Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeńelektron...
SPIS TREŚCIROZDZIAŁ I ...
ROZDZIAŁ IV ...
ROZDZIAŁ VIII ...
2. Ewidencja środków trwałych .......................................................117 5. Z...
ROZDZIAŁ I. Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu c...
NAjEm. Zasady opodatkowania przychodów z wynajmu.2. Czynsz faktyc...
ROZDZIAŁ I. Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cyw...
NAjEm. Zasady opodatkowania przychodów z wynajmu.4. Zbycie rzeczy wynajmowanej przez wynaj- ...
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać t...
Najem. opodatkowanie przychodów z wynajmu
of 12

Najem. opodatkowanie przychodów z wynajmu

Najem. Opodatkowanie Przychodów z wynajmu - ebook Autor: Wiesława Dyszy Data wydania: 01.01.2011 Wydawca: Wszechnica Podatkowa Książka pomoże wynajmującym uniknąć błędów w rozliczeniu się z urzędem skarbowym oraz zminimalizować obciążenia podatkowe przy uzyskiwaniu dochodów z najmu. Aby dobrze obliczyć należne podatki trzeba odpowiedzieć na szereg pytań, np.: -czyją własnością jest wynajmowana nieruchomość - czy najem ma być prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodów - co zostało zapisane w umowie odnośnie wysokości czynszu, okresu rozliczeniowego itp. - kiedy nastąpiła faktyczna zapłata czynszu - jakie dokumenty złożyć w związku z najmem do urzędu skarbowego - czy nie należy płacić wyższego podatku od nieruchomości Na te i wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć w niniejszym opracowaniu. Książka zawiera też praktyczne przykłady – jak prawidłowo obliczyć podatek dochodowy, VAT, składki ZUS, jak sporządzić listę płac itp. Pełna wersja: http://epartnerzy.com/ebooki/najem__opodatkowanie_przychodow_z_wynajmu_p30058.xml
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najem. opodatkowanie przychodów z wynajmu

 • 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.
 • 2. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeńelektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: WSZECHNICA PODATKOWA 30–318 Kraków, ul. Bałuckiego 31 tel.: 12 410 54 00, faks: 12 417 16 88 e–mail: wydawnictwo@tax.pl www.wszechnicapodatkowa.pl ISBN: 978-83-61807-62-9 Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja Skład: Robert Kowal Druk: Drukarnia GS Kraków 2011
 • 3. SPIS TREŚCIROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ IIIOgólne wiadomości związane z najmem na podstawie Przychody, koszty i formy opodatkowania najmu ................................ 22kodeksu cywilnego ............................................................................. 7 1. Przychody z najmu ......................................................................................... 221. Najem rzeczy i nieruchomości ........................................................................... 7 2. Koszty najmu .................................................................................................. 232. Czynsz .............................................................................................................. 8 2.1. Co można zaliczyć do kosztów najmu? .................................................. 233. Sposoby rozwiązania umowy najmu ................................................................ 8 2.2. Wydatki, które nie mogą być kosztami uzyskania przychodów ............. 244. Zbycie rzeczy wynajmowanej przez wynajmującego 2.3. Jak udokumentować koszty? ................................................................ 24 w czasie trwania umowy najmu ..................................................................... 10 2.4. Kiedy poniesiony wydatek zaliczyć do kosztów? ...................................... 255. Ulepszenia rzeczy najętej ............................................................................... 10 3. Amortyzacja środków trwałych w najmie ....................................................... 256. Przedawnienie w najmie ................................................................................ 10 3.1. Ustalenie wartości początkowej wynajmowanych środków trwałych ... 267. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych ........................................................ 11 3.2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych .... 278. Dzierżawa ....................................................................................................... 11 3.3. Metody amortyzacji .............................................................................. 289. Śmierć wynajmującego lub wydzierżawiającego ........................................... 12 3.4. Amortyzacja czasowo nie wynajmowanych środków trwałych ............. 3010. Podnajem, poddzierżawa ............................................................................... 12 4. Koszty używania samochodu przy prowadzeniu najmu ................................. 3011. Umowa użyczenia .......................................................................................... 12 5. Koszty wyposażenia wynajmowanych lokali i budynków ............................... 3112. Miej sce zamieszkania za granicą, a wynajmowany lokal w Polsce ................. 13 6. Pozostałe koszty w najmie .............................................................................. 3113. Kilka rad, j ak uniknąć problemów zawieraj ąc umowę najmu ........................ 13 7. Formy opodatkowania najmu ......................................................................... 3114. Najem okazjonalny ......................................................................................... 15 7.1. Zasady ogólne ...................................................................................... 32 7.2. Podatek liniowy w najmie .................................................................... 38ROZDZIAŁ II 7.3. Ryczałt w najmie .................................................................................. 40Najem a źródła przychodów - obowiązki wobec organów podatkowych 16 7.3.1. Opodatkowanie ryczałtem najmu jako odrębnego źródła1. Najem – odrębne źródło przychodu czy działalność gospodarcza? ................. 16 uzyskania przychodu ................................................................. 402. Obowiązki związane z najmem względem organów podatkowych ................ 17 7.3.2. Opodatkowanie najmu ryczałtem prowadzonym w ramach 2.1. Obowiązki względem terenowych organów administracji państwowej 17 działalności gospodarczej .......................................................... 43 2.2. Obowiązki względem urzędu skarbowego ........................................... 18 7.4. Karta podatkowa .................................................................................. 443. Najem a współwłasność małżeńska ............................................................... 19 3
 • 4. ROZDZIAŁ IV 5. Podatek naliczony związany z najmem .......................................................... 77Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu .................... 46 5.1. Odliczenie częściowe VAT ...................................................................... 781. Znaczenie zakwaliikowania najmu do odrębnego źródła przychodu ............. 46 5.2. Obliczenie wskaźnika rozliczenia proporcjonalnego2. Formy opodatkowania .................................................................................... 46 podatku naliczonego ............................................................................ 793. Najem współwłasności małżeńskiej lub odrębnej własności .......................... 47 6. Korekta podatku ............................................................................................. 814. Co zaliczamy do przychodów z najmu ............................................................ 47 7. Zwrot podatku VAT ......................................................................................... 82 4.1. Jak obecnie traktuje się przychody z najmu .......................................... 47 8. Rachunki i faktury – dowody księgowe .......................................................... 82 4.2. Dokumenty, które są podstawą księgowania przychodów z najmu ...... 47 8.1. Rachunki .............................................................................................. 835. Koszty w najmie ............................................................................................. 48 8.2. Faktury ................................................................................................. 83 5.1. Koszty remontu a modernizacja ............................................................ 49 8.3. Wystawianie faktur na zaliczkę ............................................................. 84 5.2. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu z najmu .......................... 50 8.4. Wystawianie rachunków i faktur przez współwłaścicieli ....................... 856. Przykład praktyczny ....................................................................................... 51 8.5 Fakturowania elektronicznego .............................................................. 86 8.6 Zbiorcze faktury korygujące .................................................................. 87ROZDZIAŁ V 9. Deklaracje VAT 7 ............................................................................................. 88Najem jako działalność gospodarcza ................................................... 59 10. Kasy iskalne w najmie ................................................................................... 881. Uwagi ogólne ................................................................................................. 59 11. Najem nieruchomości w kontekście międzynarodowym ................................ 882. Przychody ....................................................................................................... 60 11.1. Najem na rzecz podatników .................................................................. 893. Koszty – kiedy i jakie koszty wpisujemy do księgi przychodów i rozchodów .. 63 11.2. Najem na rzecz osób izycznych ............................................................ 894. Formy opodatkowania najmu w ramach działalności gospodarczej ............... 635. Przykład praktyczny ....................................................................................... 64 ROZDZIAŁ VII Pozostałe zagadnienia związane z najmem ........................................ 91ROZDZIAŁ VI 1. Najem a podatek od czynności cywilnoprawnych ........................................... 91Najem a VAT ...................................................................................... 72 2. Podatek rolny a dzierżawa gruntów rolnych i gospodarstw rolnych ................ 911. Kto jest podatnikiem VAT prowadząc najem ................................................... 72 3. Konsekwencje niewykazywania dochodów z najmu ...................................... 922. Czynności rejestracyjne i ewidencje VAT ......................................................... 74 4. Najem w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania ......................... 923. Najem współwłasności małżeńskiej a VAT ...................................................... 74 5. Zatrudnianie pracowników w najmie ............................................................. 93 3.1. Stawki VAT w najmie ............................................................................. 75 6. Wynajem budynku dla spółki jawnej przez jej wspólnika ............................... 94 3.2. Opodatkowanie odstępnego ................................................................. 76 7. Remont wynajmowanego budynku i ogrodzenia ........................................... 954. Powstanie obowiązku podatkowego w najmie .............................................. 764
 • 5. ROZDZIAŁ VIII 3.3. Kasy iskalne w najmie ....................................................................... 105Ważniejsze zmiany prawa podatkowego ............................................. 96 3.4. Zwrot VAT na rachunek bankowy podatnika ....................................... 1051. Zmiany dotyczące najmu przed 1 stycznia 2007 r. .......................................... 96 3.5. Wydłużony termin odliczenia VAT z faktur zakupowych ...................... 106 1.1. Ewidencja wyposażenia - obowiązkowa tylko w działalności 3.6. Można skorygować deklaracje VAT za miesiące, gospodarczej ........................................................................................ 96 w których była kontrola podatkowa .................................................... 106 1.2. Rozliczanie straty z najmu proporcjonalnie do przychodów 3.7. Odsetki za zwłokę zostały obniżone do 75% ich wysokości, opodatkowanych różnymi stawkami .................................................... 96 jeżeli podatnik sam skoryguje deklaracji ............................................ 106 1.3. Odliczanie częściowe podatku naliczonego i skutki korekty VAT ............ 97 3.8. Wprowadzono zryczałtowany podatek dochodowy 1.4. Ryczałt od przychodów z najmu bez względu na rodzaj prowadzonej od tzw. małych zleceń ........................................................................ 106 działalności ........................................................................................... 97 3.9. Zmiana skali podatkowej na 2009 rok ................................................ 1062. Ważniejsze zmiany prawa podatkowego od 1 stycznia 2007 r. ....................... 98 3.10. Zmiana opodatkowania sprzedaży nieruchomości nie związanej 2.1. Warunki wspólnego opodatkowania małżonków ................................. 98 z działalnością gospodarczą ................................................................ 106 2.2. Skala podatkowa, waloryzacja kosztów uzyskania przychodów ........... 99 4. Najważniejsze zmiany prawa podatkowego na 2011 rok .............................. 107 2.3. Sprzedaż nieruchomości ....................................................................... 99 4.1. Dostosowanie ustawy o VAT do PKWiU z 2008 r. ................................. 107 2.4. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych ....................................... 100 4.1.1. Nowe stawki VAT ..................................................................... 107 2.5. Deinicja działalności gospodarczej ..................................................... 100 4.1.2. Stawka dla budownictwa mieszkaniowego ............................. 107 2.6. Określenie daty powstania przychodu ................................................ 101 4.2. Samochody ......................................................................................... 108 2.7. Deinicja kosztów uzyskania przychodów 4.2.1. Ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego ..................... 108 oraz zasady ich rozliczenia .................................................................. 102 4.3. Amortyzacja jednorazowa .................................................................. 109 2.8. Amortyzacja ....................................................................................... 103 4.4 Podpis na zeznaniu podatkowym ....................................................... 109 2.9. Koszty reprezentacji i reklamy ............................................................ 103 4.5 Zwolnienie podmiotowe w VAT ........................................................... 109 2.10. Zaliczki ............................................................................................... 103 2.11. Deinicja samochodu osobowego ....................................................... 1043. Ważniejsze zmiany prawa podatkowego dotyczące najmu ZAŁĄCZNIKI od 1 stycznia 2009 r. ..................................................................................... 104 1. Umowy ......................................................................................111 3.1. Zmiana zasady księgowania kosztów wynagrodzeń 1.1. Umowa najmu lokalu mieszkaniowego .............................................. 111 i ZUS od wynagrodzeń ........................................................................ 104 1.2. Umowa najmu lokalu użytkowego ..................................................... 113 3.2. Przychód z tytułu użyczenia nieruchomości ........................................ 105 1.3. Wezwanie do zapłaty ......................................................................... 116 5
 • 6. 2. Ewidencja środków trwałych .......................................................117 5. Zatrudnienie pracowników .........................................................149 2.1. Zbiorcza karta amortyzacyjna – ewidencja ........................................ 117 5.1. Umowa o dzieło + rachunek .............................................................. 149 2.2. Karta amortyzacyjna – kamienica ...................................................... 118 5.2. Umowa o pracę ................................................................................... 151 2.3. Karta amortyzacyjna – budynek warsztatu ........................................ 119 5.3. PIT-2 ................................................................................................... 152 2.4. Karta amortyzacyjna – pusta do wykorzystania ................................. 120 5.4. Lista płac za listopad 2011 r. ............................................................... 153 2.5. Zbiorcza karta amortyzacyjna – pusta do wykorzystania ................... 1213. Dokumenty podatkowe dotyczące najmu .....................................122 3.1. EDG-1 ................................................................................................. 122 3.2. Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów .............. 124 3.3. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 07.2011 r. .............. 125 3.4. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 08.2011 r. .............. 126 3.5. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 09.2011 r. .............. 127 3.6. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 10.2011 r. .............. 128 3.7. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 11.2011 r. .............. 129 3.8. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów za 12.2011 r. .............. 130 3.9. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów – pusta do wykorzystania .................................................................... 131 3.10. Księga przychodów i rozchodów za 07.2011 r. .................................... 132 3.11. Księga przychodów i rozchodów za 08.2011 r. .................................... 134 3.12. Księga przychodów i rozchodów za 09.2011 r. .................................... 136 3.13. Księga przychodów i rozchodów za 10.2011 r. .................................... 138 3.14. Księga przychodów i rozchodów za 11.2011 r. .................................... 140 3.15. Księga przychodów i rozchodów za 12.2011 r. .................................... 1424. VAT ............................................................................................144 4.1. Zgłoszenie VAT-R(9) .............................................................................. 144 4.2. Deklaracja VAT-7(11) za grudzień 2011 r. ............................................... 1476
 • 7. ROZDZIAŁ I. Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego Najem dzieli się na najem rzeczy, najem lokali mieszkalnych Jeżeli umowa nie zabrania najemcy oddać najętej rzeczyi najem lokali użytkowych. osobie trzeciej, to można ją wynająć lub oddać do bezpłatnego Przepisy regulujące zagadnienie najmu: używania. kodeks cywilny, ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964  r. (Dz.  U. Umowa najmu rzeczy ruchomych może być zawarta w formie nr 16, poz. 93, ze zm.), pisemnej, ustnej i w sposób dorozumiany. ustawa z  dnia 21 czerwca 2001  r. o  ochronie praw loka- Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie nieza- cywilnego (Dz. U. nr 71, poz. 733 ze zm.) chowania tej formy, umowę uważa się za zawartą na czas nieokre- ślony (art. 661 k.c).1. Najem rzeczy i nieruchomości Chociaż, jak widać z powyższych rozważań, umowa najmu – zarówno rzeczy, jak i nieruchomości – nie wymaga formy DEfINICjE NAjmu: pisemnej, to jednak dla uniknięcia nieporozumień pomiędzy wynajmującym a  najemcą lepiej jest taką umowę zawrzeć na Umowy najmu i  dzierżawy są umowami cywilno- piśmie. Również o wiele łatwiejsza jest rozmowa z urzędem skar- prawnymi, w  związku z  tym regulowane są przepisami bowym przy kontroli najmu i to zarówno przy badaniu opodat- kodeksu cywilnego ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964 roku kowania najmu u wynajmującego, jak i przy badaniu zasadności (Dz. U. nr 16, poz. 93). kosztów u  najemcy. Ważne jest też wpisanie w  umowie wyso- kości czynszu oraz terminu jego płatności. Wpisanie wysokości Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się czynszu spowoduje, że wynajmujący opodatkowany ryczałtem oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony ewidencjonowanym nie musi prowadzić ewidencji przychodów. lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynaj- Natomiast termin płatności czynszu spowoduje precyzyjne mującemu umówiony czynsz (art. 659 k.c.). ustalenie obowiązku podatkowego w podatku VAT i w podatku dochodowym. 7
 • 8. NAjEm. Zasady opodatkowania przychodów z wynajmu.2. Czynsz faktycznego zużycia. Warto podkreślić, że częściej są odrębnie doliczane. Czynsz może być oznaczony w pieniądzu lub świadczeniach Od 1 stycznia 2005 r. wynajmujących nie obowiązują żadneinnego rodzaju (art.  659 §  2 k.c.). oznacza to, że czynsz może ograniczenia co do maksymalnej wysokości czynszu, gdyż przestałbyć wyrażony nie tylko w  formie pieniężnej, ale również np. obowiązywać art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.wzajemnej usłudze czy w towarach o wartości równej czynszowi. Czynsz może być również wyrażony w  walucie obcej, nieNiemniej czynsz zawsze jest odpłatny. zabraniają tego przepisy prawa dewizowego – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1178). od 24 stycznia 2009 r. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie wynika- zapłata czynszu może być dokonana w walucie obcej, jeżeli takjącym z umowy. Jeżeli termin płacenia czynszu nie jest w umowie zostało zapisane w umowie najmu.określony, czynsz powinien być płacony z  góry, w  następującysposób: 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, jednorazowo, Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynaj- gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc lub umowa jest mujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem zawarta na czas nieoznaczony, czynsz powinien być płacony terminów umownych, a w przypadku ich braku – z zachowaniem miesięcznie, do 10 każdego miesiąca (art. 669 k.c.). terminów ustawowych (art. 673 k.c.). oznacza to, że jeżeli umowa najmu jest zawarta na czas nieokreślony, to istnieje możliwość jej Jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z  zapłatą czynszu co wypowiedzenia.najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może Natomiast umowy zawartej na czas określony nie możnanajem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia wypowiedzieć, jeżeli umowa tego nie przewiduje. Nie oznacza(art. 672 k.c.). to, że nie można wcześniej rozwiązać umowy najmu – można to Oprócz czynszu wynajmujący może pobierać także inne zawsze zrobić na zasadach wzajemnego porozumienia pomiędzyopłaty, gdy najemca nie ma zawartej umowy o  świadczenie na wynajmującym a najemcą, a także w trybie bez wypowiedzenia.jego rzecz usług lub mediów. Tego typu opłaty mogą być również Od 1stycznia 2009 r. przedsiębiorcy mogą zawierać umowywliczone w  czynsz lub są doliczane do czynszu na podstawie na czas określony nawet na 30 lat, umożliwia to nowelizacja kodeksu cywilnego z  23 października 2008  r. (Dz.  U. nr  220,8
 • 9. ROZDZIAŁ I. Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnegopoz. 1425). Przedtem umowy można było zwierać na okres do 10 wiedzenia i  udzielić mu dodatkowego miesięcznego terminulat, dłuższe umowy uważało się za zawarte na czas nieokreślony. płatności czynszu. Dopiero gdy najemca nie zapłaci czynszu w  terminie dodatkowym, można rozwiązać umowę najmu bez W przypadku niedotrzymania warunków umowy można wypowiedzenia.rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, Jeżeli w  umowie na czas nieokreślony, nie określonoczyli mówiąc inaczej – w trybie natychmiastowym, i tak: okresów wypowiedzenia, stosuje się terminy zawarte w art. 673 rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia przez § 2, czyli tzw. terminy ustawowe wypowiedzenia: najemcę może nastąpić: gdy czynsz jest płatny w  odstępach dłuższych niż miesiąc, jeżeli rzecz wydana najemcy w  chwili jej przekazania najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące miała wady, które uniemożliwiają jej używanie zgodnie naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, z umową, lub jeżeli wady powstały później, wynajmujący gdy czynsz jest płatny miesięcznie, umowę można wypo- ich nie usunął pomimo powiadomienia, albo jeżeli wady wiedzieć na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalenda- nie dadzą się usunąć, rzowego, jeżeli lokal ma wady zagrażające życiu lub zdrowiu gdy czynsz jest płatny w  okresach krótszych niż miesiąc, najemcy lub osób tam przebywających i  to także umowę można wypowiedzieć na trzy dni naprzód, wtedy, gdy w chwili zawarcia umowy najemca wiedział gdy najem jest płatny dziennie, umowę można rozwiązać na o wadach. jeden dzień naprzód. rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia przez wynajmującego może nastąpić: Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić jeżeli najemca używa rzeczy niezgodnie z zawartą umową rzecz w stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi odpowie- albo zaniedbuje rzecz w takim stopniu, że jest narażona dzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego na utratę lub zniszczenie, używania (art. 675 k.c.). jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki w  płatnościach Oznacza to, że jeżeli przedmiotem najmu jest np. samochód, czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności. to jego zużycie będące następstwem normalnej eksploatacji mieści się w określeniu, że oddajemy rzecz w stanie nie pogorszonym. W przypadku wynajmowania lokali wynajmujący jestzobowiązany zawiadomić najemcę na piśmie o zamiarze wypo- 9
 • 10. NAjEm. Zasady opodatkowania przychodów z wynajmu.4. Zbycie rzeczy wynajmowanej przez wynaj- PRZykŁAD mującego w czasie trwania umowy najmu Przedsiębiorca X wynajmujący budynek od osoby izycznej rozbudował ją, powiększając o 200 m2 powierzchnię Jeżeli w czasie trwania najmu rzeczy dojdzie do jej sprzedaży, użytkową budynku. Była to dla niego inwestycja w  obcymwtedy nabywca tej rzeczy wstępuje w stosunek najmu na miejsce środku trwałym. Rozbudowa nastąpiła za zgodą właściciela.zbywcy (art. 678 k.c.). Oznacza to, że nabywca musi respektować I tu uwaga: bardzo ważne jest, aby w  umowie najmu lubwarunki zawarte w umowie, w tym również dotyczące wypowie- w aneksie do niej była ustalona między stronami sprawa rozli-dzenia najmu. czenia tej rozbudowy po zakończeniu umowy najmu. Jeżeli takiego zapisu w umowie nie będzie, to wynajmujący może:5. ulepszenia rzeczy najętej zatrzymać ulepszenia (rozbudowę) za zapłatę sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w  braku żądać przywrócenia stanu poprzedniego, czyli zburzeniaodmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać rozbudowy na koszt najemcy.ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w  chwili Jeżeli wynajmujący zgodził się zwrócić nakłady, to przed-zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego (art. 676 k.c.). siębiorca będzie miał rok od dnia zwrotu nieruchomości na Najemca nie może żądać zwrotu poniesionych nakładów na dochodzenie zwrotu nakładów. Po tym terminie roszczenieulepszenie, jeżeli tego nie uzgodnił z  wynajmującym, ani tym się przedawni.bardziej nie może sobie tych wydatków potrącić z czynszu. Wszelkie możliwe inwestycje w  wynajmowanej nierucho-mości muszą być zapisane w  umowie najmu lub w  aneksie do 6. Przedawnienie w najmieumowy. W  przeciwnym wypadku najemca może być nawet W prawie cywilnym ogólna zasada określa przedawnienie nazmuszony do wyburzenia inwestycji na własny koszt. dziesięć lat. W odniesieniu do roszczeń o  świadczenia okresowe i  do działalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi 3 lata. Najem najczęściej jest świadczeniem okresowym, w  związku z tym będzie się przedawniał po trzech latach (art. 118 k.c.).10
 • 11. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.