Ergatis B.V. | Berg en Dalseweg 101 | 6522 BC Nijmegen | Telefoon 024 845 78 60 | Fax 024 322 15 84 | E-mail info@ergatis....
Programma
Van Onderwerp Spreker Accreditatie
16.00 Opening door dagvoorzitter Desiree Wierper 10 min
16.10 Het uitdijend z...
of 2

Nascholing 'psychische klachten en problemen' voor bedrijfsartsen

Ergatis organiseert op verschillende data in oktober, november en januari de nascholing 'Psychische klachten en problemen; ziektebegrip en belastbaarheidsbeoordeling' voor bedrijfsartsen. U kunt zich nog inschrijven maar wees er snel bij.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nascholing 'psychische klachten en problemen' voor bedrijfsartsen

  • 1. Ergatis B.V. | Berg en Dalseweg 101 | 6522 BC Nijmegen | Telefoon 024 845 78 60 | Fax 024 322 15 84 | E-mail info@ergatis.nl | www.ergatis.nl Psychische klachten en problemen; ziektebegrip en belastbaarheidsbeoordeling Datum: do 1 oktober 2015 (Nijmegen), di 13 oktober 2015 (Breda), do 12 november 2015 (Amsterdam/inmiddels volgeboekt), di 24 november 2015 (Zwolle), wo 20 januari 2016 (Utrecht) Tijdstip: 16.00 – 20.45 uur Kosten: € 150 | Gratis voor NVAB-leden en arts-verwijzers van Ergatis Accreditatie: 4 punten/uren Aanmelden: Mail aan nascholing@ergatis.nl o.v.v. naam, contactgegevens en BIG-nr. Vergeet niet om duidelijk de gewenste datum/locatie aan te geven. In de uitvoeringspraktijk rond de beoordeling en begeleiding van werknemers met psychische klachten en problemen is sprake van een uitdijend ziektebegrip. Inmiddels is het aandeel psychisch verzuim hoger dan verzuim als gevolg van fysieke klachten. Het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium staat onder druk door de opkomst en verdergaande labeling van persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen. Stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen leiden - al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek en middelenmisbruik - regelmatig tot re-integratieblokkerende beperkingen, problematisch verzuim en een verhoogd risico op WIA-instroom. In deze nascholing krijgt u als bedrijfsarts handvatten aangereikt voor een goede signalering van psychopathologie en een beter inzicht in de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Aan de hand van concrete casuïstiek wordt de medische arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en de vaststelling van benutbare mogelijkheden behandeld. U verkrijgt meer kennis over medische argumentatie ter onderbouwing van re-integratie inspanningen ter voorkoming van loonsancties. Er is voldoende ruimte om uw eigen casuïstiek in te brengen. De nascholing wordt vanuit Ergatis verzorgd door Desiree Wierper, medisch directeur/verzekeringsarts, Nil Kaymaz, psychiater, Jim Faas, jurist/verzekeringsarts en voorzitter NVVG, en Bert Cornelius, verzekeringsarts UWV. Leerdoelen Aan het einde van de nascholing kan de bedrijfsarts: Effectiever signaleren van persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen en verslavingsproblematiek/middelenmisbruik Effectiever het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium toepassen bij psychische klachten en problemen Effectiever benutbare mogelijkheden vaststellen ter ondersteuning van herstel van functioneren Effectiever adviseren over interventies ter vergroting van belastbaarheid A R B E I D E N G E Z O N D H E I D Nascholing voor bedrijfsartsen
  • 2. Programma Van Onderwerp Spreker Accreditatie 16.00 Opening door dagvoorzitter Desiree Wierper 10 min 16.10 Het uitdijend ziektebegrip bij arbeidsongeschiktheidsbeoordeling Jim Faas 50 min 50 min 17.00 Essenties in signalering, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen Nil Kaymaz 60 min 60 min 18.00 Pauze Soep en broodje 20 min 18.20 Essenties in signalering, diagnostiek en behandeling van stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen en verslaving/middelen misbruik Nil Kaymaz 60 min 60 min 19.20 Verzekeringsgeneeskundige aandachtspunten bij het vaststellen van benutbare mogelijkheden bij psychische klachten en problemen Bert Cornelius Desiree Wierper 50 min 50 min 20.10 Plenaire discussie Deelnemers en sprekers 20 min 20 min 20.30 Conclusies en afsluiting dagvoorzitter Desiree Wierper 10 min 4 accreditatie punten/uren – Accreditatie aangevraagd door Ergatis Arbeid en Gezondheid Sprekers Desiree Wierper, medisch directeur/verzekeringsarts Ergatis (dagvoorzitter) Nil Kaymaz, psychiater Jim Faas, jurist/verzekeringsarts en voorzitter NVVG Bert Cornelius, verzekeringsarts UWV en gepromoveerd op psychische klachten en problemen Aanmelden : Mail aan nascholing@ergatis.nl o.v.v. naam, contactgegevens en BIG-nr. Vergeet niet om duidelijk de gewenste datum/locatie aan te geven.