Виконали: студентки
202 групи, МЕіМ,
Новак А. та Козій М.
Науковий керівник:
Шиманська О. В.
1. Визначення цінової дискримінації та умови
її застосування.
2. Види цінової дискримінації за А. Пігу.
3. Цінова дискр...
 Цінова дискримінація
— це встановлення
продавцем різних цін
на різні одиниці одного
й того самого товару,
що продає...
 Продавці мають
монопольну владу (або
наближену до неї) для
встановлення ціни й обсягу
продаж;
 Продавець може виді...
 I. Абсолютно цінова
дискримінація
(досконала) - кожному
покупцеві
встановлюється
індивідуальна ціна на
рівні його ...
 II. Цінова дискримінація
другого виду -
встановлення та
застосування різного рівня
ринкової ціни залежно від
обсягі...
 Монополіст самостійно призначає ціну на
свою продукцію і тому може продавати її за
різними цінами або у різній кількос...
 Конкуренти не
повинні мати
можливості
перепродати товар
дешевше у сегменті,
де фірма продає його
за вищу ціну;
 ...
 За монополістичної
конкуренції рідко вдаються
до цінової конкуренції. Це
роблять у випадку
впевненості, що за
підви...
Механізм проведення цінової
дискримінації в сучасних
умовах досить різноманітний і
поширений, проте найбільш
часте пра...
of 10

Price discrimination on the monopoly, oligopoly , monopolistic competition markets

Price discrimination on the monopoly, oligopoly , monopolistic competition markets
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Price discrimination on the monopoly, oligopoly , monopolistic competition markets

  • 1. Виконали: студентки 202 групи, МЕіМ, Новак А. та Козій М. Науковий керівник: Шиманська О. В.
  • 2. 1. Визначення цінової дискримінації та умови її застосування. 2. Види цінової дискримінації за А. Пігу. 3. Цінова дискримінація в умовах монополії. 4. Цінова дискримінація в умовах олігополії. 5. Цінова дискримінація в умовах монопольно конкурентного ринку. 6. Висновки.
  • 3.  Цінова дискримінація — це встановлення продавцем різних цін на різні одиниці одного й того самого товару, що продається одному або різним покупцям. При цьому різниця в ціні не пов'язана з витратами на виробництво товару або з доставкою його на ринок.
  • 4.  Продавці мають монопольну владу (або наближену до неї) для встановлення ціни й обсягу продаж;  Продавець може виділити окремі групи покупців, які готові платити різні ціни (вікові категорії споживачів, рівень доходу, географічна ознака, часовий період та інші чинники, які спричиняють різну еластичність попиту);  Споживач не має можливості перепродавати товар.
  • 5.  I. Абсолютно цінова дискримінація (досконала) - кожному покупцеві встановлюється індивідуальна ціна на рівні його готовності платити за товар (послугу), тобто найвищу із цін, за якою покупець погоджується на купівлю одиниці певного товару.
  • 6.  II. Цінова дискримінація другого виду - встановлення та застосування різного рівня ринкової ціни залежно від обсягів продажу товару (наприклад, ринок енергоресурсів).  ІІІ. Цінова дискримінація третього виду - розподіл самих покупців на групи, для кожної із яких встановлюється своя ціна реалізації залежно від еластичності попиту.
  • 7.  Монополіст самостійно призначає ціну на свою продукцію і тому може продавати її за різними цінами або у різній кількості (монополіст є price-maker’ом).
  • 8.  Конкуренти не повинні мати можливості перепродати товар дешевше у сегменті, де фірма продає його за вищу ціну;  Така політика не має викликати образу і неприязнь конкурентів;  Цінова політика повинна не призвести до ситуації цінової війни;  Застосовувана фірмою цінова дискримінація має бути непротиправна з погляду закону.
  • 9.  За монополістичної конкуренції рідко вдаються до цінової конкуренції. Це роблять у випадку впевненості, що за підвищення ціни на товар підприємство не загубить велику кількість «відданих» покупців.  Елемент монополізму на цьому ринку завжди призводить до недовикористання ресурсів і споживачі завжди змушені платити на ринку монополістичної конкуренції за одиницю продукції більше, ніж це могло б бути на конкурентному ринку.
  • 10. Механізм проведення цінової дискримінації в сучасних умовах досить різноманітний і поширений, проте найбільш часте практичне застосування знаходить цінова дискримінація ІІІ ступеня, що пов'язано з більшою легкістю її реалізації: продавець встановлює ціну для покупця, грунтуючись на екзогенній характеристиці, наприклад, на приналежності до певної групи суспільства.