Naph Jan P. Pantilo IV- Mere MarieMicheau KABANATA 9 KONSEPTO NG SUPPLY Aralin 17 : Ang Supply at mga ...
TEKNOLOHIYA DAMI NG NAGTITINDA PRODUK TOPANAHON/KLI MA KAGASTUSAN SUBSIDY SERBISY...
-dami ngprodukto oserbisyo na - Prodyuser ng handa produkto o ...
Batas ng Supply(Law ofSupply)
Da m in su g bs na...
Aralin 18 Ang Pagbabago ngSupply Ang Elastisidad ngSupply presyo ...
Mga Katanungan: Paano naaapektuhan ang supply ng iba’t-ibang salik? Suriin ang mga kurba ng supply bunga ng mga salik ...
of 7

Naph jan pantilo kabanata 9 konsepto ng supply

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naph jan pantilo kabanata 9 konsepto ng supply

  • 1. Naph Jan P. Pantilo IV- Mere MarieMicheau KABANATA 9 KONSEPTO NG SUPPLY Aralin 17 : Ang Supply at mga Salik na Nakaaapekto ng Supply
  • 2. TEKNOLOHIYA DAMI NG NAGTITINDA PRODUK TOPANAHON/KLI MA KAGASTUSAN SUBSIDY SERBISYPRESYO NG IBANG O PRODUKTO ESPEKULASY ON
  • 3. -dami ngprodukto oserbisyo na - Prodyuser ng handa produkto o serbisyo Ang kaukulang pangangailangan na rpodukto o serbisyo
  • 4. Batas ng Supply(Law ofSupply)
  • 5. Da m in su g bs na id gt te y iti nd kn a ol oh Pa iy na a ho n/ ek kl sp im ek a ta Pr sy pr esy on od oMGA SALIK NG SUPPLY uk ng ka to iban ga g st us an
  • 6. Aralin 18 Ang Pagbabago ngSupply Ang Elastisidad ngSupply presyo TEKNOLOHIY A Demand Bakit nagbabago ang supply sa pagbabago ng presyo?
  • 7. Mga Katanungan: Paano naaapektuhan ang supply ng iba’t-ibang salik? Suriin ang mga kurba ng supply bunga ng mga salik nito sa graph. Anu-ano ang mga katangian ipinapakita ng mga graph? Ilarawan ang elastisidad ng supply.

Related Documents