Syrjäytetyt nuoret
miksi ja miten
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Pori
28.8.2013
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Nuorten vastauksista esiin nousevia teemoja:
Miksikä
valmistun?
Saanko
alan
töitä?
J...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Avaus ulkopuolisuuskeskustelun näkökulmasta
Ungas levekår
• koulutuksen ulkopuolella...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Syrjäytyminen on prosessi…. Ei olotila
 Nuoren taustat, esim sosioekonominen, vanhe...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Suomessakin ulkopuolisuus alueita
Tekijät joka lisää ulkopuolisuuden riskiä
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
En flink och seriös generation
Polarisaatio nuorten keskuudessa kasvaa
 Odotusräjäh...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Mitä nuoret odottavat
 Nuorilla on määrätietoisia toiveita ja käsityksiä siitä mitä...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
…Mitä nuoret odottavat
 Nuoret toivovat vähemmän paineita
 Enemmän aikaa ( myös as...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Nuorten strategiat – nuoruus ei le lineaarista
Haastaa opettajuuden, pedagogiikan ja...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella alle 25
Työttömät Arvio ulkopuolella olevista ...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Arvio ulkopuolella olevista nuorista Satakunta
Kunta Työttömät 2012 01:00,5 1:01 01:...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Peruskoulu pohjalla olevat nuoret maakunnittain
Pelkkä peruskoulu 2011
20-29
ikäluok...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Peruskoulu
Ei jatka välittömästi 7,4 % - 9,1%
49,6 % - 53,3 %
39,4% - 41,2%
Ammattio...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Mitä tapahtuu peruskoulun jälkeen
91.06
93.14 91.63
50.19 49.96
55.85 56.91
53.24
45...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Vaiettu ja unohdettu ryhmä?
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Koulutukses...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
20 – 30 %
aloittaneista
keskeyttää
ammatillisen
koulutuksen
Ammatillisen perustutkin...
10 syytä keskeyttämiseen
1. Koulukiusaaminen, sosiaalinen ulkopuolisuus
2. Pedagogisen tuen puute
3. Aikuiset, jotka eivät...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Mitä tapahtuu ammatillisen tutkinnon jälkeen
15.36
19.36
22.55 22.73 23.58
20.42
17....
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Reija Paananen – Syrjäytymisen juurilla
Toimeentulotuen piirissä
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Mistä ulkopuolella olevat nuoret tulevat
 Ulkopuolella olevat tulevat siis pääasial...
Mitä voisi/pitäisi tehdä?
Koulu
 Erityinen huomio peruskouluun ja esiopetukseen
 Varhainen tuki – tiedämme ketä voi tarv...
Mitä voisi/pitäisi tehdä?....
 Oppilaan onnistumisen kokemukset ja itsetunto
 Työvaltaisemmat menetelmät - moduulit
 Pa...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Tarvitaan nuoren aito kohtaaminen
Nuori toivoo palvelujärjestelmältä
 Luotettava di...
Mitä voisi/pitäisi tehdä?....
”Kuntatasolla
 Systemaattinen nuorten seuranta kunnes nuori on 25 ?
 Palvelujen systemaatt...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Nuori tarvitsee polkuja
 Meidän pitää oppia poluttamaan
 Nuoret tarvitsevat erilai...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Kunnille seurantavelvoite?
Kaikki kunnan (13) 16 - 28-vuotiaat
Ulkopuolella olevat n...
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
Mistä tulee nuorisotakuun nuoret ?
Mitätapahtuiperuskoulussa?
Puuttuvat erityispalve...
Kiitos !
Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
of 30

Pori 28.8.2013 - SYRJÄYTETYT NUORET

Alustus NEETS nuorista ja ulkopuolisuudesta
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pori 28.8.2013 - SYRJÄYTETYT NUORET

 • 1. Syrjäytetyt nuoret miksi ja miten Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Pori 28.8.2013
 • 2. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Nuorten vastauksista esiin nousevia teemoja: Miksikä valmistun? Saanko alan töitä? JaksankoK estänköSaanko mitään töitä? Jämäh- dänkö? Osaanko hommani ? Taloudell. pärjääminen ? Muutto? Oma elämä/ perhe? Työkoke- musta? orjatyö Saanko opiskelu- paikan? Positiivi- nen odotus Hyvät työllisyys- näkymät Ura-kehitys yrittäjyys Kansain- välistyminen Sovellunko? Merkityksellinen työ Työelämän vauhti??? Työsuh- teen kesto? Valmistun haluamaani ammattiin Opiskelu > Työ > ElämäUranvalinta > 2
 • 3. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Avaus ulkopuolisuuskeskustelun näkökulmasta Ungas levekår • koulutuksen ulkopuolella • työelämän ulkopuolella • sosiaalinen ulkopuolisuus • taloudellinen ulkopuolisuus • Terveydellinen ulkopuolisuus • Rikollisuus (juridinen ulkopuolisuus) Ungas levekår, Statistisk sentralbyrå, statiska analyser 93/2007, Oslo joulukuu 2007
 • 4. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Syrjäytyminen on prosessi…. Ei olotila  Nuoren taustat, esim sosioekonominen, vanhempien koulutustausta, asuinalue, perhe, terveys  Ulkopuolisuuksien kasautuminen  Ulkopuolisuuden kesto – riski yli vuoden…  Ulkopuolisuus alueet (maantieteelliset) – Sosiaalinen vahvistaminen ja ennaltaehkäisy, varhainen tukeminen  Peruskoulusta saatu osaaminen on keskeistä!
 • 5. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Suomessakin ulkopuolisuus alueita
 • 6. Tekijät joka lisää ulkopuolisuuden riskiä Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
 • 7. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman En flink och seriös generation Polarisaatio nuorten keskuudessa kasvaa  Odotusräjähdys – Nuoriin kohdistuu valtavia paineita – Koulussa pärjättävä, keho treenattava ja terveys oltava hyvä – olet vastuussa omasta pääomasta  Uusi vanhemmuuden/perhe kulttuuri – neuvottelukulttuuri vanhemmat > coach/supporter  Koulutuksen polarisaatio on vahva – ulkopuolisuus – koulu ei tasaa mahdollisuudet  Nuoret eksyy ”laajentuvassa nuoruusvaiheessa”  Tanskalainen Noemi Katznelson ja norjallaiset Hegna, Ödegard, Strandbu (Oslo 2012)
 • 8. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Mitä nuoret odottavat  Nuorilla on määrätietoisia toiveita ja käsityksiä siitä mitä haluavat ja tarvitsevat  Nuoret toivovat mielekkäitä ja statusta nostavat toiminnot ei niinkään tiettyyn muitten määräämään tavoitteeseen, mutta jossa on mahdollisuuksia kehittää itsensä ja taitojaan  Nuoret toivovat laajempaa koulutus ja oppimiskäsitettä ei vain ”koulutaitoja” vaan käytännön osaamista ja taitoja  Nuoret toivovat monia erilaisia polkuja ja vaihtoehtoja koulutukseen  ….. vähemmän paineita
 • 9. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman …Mitä nuoret odottavat  Nuoret toivovat vähemmän paineita  Enemmän aikaa ( myös asiantuntijoilla)  Luotettavan aikuisen tuki ja apu henkilökohtaisiin ongelmiin ja haasteisiin  Aikaa ja mahdollisuuksia kuulua vertaisryhmiin
 • 10. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Nuorten strategiat – nuoruus ei le lineaarista Haastaa opettajuuden, pedagogiikan ja ohjauksen  Charterturisten – Charterturisti selkeä päämäärä ja reitti  Rygsæksrejsende – reppumatkustaja ei selkeä päämäärä, hakee itsensä mutta osallistuu koulutuksen - prosessisa  Blind passager – sokea matkustaja päämäärätön seuraa vaan mukana  Vagabonden kulkija päämäärätöntä, paljon keskeytyksiä, vaikeuksia siirtyä asiasta toiseen,
 • 11. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella alle 25 Työttömät Arvio ulkopuolella olevista + työttömät Maakunta alle 25 1:0,5 1:01 01:1,2 01:1,5 Etelä-Karjala 930 1395 1860 2046 2325 Etelä-Pohjanmaa 1054 1581 2108 2319 2635 Etelä-Savo 989 1483 1978 2176 2473 Kainuu 531 796 1062 1168 1328 Kanta-Häme 967 1450 1934 2127 2418 Keski-Pohjanmaa 400 600 800 880 1000 Keski-Suomi 2310 3465 4620 5082 5775 Kymenlaakso 1466 2199 2932 3225 3665 Lappi 1544 2316 3088 3397 3860 Pirkanmaa 3404 5106 6808 7489 8510 Pohjanmaa 668 1002 1336 1470 1670 Pohjois-Karjala 1287 1930 2574 2831 3218 Pohjois-Pohjanmaa 3419 5128 6838 7522 8548 Pohjois-Savo 1551 2326 3102 3412 3878 Päijät-Häme 1439 2158 2878 3166 3598 Satakunta 1388 2082 2776 3054 3470 Uusimaa 5868 8802 11736 12910 14670 Varsinais-Suomi 2778 4167 5556 6112 6945 Kaikki yhteensä 31993 47989 63986 70385 79983 EU:n selvityksen mukaan Suomessa 15-29-vuotiaita ulkopuolella 126 000
 • 12. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Arvio ulkopuolella olevista nuorista Satakunta Kunta Työttömät 2012 01:00,5 1:01 01:01,2 01:01,5 Eura 45 68 90 99 113 Eurajoki 14 21 28 31 35 Harjavalta 39 59 78 86 98 Honkajoki 11 17 22 24 28 Huittinen 47 71 94 103 118 Jämijärvi 6 9 12 13 15 Kankaanpää 77 116 154 169 193 Karvia 10 15 20 22 25 Kokemäki 41 62 82 90 103 Köyliö 9 14 18 20 23 Lavia 10 15 20 22 25 Luvia 13 20 26 29 33 Merikarvia 10 15 20 22 25 Nakkila 29 44 58 64 73 Pomarkku 16 24 32 35 40 Pori 708 1062 1416 1558 1770 Rauma 211 317 422 464 528 Siikainen 7 11 14 15 18 Säkylä 16 24 32 35 40 Ulvila 69 104 138 152 173 Satakunta 1388 2082 2776 3053,6 3470
 • 13. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Peruskoulu pohjalla olevat nuoret maakunnittain Pelkkä peruskoulu 2011 20-29 ikäluokka Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Osuus ei tutkintoa KOKO MAA 678319 121192 17,87 Uudenmaan maakunta 214312 46526 21,71 Varsinais-Suomen maakunta 59425 9817 16,52 Satakunnan maakunta 24510 4410 17,99 Kanta-Hämeen maakunta 18653 3742 20,06 Pirkanmaan maakunta 66942 10168 15,19 Päijät-Hämeen maakunta 22281 4677 20,99 Kymenlaakson maakunta 18295 3825 20,91 Etelä-Karjalan maakunta 14520 2390 16,46 Etelä-Savon maakunta 15188 2527 16,64 Pohjois-Savon maakunta 29161 4408 15,12 Pohjois-Karjalan maakunta 19894 2545 12,79 Keski-Suomen maakunta 36373 5131 14,11 Etelä-Pohjanmaan maakunta 21718 2957 13,62 Pohjanmaan maakunta 22902 3573 15,60 Keski-Pohjanmaan maakunta 8136 1102 13,54 Pohjois-Pohjanmaan maakunta 52897 7684 14,53 Kainuun maakunta 8335 1187 14,24 Lapin maakunta 21709 3699 17,04 Ahvenanmaa 3068 824 26,86
 • 14. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Peruskoulu Ei jatka välittömästi 7,4 % - 9,1% 49,6 % - 53,3 % 39,4% - 41,2% Ammattioppi- laitos Lukio 58 – 62 % ei jatka heti 20 % ei jatka ”koskaan” 80 % jatkaa 20 – 30 % ei suorita 70 – 80 % suorittaa Ulkopuolella
 • 15. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Mitä tapahtuu peruskoulun jälkeen 91.06 93.14 91.63 50.19 49.96 55.85 56.91 53.24 45.99 7.16 4.22 4.51 17.11 14.85 11.98 10.68 9.58 10.49 1.57 2.31 3.24 24.02 25.18 29.22 29.99 34.76 40.90 0.21 0.33 0.63 8.68 10.01 2.95 2.42 2.41 2.62 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Perusopetuksensa päättäneet 2000 vuonna 2008 (66228) Koulutuksessa Ulkopuolella Työllinen Muu 84 % suorittanut jonkinlaisen tutkinnon
 • 16. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Vaiettu ja unohdettu ryhmä? 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Koulutuksessa 43.46 65.62 79.48 81.22 76.35 66.62 55.04 39.90 30.00 Ulkopuolella 15.28 8.06 4.68 4.36 4.90 5.45 6.25 7.40 8.30 Työllinen 30.29 18.61 14.41 13.07 17.10 26.00 36.42 49.50 58.00 Muu 10.98 7.71 1.43 1.34 1.65 1.94 2.29 3.20 3.70 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 AxisTitle Ylioppilaat vuonna 2000 toiminta 2000 - 2008 20 % ei jatka yo tutkinnon jälkeen missään 28 % ei ollut vuonna 2008 minkäänlaista yo- tutkintoa jäkeistä tutkintoa
 • 17. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman 20 – 30 % aloittaneista keskeyttää ammatillisen koulutuksen Ammatillisen perustutkinnon uudet opiskelijat 2001 (n=47550) Opiskeluvuosia Suorittanut tutkinnon osuus kumulatiivinen osuus 0,5 v. 89 0,19 1,0 v. 1725 3,63 1,5 v. 427 0,90 2,0 v. 3235 6,80 2,5 v. 1313 2,76 3,0 v. 20140 42,36 56,63 3,5 v. 1431 3,01 4,0 v. 2944 6,19 65,83 4,5 v. 521 1,10 5,0 v. 1260 2,65 69,58 5,5 v. 309 0,65 6,0 v. 759 1,60 71,83 6,5 v. 218 0,46 7,0 v. 6 0,01 72,30 Ei tutkintoa 12321 25,91 Muu tutkinto 852 1,79 47550 100,00
 • 18. 10 syytä keskeyttämiseen 1. Koulukiusaaminen, sosiaalinen ulkopuolisuus 2. Pedagogisen tuen puute 3. Aikuiset, jotka eivät välitä 4. Huono kohtelu koulussa 5. Puutteelinen pdeagoginen tuki pitkän poissaolon jälkeen 6. Tarve enemmän käytäntöä ja vähemmän teoria 7. Rauhaton kouluympäristö 8. Väärä valinta 9. Neuropsykiatrisia vammoja joita ei huomattu koulutuksen aikana 10.Huonot kotiolot Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Temagruppen Unga i arbetslivet, Ruotsi; 10 orsaker till avhopp
 • 19. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Mitä tapahtuu ammatillisen tutkinnon jälkeen 15.36 19.36 22.55 22.73 23.58 20.42 17.57 15.66 13.95 52.01 56.38 59.36 60.13 60.47 63.87 67.11 69.91 70.78 24.49 18.67 15.85 15.18 13.61 13.04 12.18 10.85 11.128.14 5.59 2.24 1.97 2.33 2.67 3.15 3.58 4.15 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ammatillisen perustutkinnon 2000 suorittaneet toiminta 2000 -2008 Koulutuksessa Työelämässä Ulkopuolella Muu
 • 20. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Reija Paananen – Syrjäytymisen juurilla
 • 21. Toimeentulotuen piirissä Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
 • 22. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Mistä ulkopuolella olevat nuoret tulevat  Ulkopuolella olevat tulevat siis pääasiallisesti seuraavaa kautta – Peruskoulunsa päättäneet vailla opiskelupaikka – Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet – Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet, jotka eivät työllisty ( mukautettu opetus) – Ylioppilaat jotka eivät jatka missään
 • 23. Mitä voisi/pitäisi tehdä? Koulu  Erityinen huomio peruskouluun ja esiopetukseen  Varhainen tuki – tiedämme ketä voi tarvita  Oikea-aikaiset palvelut  Erityisopetus – tuki vai riippakivi? (Salamancan julistus)  Huomio ”perusaineiden osaamiseen”  Oppilaiden osallisuus  Huomio kiusaamiseen  Joustava perusopetus  Miten pitää kiinni oppilaista toisella asteella Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
 • 24. Mitä voisi/pitäisi tehdä?....  Oppilaan onnistumisen kokemukset ja itsetunto  Työvaltaisemmat menetelmät - moduulit  Palvelujärjestelmän rapautuminen palvelujen oikea- aikaisuus  Huomio ohjausjärjestelmään, riittävä ja pitempi ohjaus  Luokkien koko ja kokoonpano  Osaamisen seuranta – huomio oppilaan osaamisessa ei opetussuunnitelmassa Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
 • 25. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Tarvitaan nuoren aito kohtaaminen Nuori toivoo palvelujärjestelmältä  Luotettava dialoginen aikuinen, – Aikaa – Kuuntelee – Tulee ja ohjaa läpi viidakon  Meidän tulee kiinnittää huomiota asiakastyössä olevien osaamiseen, resursseihin ja että on riittävästi aikaa  Nuoren on voitava vaikuttaa ohjelmansa toimenpiteensä sisältöön – sen tulee lähteä nuoresta ei rakenteiden ja organisaatioiden tarpeesta
 • 26. Mitä voisi/pitäisi tehdä?.... ”Kuntatasolla  Systemaattinen nuorten seuranta kunnes nuori on 25 ?  Palvelujen systemaattinen seuranta  Asiakastyössä olevien kuuleminen ”Tässä ja nyt”-tieto  Vaihtoehtojen tarjoamista Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman
 • 27. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Nuori tarvitsee polkuja  Meidän pitää oppia poluttamaan  Nuoret tarvitsevat erilaisia ja vaihtoehtoisia polkuja osaamiseen  Sektoroitunut hallinto heikentää edellytykset aitoon poluttamiseen  Pitää saada joustoa missä nuori voi erilaisia polkuja pitkin
 • 28. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Kunnille seurantavelvoite? Kaikki kunnan (13) 16 - 28-vuotiaat Ulkopuolella olevat nuoretPalveluissa tukea tarvitsevat Palveluissa (koulutus ym) Etsivä nuorisotyö Tarvitsee/haluaa tukea Ei Tarvitsee/Ei haluaa tukea Yhteydenotto Palveluohjaus Välitoimenpide
 • 29. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Mistä tulee nuorisotakuun nuoret ? Mitätapahtuiperuskoulussa? Puuttuvat erityispalvelut, palvelukatveet Seuranta,suunnittelujatoimenpiteet Monialaiset ryhmät ja nuorisotakuu
 • 30. Kiitos ! Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Related Documents