preserve/prɪˈzɜˈv/ verbEryk Malta
Znaczenie:
KEEP THE SAME - to keep somethingthe same or prevent it from beingdamaged or destroyed:to preserve peaceto preserve the en...
TREAT › to add substances tosomething so that it stays in goodcondition for a long time:to preserve food/woodfrom the Camb...
preservechronid, zabezpieczadAngielsko-polski słownik informacjinaukowej i bibliotekoznawstwaJacka Tomaszczyka
Preserve prezentacja słówka na terminologię
Preserve prezentacja słówka na terminologię
Preserve prezentacja słówka na terminologię
of 8

Preserve prezentacja słówka na terminologię

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preserve prezentacja słówka na terminologię

  • 1. preserve/prɪˈzɜˈv/ verbEryk Malta
  • 2. Znaczenie:
  • 3. KEEP THE SAME - to keep somethingthe same or prevent it from beingdamaged or destroyed:to preserve peaceto preserve the environmentfrom the Cambridge LearnersDictionary © Cambridge UniversityPress
  • 4. TREAT › to add substances tosomething so that it stays in goodcondition for a long time:to preserve food/woodfrom the Cambridge LearnersDictionary © Cambridge UniversityPress
  • 5. preservechronid, zabezpieczadAngielsko-polski słownik informacjinaukowej i bibliotekoznawstwaJacka Tomaszczyka