WSB
WSB
Miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba
władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławs...
WSB
http://www.mojdom.com.pl/pl/Wroclaw/Dane-statystyczne
WSB
WSB
- Ossolineum we Wrocławiu
- Kościół Św. Idziego i Brama Kluszczana
- Opera Wrocławska
- Wzgórze Partyzantów i Belweder...
WSB
Prognoza Pogody
Mapa Wrocławia
Wrocław
WSB
Pochodzenie nazwy miasta nie jest jasne, ponieważ w najstarszych określeniach tej
nazwy zapisanych przez Thietmara jak...
WSB
Wrocław jest jednym z najstarszych miast Polski pod
względem lokacji na prawach miejskich. W czasach antycznych w
miej...
WSB
NA WSHODZIE
NA PÓŁNOCY
W POŁUDNIOWO-
ZACHODNIEJ
POLSCE
WSB
WRÓĆ I SIĘ DOUCZ 
WSB
GRATULACJE! ZAPRASZAMY DALEJ!!! ;)
WSB
• www.wikipedia.pl
• www.google.pl
• http://www.tuwroclaw.com/
• http://www.wroclaw.pl/
WSB
of 13

Prezentacja estera dyduch

Prezentacja Wrocław Estera Dyduch
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja estera dyduch

 • 1. WSB
 • 2. WSB Miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego. Położone w Europie Środkowej na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami. Jest historyczną stolicą Dolnego Śląska, a także całego Śląska. Jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce – 634 487 mieszkańców, piąte pod względem powierzchni – 293 km². Dawna stolica księstwa wrocławskiego, siedziba władz pruskiej prowincji Śląsk i rejencji wrocławskiej. Od 28 czerwca 1946 stolica województwa wrocławskiego. Od 1 stycznia 1999 stolica województwa dolnośląskiego.
 • 3. WSB http://www.mojdom.com.pl/pl/Wroclaw/Dane-statystyczne
 • 4. WSB
 • 5. WSB - Ossolineum we Wrocławiu - Kościół Św. Idziego i Brama Kluszczana - Opera Wrocławska - Wzgórze Partyzantów i Belweder - Pręgierz na Rynku Głównym - Pomnik Aleksandra Fredry - Plac Powstańców Warszawy - Plac Teatralny i Teatr Lalek
 • 6. WSB Prognoza Pogody Mapa Wrocławia Wrocław
 • 7. WSB Pochodzenie nazwy miasta nie jest jasne, ponieważ w najstarszych określeniach tej nazwy zapisanych przez Thietmara jako Wrotizlaensem i Wortizlava, oraz późniejszej z 1133 jako Vuartizlau, występuje grupa -ar-, -ro-, a nie czeska -ra- ujawniająca się jako część nazwy miasta w późniejszych wiekach, co mogłoby wskazywać, że pochodzenie nazwy miasta należy tłumaczyć jako gród Wrocława, Wrocisława, Warcisława, które to imię było popularne wśród rycerstwa polskiego w różnych formach i odmianach. Istnieje też hipoteza, że nazwa miasta pochodzi przypuszczalnie od imienia zmarłego w 921 roku księcia czeskiego Vratislava I, który być może czasowo panował nad grodem i który według legend jest założycielem miasta. Według tej koncepcji w VI wieku słowiańskie plemię Ślężan osiedliło się nad Odrą i wzniosło na Ostrowie Tumskim gród, który Vratislav I umocnił. Poza ww. argumentami językowymi, koncepcja ta napotyka też na wątpliwości natury historycznej, ponieważ dotychczasowe datowanie pierwszego wrocławskiego grodu na lata 940-970 przypada na co najmniej dwadzieścia lat po śmierci Vratislava I.
 • 8. WSB Wrocław jest jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach miejskich. W czasach antycznych w miejscu lub okolicach Wrocławia istniała miejscowość o nazwie Budorigum. Została ona odwzorowana na antycznej mapie Klaudiusz Ptolemeusza z lat 142-147 naszej ery. O tym, że miejscowość ta znajdowała się w miejscu lub okolicach Wrocławia, informuje Lexicon Universale oraz wynika to z położenia wśród innych zidentyfikowanych miejscowości Śląska. Niektóre z hipotez łączy antyczną osadę Budorigum z samym Wrocławiem, część źródeł wskazuje jednak na jej lokalizację w pobliskim Brzegu. We Wrocławiu krzyżowały się dwie główne drogi handlowe – Via Regia i Szlak bursztynowy. Miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej.
 • 9. WSB NA WSHODZIE NA PÓŁNOCY W POŁUDNIOWO- ZACHODNIEJ POLSCE
 • 10. WSB WRÓĆ I SIĘ DOUCZ 
 • 11. WSB GRATULACJE! ZAPRASZAMY DALEJ!!! ;)
 • 12. WSB • www.wikipedia.pl • www.google.pl • http://www.tuwroclaw.com/ • http://www.wroclaw.pl/
 • 13. WSB

Related Documents