handia dute. Burutu ditu-
gun azken irteerak edo
eskolaz kanpoko ekintzak
honakoak izan dira: Ba-
rriako barnetegia, es-
k...
of 1

Portada eta kontraportada-2.C

...
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portada eta kontraportada-2.C

  • 1. handia dute. Burutu ditu- gun azken irteerak edo eskolaz kanpoko ekintzak honakoak izan dira: Ba- rriako barnetegia, es- kiatzera irteera eta Salou- ko hondartzara irteera. Erlaitz Uralde Daniel Leza San Viator Gasteizko ikastetxe pribatu bat da eta 1904ko apirilaren 5ean jarri zen martxan. Gaur egun, 2.000 ikasle inguru gaude bertan. Eraikinei dagokionez, guztira 2 daude. Horie- tako batean klaseak ematen dira eta gelak ikasleen adinaren arabe- ra antolatuta daude. Bigarren eraikina, ordea, polikiroldegi bat da, non San Viatorreko ikasleak futbolean, saskibaloian edota esku-pilotan jo- katzen diren. Guzti horre- taz aparte, gure ikas- tetxean eliza bat eta jan- toki bat ere baditugu. Egi- ten ditugun ekintzak ere aipagarriak dira; izan ere, ikasleen artean arrakasta San Viator Ikastetxearen sarrera. Gure ikastetxea San Viator ikastetxeak 111 urte beteko ditu aurten Gure ikastetxea pribatua eta kristaua da, jantoki eta eliza bat dauka, Haur Hezkuntzako klaseak eta eskolaz kanpoko ekintzak. San Viator oso handia da, ikastetxe oso polita da eta ikasle asko daude. GAZTEAK Jone Tapia Nire ustez, komu- nikabideetan agertzen den informazioa gaz- teei buruz ez da be- netazkoa. Gehienek gazteei leku txarrean jartzen gaituzte, baina gazteak ez gara hain maltzurrak. Gazte batzuk borrokatzen dira, beste batzuk lapurtzen dute, eda- ten eta erretzen dute. Beste askok ez dira horrela, nota onak ateratzen dituzte eta ondo portatzen dira. Oro har, portaera nahiko ona dugula uste dut. Argi dago gazteak desberdinak garela eta gure alde onak eta txarrak ditu- gula. Ondorioz, ko- munikabideak oker daudela uste dut gure alde txarrak bakarrik erakusten dituztelako. Gure alde ona erakut- si beharko zuten ere. Hori da nire iritzia. Zuzendariak: Leire Yáñez, Janire Gredilla eta Edurne Fernández de Landa. Sailburuak: Marina Suso, Sara Jurado eta Alicia Acedo. Kazetariak: Sandra Castillero, Lander Martínez, Jon Musitu, Josu Landa, Oihane Ocio, Yang Ming Xu Chen, Mikel Ajuria, Diego Sáenz de Argandoña, Erlaitz Uralde, Dani Leza, Ane Ligüer- zana, Mikel Beiztegui eta Kimetz Vargas. Teknikariak: Mario Zatón, Sara Palacios, Jone Tapia, Maider Bernabé, Xabier Roldán eta Oxel Aresti. KOMIKIA Sindikoa herritarrek defendatzeko dagoen Udal zerbitzu bat da. Honako ekintzei buruz arduratzen dira pauso honen bidez: zure gaia- ri buruzko edo kexei arreta jarri, ondoren aholkuak eman eta orientatu. Han 2. DBH- ko ikasleak izan dira Martin Gartziandiare- kin hitz egiten eta Sin- dikoari buruzko infor- mazioa eman die. Nes- ka bat etxera zihoala losa batekin erori zen Eusko Legebiltzarraren aurrean; hau izan zen haiek izandako kexarik bitxiena. Salhaketa Elkartea 1982. urtean sortutako mugi- mendu bat da, non atxila- tutako pertsonak edo pre- so ohien senideei laguntza eskaintzen diete, kartzelen bizibaldintzak salatuz. El- karte honek espetxeetako bizi-baldintzak publikoki zein juridikoki ezagutzera ematen du eta atxiloturik dauden pertsona guztien- tzako haien elkartasuneko babesa eskaintzen du. Sal- haketaren bulegoa Gas- teizen Florida kalean dago. Sindikoan egindako elkarrizketaren momentu bat. BARNEAN Gizartea 2 Kultura 3 Iritzia 4 Ekologia 5 Erredakzioa 6 Elkarrizketa 7 Kontra 8 Presoek ere eskubideak dituztelako S A N V I A T O R I K A S T E T X E A Arte Ederren Museoak 1.903 artelan ditu. Artelan ho- riek XVIII, XIX eta XX. mendekoak dira. Artelanik os- petsuena ‘El rezo del Angelus’ da. Artelan gehienak Ara- bako ondarekoak dira. Urtero, 5.000 pertsona hurbi- ltzen dira eta 3 euroko sarrera ordaintzen dute. Entzuten zaitugu! GASTEIZTXO Alavesek Lugoren aurka galdu 2. orrialdea Diario de Noticias bisitatzen 6. orrialdea Asier Salazar-i elkarrizketa 7. orrialdea 2 0 1 5 E K O M A R T X O A K 2 6 GASTEIZTXO SAN VIATOR 2. C