A R B E I D E N G E Z O N D H E I D
Aanpak problematisch
langdurig ziekteverzuim
Ergatis B.V. | Berg en Dalseweg 101 | 652...
of 1

Nascholing problematisch ziekteverzuim voor casemanagers

Nieuwe nascholingsreeks voor casemanagers! Aanpak problematisch ziekteverzuim. Gratis voor relaties/verwijzers van Ergatis en leden van de RNVC. Schrijf snel in en verzeker je van een plek in Nijmegen, Utrecht, Breda, Zwolle of Amsterdam.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Healthcare      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nascholing problematisch ziekteverzuim voor casemanagers

  • 1. A R B E I D E N G E Z O N D H E I D Aanpak problematisch langdurig ziekteverzuim Ergatis B.V. | Berg en Dalseweg 101 | 6522 BC Nijmegen | Telefoon 024 845 78 60 | Fax 024 322 15 84 | E-mail info@ergatis.nl | www.ergatis.nl Leerdoelen nascholing Aan het einde van de nascholing kan de casemanager: sneller situaties van (dreigend) problematisch ziekteverzuim signaleren en daarop anticiperen betere plannen van aanpak maken voor re-integratie in geval problematisch ziekteverzuim effectiever samenwerken met werkgever, werknemer, bedrijfsarts en gespecialiseerde bureaus (medische expertises, A&O/AD-advies, juridisch) makkelijker de van toepassing zijnde richtlijnen hanteren CASE- MANAGER NASCHOLING Datum: 19 april Nijmegen, 17 mei Utrecht, 31 mei Breda, 23 juni Zwolle en 29 juni Amsterdam Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur Kosten: € 195,- | GRATIS voor relaties/verwijzers van Ergatis en voor leden van de RNVC Aanmelden: Mail naar nascholing@ergatis.nl o.v.v. naam, contactgegevens. Vergeet niet om duidelijk de gewenste datum/locatie aan te geven. Er is veel discussie over de regelingen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Los van de politieke compromissen die hierover bereikt zullen gaan worden, hebben case- managers in het hier en nu te maken met hun dagelijkse uitvoeringspraktijk vol lastige en complexe verzuimdossiers. Vooral bij langdurig verzuim is vaker sprake van multifactoriële problematiek. Bijvoorbeeld meerdere (onvoldoende verklaarde) op elkaar inwerkende gezond- heidsklachten (SOLK), ziekte in combinatie met persoonlijk- heidsproblematiek of psychische klachten met een al langer lopend functioneringsprobleem dan wel een arbeidsconflict. In deze nascholing krijgt u als casemanager handvatten aan- gereikt voor een goede signalering en aanpak van (dreigend) problematisch ziekteverzuim. Aan de hand van concrete casuïstiek wordt de analyse van complexe verzuimsituaties behandeld. Hierdoor krijgt u meer grip op de verschillende actoren en activiteiten in het kader van verzuimbegeleiding en re-integratie. In de nascholing wordt aansluiting gezocht bij de van toepassing zijnde Stecr richtlijnen. De nascholing wordt verzorgd door Desiree Wierper, medisch directeur/verzekeringsarts Ergatis. Met mede- werking van o.a. Pascal Willems, partner/advocaat WVO advocaten en Thom Wildeboer, directeur Stecr. Nascholing 2016

Related Documents