ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
ВИКОРИСТАННЯ НА
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Виконала студентка
ІІ курсу
Спе...
Підприємства-монополісти вдаються до цінової
дискримінації з метою розширення ринку збуту товару
та розподіл спожвчого н...
Цінова́ дискриміна́ція – встановлення виробником різних цін на продукцію за умови
однакових витрат виробництва та якості ...
Цінова
дискримінація
першого
ступеню
 кожному покупцеві (споживачеві)
встановлюється індивідуальна
ціна на рівні йо...
Цінова
дискримінація
другого
ступеню
 полягає у встановленні та
застосуванні різного рівня
ринкової ціни залежно ві...
Цінова
дискримінація
третього
ступеню
 здійснюється на основі
сегментації ринку і
виділення деякої кількості
груп ...
Приклади цінової дискримінації
Тарифи на
авіаквитки, квитки
залізниці
Сплати рахунків за
електроенергію
Купони на зн...
Переваги проведення
цінової дискримінації
Монополіст одержує
більший дохід від
реалізаціі товару , а отже,
більший пр...
Недоліки цінової
дискримінації
 потрапляє під антимонопольне законодавство
 запровадження пільгових тарифів на
проду...
Дякую за увагу!
of 10

PRICE DISCRIMINATION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING THE DOMESTIC ENTERPRISES

PRICE DISCRIMINATION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING THE DOMESTIC ENTERPRISES
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PRICE DISCRIMINATION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING THE DOMESTIC ENTERPRISES

  • 1. ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Виконала студентка ІІ курсу Спеціальність 6503 Група ММЕ- 209 Науковий керівнік Голіонко Наталя Григорівна
  • 2. Підприємства-монополісти вдаються до цінової дискримінації з метою розширення ринку збуту товару та розподіл спожвчого надлишку в свою користь аналітичний огляд теоретичних і практичних засад цінової дискримінації підприємств-монополістів у вітчизняних умовах
  • 3. Цінова́ дискриміна́ція – встановлення виробником різних цін на продукцію за умови однакових витрат виробництва та якості продукції. Умови для виникнення цінової дискримінації: - повний контроль продацем виробництва і ціноутворення на всіх сегментах ринку не бажання покупця та відсутність умов перепродавати придбаний товар здатність продавцем відокремлювати різні стійкі групи покупців,які відрізняються ціновою еластичністю попиту
  • 4. Цінова дискримінація першого ступеню  кожному покупцеві (споживачеві) встановлюється індивідуальна ціна на рівні його готовності платити за товар (послугу)  кожна одиниця блага продається покупцю за найвищою ціною з можливих (за резервною ціною кожного споживача)  не утворює надлишку споживачів: весь надлишок надходить виробнику
  • 5. Цінова дискримінація другого ступеню  полягає у встановленні та застосуванні різного рівня ринкової ціни залежно від обсягів продажу товару  При збільшенні обсягів продажу споживачі погоджуються на купівлю певної одиниці товару за нижчою ціною Така цінова політика поширена на ринках енергоресурсів  дає змогу збільшити сукупний виторг і прибуток монополіста
  • 6. Цінова дискримінація третього ступеню  здійснюється на основі сегментації ринку і виділення деякої кількості груп покупців (сегментів ринку), кожній з яких продавець призначає свої ціни Наприклад: авіаквитки економ і першого класів  при ціновій дискримінації третього ступеню найбільша ціна буде призначена для покупців з менш еластичним попитом
  • 7. Приклади цінової дискримінації Тарифи на авіаквитки, квитки залізниці Сплати рахунків за електроенергію Купони на знижку Послуги приватного лікаря/юрист а/психолога
  • 8. Переваги проведення цінової дискримінації Монополіст одержує більший дохід від реалізаціі товару , а отже, більший прибуток розширення ринку збуту в умовах монополії сприяє трансформації домінуючої фірми в монополію більша кількість споживачів отримують можливість скористуватись послугою виду, що пропонується
  • 9. Недоліки цінової дискримінації  потрапляє під антимонопольне законодавство  запровадження пільгових тарифів на продукцію природних монополістів веде за собою відшкодування збитків виробників через продаж продукції (послуг) за низькими цінами, що не окуповують витрат  зловживання у сфері пільгових тарифів за рахунок незаконного отримання пільг заможними споживачами  При використанні цінової дискримінації третього ступеню додатковий прибуток монополіста може виявитися меншим, ніж у випадку досконалої цінової дискримінації  Порушення нормального ринкового механізму
  • 10. Дякую за увагу!