PRESSUPOST DESPESES
Prog. Econ. Descripció Inicials 2015 Definitius 2015
previsio
31.12.2015 previsio 2016
diferencies
pre...
172 12100 COMPLEMENT DE DESTI 4.350,00 4.350,00 4.270,12 3.700,00
172 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC 12.000,00 12.000,00 11.11...
422 16000 SEGURETAT SOCIAL 8.950,00 8.950,00 934,80 8950
431 promocio economica 28.000,00 27.240,78 36.518,00 8.518
431 13...
133 20300 ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE6.000,00 6.000,00 5.553,79 6.000,00
133 21300 MANTENIMENT MAQU...
171 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 6.500,00 6.500,00 6.205,46 6.500,00
171 22104 VESTUARI 500,00 500,00 0,00 500,00
171 22...
333 equip.culturals-museus(espai macià) 24.500,00 0 8.668,93 18.500,00 -6.000
333 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACI...
342 21000 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES 4.000,00 4.000,00 8.561,82 8.000,00
342 21200 MANTENIMENT EDIFICIS 20.000,00 30.000...
491 23120 LOCOMOCIÓ 500,00 500,00 0 500,00
4912 radio borges 0,00 0 0,00 9.300,00 9.300
4912 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, ...
11 deute públic 153.800,00 0 62.000,00 33.000,00 -120.800
011 31000 INTERESSOS BANCARIS 153.800,00 153.800,00 62.000,00 33...
341 48412 Futbol Sala Borges 2.430,00 2.430,00 2430,00 2.430,00
341 48413 Penya Barcelonista 540,00 540,00 540,00 2540,00
...
422 77000 transferencies a industries 2.000,00 2.000,00 2000,00 2.000,00
431 comerç 10.000,00
431 77000 transferencies com...
of 11

Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016. Despeses

Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016. Despeses
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressupost Ajuntament de les Borges Blanques 2016. Despeses

 • 1. PRESSUPOST DESPESES Prog. Econ. Descripció Inicials 2015 Definitius 2015 previsio 31.12.2015 previsio 2016 diferencies pressup 2015-2016 133 policia local 269.950 285.324 318.682 48.732 133 12004 SOUS DEL GRUP C2 55.600,00 55.600,00 68.435,22 90.820 133 12006 TRIENNIS 2.800,00 2.800,00 3.384,64 4.774 133 12100 COMPLEMENT DE DESTI 24.150,00 24.150,00 27.111,04 29.680 133 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC 80.900,00 80.900,00 85.804,36 85.680 133 12103 ALTRES COMPLEMENTS 14.000,00 14.000,00 11.921,87 12.800 133 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES 13.500,00 13.500,00 13.456,55 13.945 133 13001 HORES EXTRAORDINARIES 1.900,00 1.900,00 2.480,62 2.500 133 13002 ALTRES REMUNERACIONS 7.950,00 7.950,00 8.259,75 7.835 133 16000 SEGURETAT SOCIAL 66.150,00 66.150,00 63.330,31 65.500 133 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 3.000,00 3.000,00 1.140,00 3.000 133 16008 assistencia sanitaria 3.000,00 2.148 151 urbanisme 80.600,00 82.118,94 83.844,67 3.245 151 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES 35.400,00 35.400,00 34.666,33 34.934,67 151 13002 ALTRES REMUNERACIONS 24.850,00 24.850,00 26.876,00 28.560,00 151 16000 SEGURETAT SOCIAL 19.350,00 19.350,00 20.576,61 19.350,00 151 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 153 vies públiques 115.100,00 128.617,40 117.340,00 2.240 153 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES 42.700,00 42.700,00 43.099,36 45.990,00 153 13001 HORES EXTRAORDINARIES 3.000,00 3.000,00 2.230,66 3.000,00 153 13002 ALTRES REMUNERACIONS 13.950,00 13.950,00 15.447,87 13.755,00 153 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 22.000,00 22.000,00 21.416,62 24.875,00 153 13101 HORES EXTRAORDINARIES 1.000,00 1.000,00 2.509,41 1.000,00 153 13102 ALTRES REMUNERACIONS 1.950,00 1.950,00 7.955,14 2.280,00 153 16000 SEGURETAT SOCIAL 30.500,00 30.500,00 35.958,34 25.440,00 153 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 0 1.000,00 163 neteja viària 72.200,00 84.819,16 93.219,00 21.019 163 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES 27.250,00 27.250,00 25.183,06 28.408,00 163 13001 HORES EXTRAORDINARIES 1.600,00 1.600,00 179,07 1.600,00 163 13002 ALTRES REMUNERACIONS 4.500,00 4.500,00 4.703,70 4.504,00 163 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 16.500,00 16.500,00 28.017,81 28.870,00 163 13101 HORES EXTRAORDINARIES 1.200,00 1.200,00 2.656,93 2.202,00 163 13102 ALTRES REMUNERACIONS 2.750,00 2.750,00 5.218,60 4.635,00 163 16000 SEGURETAT SOCIAL 18.400,00 18.400,00 18.859,99 22.000,00 163 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 0 1.000,00 171 jardineria 88.350,00 97.401,76 94.712,00 6.362 171 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES 34.350,00 34.350,00 33.225,41 36.867,00 171 13001 HORES EXTRAORDINARIES 3.500,00 3.500,00 3.723,43 3.500,00 171 13002 ALTRES REMUNERACIONS 12.800,00 12.800,00 17.364,60 15.110,00 171 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 12.900,00 12.900,00 13.476,39 12.850,00 171 13101 HORES EXTRAORDINARIES 1.300,00 1.300,00 400,00 1.200,00 171 13102 ALTRES REMUNERACIONS 2.000,00 2.000,00 3.519,13 2.185,00 171 16000 SEGURETAT SOCIAL 21.500,00 21.500,00 25.692,80 22.000,00 171 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 0 1.000,00 172 medi ambient 38100,00 37369,69 38.761,40 661 172 12004 SOUS DEL GRUP C2 8.550,00 8.550,00 9.316,00 10.000,00 172 12006 TRIENNIS 2.350,00 2.350,00 2.253,20 2.280,00
 • 2. 172 12100 COMPLEMENT DE DESTI 4.350,00 4.350,00 4.270,12 3.700,00 172 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC 12.000,00 12.000,00 11.119,43 10.150,00 172 12103 ALTRES COMPLEMENTS 1.000,00 1.000,00 342,60 1.000,00 172 16000 SEGURETAT SOCIAL 9.850,00 9.850,00 10.068,34 8.483,40 172 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 0 1.000,00 172 16008 ASSISTENCIA MEDICA-FARMACEUTICA 0 2.148,00 321 LLAR INFANTS 170.370 135.469 141.176,48 -29.194 321 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES 68.500,00 68.500,00 61.910,88 68.235,00 321 13001 HORES EXTRAORDINARIES 400,00 400,00 0,00 400,00 321 13002 ALTRES REMUNERACIONS 1.070,00 1.070,00 13.253,26 10.620,00 321 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 53.900,00 53.900,00 23.541,01 25.524,00 321 13101 HORES EXTRAORDINARIES 400,00 400,00 0,00 200,00 321 13102 ALTRES REMUNERACIONS 5.400,00 5.400,00 2.912,06 2.185,00 321 16000 SEGURETAT SOCIAL 40.700,00 40.700,00 33.851,62 33.012,48 321 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 0 1.000,00 323 LA BORRASSA 12.500,00 12.553,70 12.144,00 -356 323 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 7.500,00 7.500,00 7.076,30 7.315,00 323 13102 ALTRES REMUNERACIONS 1.950,00 1.950,00 2.346,90 1.885,00 323 16000 SEGURETAT SOCIAL 3.050,00 3.050,00 3130,50 2.944,00 324 COL.LEGI PRIMARIA 21.400,00 22.361,38 22.155,00 755 324 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES 13.750,00 13.750,00 14.057,06 14.771,00 324 13002 ALTRES REMUNERACIONS 2.150,00 2.150,00 2.881,76 2.200,00 324 16000 SEGURETAT SOCIAL 5.500,00 5.500,00 5.422,56 5.184,00 332 BIBLIOTECA 122.100,00 130.643,86 129.048,05 6.948 332 12001 SOUS DEL GRUP A2 13.750,00 13.750,00 13.925,38 13.935,60 332 12006 TRIENNIS 4.100,00 4.100,00 3.893,92 3.894,24 332 12100 COMPLEMENT DE DESTI 7.350,00 7.350,00 7.218,08 7.209,16 332 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC 10.500,00 10.500,00 9.232,22 10.386,46 332 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES 33.150,00 33.150,00 31.698,06 37.550,00 332 13002 ALTRES REMUNERACIONS 9.350,00 9.350,00 10.169,02 9.226,70 332 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 10.800,00 10.800,00 16.466,95 11.010,00 332 13102 ALTRES REMUNERACIONS 4.600,00 4.600,00 8.585,76 4.400,00 332 16000 SEGURETAT SOCIAL 28.500,00 28.500,00 29.454,47 30.435,89 332 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 0 1.000,00 333 museu (Espai Macià) 34.700,00 37.699,22 34.923,00 223 333 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 17.300,00 17.300,00 16.938,93 18.355,00 333 13101 HORES EXTRAORDINARIES 300,00 300,00 0,00 300,00 333 13102 ALTRES REMUNERACIONS 8.250,00 8.250,00 12.010,63 8.100,00 333 16000 SEGURETAT SOCIAL 8.850,00 8.850,00 8.749,66 8.168,00 337 joventud i temps lliure 36.600,00 35.683,59 37.138,00 538 337 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 23.300,00 23.300,00 21.102,76 25.264,00 337 13102 ALTRES REMUNERACIONS 3.500,00 3.500,00 4.714,24 3.250,00 337 16000 SEGURETAT SOCIAL 9.800,00 9.800,00 9.866,59 8.624,00 342 instal.lacions esportives 44.750,00 46.077,83 55.250,00 10.500 342 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 26.650,00 26.650,00 26.811,64 34.592,00 342 13101 HORES EXTRAORDINARIES 500,00 500,00 266,00 550,00 342 13102 ALTRES REMUNERACIONS 6.100,00 6.100,00 7.140,91 7.100,00 342 16000 SEGURETAT SOCIAL 11.500,00 11.500,00 11.859,28 13.008,00 422 indústria 35.150,00 934,80 35.150,00 0 422 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 19.050,00 19.050,00 0,00 19050 422 13102 ALTRES REMUNERACIONS 7.150,00 7.150,00 0,00 7150
 • 3. 422 16000 SEGURETAT SOCIAL 8.950,00 8.950,00 934,80 8950 431 promocio economica 28.000,00 27.240,78 36.518,00 8.518 431 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 18.000,00 18.000,00 11.329,60 20.078,00 431 13101 HORES EXTRAORDINARIES 0 5.000,00 431 13102 ALTRES REMUNERACIONS 3.000,00 3.000,00 8.692,49 2.800,00 431 16000 SEGURETAT SOCIAL 7.000,00 7.000,00 7.218,69 8.640,00 4911 TV BORGES 23.067,00 23.067 4911 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 15.100,00 4911 13102 ALTRES REMUNERACIONS 2.375,00 4911 16000 SEGURETAT SOCIAL 5.592,00 4912 radio 41.300,00 42.822,46 32.041,00 -9.259 4912 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 25.600,00 25.600,00 26.176,47 20.553,00 4912 13102 ALTRES REMUNERACIONS 5.100,00 5.100,00 5.815,54 4.000,00 4912 16000 SEGURETAT SOCIAL 10.600,00 10.600,00 10.830,45 7.488,00 912 órgans de govern 41250,00 16012,71 0,00 -41.250 912 10000 RETRIBUCIONS BASIQUES 30.800,00 30.800,00 13.500,00 912 16000 SEGURETAT SOCIAL 10.450,00 10.450,00 2.512,71 920 administracio general 616.100,00 647.863,58 466.637,40 -149.463 920 12000 SOUS DEL GRUP A1 31.600,00 31.600,00 22.551,90 14.900,00 920 12001 SOUS DEL GRUP A2 13.650,00 13.650,00 13.074,35 920 12003 SOUS DEL GRUP C1 41.100,00 41.100,00 42.045,40 34.500,00 920 12006 TRIENNIS 23.400,00 23.400,00 18.941,15 11.150,00 920 12100 COMPLEMENT DE DESTI 60.600,00 60.600,00 51.290,04 35.330,00 920 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC 106.800,00 106.800,00 104.790,43 57.750,00 920 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES 68.600,00 68.600,00 67.008,36 73.350,00 920 13001 HORES EXTRAORDINARIES 400,00 400,00 730,54 400,00 920 13002 ALTRES REMUNERACIONS 19.250,00 19.250,00 21.222,56 17.625,00 920 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 95.500,00 95.500,00 107.760,72 99.600,00 920 13101 HORES EXTRAORDINARIES 300,00 300,00 589,94 1.400,00 920 13102 ALTRES REMUNERACIONS 15.250,00 15.250,00 30.262,22 15.000,00 920 16000 SEGURETAT SOCIAL 122.050,00 122.050,00 145.164,86 94.136,40 920 16008 ASSISTENCIA MEDICA-FARMACEUTICA 10.100,00 10.100,00 12.495,66 2.496,00 920 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 1.000,00 1.000,00 3.813,00 2.500,00 920 16204 Acció social. 4.000,00 4.000,00 3.999,07 4.000,00 920 16205 ASSEGURANCES 2.500,00 2.500,00 2.123,38 2.500,00 931 administració financera 221.721,00 221.721 931 12000 SOUS DEL GRUP A1 17.915,00 931 12001 SOUS DEL GRUP A2 10.653,33 931 12003 SOUS DEL GRUP C1 11.490,00 931 12006 TRIENNIS 7.293,33 931 12100 COMPLEMENT DE DESTI 23.680,00 931 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC 52.873,33 931 12103 altres complements 4.788,00 931 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES 14.900,00 931 13002 ALTRES REMUNERACIONS 3.600,00 931 13100 RETRIBUCIONS BASIQUES 18.000,00 931 13102 ALTRES REMUNERACIONS 5.740,00 931 16000 SEGURETAT SOCIAL 45.000,00 931 16008 ASSISTENCIA MEDICA-FARMACEUTICA 4.788,00 931 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 1.000,00 TOTAL CAPÍTOL 1 1.868.520,00 1.871.014,05 1.993.528,00 125.008 133 policia local 46.200 0 35.968 40.000 -6.200
 • 4. 133 20300 ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE6.000,00 6.000,00 5.553,79 6.000,00 133 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 5.000,00 5.000,00 1.062,70 2.000,00 133 21400 MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT 4.000,00 4.000,00 4.521,60 4.500,00 133 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARI 1.700,00 1.700,00 1.927,84 2.000,00 133 22002 MATERIAL INFORMÀTIC 1.000,00 1.000,00 1.391,44 1.500,00 133 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 6.000,00 6.000,00 4.893,81 5.000,00 133 22104 VESTUARI 6.000,00 6.000,00 5.392,30 6.000,00 133 22199 ALTRES SUBMINISTRES 5.000,00 5.000,00 953,60 1.500,00 133 22200 TELECOMUNICACIONS 3.000,00 3.000,00 1025,33 1.500,00 133 22400 ASSEGURANCES 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 133 22699 DESPESES DIVERSES 2.000,00 2.000,00 5.030,88 3.000,00 133 22704 TREBALLS ALTRES EMPRESES 3.000,00 3.000,00 2.729,11 3.000,00 133 23120 LOCOMOCIÓ 1.000,00 1.000,00 1.485,43 1.500,00 151 urbanisme 74.200,00 0 93.308,40 116.800,00 42.600 151 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARI 500,00 500,00 0,00 500,00 151 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS1.500,00 1.500,00 111,32 1.500,00 151 22002 MATERIAL INFORMÀTIC 200,00 200,00 0,00 200,00 151 22200 TELECOMUNICACIONS 1.000,00 1.000,00 349,22 1.000,00 151 22699 DESPESES DIVERSES 500,00 500,00 17,55 500,00 151 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 70.000,00 90.000,00 92.600,00 112.600,00 POUM 151 23120 LOCOMOCIÓ 500,00 500,00 230,31 500,00 153 vies públiques 247.000,00 0 331.723,98 291.000,00 44.000 153 20200 ARRENDAMENT EDIFICI 34.000,00 34.000,00 31.776,88 15.000,00 METACINCO I CARROSSES 153 20300 ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE2.000,00 2.000,00 184,60 2.000,00 153 21000 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES 50.000,00 22.005,26 56.478,13 50.000,00 153 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 20.000,00 20.000,00 78.044,01 50.000,00 153 21400 MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT 6.000,00 6.000,00 9.975,05 12.000,00 153 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 10.000,00 10.000,00 5.978,88 7.000,00 153 22104 VESTUARI 2.000,00 2.000,00 2.339,76 2.000,00 153 22200 TELECOMUNICACIONS 2.000,00 2.000,00 1050,50 2.000,00 153 22400 ASSEGURANCES 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 153 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES 120.000,00 141.828,40 145.896,17 150.000,00 paris 161 proveïment aigua 90.000,00 0,00 89.316,35 90.000,00 0 161 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 90.000,00 90.000,00 89.316,35 90.000,00 163 neteja viària 20000,00 0 20555,26 20000,00 0 163 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 7.500,00 7.500,00 5.305,40 7.500,00 163 21400 MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT 6.000,00 6.000,00 10.449,86 6.000,00 163 22104 VESTUARI 500,00 500,00 0,00 500,00 163 22700 NETEJA I ACONDICIONAMENT 6.000,00 6.000,00 4.800,00 6.000,00 164 cementiri iserveis funeraris 11.500,00 0 9.856,26 11.500,00 0 164 20400 ARRENDAMENT MATERIAL TRANSPORT 1.000,00 1.000,00 358,71 1.000,00 164 21000 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES 5.000,00 5.000,00 6.858,65 7.000,00 164 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 500,00 500,00 472,51 500,00 164 22700 NETEJA I ACONDICIONAMENT 5.000,00 5.000,00 2.166,39 3.000,00 165 enllumenat públic 150.000,00 0 106.623,11 120.000,00 -30.000 165 21000 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES 30.000,00 30.000,00 15.609,93 20.000,00 165 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 120.000,00 120.000,00 91.013,18 100.000,00 171 parcs i jardins 81.200,00 0 87.576,40 81.400,00 200 171 21000 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES 20.000,00 20.000,00 17.531,27 20.000,00 171 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 25.000,00 25.000,00 29.346,16 25.000,00 gronxadors 2015 171 21400 MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT 3.000,00 3.000,00 8.752,87 6.000,00 171 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 10.000,00 10.000,00 7.075,52 7.000,00
 • 5. 171 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 6.500,00 6.500,00 6.205,46 6.500,00 171 22104 VESTUARI 500,00 500,00 0,00 500,00 171 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 2.000,00 2.000,00 1.935,33 2.000,00 171 22199 ALTRES SUBMINISTRES 12.000,00 12.000,00 15.486,32 12.000,00 171 22200 TELECOMUNICACIONS 500,00 500,00 660,14 700,00 171 22400 ASSEGURANCES 1.200,00 1.200,00 498,50 1.200,00 171 23120 LOCOMOCIÓ 500,00 500,00 84,83 500,00 172 proteccio i millora medi ambient 5.600,00 0 18.449,66 5.000,00 -600 172 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 3.500,00 3.500,00 2.506,54 2.500,00 172 22104 VESTUARI 500,00 500,00 0,00 500,00 172 22200 TELECOMUNICACIONS 600,00 600,00 943,12 1000,00 172 22699 DESPESES DIVERSES 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 172 22700 NETEJA I ACONDICIONAMENT 0,00 15.000,00 15.000,00 estudi mediambient 231 assistencia social primaria 32.700,00 0 22.001,70 24.700,00 -8.000 231 20200 ARRENDAMENT EDIFICI renfe 700,00 700,00 700,00 700,00 231 21200 MANTENIMENT EDIFICIS 2.000,00 2.000,00 376,60 1.000,00 231 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 4.500,00 4.500,00 3.608,92 4.500,00 231 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 231 22699 DESPESES DIVERSES 2.500,00 2.500,00 2.395,77 2.500,00 231 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES 22.000,00 22.000,00 14.920,41 15.000,00 311 proteccio salut publica 22.000,00 0,00 22.389,93 23.000,00 1.000 311 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 10.000,00 10.000,00 8.400,00 9.000,00 programa nereu 311 22699 DESPESES DIVERSES 2.000,00 2.000,00 1.439,67 2.000,00 311 22700 NETEJA I ACONDICIONAMENT gossos 10.000,00 10.000,00 12.550,26 12.000,00 321 3231 centres educacio llar infants 50.200,00 0 30.766,96 37.300,00 -12.900 321 3231 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 4.000,00 4.000,00 2.657,36 4.000,00 321 3231 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARI 3.000,00 3.000,00 4.971,30 3.000,00 321 3231 22002 MATERIAL INFORMÀTIC 1.200,00 1.200,00 213,99 800,00 321 3231 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 8.000,00 8.000,00 5.070,55 6.000,00 321 3231 22102 GAS 6.000,00 6.000,00 4.316,13 5.000,00 321 3231 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 18.000,00 18.000,00 8.886,14 12.000,00 321 3231 22110 PRODUCTES DE NETEJA 3.000,00 3.000,00 2.677,05 3.000,00 321 3231 22400 ASSEGURANCES 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 321 3231 22699 DESPESES DIVERSES 6.000,00 6.000,00 1.974,44 2.500,00 3232 centres educacio escola 68.700,00 0 107.663,29 59.000,00 -9.700 324 3232 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 20.000,00 20.000,00 74.452,00 20.000,00 324 3232 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 18.000,00 18.000,00 5.895,08 9.000,00 324 3232 22102 GAS 23.000,00 23.000,00 16.048,70 17.000,00 324 3232 22110 PRODUCTES DE NETEJA 5.000,00 5.000,00 5.116,85 6.000,00 324 3232 22699 DESPESES DIVERSES 2.700,00 2.700,00 6.150,66 7.000,00 326 escola música 7.000,00 0 6.389,93 7.000,00 0 323 326 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 7.000,00 7.000,00 6389,93 7.000,00 332 bilioteca i arxius 37.000,00 0 25.891,10 66.880,00 29.880 332 20300 ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE1.000,00 1.000,00 0,00 332 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 8.000,00 8.000,00 4.570,11 5.000,00 332 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARI 5.000,00 5.000,00 3.437,90 5.000,00 332 22002 MATERIAL INFORMÀTIC 1.500,00 1.500,00 2.078,85 2.500,00 332 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 18.000,00 18.000,00 9.513,95 14.000,00 332 22110 PRODUCTES DE NETEJA 1.500,00 1.500,00 2.126,70 2.000,00 332 22699 DESPESES DIVERSES 1.500,00 1.500,00 3.702,93 4.000,00 332 22706 redaccio projecte arxiu comarcal 0 33.880,00 332 23120 LOCOMOCIÓ 500,00 500,00 460,66 500,00
 • 6. 333 equip.culturals-museus(espai macià) 24.500,00 0 8.668,93 18.500,00 -6.000 333 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 5.000,00 5.000,00 3.052,13 4.000,00 333 21600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 2.000,00 2.000,00 266,20 2.000,00 333 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARI 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 333 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 8.000,00 8.000,00 4.801,43 6.000,00 333 22110 PRODUCTES DE NETEJA 500,00 500,00 132,16 500,00 333 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 3.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 333 22699 DESPESES DIVERSES 4.000,00 4.000,00 417,01 2.000,00 334 promocio cultural 61.300,00 0 75.632,62 67.300,00 6.000 334 20200 ARRENDAMENT EDIFICI (gili) 5.000,00 5.000,00 5.346,71 6.000,00 334 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 9.000,00 9.000,00 3.628,60 5.000,00 334 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 11.000,00 11.000,00 7.862,39 9.000,00 334 22102 GAS 5.000,00 5.000,00 3.312,65 4.000,00 334 22110 PRODUCTES DE NETEJA 1.300,00 1.300,00 862,84 1.300,00 334 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.000,00 2.000,00 4.837,86 2.000,00 334 22608 CERTAMEN PUBILLATGE 8.000,00 8.000,00 8.302,81 5.000,00 334 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 20.000,00 20.000,00 41.478,76 35.000,00 334 22706 projecte cal gineret 0,00 9.735,00 0,00 337 instal.lacions ocupacio temps lliure 35.400,00 0 26.072,81 32.500,00 -2.900 337 21200 MANTENIMENT EDIFICIS 5.000,00 5.000,00 3.554,86 5.000,00 337 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARI 1.500,00 1.500,00 164,33 1.000,00 337 22002 MATERIAL INFORMÀTIC 2.000,00 2.000,00 367,37 1.000,00 337 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 7.500,00 7.500,00 5.006,73 5.000,00 337 22102 GAS 1.200,00 1.200,00 619,69 1.000,00 337 22110 PRODUCTES DE NETEJA 1.500,00 1.500,00 629,13 1.000,00 337 22200 TELECOMUNICACIONS 500,00 500,00 0,00 500,00 337 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.200,00 1.200,00 587,33 1.000,00 337 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 6.000,00 6.000,00 7.976,85 8.000,00 337 22699 DESPESES DIVERSES 5.000,00 5.000,00 1.566,52 3.000,00 337 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES 4.000,00 4.000,00 5.600,00 6.000,00 338 festes populars 295.100,00 0 359.980,17 333.600,00 38.500 338 20500 ARRENDAMENT DE MOBILIARI I EFECTES 20.000,00 20.000,00 15.984,03 15.000,00 338 20900 CANONS - ARRENDAMENTS 6.500,00 6.500,00 13.299,84 15.000,00 338 21000 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES 20.000,00 20.000,00 33.182,46 27.000,00 338 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 30.000,00 30.000,00 36.284,07 38.000,00 338 22400 ASSEGURANCES 1.600,00 1.600,00 1.218,42 1.600,00 338 22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES 5.000,00 5.000,00 2.934,45 3.000,00 338 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 5.000,00 5.000,00 8.939,71 9.000,00 338 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 5.000,00 5.000,00 105,63 5.000,00 338 22699 DESPESES DIVERSES 28.000,00 28.000,00 27.013,77 28.000,00 338 22700 NETEJA I ACONDICIONAMENT 12.000,00 12.000,00 7.333,91 10.000,00 338 22701 SEGURETAT 12.000,00 12.000,00 11.419,79 12.000,00 338 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES 150.000,00 150.000,00 202.264,09 170.000,00 341 promocio i foment de l'esport 26.000,00 0 12.410,58 19.000,00 -7.000 341 21200 MANTENIMENT EDIFICIS 8.000,00 8.000,00 1.461,99 4.000,00 341 22102 GAS 7.000,00 7.000,00 2.984,47 4.000,00 341 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 341 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 8.000,00 8.000,00 6.742,79 8.000,00 341 22699 DESPESES DIVERSES 500,00 500,00 435,02 500,00 341 22700 NETEJA I ACONDICIONAMENT 1.500,00 1.500,00 786,31 1.500,00 0 342 instal.lacions deportives 213.000,00 0 246.152,68 195.000,00 -18.000 342 20300 ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE55.000,00 55.000,00 54.126,24 30.000,00
 • 7. 342 21000 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES 4.000,00 4.000,00 8.561,82 8.000,00 342 21200 MANTENIMENT EDIFICIS 20.000,00 30.000,00 37.910,82 30.000,00 342 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 14.000,00 14.000,00 12.992,24 15.000,00 342 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 60.000,00 60.000,00 53.266,83 55.000,00 342 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 15.000,00 15.000,00 25.249,87 20.000,00 342 22110 PRODUCTES DE NETEJA 10.000,00 10.000,00 12.347,32 12.000,00 342 22699 DESPESES DIVERSES 10.000,00 10.000,00 27.560,41 10.000,00 342 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES 25.000,00 25.000,00 14.137,13 15.000,00 419 actuacions agricultura 1000,00 0 0,00 1.000,00 0 419 22699 DESPESES DIVERSES 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 422 indústria 10.000,00 0 3.700,78 10.000,00 0 422 21000 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES 1.000,00 1.000,00 803,93 1.000,00 422 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARI 1.000,00 1.000,00 0,00 422 22002 MATERIAL INFORMÀTIC 500,00 500,00 0,00 422 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 5.000,00 5.000,00 2.896,85 3.000,00 422 22699 DESPESES DIVERSES 2.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00 422 23120 LOCOMOCIÓ 500,00 500,00 0,00 431 comerç 112.500,00 0 119.167,10 115.000,00 2.500 431 21000 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES 37.000,00 37.000,00 44250,05 18.000,00 431 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 6.500,00 6.500,00 0,00 5.000,00 431 20300 arrendaments 0,00 22.000,00 431 21600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 1.000,00 1.000,00 1.369,40 1.000,00 431 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARI 2.000,00 2.000,00 1.560,74 2.000,00 431 22002 MATERIAL INFORMÀTIC 500,00 500,00 340,74 500,00 431 22199 ALTRES SUBMINISTRES 100,00 100,00 319,47 100,00 431 22200 TELECOMUNICACIONS 600,00 600,00 2.038,01 600,00 431 22400 ASSEGURANCES 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 431 22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES 4.000,00 4.000,00 4.962,87 4.000,00 431 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 32.000,00 32.000,00 36.011,58 35.000,00 431 22606 Reunions, conferències i cursos. 5.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 431 22699 DESPESES DIVERSES 5.000,00 5.000,00 6.904,23 6.000,00 431 22700 NETEJA I ACONDICIONAMENT 2.000,00 2.000,00 1.567,56 2.000,00 431 22701 SEGURETAT 3.800,00 3.800,00 3.120,90 3.800,00 431 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.500,00 2.500,00 5.333,00 2.500,00 431 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES 9.000,00 9.000,00 10.779,76 9.000,00 431 23120 LOCOMOCIÓ 500,00 500,00 608,79 500,00 432 turisme 11.000,00 0 1.815,00 6.000,00 -5.000 432 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 10.000,00 10.000,00 1.815,00 5.000,00 432 22699 DESPESES DIVERSES 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 433 desenvolupament empresarial 12.000,00 0 6.810,01 12.000,00 0 433 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 4.000,00 4.000,00 2.972,23 4.000,00 433 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 5.000,00 5.000,00 3.831,78 5.000,00 433 22199 ALTRES SUBMINISTRES 3.000,00 3.000,00 6,00 3.000,00 454 camins 40.000,00 0 72.712,21 50.000,00 10.000 454 21000 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES 40.000,00 40.000,00 72.712,21 50.000,00 4911 tv Borges 19.100,00 0 14.922,34 13.000,00 -6.100 4911 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 4.000,00 4.000,00 4.823,38 2.000,00 4911 22111 subministraments reposicio maquinaria 2.899,25 2.000,00 4911 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARI 4.500,00 4.500,00 1.510,02 2.000,00 4911 22002 MATERIAL INFORMÀTIC 2.000,00 2.000,00 433,69 800,00 4911 22699 DESPESES DIVERSES 1.500,00 1.500,00 5.256,00 700,00 4911 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES 6.600,00 6.600,00 0,00 5.000,00
 • 8. 491 23120 LOCOMOCIÓ 500,00 500,00 0 500,00 4912 radio borges 0,00 0 0,00 9.300,00 9.300 4912 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 0 1500,00 4912 22111 subministraments reposicio maquinaria 0 1500,00 4912 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARI 0 1000,00 4912 22002 MATERIAL INFORMÀTIC 0 800,00 4912 22699 DESPESES DIVERSES 0 1000,00 4912 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES 0 3000,00 4912 23120 LOCOMOCIÓ 0 500,00 912 órgans de govern 109.500,00 0 102.615,92 114.000,00 4.500 912 22200 TELECOMUNICACIONS 5.500,00 5.500,00 4.426,37 5.000,00 912 22400 ASSEGURANCES 6.000,00 6.000,00 6000,00 6.000,00 912 22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES 10.000,00 10.000,00 13.429,80 10.000,00 912 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 7.000,00 7.000,00 12.429,85 12.000,00 912 23000 INDEMNITZACIONS ÒRGANS DE GOVERN 75.000,00 75.000,00 61.442,60 75.000,00 912 23100 ÒRGANS DE GOVERN 6.000,00 6.000,00 4.887,30 6.000,00 287.900,00 0 280.936,15 266.100,00 -21.800 920 20200 ARRENDAMENT EDIFICI 1.800,00 1.800,00 0,00 920 20300 ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE7.500,00 7.500,00 6.046,21 7.500,00 920 21200 MANTENIMENT EDIFICIS 10.000,00 10.000,00 12.794,51 10.000,00 920 21300 MANTENIMENT MAQUINARA, INSTAL.LACIONS 6.000,00 6.000,00 3.710,64 6.000,00 920 21600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 20.000,00 20.000,00 11.008,27 15.000,00 920 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARI 18.000,00 18.000,00 18.751,05 18.000,00 920 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS10.000,00 10.000,00 8.228,59 10.000,00 920 22002 MATERIAL INFORMÀTIC 4.000,00 4.000,00 5.959,11 4.000,00 920 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 20.000,00 20.000,00 15.773,31 15.000,00 920 22102 GAS 16.000,00 16.000,00 5.628,34 6.000,00 920 22104 VESTUARI 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 920 22106 PRODUCTES FARMACEUTIQUES 500,00 500,00 0,00 500,00 920 22110 PRODUCTES DE NETEJA 6.000,00 6.000,00 6.269,49 6.000,00 920 22200 TELECOMUNICACIONS 35.000,00 35.000,00 31.690,90 30.000,00 920 22201 POSTALS 16.000,00 16.000,00 13.089,45 13.000,00 920 22400 ASSEGURANCES 32.000,00 32.000,00 32.904,07 32.000,00 920 22500 Tributs estatals. 1.000,00 1.000,00 295,52 1.000,00 920 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 7.000,00 7.000,00 10.634,26 10.000,00 920 22603 DIARIS OFICIALS 1.600,00 1.600,00 231,80 1.600,00 920 22604 JURÍDICS I CONTENCIOSOS 15.000,00 15.000,00 32.916,00 15.000,00 920 22607 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES 500,00 500,00 0,00 500,00 920 22699 DESPESES DIVERSES 8.000,00 8.000,00 6.079,73 8.000,00 920 22705 Processos electorals. 2.000,00 2.000,00 2.573,64 2.000,00 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 22.000,00 22.000,00 23.580,00 22.000,00 920 22799 TREBALLS ALTRES EMPRESES 25.000,00 25.000,00 32.442,11 30.000,00 920 23120 LOCOMOCIÓ 2.000,00 2.000,00 329,15 2.000,00 924 participació ciutadana 18.000,00 0 5.757,30 0,00 -18.000 924 22699 DESPESES DIVERSES 18.000,00 18.000,00 5.757,30 932 gestió sistema tributari 113.000,00 0 157.918,85 163.000,00 50.000 932 22699 DESPESES DIVERSES 3.000,00 3.000,00 4.578,50 3.000,00 932 22708 SERVES DE RECAPTACIO 110.000,00 110.000,00 153.340,35 160.000,00 934 gestió deute i tresoreria 13.000,00 0 16.751,02 0,00 -13.000 934 23300 INDEMNITZACIO ADVOCATS BBS-SWAP 13.000,00 13.000,00 16.751,02 total capítol II 2.345.600 0 2.520.505 2.418.880 73.280
 • 9. 11 deute públic 153.800,00 0 62.000,00 33.000,00 -120.800 011 31000 INTERESSOS BANCARIS 153.800,00 153.800,00 62.000,00 33.000,00 934 gestió deute i tresoreria 2800,00 0,00 1250,00 1000,00 -1.800 934 33100 DESPESES DE FORMALITZACIÓ 2.800,00 2.800,00 1250 1.000,00 total capitol 3 156.600,00 0 63.250,00 34.000,00 -122.600 162 tractament residus 295.000,00 0 298.351,68 300.000,00 5.000 162 46500 Consell Comarcal brossa 295.000,00 295.000,00 298.351,68 300.000,00 231 assistencia social primaria 31.200,00 0 27.093,47 33.200,00 2.000 231 46500 Consell Comarcal acció social 22.000,00 22.000,00 22000,00 22.000,00 231 48000 Transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre 6.000,00 6.000,00 1.893,47 8.000,00 231 48001 Associació de diabètics 1.350,00 1.350,00 1350,00 1.350,00 231 48002 Parròquia - (Caritas Parroquial) 1.350,00 1.350,00 1350,00 1.350,00 231 48003 Creu Roja 500,00 500,00 500,00 500,00 326 serveis complementaris educació 4.700,00 0 5.037,50 4.700,00 0 324 326 48400 Subvencions Ampes socialització llibres 2.500,00 2.500,00 2500,00 2.900,00 324 326 48401 AMPA Col.legi Montserrat 450,00 450,00 450,00 450,00 324 326 48402 AMPA Escola de Música 225,00 225,00 225,00 225,00 324 326 48403 AMPA IES Josep Vallverdú 450,00 450,00 450,00 450,00 324 326 48404 AMPA Joan XXIII 450,00 450,00 675,00 450,00 324 326 48405 AMPA Llar d'Infants Municipal 225,00 225,00 337,50 225,00 324 326 48415 PROGRAMA GOS COM A TERAPIA 400,00 400,00 400,00 332 cultura 400,00 0 400,00 0,00 -400 332 48401 ampes per llibres 400,00 400,00 400,00 334 promocio cultural 22.950,00 0 22.950,00 22.950,00 0 334 48401 Agrupació Sardanista 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 334 48402 Amics de la Font Vella 2.340,00 2.340,00 2340,00 2.340,00 334 48403 Amics de Sant Salvador 1.350,00 1.350,00 1350,00 1.350,00 334 48404 Amics del Terrall 1.980,00 1.980,00 1980,00 1.980,00 334 48405 Ateneu Popular Garriguenc 2.700,00 2.700,00 2700,00 2.700,00 334 48406 Colla Brut Nature 450,00 450,00 450,00 450,00 334 48407 Revista Terrall 1.530,00 1.530,00 1530,00 1.530,00 334 48408 Arts 25400 600,00 600,00 600,00 600,00 334 48410 grup teatre nissaga 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 337 ocupació temps lliure 5.490,00 0 5.990,00 10.250,00 4.760 337 48401 Club Juvenil Grums 3.240,00 3.740,00 3.740,00 8.000,00 337 48402 Grallers els Mosquits 1.350,00 1.350,00 1350,00 1.350,00 337 48403 Grup Esplai Apassomi 900,00 900,00 900,00 900,00 341 promocio i foment de l'esport 95.200,00 0 95.200,20 106.200,00 11.000 341 46500 CONSELL ESPORTIU DE LES GARRIGUES 15.000,00 15.000,00 15.000,20 24.000,00 341 48401 Centre Excursionista 1.890,00 1.890,00 1890,00 1.890,00 341 48402 Club Atlètic Borges 2.250,00 2.250,00 2250,00 2.250,00 341 48403 Club Bàsquet Borges 6.700,00 6.700,00 6700,00 6.700,00 341 48404 Club Billar Borges 540,00 540,00 540,00 540,00 341 48405 Club Ciclista Ateneu Garriguenc 1.440,00 1.440,00 1440,00 1.440,00 341 48406 Club Futbol Borges 25.800,00 25.800,00 25800,00 25.800,00 341 48407 Club Patí Borges 1.620,00 1.620,00 1620,00 1.620,00 341 48408 Club Tennis Taula 26.640,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 341 48409 Grup Motards 900,00 900,00 900,00 900,00 341 48410 Escola Comarcal de Futbol 9.180,00 9.180,00 9180,00 9.180,00
 • 10. 341 48412 Futbol Sala Borges 2.430,00 2.430,00 2430,00 2.430,00 341 48413 Penya Barcelonista 540,00 540,00 540,00 2540,00 341 48414 CE Open Tennis Borges 270,00 270,00 270,00 270,00 920 administració general 2.200,00 0 1.954,29 2.200,00 0 920 46600 A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS 2.200,00 2.200,00 1.954,29 2.200,00 924 participació ciutadana 3.590,00 0 8.590,00 8.590,00 5.000 924 231 48000 Transf Fons Català cooperacio al desenvolupament 500,00 500,00 500,00 500,00 924 337 48401 Associació de Dones la Rosada 1.890,00 1.890,00 1890,00 1.890,00 924 337 48402 Casal Gent Gran 900,00 900,00 900,00 900,00 924 337 48403 AVV Grup Borges 300,00 300,00 300,00 300,00 924 337 48404 SUBVENCIONS A ENTITATS carrosses 0,00 4.200,00 4200,00 4200,00 924 337 48405 armats 0,00 800,00 800,00 800,00 942 transferencia a ens locals territorials 9.200,00 0 9.200,00 9.200,00 0 942 46500 Consell Comarcal tram supranacional 9.200,00 9.200,00 9200,00 9.200,00 943 trasnferència a altres ens locals 46.500,00 0 45.134,85 41.500,00 -5.000 943 46300 Mancomunitat escola de música de les Garrigues 40.000,00 40.000,00 39.055,38 35.000,00 943 46700 Consorci autoritat territorial de mobilitat 6.500,00 6.500,00 6.079,47 6.500,00 431 comerç 3.000,00 0 2.676,41 3.000,00 0 431 48800 TRANSFERENCIA AGRUPACIÓ COMERCIANTS 3.000,00 3.000,00 2.676,41 3.000,00 TOTAL CAPITOL 4 519.430,00 522.578,40 541.790,00 22.360 706.585,00 153 61900 arranjament carrer Hospital 0 10.000,00 153 61902 ADEQUACIO PLAÇA CARRER ABADIA 84.700,00 109.700,00 84.124,45 10.000,00 153 61910 AMPLIACIÓ I PAVIMENTACIÓ CAMÍ DEL CEMENTIRI VELL 105.600,00 153 61911 ARRANJAMENT DE VORERES 50.000,00 153 61912 REPARACIÓ DE PÀVIMENT PLAÇA CONSTITUCIÓ 56.250,00 153 61913 PASSEIG AV F MACIÀ fase 1 249.850 € 160 61900 COL·LECTOR RAVAL DE LLEIDA I C CANAL D'URGELL f1 68.100,00 165 61900 REFORMA INTEGRAL ENLLUMENAT BARRI LA SERRETA f1 51.000,00 171 63500 REPARACIÓ DE LA PREMSA DEL PARC DEL TERRALL 5.000,00 334 62200 arranajament cal gineret 55.785 € 342 62200 REPARACIÓ PAVIMENTS I INSTAL·LACIONS VESTIDORS C FUTBOL 30.000,00 431 62900 instal.lació fil musical 15.000,00 153 60900 fonts plaça europa 12.000,00 0,00 153 61900 PLAÇA RAMON ARQUES 104.000,00 106.294,83 106.553,07 342 61900 parquing camp futbol 0,00 34.352,84 32.884,14 153 62300 maquina pintar vies publiques 0,00 7.049,46 7.049,46 161 63200 diposit laminat 56.600,00 56.600,00 50.979,12 333 63200 adequacio local visoren 20.502,28 22.057,28 14.195,66 342 63200 adequació camp de futbol 58.326,72 58.326,72 23.826,11 161 63300 INSTAL.LACIO PLANTA CONCENTRACIO ALUMINI ETAP23.032,59 23.032,59 0,00 163 63300 recloracio entrada pol. Industrial 35.000,00 35000,00 165 63300 adquisicio instal.lacio eficients enllumenat públic 27.076,52 27.076,52 23.687,37 133 63400 vehicle policia 25.000,00 8.700,00 8.700,00 933 68900 despeses diverses en bens patrimonials 8.000,00 8.000,00 0,00 TOTAL CAPITOL 6 334538,11 302874,93 706.585,00 372.047 171 parcs i jardins 3.000,00 171 48404 Amics del Terrall- construcció caseta pels ànecs 3000 422 indústria 2.000,00
 • 11. 422 77000 transferencies a industries 2.000,00 2.000,00 2000,00 2.000,00 431 comerç 10.000,00 431 77000 transferencies comerc 0,00 10.000,00 10000,00 10.000,00 924 336 proteccio i gestió del patrimoni 3.000,00 924 336 77000 families i institucions 3.000,00 3.000,00 3000,00 3.000,00 TOTAL CAPÍTOL 7 5.000,00 15.000,00 18.000,00 13.000 504.000,00 504.442,06 524.000,00 011 91300 AMORTITZACIO CREDITS SECTOR PRIVAT 504.000,00 504.000,00 504.442,06 524.000,00 TOTAL CAPITOL 9 504.000,00 504.000,00 504.442,06 524.000,00 20.000 TOTAL 5.818.388,11 5.733.688,11 5.962.408,90 5.883.788,52 5.799.664,07 6.236.783,00 6.236.783,00 503.095

Related Documents