Politiets Data- og Materielltjeneste
Mats Berg
Produktsjef politioperative løsninger
PDMT
IT-Tinget
23. september 2010
IT-Tinget 2010
Politiets nye
supervåpen…
IT-Tinget 2010
3
Noen fakta…
• PDMT er en statlig virksomhet direkte underlagt Politidirektoratet
• PDMT er politiets nasjonale kompetanse...
Hvem er våre kunder?
• Politidirektoratet
• 27 politidistrikter
• 7 særorgan
• 12.000 ansatte (18 000 ...
Virksomhetsområde IKT
• Drifte, utvikle og forvalte IKT-systemer
• Idéskapende arbeid i forhold til IKT-systemer i etaten...
Kriminalitetstrekanten
Straffbar
handling
...
Ressursinnsats i politiet
Målsetting:
Tilgjengeliggjøre nødvendig ...
Løsninger integrert med geodata i politiet
Maria DSS* Maria AVR* ...
Nyeste løsninger med fokus på geografisk informasjon
• C3IS – Command, Control, Communication Information System
• Mobil V...
C3IS Integrasjon – samhandling for samband og IT
Pålogging Hva? Hvem og ...
Håndholdte enheter
Autosys
Utprøving
IT-Tinget 2010
Forutsetninger som lå til grunn
• Forsøksprosjekt for å undersøke effekten av håndhold enhet i politiet
• Vil vi op...
Evalueringsperiode og lokasjon
• Evalueringsperiode: april tom juni 2010
• 12 håndholdte enheter, senere økt til 18
...
Teknisk
• Håndholdt enhet:
• PDA – Motorola Symbol MC75 m/tastatur
• Opsys: Windows Mobile
• Bærer: 3G/GPRS
...
IT-Tinget 2010
IT-Tinget 2010
IT-Tinget 2010
IT-Tinget 2010
IT-Tinget 2010
IT-Tinget 2010
IT-Tinget 2010
Resultater i perioden april tom juni
• Stor økning i effektivitet (med bare Autosys-oppslag), både på
OPS og på kontro...
Wap-tjenester på Tetra-radio
IT-Tinget 2010
Innlogging
• Brukernavn (BID) og passord må angis for
å få tilgang til tjenesten.
• Feilmelding gis ved feil i brukernav...
Kjøretøysjekk, forsiden
• Hovedside for kjøretøysjekk etter
autentisering/autorisering.
• Felt for registreringsnummer o...
Kjøretøysjekk, spørring
• Felt for land kan angis med enten
landskode eller fullt utskrevet landsnavn.
IT-Tinget 2010
Kjøretøysjekk, resultat skiltetterlysning
• Resultat ved skiltetterlysning.
• Detaljer om kjøretøy oppgis alltid ved treff...
Kjøretøysjekk, detaljert resultat skiltetterlysning
Kjøretøydetaljer Avskiltingsdetaljer
IT-Tinget...
Kjøretøysjekk, resultat kjøretøyetterlysning
• Resultat for kjøretøy som er etterlyst.
• Neste side viser detaljene…
I...
Kjøretøysjekk, detaljert resultat kjøretøyetterlysning
Kjøretøydetaljer Etterlysningsdetaljer: internasjonalt...
Annet
• Meldinger ved timeout eller utlogging
IT-Tinget 2010
of 32

Politiets nye mobile supervåpen, mats berg

IT-tinget 2010: Politiets nye mobile supervåpen, mats berg
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politiets nye mobile supervåpen, mats berg

 • 1. Politiets Data- og Materielltjeneste Mats Berg Produktsjef politioperative løsninger PDMT IT-Tinget 23. september 2010
 • 2. IT-Tinget 2010
 • 3. Politiets nye supervåpen… IT-Tinget 2010 3
 • 4. Noen fakta… • PDMT er en statlig virksomhet direkte underlagt Politidirektoratet • PDMT er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innen IKT, Materiell, EBA (eiendom, bygg og anlegg) og Samband • PDMT har 280 ansatte mai 2010 • 210 i VO IKT • Hovedtyngden av PDMTs ansatte er lokalisert på Majorstua i Oslo (210) eller på Jaren på Hadeland (60). I tillegg har PDMT distriktskontorer i Bergen, Kristiansand, Tromsø, Trondheim og Bodø • Budsjett 2010 • Ca 700 MNOK IT-Tinget 2010
 • 5. Hvem er våre kunder? • Politidirektoratet • 27 politidistrikter • 7 særorgan • 12.000 ansatte (18 000 brukere) • Andre kunder • Den høyere påtalemyndighet • Domstolsadministrasjonen • Tollvesenet (1300 tjenestemenn med uniformsplikt) • Kriminalomsorgen (2500 tjenestemenn med uniformsplikt) IT-Tinget 2010
 • 6. Virksomhetsområde IKT • Drifte, utvikle og forvalte IKT-systemer • Idéskapende arbeid i forhold til IKT-systemer i etaten • Nettverksbygging i forhold til ulike fagmiljøer • Utviklingsstrategi innenfor området • Arkitekturarbeid • Prosjektledelse innen IKT-prosjekter IT-Tinget 2010
 • 7. Kriminalitetstrekanten Straffbar handling Sted og tid Gjernings mann Offer IT-Tinget 2010
 • 8. Ressursinnsats i politiet Målsetting: Tilgjengeliggjøre nødvendig 20% ressurser informasjon for proaktiv fase 80% dokumentasjon Ressursinnsats Forebyggende Forhindrende Akutt Etterbehandling Proaktiv fase Reaktiv fase Hendelse IT-Tinget 2010
 • 9. Løsninger integrert med geodata i politiet Maria DSS* Maria AVR* OVA/Elektronisk merking Kommunikasjonskontroll* Crime Mapping* -sannsynlighet -trend/prediktiv analyse Disaster Involvment -styring av patruljer Registration Hot Spots Miljøinfo* Webkart (GeoServer) GPS-data* Mobil Voldsalarm - bevissikring Geopol (Maria) - redningsaksjoner Pal for PO PolitiOperativt styringssystem HRS/LRS - SARA Vehicle Tracking System Indicia AIS* - NARRE* (VTS) Politiets BL/Strasak BeredskapsSystem STEDstjeneste Sampoltjenester * = Ikke driftssatt -GAB og eiendomsinfo, - opprinnelsesmarkering -Politisoner og politisted - posisjonering -Sentralt stedsregister (SSR) IT-Tinget 2010
 • 10. Nyeste løsninger med fokus på geografisk informasjon • C3IS – Command, Control, Communication Information System • Mobil Voldsalarm • Webkart • Grunnlag for integrasjon • Stedstjeneste • Korrekt informasjon til enhver tid • Identisk grunnlag for stedsdata i alle løsninger • Kriminalitetsanalyser (Crime Mapping) • Politioperativt • Etterretning • Etterforsking / Bevisanalyser • Søk og redning • Omvendt Voldsalarm / Elektronisk kontroll • Mobil grensekontroll IT-Tinget 2010
 • 11. C3IS Integrasjon – samhandling for samband og IT Pålogging Hva? Hvem og Vedlikehold Meldinger Hvor? Alarm! Oversikt -112 hvor? av data - ICCS - BID -navn -mobiltelefon -MVA og kontroll -02800 - Telefonkatalog - PO - passord -Tetraradio -Tetraradio -Logging -MVA -adresse ”Kart” ”Tekst” ”Tale” IT-Tinget 2010
 • 12. Håndholdte enheter Autosys Utprøving IT-Tinget 2010
 • 13. Forutsetninger som lå til grunn • Forsøksprosjekt for å undersøke effekten av håndhold enhet i politiet • Vil vi oppnå lavere belasting for operasjonssentral? • Vil det føre til økt oppdagelsesandel? • Vil det føre til økt sikkerhet for egne mannskaper? • Hva er trafikkostnadene? • Benchmarking mot Tetra-WAP og oppslag fra PC • Samarbeid med Toll og Avgiftsdirektoratet • 6 enheter IT-Tinget 2010
 • 14. Evalueringsperiode og lokasjon • Evalueringsperiode: april tom juni 2010 • 12 håndholdte enheter, senere økt til 18 • 5 enheter hos UP Follo og Østfold • 5 enheter hos UP Hordaland og Sogn og Fjordane • 3 enheter hos Agder pdi (Ordensavdelingen) • 3 enheter hos Hordaland pdi (Trafikkavdelingen) • 2 i reserve IT-Tinget 2010
 • 15. Teknisk • Håndholdt enhet: • PDA – Motorola Symbol MC75 m/tastatur • Opsys: Windows Mobile • Bærer: 3G/GPRS • Gateway: Telenor Mobil Data Access hos Ergo Group AS • Software: Dexterra Concert fra Antenna Software Inc • Kryptert trafikk • Kill Pill • Passord • WebServices: Autosys WS som kommuniserer med Autosys • Direkte mot Ergo Group AS – altså utenom politiets nettverk IT-Tinget 2010
 • 16. IT-Tinget 2010
 • 17. IT-Tinget 2010
 • 18. IT-Tinget 2010
 • 19. IT-Tinget 2010
 • 20. IT-Tinget 2010
 • 21. IT-Tinget 2010
 • 22. IT-Tinget 2010
 • 23. Resultater i perioden april tom juni • Stor økning i effektivitet (med bare Autosys-oppslag), både på OPS og på kontrollpost • 11 000 kjøretøy kontrollert hvor 530 var begjært avregistrert • 2 400 sjåfører kontrollert hvor 500 hadde prikker • 70 sjåfører som fikk beslaglagt førerkort som følge av >8 prikker IT-Tinget 2010
 • 24. Wap-tjenester på Tetra-radio IT-Tinget 2010
 • 25. Innlogging • Brukernavn (BID) og passord må angis for å få tilgang til tjenesten. • Feilmelding gis ved feil i brukernavn eller passord, eller om tjenestemann ikke har tilgang til tjenesten. IT-Tinget 2010
 • 26. Kjøretøysjekk, forsiden • Hovedside for kjøretøysjekk etter autentisering/autorisering. • Felt for registreringsnummer og land. • Menyvalg under høyretast: - Logg ut: Logger bruker ut av applikasjonen. - Tøm: Fjerner inntastede data i utfyllingsfelt. IT-Tinget 2010
 • 27. Kjøretøysjekk, spørring • Felt for land kan angis med enten landskode eller fullt utskrevet landsnavn. IT-Tinget 2010
 • 28. Kjøretøysjekk, resultat skiltetterlysning • Resultat ved skiltetterlysning. • Detaljer om kjøretøy oppgis alltid ved treff på etterlysning. • Neste side viser detaljene… IT-Tinget 2010
 • 29. Kjøretøysjekk, detaljert resultat skiltetterlysning Kjøretøydetaljer Avskiltingsdetaljer IT-Tinget 2010
 • 30. Kjøretøysjekk, resultat kjøretøyetterlysning • Resultat for kjøretøy som er etterlyst. • Neste side viser detaljene… IT-Tinget 2010
 • 31. Kjøretøysjekk, detaljert resultat kjøretøyetterlysning Kjøretøydetaljer Etterlysningsdetaljer: internasjonalt nasjonalt IT-Tinget 2010
 • 32. Annet • Meldinger ved timeout eller utlogging IT-Tinget 2010

Related Documents