Portalstrategie 10 stappenplan Erwin Sigterman 6 februari 2008
Portal groepen <ul><li>Medewerker </li></ul><ul><li>Partner </li></ul><ul><li>Klant </li></ul><ul><li>Bij voorkeur portali...
Soorten interactie <ul><li>Communicatie </li></ul><ul><li>Selfservice </li></ul><ul><li>Kennismanagement </li></ul><ul><li...
Interactie: Communicatie <ul><li>Zenden en ontvangen van boodschappen in statische vorm </li></ul><ul><li>Voorbeelden: </l...
Interactie: Self service <ul><li>Interactie met doelgroep </li></ul><ul><li>Doelgroep neemt zelf initiatief </li></ul><ul>...
Interactie: Kennismanagement <ul><li>Ordenen en beschikbaar maken van informatie, waardoor iemand anders een voordeel kan ...
Interactie: Transactie <ul><li>De ultieme interactievorm </li></ul><ul><li>Voorbeelden extern: </li></ul><ul><ul><li>Aanvr...
Interactiemodel kwadrant <ul><li>Bestaat uit verschillende interacties: </li></ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul>...
Medewerker <ul><li>Vooral informatiewerker </li></ul><ul><li>Indelen op </li></ul><ul><ul><li>Functionele indeling of </li...
Interactiemodel: Medewerker
Partner <ul><li>Met wie werkt bedrijf samen? </li></ul><ul><ul><li>Leveranciers </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketenpartners <...
Interactiemodel: Partner
Klant <ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><li>Consumenten </li></ul><ul><li>Studenten </li></ul><ul><li>Burgers </li></ul><...
Interactiemodel: Klant
10 stappenplan <ul><li>Visie en doelstellingen </li></ul><ul><li>Bewustwording </li></ul><ul><li>Business case en –plan </...
Per stap <ul><li>Doel Waarom zou deze stap doorlopen moeten worden en wat levert het op? </li></ul><ul><li>Methodiek Een o...
1: Visie en doelstellingen <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Portalvisie afgeleide van bedrijfsvisie </li></ul></ul><ul><...
2: Bewustwording <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Draagvlak </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaststellen van 1 portaldefinitie...
3: Business case en -plan <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Kosten en baten </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkhe...
4: Doelgroepen <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Beschrijven van verschillende doelgroepen </li></ul></ul><ul><li>Methode...
5: Informatiebehoeft en -aanbod <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Inventariseer informatiebehoefte </li></ul></ul><ul><ul...
Communicatiemodel Wat Aan wie Door wie Toestemming Wanneer Hoe vaak
6: Organisatorische impact <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Vaststellen wie, met welke frequentie, op welk moment en of ...
Communicatiemodel Wat Aan wie Door wie Toestemming Wanneer Hoe vaak
7: Structuur <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Structuur portal samenstellen </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul...
8: Schermen <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Schermontwerpen maken </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>...
9: Promotie <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Promoot de portal aan de doelgroep(en) </li></ul></ul><ul><li>Methode </li>...
10: Plan van aanpak <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Projectplanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Klaar voor implementatie...
Kritieke succesfactoren <ul><li>Eigenaarschap portalcomponenten bepaald </li></ul><ul><li>Promotie portal (visie en gebrui...
Business case (1) <ul><li>Analyse </li></ul><ul><ul><li>Vaststellen relatie tussen specifieke eigenschappen van de portal ...
Business case (2) <ul><li>Baten </li></ul><ul><li>Inkomsten (cash) </li></ul><ul><li>Meetbaar maar niet financiele baten <...
Kostenbesparing (voorbeeld)
 
of 33

Portal strategie

Powerpoint over portaal strategie. 10 stappenplan.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portal strategie

 • 1. Portalstrategie 10 stappenplan Erwin Sigterman 6 februari 2008
 • 2. Portal groepen <ul><li>Medewerker </li></ul><ul><li>Partner </li></ul><ul><li>Klant </li></ul><ul><li>Bij voorkeur portalimplementatie volgens deze volgorde </li></ul><ul><li>Reden: impact bij verkeerde implementatie </li></ul>
 • 3. Soorten interactie <ul><li>Communicatie </li></ul><ul><li>Selfservice </li></ul><ul><li>Kennismanagement </li></ul><ul><li>Transactie </li></ul>
 • 4. Interactie: Communicatie <ul><li>Zenden en ontvangen van boodschappen in statische vorm </li></ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>Folders </li></ul></ul><ul><ul><li>Webpagina’s </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mails </li></ul></ul><ul><ul><li>Flyers </li></ul></ul><ul><ul><li>Brieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Memo’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul>
 • 5. Interactie: Self service <ul><li>Interactie met doelgroep </li></ul><ul><li>Doelgroep neemt zelf initiatief </li></ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Actie </li></ul></ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>Bijwerken van profiel </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekijken van arbeidsvoorwaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastleggen van persoonlijk opleidingsplan (POP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkooporder </li></ul></ul><ul><ul><li>Verlengen van bibliotheekboek </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvragen nieuw rijbewijs </li></ul></ul>
 • 6. Interactie: Kennismanagement <ul><li>Ordenen en beschikbaar maken van informatie, waardoor iemand anders een voordeel kan halen </li></ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>Documenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Offertes </li></ul></ul><ul><ul><li>(onderzoeks)rapporten </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekentabellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Business cases </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiki </li></ul></ul>
 • 7. Interactie: Transactie <ul><li>De ultieme interactievorm </li></ul><ul><li>Voorbeelden extern: </li></ul><ul><ul><li>Aanvraag WW </li></ul></ul><ul><ul><li>Boeken hotel + reis </li></ul></ul><ul><ul><li>Inplannen APK voor auto bij garage </li></ul></ul><ul><li>Voorbeelden intern: </li></ul><ul><ul><li>Inkoop </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorraadplanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Facturering </li></ul></ul><ul><ul><li>Managementinformatie </li></ul></ul>
 • 8. Interactiemodel kwadrant <ul><li>Bestaat uit verschillende interacties: </li></ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Selfservice </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennismanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Transactie </li></ul></ul><ul><li>Bepaalt –ideale- volgorde waarin portal aangeboden wordt aan doelgroep </li></ul><ul><li>Rode pijl geeft volgorde aan </li></ul><ul><li>Voor verschillende groepen verschillende kwadranten </li></ul>
 • 9. Medewerker <ul><li>Vooral informatiewerker </li></ul><ul><li>Indelen op </li></ul><ul><ul><li>Functionele indeling of </li></ul></ul><ul><ul><li>Hierarchische indeling of </li></ul></ul><ul><ul><li>??? </li></ul></ul>
 • 10. Interactiemodel: Medewerker
 • 11. Partner <ul><li>Met wie werkt bedrijf samen? </li></ul><ul><ul><li>Leveranciers </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketenpartners </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul>
 • 12. Interactiemodel: Partner
 • 13. Klant <ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><li>Consumenten </li></ul><ul><li>Studenten </li></ul><ul><li>Burgers </li></ul><ul><li>Patienten </li></ul><ul><li>Bedrijven </li></ul>
 • 14. Interactiemodel: Klant
 • 15. 10 stappenplan <ul><li>Visie en doelstellingen </li></ul><ul><li>Bewustwording </li></ul><ul><li>Business case en –plan </li></ul><ul><li>Doelgroepen </li></ul><ul><li>Informatiebehoefte en –aanbod </li></ul><ul><li>Organisatorische impact </li></ul><ul><li>Structuur </li></ul><ul><li>Schermen </li></ul><ul><li>Promotie </li></ul><ul><li>Plan van aanpak </li></ul>
 • 16. Per stap <ul><li>Doel Waarom zou deze stap doorlopen moeten worden en wat levert het op? </li></ul><ul><li>Methodiek Een of meer verschillende methodes om de stap te maken </li></ul><ul><li>Resultaat Hierin wordt zoveel mogelijk visueel gemaakt wat de resultaten zijn van het uitvoeren van de methodiek </li></ul>
 • 17. 1: Visie en doelstellingen <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Portalvisie afgeleide van bedrijfsvisie </li></ul></ul><ul><ul><li>Portaldoelstelling is een afgeleide van bedrijfsdoelstelling </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>Portalstrategie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontwikkeling portal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doelgroepen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Functies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tijdpad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Scenario’s </li></ul></ul></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><ul><li>Geschreven tekst </li></ul></ul>
 • 18. 2: Bewustwording <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Draagvlak </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaststellen van 1 portaldefinitie </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzichtelijk maken van voordelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Benoemen eigenaren verschillende portalcomponenten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infrastructuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Applicaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kennis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>portaldiensten </li></ul></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>Communicatieplan, workshops, etc. </li></ul></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><ul><li>Bekendheid in organisatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posters, goodies, nieuwsbrieven, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prijsvraag voor nieuwe naam </li></ul></ul></ul>
 • 19. 3: Business case en -plan <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Kosten en baten </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheden </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>Prince2 </li></ul></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><ul><li>Bestaansrecht </li></ul></ul>
 • 20. 4: Doelgroepen <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Beschrijven van verschillende doelgroepen </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>Persona’s (archetypes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperk aantal doelgroepen (max.5) </li></ul></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><ul><li>Invalshoeken representant doelgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkpatroon representant </li></ul></ul><ul><ul><li>Rangschikking informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke informatiebronnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie/diensten </li></ul></ul>
 • 21. 5: Informatiebehoeft en -aanbod <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Inventariseer informatiebehoefte </li></ul></ul><ul><ul><li>Inventariseer informatieaanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Stel hiaten vast </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>Per persona informatiebehoefte inventariseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat wordt aan wie gecommuniceerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Externe behoefte informatie </li></ul></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><ul><li>Eerste contouren portalontwerp </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatiemodel </li></ul></ul>
 • 22. Communicatiemodel Wat Aan wie Door wie Toestemming Wanneer Hoe vaak
 • 23. 6: Organisatorische impact <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Vaststellen wie, met welke frequentie, op welk moment en of goedkeuring noodzakelijk is </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigenaarschap informatie bepalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzicht in complexiteit informatievoorziening </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>Communicatiematrix verder invullen </li></ul></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><ul><li>Volledig ingevuld communicatiematrix </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepaalt betrokkenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Personele belasting voor organisatie </li></ul></ul>
 • 24. Communicatiemodel Wat Aan wie Door wie Toestemming Wanneer Hoe vaak
 • 25. 7: Structuur <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Structuur portal samenstellen </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>Kleine testgroep </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoofdnavigatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belangrijkste schermen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Prototype </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grotere testgroep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Boomstructuur </li></ul></ul></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><ul><li>Tabbladen, hoofdnavigatie en boomstructuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Indien mogelijk voor Medewerkers, Partners en Klanten </li></ul></ul>
 • 26. 8: Schermen <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Schermontwerpen maken </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>Usability expert </li></ul></ul><ul><ul><li>Grafisch ontwerper </li></ul></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><ul><li>Voorlopige schermen </li></ul></ul>
 • 27. 9: Promotie <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Promoot de portal aan de doelgroep(en) </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>communicatieplan </li></ul></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><ul><li>Portal is bekend bij doelgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Middelen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-mail links of nieuwsbrieven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Folder in Portal-layout </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Displays </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elke communicatie-uiting URL-adres drukken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Top 10 populairste onderdelen Portal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prijsvraag nieuwe naam Portal </li></ul></ul></ul>
 • 28. 10: Plan van aanpak <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Projectplanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Klaar voor implementatie </li></ul></ul><ul><li>Methode </li></ul><ul><ul><li>Projectleider schrijft Plan van aanpak </li></ul></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><ul><li>Plan van aanpak is opgeleverd </li></ul></ul>
 • 29. Kritieke succesfactoren <ul><li>Eigenaarschap portalcomponenten bepaald </li></ul><ul><li>Promotie portal (visie en gebruik) </li></ul><ul><li>Sponsor op het juiste niveau en juiste draagvlak </li></ul><ul><li>Toetsing beloften van de leveranciers </li></ul><ul><li>Geen aanpassingen op de standaard </li></ul><ul><li>Communiceer over de portal </li></ul><ul><li>Business case opgesteld en goedgekeurd </li></ul><ul><li>Portalinitiatief in overeenstemming met bedrijfsstrategie </li></ul><ul><li>Groot denken, klein beginnen, snel opschalen </li></ul><ul><li>Balans gebruikerswens, technische haalbaarheid en business case-legitimatie </li></ul>
 • 30. Business case (1) <ul><li>Analyse </li></ul><ul><ul><li>Vaststellen relatie tussen specifieke eigenschappen van de portal en opbrengsten </li></ul></ul><ul><li>Verzamel kosten- en bateninformatie </li></ul><ul><li>Opstellen business case </li></ul><ul><ul><li>Cashflow </li></ul></ul><ul><ul><li>ROI </li></ul></ul>
 • 31. Business case (2) <ul><li>Baten </li></ul><ul><li>Inkomsten (cash) </li></ul><ul><li>Meetbaar maar niet financiele baten </li></ul><ul><li>Bijdrage aan strategische doelstellingen </li></ul><ul><li>Niet meetbaar </li></ul><ul><li>Kosten </li></ul><ul><li>Toename </li></ul><ul><li>Continu </li></ul><ul><li>Verlaging </li></ul><ul><li>Vermeden </li></ul>
 • 32. Kostenbesparing (voorbeeld)

Related Documents