формі, з них: 1 червня – українська мова (контрольний текстовий диктант); 4 червня – математика (алгебра та геометрія); 8 червня – предмет за вибором навчального закладу. у 11-х класах з 3-х предметів (у письмовій формі) у два етапи: 24 квітня у пунктах тестування, з 22 по 28 травня - у навчальних закладах, а саме: 24 квітня – українська мова у формі зовнішнього незалежного оцінювання; 22 травня – математика (алгебра та початки аналізу і геометрія) або історія України; 26, 27 травня – з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів за вибором випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено. 3.5. Залучити для складання завдань державної підсумкової атестації вчителів відповідного фаху, завдання узгодити на педагогічній раді навчального закладу та затвердити в установленому порядку. 3.6. Розпочинати державну підсумкову атестацію відповідно до правил внутрішньошкільного розпорядку. 3.7. Здійснювати проведення державної підсумкової атестації екстернів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. 3.8. Розглянути питання, пов’язані із закінченням навчального року та випуском учнів на нарадах керівників навчальних закладів, педагогічних колективах за участю представників піклувальних рад та батьківської громадськості. 3.9. Забезпечити: – проведення свята «Останній дзвоник» – 29 травня 2015 року; – проведення свята «Золота надія» – 28 травня 2015 року; – вручення документів про повну загальну середню освіту на урочистих зборах30 травня 2015 року, про базову освіту – 10-11 червня 2015 року.
  • 4. 3.10. Категорично заборонити збір коштів для проведення державної підсумкової атестації учнів, урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів та покласти відповідальність за незаконне збирання коштів на начальників (завідувачів) відділів освіти районних у місті рад, керівників навчальних закладів. 3.11. Забезпечити погодження меню буфетної продукції (у разі необхідності її використання під час проведення свята) з відокремленими структурними підрозділами Головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області. 3.12. Подати до управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради такі документи: списки осіб, які подали заяви на проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації екстерном до загальноосвітніх навчальних закладів (або наказ про організацію і проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації екстернів), за раніше встановленими формами (у 2 примірниках); До 20 березня 2015 року списки випускників, які пройшли державну підсумкову атестацію екстерном (у 2 примірниках); До 15 червня 2015 року склад державних атестаційних комісій з визначених для проходження атестації навчальних предметів, погоджені відділами освіти районних у місті рад (для керівників навчальних закладів міського підпорядкування, приватних закладів – для погодження); До 5 травня 2015 року робочі навчальні плани експериментальних навчальних закладів, які виконуються на Всеукраїнському, обласному рівнях з копіями документів, які спонукали їх розроблення (накази про експериментальну роботу, копії документів, що підтверджують надання відповідних грифів Міністерства авторським та експериментальним програмам тощо). 4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на начальника відділу навчально-виховної роботи управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Клявченко С.М., директора Міського науково-методичного центру Саєнко О.В., контроль – на заступника начальника управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Чернишову Л.М. Начальник управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Л. Б. Сафронова