Mam na imię Edyta imam 26 lat. W zeszłym roku obroniłam moją pracę dyplomową i uzyskałam tytuł magistra psychologa.
Wybrałam studia psychologiczne, bo odzawsze interesował mnie drugi człowiek, jegoproblemy i trudności, ale też radości i s...
 Wierzę, że człowiek istnieje po to, aby być szczęśliwy i że każdy ma w sobie zdolność, aby to szczęście ...
Szczęście nie jest pewnym stanemposiadania, to pewien stan ducha. Wedługmnie człowiek szczęśliwy to taki, który jestświado...
 Człowiek spełniony to w końcu taki, który potrafi wziąć odpowiedzialność za siebie i za innych, który nie ...
 Wielu ludzi niestety nigdy nie zasmakowało smaku prawdziwego szczęścia, nigdy nie wyruszyło w wędrówkę w...
 Pierwszymi i najważniejszymi przewodnikami na tej drodze powinni być rodzice. Niestety coraz częściej rodzina...
 Dwuletnie StudiumPoradnictwa organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich kształcitakich wła...
Podejście takie jest zgodne z moimiprzekonaniami. Uważam, że aby właściwiepomóc konkretnej osobie należy uwzględnićistni...
Aplikuję o stypendium w wysokości 5.000 zł, w celu opłacenia czesnego za pierwszy rok Studium Poradnictwa i sesje trening...
Prezentacja Edyta Pobłocka
of 11

Prezentacja Edyta Pobłocka

Aplikacja o stypendium z wyboru "Studium poradnictwa"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Edyta Pobłocka

  • 1. Mam na imię Edyta imam 26 lat. W zeszłym roku obroniłam moją pracę dyplomową i uzyskałam tytuł magistra psychologa.
  • 2. Wybrałam studia psychologiczne, bo odzawsze interesował mnie drugi człowiek, jegoproblemy i trudności, ale też radości i sukcesy.Posiadam pozytywną wizję człowieka.Uważam, że to od podejmowanych przezniego decyzji i działań zależy kształt jegożycia.
  • 3.  Wierzę, że człowiek istnieje po to, aby być szczęśliwy i że każdy ma w sobie zdolność, aby to szczęście urzeczywistnić w swoim życiu. Nawet jeśli napotyka po drodze wiele przeciwności.
  • 4. Szczęście nie jest pewnym stanemposiadania, to pewien stan ducha. Wedługmnie człowiek szczęśliwy to taki, który jestświadomy swoich potrzeb i pragnień, iktóry wie jak je zaspakajać, nie raniąc przytym innych. To człowiek, który potrafikonsekwentnie dążyć do wyznaczonychcelów.
  • 5.  Człowiek spełniony to w końcu taki, który potrafi wziąć odpowiedzialność za siebie i za innych, który nie żyje tylko dla siebie.
  • 6.  Wielu ludzi niestety nigdy nie zasmakowało smaku prawdziwego szczęścia, nigdy nie wyruszyło w wędrówkę w głąb swojego serca, w celu odkrycia i rozwijania swoich zdolności i umiejętności, a w konsekwencji życia w pełni radości i wolności.
  • 7.  Pierwszymi i najważniejszymi przewodnikami na tej drodze powinni być rodzice. Niestety coraz częściej rodzina nie wypełnia swojej roli wsposób właściwy. Potrzebna jest wtedy pomoc specjalisty, który dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom oraz doświadczeniu wskażenajlepszą drogę rozwoju dla konkretnej osoby.
  • 8.  Dwuletnie StudiumPoradnictwa organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich kształcitakich właśnie specjalistów. Wizja człowieka, jaka jest tam proponowana tochrześcijańska wizja osoby ludzkiej. Zgodnie z nią człowiek oprócz wymiaru cielesnego i psychicznego, posiada również wymiar duchowy.
  • 9. Podejście takie jest zgodne z moimiprzekonaniami. Uważam, że aby właściwiepomóc konkretnej osobie należy uwzględnićistnienie oraz integralność wszystkich tychtrzech wymiarów. Dlatego właśnie wybrałam tostudium. Jego ukończenie może przyczynić siędo spełnienia mojego pragnienia, jakim jestpomaganie innym w pokonywaniu własnychograniczeń i stawaniu się coraz bardziejautentycznymi i szczęśliwymi ludźmi.
  • 10. Aplikuję o stypendium w wysokości 5.000 zł, w celu opłacenia czesnego za pierwszy rok Studium Poradnictwa i sesje treningowe, które są jego integralną częścią oraz własną psychoterapię, która jest niezbędna, aby ubiegać się o certyfikat doradcy (counsellora). Proszę,abyście oddali na mnie swoje głosy. Pomożecie mi w ten sposób spełnić moje marzenie, a przez to pomożecie innym, których spotkam na swojej drodze zawodowej.