<ul><li>John Sather, nj ë shit ë s me shumic ë rajonal n ë Round Lake , Minnesota , themeloi n ë 1936 Sather Compa...
Linj a Snaks to Go Internacionale Biskota
<ul><li>Qëllimi për të zhvilluar këtë linjë produktesh ishte që kompania të bëhej një nga të parat në industri që hidhnin...
Tregu I ëmbëlsirave <ul><li>Konkurrentët ekzistues </li></ul><ul><li>Planters 35% Frutat e thata-konsumatore më fuqi blerë...
MAKROMJEDISI
<ul><li>T ë ardhura vjetore : 150 . 000.000 $, 50% nga linja “ 2 me 1$ ” . </li></ul><ul><li>10 vite të njëpasnjëshme...
 
<ul><li>S Pikat e forta të kompanisë: </li></ul><ul><li>1. Është e integruar vertikalisht . </li></ul><ul><li>2. E para n...
<ul><li>W Pikat e dobëta të kompanisë : </li></ul><ul><li>1. S’është e njohur si një markë frutash të thata apo ëmbëlsi...
<ul><li>O Mundësitë : </li></ul><ul><li> Sathers identifikon një treg të paplotësuar për fruta të thata dhe ushqim naty...
<ul><li>T Kërcënimet : </li></ul><ul><li> 1. Konkurenca në tregun e produkteve të linjës është shumë e fortë. </li></...
<ul><li>PRODUKTI: 2 produketet më të pëlqyer përkatësisht për Frutat e thata dhe Snacks natyral. </li></ul><ul><li>ÇMIMI...
<ul><li>7 në 10 konsumatorë nuk e kishin kuptuar që paketimi ishte i rimbyllshëm. </li></ul><ul><li>Grupet Fokus përcaktu...
<ul><li>I. Të kryhet një kërkim i mëtejshëm tregu në pika shitjeje që ndodhen në zona ku më vonë do të hidhet produkti ...
<ul><li>II. Të ndryshohet strategjia marketing . - Nxjerrje në pah të veçorisë ziplock të mbylljes. - Përfshirja e më ...
<ul><li>N jë kombimim i 2 alternativave të para strategjike do të sillte një mundësi më të madhe për sukses të linjës Snac...
Prezantim snacks to go
of 22

Prezantim snacks to go

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantim snacks to go

 • 1.
 • 2. <ul><li>John Sather, nj ë shit ë s me shumic ë rajonal n ë Round Lake , Minnesota , themeloi n ë 1936 Sather Company . </li></ul><ul><li>Sathers blinte produkte në masë dhe i riambalazhonte në paketime më të vogla për rishitje. </li></ul><ul><li>Ka sjellë e para në industrinë e ëmbëlsirave risinë e &quot; pegboard “ dhe sistemin telemarketing . </li></ul><ul><li>K ompania vazhdoi zgjerimin në shkallë vendi pasi në 1972 arriti të shtrihej në 1/2 of binzeseve Kmart </li></ul><ul><li>Sather kompani sot ka një zgjerim të markave dhe veprimtarisë së saj, duke përvetsuar shumë marka rajonale dhe kombëtare në tregun amerikan të ëmbëlsirave . </li></ul>HYRJE
 • 3. Linj a Snaks to Go Internacionale Biskota
 • 4.
 • 5. <ul><li>Qëllimi për të zhvilluar këtë linjë produktesh ishte që kompania të bëhej një nga të parat në industri që hidhnin në treg një paketim të tipit ziplock të mbushur me fruta të thata dhe me Snack natyral, duke arritur objektivin për të zhvilluar kategorinë e këtyre produkteve. </li></ul><ul><li>Studimet e kërkimit të tregut : </li></ul><ul><li>G rupe F okus në dy faza </li></ul><ul><li>(1 Chicago, Illinois 2. Tampa, Florida), </li></ul><ul><li>b) I ntervista personale në Chicago. </li></ul><ul><li>Produktet do shiteshin në të gjithë dyqanet (3 tipe). </li></ul><ul><li>Paketimi do ishte me ngjyra dhe qeska do ishte prej celefoni ku të dallohej produkti </li></ul>
 • 6. Tregu I ëmbëlsirave <ul><li>Konkurrentët ekzistues </li></ul><ul><li>Planters 35% Frutat e thata-konsumatore më fuqi blerësë të lartë.Lider në Trail Mix </li></ul><ul><li>Fisher 4% konsumatorët me fuqi blerëse të konsiderueshme </li></ul><ul><li>David&Son-farat e lulediellit </li></ul><ul><li>Evon Lider për California Mix </li></ul><ul><li>Eagle 3% </li></ul><ul><li>Etikiketimet private zënë 19% zona rajonale </li></ul>Hershey Nestle 7.Sathers Analizae produkteve: Produktet janë të zëvëndësueshëm me njëri tjetrin.
 • 7.
 • 8. MAKROMJEDISI
 • 9.
 • 10. <ul><li>T ë ardhura vjetore : 150 . 000.000 $, 50% nga linja “ 2 me 1$ ” . </li></ul><ul><li>10 vite të njëpasnjëshme rritje në shitje deri në vitin 1993. </li></ul><ul><li>1,500 të punësuar; mbi 300 kamionë shpërndarës. </li></ul><ul><li>Treg global me mbi 50,000 pika shitjeje nëpër botë. </li></ul><ul><li>Fitimi pas taksave varion nga 2% në 5%. </li></ul><ul><li>Në 1991, renditet e 12-ta ndër furnizuesit e konfeksioneve, çamçakëzave dhe snaks. për dyqanet e artikujve të imët në U.S   </li></ul>ANALIZA FINACIARE
 • 12. <ul><li>S Pikat e forta të kompanisë: </li></ul><ul><li>1. Është e integruar vertikalisht . </li></ul><ul><li>2. E para në treg me paketimin e rimbyllshëm për Snack.  </li></ul><ul><li>3. Avantazh konkurrues në shpërndarje. 100%  efiçencë. Shpërndarja ½ e kohës krahasuar me konkurrencën .   </li></ul><ul><li>4. Njihet për risitë + telemarketing ( Kmart) </li></ul><ul><li>5. Gëzon rritje shumë vjeçare dhe një pozitë të mirë financiare.   </li></ul>ANALIZA SWOT
 • 13.
 • 14. <ul><li>W Pikat e dobëta të kompanisë : </li></ul><ul><li>1. S’është e njohur si një markë frutash të thata apo ëmbëlsirash. </li></ul><ul><li>2. Çmimet e linjës Snacks to Go ($1.49 dhe $0.99) janë shumë më të larta se çmimet e linjës “ 2 me 1$ ” për të cilën kompania njihet. </li></ul><ul><li>3. Përzgjedhje e kufizuar për artikujt e linjës.   </li></ul><ul><li> 4. Paaftësi për të ndryshuar përmasën e paketimit. </li></ul>ANALIZA SWOT
 • 15. <ul><li>O Mundësitë : </li></ul><ul><li> Sathers identifikon një treg të paplotësuar për fruta të thata dhe ushqim natyral të paketuar në qese të rimbyllshme duke ofruar: </li></ul><ul><li> - Kohëzgjatjen e freskisë së këtyre produkteve që dekompozohen lehtë në kontakt me oksigjenin dhe </li></ul><ul><li> - Shmangien e derdhjes nga paketimet tradicionale. </li></ul><ul><li>Kompanisë i ofrohet mundësia për të fituar pjesë tregu me linjën e re nëpërmjet diferencimit të produktit me paketimin e rimbyllshëm   </li></ul>ANALIZA SWOT
 • 16. <ul><li>T Kërcënimet : </li></ul><ul><li> 1. Konkurenca në tregun e produkteve të linjës është shumë e fortë. </li></ul><ul><li>2. Konsumatorët shfaqin besnikëri ndaj markave egzistuese. </li></ul><ul><li>3. Konsumatorët s’e dallojnë tiparin diferencues ziplock. </li></ul><ul><li>4. Në treg egziston dëshir a për shumllojshmëri produktesh. </li></ul><ul><li>5. Ndjeshmëri ndaj luhatjeve të çmimit të karburanteve Luhatje </li></ul>ANALIZA SWOT
 • 17. <ul><li>PRODUKTI: 2 produketet më të pëlqyer përkatësisht për Frutat e thata dhe Snacks natyral. </li></ul><ul><li>ÇMIMI: - Farat e papjekura të lulediellit: 0.89$/paketa. - Tre produket e tjerë: 1.49$/paketa. - Çmim i këshilluar: 0.99$ për të katër paketat së bashku, por pa përfitim për kompaninë. </li></ul><ul><li>Vendi : Rajoni juglindor </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>PROMOCIONI dhe SHPËRNDARJA: - Programe nxitëse për të motivuar performancën e distributorëve dhe forcës së shitjes. - Informacion i bollshëm në dispozicion të shitjes me pakicë. - Jo promocion për konsumatorët .   </li></ul>ANALIZA E MARKETINGUT MIX
 • 18. <ul><li>7 në 10 konsumatorë nuk e kishin kuptuar që paketimi ishte i rimbyllshëm. </li></ul><ul><li>Grupet Fokus përcaktuan se tipari ziplock ishte tërheqës, por jo nëse ishte i dallueshëm. </li></ul><ul><li>2 prej 3 kërkimeve të tregut u kryen në rajone ku produkti nuk do të ishte i disponueshëm. </li></ul><ul><li>Në pakot e farave të pjekura të lulediellit pati r rjedh j e ajri . </li></ul><ul><li>Qëllimi lidhur me bizneset e synuara për linjën s’u arrit.   </li></ul>PROBLEME E KONKLUZIONE
 • 19. <ul><li>I. Të kryhet një kërkim i mëtejshëm tregu në pika shitjeje që ndodhen në zona ku më vonë do të hidhet produkti në shitje. Bashkëpunim me marketerët përgjegjës për zhvillimin e linjës. Identifikim i ndryshimeve të nevojshme për ta bërë produktin më tërheqës për shitësit me pakicë dhe konsumatorët. </li></ul><ul><li>Kjo alternativë do të kishte një kosto prej 30000$ për kërkimin e tregut dhe kosto minimale të intervistave me marketerët e linjës.   </li></ul>ALTERNATIVA ZGJIDHJEJE
 • 20. <ul><li>II. Të ndryshohet strategjia marketing . - Nxjerrje në pah të veçorisë ziplock të mbylljes. - Përfshirja e më shumë produkteve në linjë për të tërhequr një gamë më të gjerë konsumatorësh. - Pjesëmarrja e marketerëve të linjës gjatë promovimit të produktit tek konsumatorët dhe dyqanet me pakicë. Ndryshimet në etiketa do të kishin kosto minimale pasi kompania e kryen vetë paketimin. Shtimi i produkteve të reja nuk do të kishte kosto shtesë, pasi kompania tashmë i prodhon këto produkte.   Kosto e promovimit do të përbëhej nga produkte të dhëna dhuratë dhe shpenzime punësimi për marketerët e linjës.   </li></ul><ul><li>III. Të braktiset linja Snacks to Go duke eleminuar humbjet pa ndonje kosto shtesë. </li></ul>ALTERNATIVA ZGJIDHJEJE
 • 21. <ul><li>N jë kombimim i 2 alternativave të para strategjike do të sillte një mundësi më të madhe për sukses të linjës Snacks to Go. </li></ul><ul><li>Kërkimi i ri i tregut duhet të përqëndrohet në verilindjen e U.S. </li></ul><ul><li>Pjesëmarrja e marketerëve të linjës duhet të jetë më aktive. </li></ul><ul><li>Programi duhet të zhvillohet në zonat ku është kryer kërkimi. </li></ul><ul><li>Duhet rritur shumllojshmëria e artikujve në linjë. </li></ul><ul><li>Duhet ndryshuar paketimi për ta bërë më të dallueshëm tiparin ziplock. </li></ul>SUGJERIME

Related Documents